Умови використання сервісу Яндекс.Афіша

1. Загальні положення

1.1. ТОВ «Яндекс.Медиасервисы» (далі – «Яндекс») пропонує користувачу мережі Інтернет (далі – Користувач) використовувати сервіс Яндекс.Афіша, доступний за адресою: http://afisha.yandex.ru(далі – «Сервіс»).

1.2. Ці Умови представляють собою додаток до Угоди користувача сервісів ТОВ «ЯНДЕКС» (ОГРН – 1027700229193) щодо порядку використання Сервісу. В усьому, що не передбачене цими Умовами, відносини між Яндексом і Користувачем у зв'язку з використанням Сервісу регулюються наступними документами ТОВ «ЯНДЕКС» (ОГРН – 1027700229193): Угодою користувача сервісів Яндексу (https://yandex.ua/legal/rules), Ліцензією на використання пошукової системи Яндекс (https://yandex.ua/legal/termsofuse), а також Політикою конфіденційності (https://yandex.ua/legal/confidential) (далі разом іменуються – «Pегулюючі документи»).

1.3. Починаючи використовувати Сервіс/його окремі функції, Користувач вважається таким, що прийняв ці Умови, а також умови Pегулюючих документів, у повному обсязі, без будь-яких застережень або винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень зазначених документів Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.4. Ці Умови можуть бути змінені Яндексом без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернеті за зазначеною в цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачене новою редакцією Умов. Чинна редакція Умов завжди знаходиться на сторінці за адресою: https://yandex.ua/legal/afisha_termsofuse.

1.5. Якщо Яндексом були внесені будь-які зміни до цих Умов у порядку, передбаченому п. 1.4 цих Умов, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісу.

1.6. Сервіс надає Користувачеві доступ до інформації про культурно-розважальні заходи, включаючи інформацію про місце та час їх проведення, тексти, зображення, фотографії, графіку, аудіо- та відеоматеріали та іншу інформацію про культурно-розважальні заходи (далі – «Матеріали»), надану партнерами Сервісу, опубліковану Користувачами у відкритому доступі на сторінках у соціальних мережах, можливість залишати коментарі до Матеріалів, а також можливість використання Сервісу в інший спосіб, що не суперечить положенням цих Умов, а також документів, зазначених у п. 1.2 цих Умов.

2. Використання Сервісу. Окремі функції Сервісу

2.1. Сервіс надає Користувачеві можливість придбання електронних квитків на культурно-розважальні заходи. Бронювання та оплата електронних квитків здійснюється згідно з умовами, викладеними в документах:

2.1.1. «Умови придбання електронних квитків у кіно», опубліковані у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою: https://yandex.ru/legal/movie_tickets_booking_conditions.

2.1.2. «Умови придбання електронних квитків на концерти та інші заходи», опубліковані у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою: https://yandex.ru/legal/concerts_tickets_booking_conditions.

2.2. Розміщуючи інформацію через Сервіс, Користувач автоматично безоплатно, беззастережно та безвідклично надає Яндексу i ТОВ «ЯНДЕКС» (ОГРН – 1027700229193) невиняткове право на використання такої інформації в усьому світі без обмеження терміну за розсудом Яндексу i TOB «ЯНДЕКС», в тому числі, але не обмежуючись, на відтворення, копіювання, добір, систематизацію, перетворення, змінення, редагування, переклад, опублікування, розповсюдження такої інформації повністю або частково у будь-який законний спосіб. Також, розміщуючи інформацію через Сервіс, Користувач підтверджує, що він має відповідні права та повноваження для надання Яндексу i TOB «ЯНДЕКС» зазначеного вище невиняткового права. Якщо Користувач не має права надати Яндексу i TOB «ЯНДЕКС» зазначене вище невиняткове право, він повинен утриматись від розміщення такої інформації на Сервісі. У разі такого використання, Яндекс i TOB «ЯНДЕКС» має право використовувати відповідну інформацію як із зазначенням імені автора, так і без зазначення імені автора (в цьому випадку в якості імені автора вказується ім'я Користувача, що розмістив інформацію, яке зазначене в його обліковому запису на сервісах TOB «ЯНДЕКС». Яндекс i TOB «ЯНДЕКС» має право передавати права, зазначені в цьому пункті, третім особам.

2.3. Яндекс має право, не повідомляючи Користувача та не пояснюючи причин, у будь-який час видалити або змінити будь-яку інформацію, розміщену Користувачем через Сервіс. Зокрема, підставою для такого видалення (редагування) може бути інформація, що порушує Угоду Користувача сервісів TOB «ЯНДЕКС», ці Умови або положення будь-якого з документів, на які вони посилаються.

2.4. Яндекс залишає за собою право обмежити доступ Користувача до Сервісу (або певних функцій Сервісу, якщо це технологічно можливо) з використанням його облікового запису або повністю заблокувати обліковий запис Користувача у разі неодноразового порушення цих Умов або документів, на які вони посилаються.

2.5. Користуючись Сервісом, Користувач відповідно до ч. 1 ст. 18 Федерального закону від 13.03.2006 № 38-ФЗ «ПРО рекламу» дає згоду на отримання повідомлень рекламного характеру. Користувач має право відмовитися від отримання повідомлень рекламного характеру за адресою https://www.afisha.yandex.ru/unsubscribe.

3. Відсутність гарантій, обмеження відповідальності

3.1. Сервіс надається Яндексом «як є». Яндекс не гарантує відповідність Сервісу та Матеріалів (або будь-якої іншої інформації, розміщеної через Сервіс) цілям та очікуванням Користувача, безперебійну та безпомилкову роботу Сервісу в цілому та його окремих функціональних можливостей, зокрема, Яндекс має право в будь-який час повністю або частково змінити функціональні можливості, що надаються Сервісом.

3.2. Яндекс не несе відповідальності та не відшкодовує жодні збитки, прямі або непрямі, завдані Користувачеві або третім особам внаслідок використання або неможливості використання Сервісу та розміщених через Сервіс Матеріалів або іншої інформації. Користувач усвідомлює та погоджується з тим, що він має самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з використанням Матеріалів (інформації), розміщених на Сервісі, включаючи оцінку їх надійності, повноти, безпеки, законності або корисності.

3.3. Яндекс не несе відповідальності за доступність ресурсів, посилання на які розміщені на Сервісі, в тому числі за доступність сайтів партнерів та організаторів заходів, а також за відповідність таких ресурсів вимогам Законодавства.

3.4. Яндекс не зобов’язаний здійснювати модерування, перегляд, редагування інформації, що розміщується Користувачами через Сервіс або на сторінках в соціальних мережах, і не може гарантувати, що розміщена Користувачем інформація не порушує положень цих Умов, документів, на які вони посилаються, або чинного законодавства.

3.8. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов’язані із створенням та розміщенням інформації через Сервіс або на сторінках в соціальних мережах, в тому числі за відповідність змісту інформації Користувача вимогам чинного законодавства. Користувач розуміє і погоджується з тим, що розміщена ним інформація не повинна порушувати авторські права, права на товарні знаки, засоби індивідуалізації та/або права на інші об’єкти інтелектуальної власності, які належать третім особам. Користувач самостійно та за свій рахунок зобов’язується врегулювати всі претензії третіх осіб, пов'язані із створенням та розміщенням ним інформації на Сервісі або на сторінках в соціальних мережах.

Дата розміщення: 06.07.2018 г.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/afisha_termsofuse/10112015.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/afisha_termsofuse/17062015.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/afisha_termsofuse/20111011.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/afisha_termsofuse/20092011.