Загальні умови надання послуг Яндекс.Авіа

Яндекс.Авіаквитки — інформаційно-довідковий сервіс, що надає інформацію про авіарейси, авіакомпанії, вартість авіаційних квитків та можливість вибору авіаційних квитків за датами, часом вильоту або прибуття, авіакомпаніями та іншими параметрами.

1. Умови розміщення

1.1. Формат і зміст рекламних матеріалів

Рекламно-інформаційні матеріали, що надаються Замовником і містять інформацію про кількість авіаційних квитків, доступних для бронювання (придбання), та вартість зазначених квитків, а також іншу погоджену сторонами інформацію (Матеріали).

Формат Матеріалів:

 • Блок, що містить актуальну інформацію про вартість авіаційного квитка.

 • Логотип:

  • банер:

   • максимальний розмір логотипу – 90х35 пікселів;

   • колір – чорний, тло – прозоре;

   • підтримуваний формат – SVG;

  • текстове найменування логотипу (у випадку якщо з будь-якої причини у Замовника відсутня можливість надати логотип у вигляді банера):

   • колір – чорний, тло – прозоре.

Замовник погоджується з тим, що зовнішній вигляд текстового найменування логотипу Замовника, включаючи шрифт, кегль, колір та інші подібні характеристики, можуть бути показані відповідно до актуальних на момент використання сервісу дизайну Місць розміщення, версією браузера, який використовується користувачем, іншими параметрами, обраними користувачем, тощо.

1.2. Місце розміщення

На сервісі Яндекс.Авіаквитки (avia.yandex.xx *) — усі рекламні пропозиції.

1.3. Умови показу

1.3.1. Матеріали розміщуються на Місцях розміщення в порядку збільшення вартості авіаційного квитка у російських рублях (у разі розміщення на avia.yandex.ru (Російська Федерація)) або українських гривнях (у разі розміщення на avia.yandex.ua (Україна)) якщо інше не зазначено в п. 1.3.2, 1.3.4 цього документа.

У разі якщо ідентична вартість авіаційного квитка зазначена у кількох Матеріалах, то вище показується Матеріал, наданий раніше.

1.3.1.1. При цьому Матеріал, що містить найменшу з наданих Замовниками вартість авіаційного квитка, виділяється кольором і показується в окремому блоці над іншими Матеріалами.

У разі якщо зазначена вище умова виконується одночасно для Матеріалів, наданих двома і більше Замовниками, застосовуються такі правила:

 • у разі якщо зазначена вище в п. 1.3.1.1. умова виконується одночасно для Матеріалів, наданих двома і більше Замовниками, то в окремому блоці показується Матеріал, наданий раніше інших Матеріалів, для яких виконується умова, за винятком випадку, коли Матеріал надано Авіакомпанією.

 • у разі якщо Матеріал надано Авіакомпанією, такий Матеріал показується в окремому блоці над іншими Матеріалами незалежно від часу надання такого Матеріалу.

Для цілей цих Умов термін «Авіакомпанія» означає юридичну особу незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить за плату повітряні перевезення пасажирів і багажу та продає авіаційні квитки на свої рейси.

1.3.2. У разі показу Матеріалів на Місцях розміщення, крім avia.yandex.ua, Користувачам з України, Казахстану, Білорусі або Туреччини Матеріали розміщуються на Місцях розміщення в порядку збільшення вартості авіаційного квитка у національній валюті відповідної держави.

1.3.3. Для цілей цього документа визначення країни Користувача здійснюється відповідно до IP-адреси комп'ютера (чи проксі-сервера) у мережі інтернет, яка за відомостями Яндекса належить до заданого географічного регіону, або відповідно до вибраного Користувачем у налаштуваннях інформаційних ресурсів Яндекса в мережі інтернет географічного регіону як регіону місця перебування.

1.3.4. Вартість авіаційних квитків у разі розміщення Матеріалів на Місцях розміщення може відображатись у валюті, самостійно вибраній Користувачем на Сервісі Яндекс.Авіаквитки. У цьому разі вартість авіаційного квитка показується у валюті, відмінній від валюти, зазначеної Замовником під час надання Матеріалів, та розраховується автоматично за такими правилами:

 • відповідно до курсу валют, встановленого Банком Росії на дату показу Матеріалів – у разі показу Матеріалів Користувачам із Росії й інших країн, за винятком України, Казахстану, Білорусі та Туреччини;

 • відповідно до курсу валют, встановленого національним/центральним банком відповідної держави на дату показу Матеріалів – у разі показу Матеріалів Користувачам з України, Казахстану, Білорусі та Туреччини.

1.3.5. Надана Замовником вартість авіаційного квитка округлюється до цілого числа відповідно до правил арифметики (тобто показується без копійок).

1.4. Вимоги до Матеріалів

1.4.1. Матеріали повинні відповідати нормам та вимогам чинного законодавства України, а також Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Туреччини (у разі розміщення Матеріалів на Місцях розміщення avia.yandex.ru (Російська Федерація), avia.yandex.kz (Республіка Казахстан), avia.yandex.by (Республіка Білорусь), bilet.yandex.com.tr (Туреччина)) та документа «Загальні положення. Вимоги до рекламних матеріалів», розміщеному у відкритому доступі в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/general_adv_rules/.

1.4.2. Матеріали, що надаються Замовником, повинні також відповідати поточним пропозиціям Замовника щодо продажу та бронювання авіаційних квитків на момент їх надання, а також змісту сторінки сайту Замовника, на яку веде Посилання.

1.4.3. Замовник зобов'язується забезпечити контроль над відповідністю вартості авіаційного квитка, зазначеної в Матеріалах, фактичній ціні продажу такого авіаційного квитка.

1.4.4. Замовник зобов'язується надавати Яндексу Матеріали, у тому числі ті, що містять інформацію:

1.4.4.1. Про наявність вільних місць на авіарейсах, пропонованих для продажу Замовником.

1.4.4.2. Про остаточну вартість авіаційних квитків у разі вибору форми оплати банківською карткою у мережі інтернет, включаючи усі збори, податки, комісії та інші суми, що підлягають оплаті Користувачем, включаючи вартість додаткових послуг (у випадку якщо остаточна вартість авіаційного квитка включає вартість таких додаткових послуг), тобто вартість, яка списується з банківської картки Користувача під час оплати авіаційного квитка на сайті Замовника, доступного за Посиланням.

1.4.5. Замовник надає Яндексу у складі Матеріалів найбільшу можливу остаточну вартість авіаційних квитків у разі вибору форми оплати банківською карткою у мережі інтернет.

1.4.6. За винятком випадків, зазначених у п. 1.4.7 нижче, остаточна вартість авіаційних квитків у разі вибору форми оплати банківською карткою у мережі інтернет завжди надається Замовником Яндексу у гривнях.

Для цілей показу Матеріалів на Місці розміщення avia.yandex.ua остаточна вартість авіаційних квитків, зазначена Замовником у валюті відмінній від гривні, щодня автоматично перераховується у гривні відповідно до курсу валют, встановленого Національним банком України на дату показу Матеріалів, і зазначається у Матеріалах, що розміщуються на Місці розміщення avia.yandex.ua, у гривнях. Замовник гарантує, що він дійсно пропонує Користувачам авіаційні квитки за розрахованою у зазначеному порядку ціною у гривнях.

1.4.7. Для розміщення Матеріалів на Місцях розміщення: avia.yandex.ru (Російська Федерація), avia.yandex.kz (Республіка Казахстан), avia.yandex.by (Республіка Білорусь), bilet.yandex.com.tr (Туреччина), – Замовник надає остаточну вартість у національній валюті відповідної держави. Замовник зобов'язується забезпечити контроль над відповідністю вартості авіаційного квитка фактичній ціні пропозиції такого авіаційного квитка. Розміщення Матеріалів на зазначених Місцях розміщення не гарантується Яндексом і здійснюється за погодженням Сторін за наявності у Яндекса технічної можливості надання відповідних послуг.

1.4.8. Матеріали, що надаються Замовником, повинні відповідати нормам і вимогам чинного законодавства України, а також Російської Федерації, Республіки Казахстан, Республіки Білорусь, Туреччини (у разі розміщення Матеріалів на Місцях розміщення avia.yandex.ru (Російська Федерація), avia.yandex.kz (Республіка Казахстан), avia.yandex.by (Республіка Білорусь), bilet.yandex.com.tr (Туреччина)), а також документа «Загальні положення. Вимоги до рекламних матеріалів» (https://yandex.ua/legal/general_adv_rules/).

1.4.9. Яндекс залишає за собою право відхилити будь-які надані Замовником Матеріали, а також призупинити розміщення Матеріалів у випадках, якщо їх розміщення та/або зміст та/або форма суперечать зазначеним вище вимогам, включаючи вимоги п. 1.4.4.2, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7 цих Умов, а також п. 3.3.3─3.3.5 і п. 3.3.9 договору, укладеного між Яндексом і Замовником, або ж не відповідають рекламній політиці та іншим вимогам Яндекса. Замовник має право з метою виконання Договору замінити відхилені Матеріали на належні або підготувати Матеріали відповідно до зазначених вимог, а також усунути інші порушення, що стали причиною призупинення розміщення Матеріалів відповідно до цього пункту.

1.4.10. При цьому Яндекс має право використовувати наданий Замовником для цілей розміщення у складі Матеріалів Логотип на спеціальній інформаційній сторінці сервісу Яндекс.Авіаквитки, що містить інформацію про партнерів/клієнтів. Для цих цілей Замовник передає Яндексу короткий опис діяльності Замовника. Замовник гарантує Яндексу, що володіє всіма правами на Логотип, а також що розміщення Яндексом Логотипу та інформації про Замовника не спричиняє порушення законодавства України та прав третіх осіб.

1.5. Ціни

Ставка за клік встановлена у фіксованому розмірі — 4,86 грн (із ПДВ – 20%).

* Для цілей цього документа позначення «xx», що використовується в доменному імені, означає будь-яку доменну зону верхнього або другого рівня, у якій Яндекс здійснює адміністрування домену із зазначеним ім’ям та має технічну можливість надати відповідні послуги.

 

_____________________________

Дата розміщення: 21 березня 2016 р.

Дата набуття чинності: 21 березня 2016 р.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/airplane_timetable_adv_rules/11032016/.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/airplane_timetable_adv_rules/08122015/.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/airplane_timetable_adv_rules/26052015/.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/airplane_timetable_adv_rules/27022015/.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/airplane_timetable_adv_rules/17112014/.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/airplane_timetable_adv_rules/18092014/.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/airplane_timetable_adv_rules/31072014/.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/airplane_timetable_adv_rules/30012014/.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/airplane_timetable_adv_rules/18102013/.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/airplane_timetable_adv_rules/06082013/.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/airplane_timetable_adv_rules/01082013/.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/airplane_timetable_adv_rules/23012013/.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/airplane_timetable_adv_rules/30072012/.