Угода користувача сервісу «Яндекс.Авто»

Цей документ є перекладом Угоди користувача сервісу «Яндекс.Авто» українською. У разі розбіжностей між російською версією Угоди користувача сервісу «Яндекс.Авто» та цим перекладом лише російська версія Угоди користувача сервісу «Яндекс.Авто» має юридичну силу. Російська версія Угоди користувача сервісу «Яндекс.Авто» розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/auto_termsofuse/?lang=ru.

Цей документ (далі — Угода) є пропозицією ООО «Яндекс» (далі — Яндекс) користувачеві мережі Інтернет (далі — Користувач) використовувати сервіс «Яндекс.Авто» (далі — Сервіс) на викладених нижче умовах.

1. Загальні умови

1.1. Використання Користувачем Сервісу регулює ця Угода, а також:

(далі разом — Регулювальні документи).

Користувач зобов'язується ознайомитися з усіма Регулювальними документами і самостійно несе ризик такого неознайомлення.

1.2. Ця Угода та відносини між Яндексом і Користувачем, що виникають у зв'язку з використанням Сервісу, підлягають під застосування законодавства Російської Федерації.

1.3. Користувач самостійно несе відповідальність за дотримання ним Законодавства під час використання Сервісу. Скрізь у тексті цієї Угоди, якщо явно не зазначено інше, під терміном «Законодавство» слід розуміти законодавство РФ, а також законодавство місця перебування Користувача або місця здійснення ним юридично значимих дій відповідно до цієї Угоди. Якщо використання Користувачем якої-небудь можливості, наданої Сервісом, порушує законодавство місця перебування Користувача, Користувач зобов'язується утриматися від використання Сервісу.

1.4. Використовуючи Сервіс, у тому числі скориставшись будь-якою можливістю, наданою Сервісом, або використовуючи будь-яку Інформацію, Користувач виражає свою беззастережну згоду з усіма умовами Регулювальних документів і зобов'язується їх дотримуватися. Використання Сервісу на інших умовах є недопустимим. У разі незгоди з умовами Регулювальних документів Користувач не має права використовувати Сервіс.

2. Умови використання Інформації

2.1. «Інформація» — інформаційні матеріали будь-яких типів і форм подання, у тому числі тексти й зображення (далі — Інформація), розміщені на Сервісі або доступні за допомогою розміщених на Сервісі посилань на інші сайти.

2.2. «Партнери Сервісу», «Партнери» — розміщені в мережі Інтернет сайти, Інформація яких стає доступною Користувачеві за допомогою Сервісу.

2.3. «Партнерська Інформація» — Інформація, надана Партнерами або отримана з відкритих для вільного доступу сторінок сайтів Партнерів, на які веде посилання з відповідної Інформації.

2.4. «Інформація Користувача» — Інформація, розміщена авторизованими Користувачами Сервісу.

2.5. Права на Інформацію належать Яндексу або іншим власникам Інформації. Права на Партнерську Інформацію належать Партнерам. Власниками Інформації Користувача вважаються користувачі, які розмістили її, доти, поки не буде підстав вважати інакше. Користувачі не отримують жодних прав на використання Інформації поза рамками можливостей, наданих Сервісом, і несуть повну відповідальність за неправомірне використання Інформації.

2.6. Партнерська Інформація на Сервісі формується повністю автоматично. У рамках Сервісу Яндекс не здійснює ніяких змін і виправлень Партнерської Інформації, за винятком автоматичної корекції орфографії та пунктуації.

Яндекс автоматично індексує, анотує та систематизує Партнерську Інформацію з метою надання Користувачеві можливості пошуку за загальнодоступною інформацією, розміщеною Партнерами в мережі Інтернет.

3. Розміщення і використання Інформації Користувача

3.1. Користувач погоджується з тим, що Інформація, розміщена ним на Сервісі, буде доступною для усіх інших користувачів як безпосередньо на Сервісі, так і шляхом відтворення різними технічними або програмними засобами з посиланням на першоджерело (за допомогою поштової розсилки, RSS-трансляції, віджетів тощо).

3.2. Як ім’я автора при розміщенні Інформації Користувача на Сервісі буде зазначено ім'я (псевдонім) Користувача, яке він зазначив під час реєстрації або в налаштуваннях своїх персональних даних у відповідному розділі Сервісу. За вибором Користувача Інформацію може бути розміщено без зазначення його імені.

3.3. Яндекс має право без повідомлення Користувачеві та без пояснення причин у будь-який момент видалити будь-яку Інформацію Користувача з Сервісу.

Зокрема, підставами для видалення Інформації Користувача з Сервісу є розміщення Інформації, що порушує положення Угоди користувача сервісів Яндекса (https://yandex.ua/legal/rules/, у тому числі розділу 7, що встановлює вимоги до Інформації Користувача, розміщеної ним на службах Яндекса), Законодавство та/або права й законні інтереси третіх осіб; Яндекс має право у разі неодноразового порушення Користувачем зазначених положень заборонити цьому Користувачеві подальше розміщення Інформації на Сервісі.

3.4. Авторизований Користувач має право у будь-який час без пояснення причини видалити будь-яку розміщену ним Інформацію з Сервісу.

3.5. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов'язані зі створенням і розміщенням Інформації Користувача на Сервісі, у тому числі за те, що зміст Інформації Користувача відповідає вимогам Законодавства і не порушує права та законні інтереси третіх осіб. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Інформація Користувача не повинна порушувати авторські права, права на товарні знаки, засоби індивідуалізації та/або права на інші об'єкти інтелектуальної власності, що належать третім особам. Користувач самостійно і за свій рахунок зобов'язується врегулювати усі претензії третіх осіб, пов'язані зі створенням та розміщенням ним Інформації Користувача.

3.6. Інформацію Користувача може використовувати Яндекс у рекламних або маркетингових матеріалах, що є засобом привертання уваги інших користувачів до Інформації цього Користувача або до Сервісу в цілому, як із зазначенням автора, так і без нього, без необхідності отримання спеціального дозволу Користувача і без виплати винагороди.

3.7. Яндекс не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами Інформації, розміщеної на Сервісі, здійснене як у рамках Сервісу, так і іншими можливими способами.

4. Відсутність гарантій, обмеження відповідальності

4.1. Яндекс надає Сервіс «як є». Яндекс не гарантує відповідності Сервісу та Інформації меті й очікуванню Користувача, безперебійної та безпомилкової роботи Сервісу в цілому і його окремих функціональних можливостей зокрема, Яндекс має право у будь-який момент повністю або частково змінити функціональні можливості, надавані Сервісом.

4.2. Яндекс не здійснює перевірку та/або будь-який інший контроль Партнерської Інформації та Інформації Користувача і не гарантує достовірності, точності, повноти та якості Інформації. Уся Інформація, розміщена користувачами на сайті Сервісу, відбиває виключно думку користувачів, котрі її опублікували; Яндекс не поділяє, не підтримує цих думок. Яндекс не гарантує відповідності Партнерської Інформації та Інформації Користувача Законодавству і дотримання прав третіх осіб під час її використання. Яндекс за жодних обставин не несе відповідальності за Партнерську Інформацію та Інформацію Користувача. Користувач повинен самостійно оцінювати усі ризики, пов'язані з використанням Інформації, включаючи оцінку надійності, повноти або корисності цієї Інформації, а також її відповідність Законодавству. Будь-які суперечки, питання, претензії та позови, пов'язані зі змістом, формою, поширенням, іншим використанням Партнерської Інформації та Інформації Користувача, мають бути адресовані власникам відповідної Інформації.

4.3. Яндекс не несе відповідальності за доступність ресурсів за посиланнями на сайти Партнерів, а також третіх осіб і за зміст таких ресурсів.

4.4. Яндекс не несе відповідальності й не відшкодовує ніякого збитку, прямого або непрямого, заподіяного Користувачеві або третім особам у результаті використання або неможливості використання Сервісу чи Інформації.

5. Заключні положення

5.1. Зауваження і побажання, пов'язані з використанням/неможливістю використання Сервісу, слід надсилати через форму зворотного зв'язку за адресою: http://feedback.yandex.ru/?from=auto.

5.2. Претензії, пов'язані з порушенням Сервісом в цілому або окремою Інформацією, доступ до якої надається за допомогою Сервісу, Законодавства та/або прав третіх осіб, слід в обов'язковому досудовому порядку пред'явити письмово із зазначенням відправника за адресою Яндекса, зазначеною нижче, з позначкою «Претензія до сервісу Яндекс.Авто».

5.3. Яндекс має право у будь-який час без повідомлення Користувачеві змінити умови цієї Угоди та/або Регулювальних документів. Чинна редакція цієї Угоди розміщена за адресою: https://yandex.ua/legal/auto_termsofuse/. Ризик неознайомлення з новою редакцією Регулювальних документів несе Користувач, продовження користування Сервісом після зміни умов Регулювальних документів вважається згодою з їх новою редакцією.

ООО «ЯНДЕКС», ОГРН 1027700229193

Адреса: 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, будинок 16

тел.: +7 (495) 739-7000, факс: +7 (495) 739-7070

www.yandex.ua