Ліцензійна угода на використання програми Яндекс.Бар (версії для браузерів Internet Explorer або Mozilla Firefox)

Цей документ є перекладом Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Бар» українською. У разі розбіжностей між російською версією Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Бар» та цим перекладом лише російська версія Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Бар» має юридичну силу. Російська версія Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Бар» розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/bar_agreement_ff_ie/?lang=ru.

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтеся з умовами нижченаведеної ліцензійної угоди. Будь-яке використання вами програми означає повне та беззастережне прийняття вами її умов.

Якщо ви не приймаєте умови ліцензійної угоди в повному обсязі, ви не маєте права використовувати програму з будь-якою метою.

1. Загальні положення

1.1. Ця Ліцензійна угода («Ліцензія») встановлює умови використання програми для ЕОМ «Яндекс.Бар», версії для браузерів Internet Explorer або Mozilla Firefox («Програма»), та укладена між будь-якою особою, що використовує Програму («Користувач»), і ООО «ЯНДЕКС», Росія, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, 16, що є власником виняткового права на Програму («Правовласник»).

1.2. Копіюючи Програму, встановлюючи її на свій персональний комп'ютер або використовуючи Програму будь-яким чином, Користувач висловлює свою повну та беззастережну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використання Програми дозволяється лише на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії в повному обсязі, Користувач не має права використовувати Програму з будь-якою метою. Використання Програми з порушенням (невиконанням) будь-якої з умов Ліцензії заборонене.

1.4. Використання Програми на умовах цієї Ліцензії в особистих некомерційних цілях здійснюється безоплатно. Використання Програми на умовах і способами, не передбаченими цією Ліцензією, можливе лише на підставі окремої угоди з Правовласником.

1.5. До цієї Ліцензії та всіх відносин, пов'язаних з використанням Програми, підлягає застосуванню право Російської Федерації та будь-які претензії або позови, що витікають із цієї Ліцензії або використання Програми, повинні бути подані та розглянуті в суді за місцем знаходження Правовласника.

1.6. Правовласник може надати Користувачу переклад цієї Ліцензії з російської на інші мови, проте в разі протиріччя між Ліцензією російською мовою та її перекладом, юридичну силу має виключно російськомовна версія Ліцензії.

2. Права на Програму

2.1. Виняткове право на Програму належить Правовласнику.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник безоплатно, на умовах простої (невинятковою) ліцензії, надає Користувачу непередаване право використання Програми на території країн усього світу такими способами:

3.1.1. Застосовувати Програму за прямим функціональним призначенням, з метою чого здійснити її копіювання та встановлення (відтворення) на персональному(-их) комп'ютері(-ах) Користувача. Користувач має право встановити Програму на необмежену кількість персональних комп'ютерів. Під час встановлення на персональний комп'ютер кожній копії Програми присвоюється індивідуальний номер, який автоматично повідомляється Правовласнику.

3.1.2. Відтворювати та поширювати Програму з некомерційною метою (безоплатно).

4. Обмеження

4.1. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими цією Ліцензією або законодавством РФ, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати та виконувати інші дії з об'єктним кодом Програми з метою отримання інформації про реалізацію алгоритмів, що використовуються в Програмі, створювати похідні витвори з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програми без письмової згоди Правовласника.

4.2. Користувач не має права відтворювати та поширювати Програму з комерційною метою (за плату), у тому числі у складі збірок програмних продуктів, без письмової згоди Правовласника.

4.3. Програма повинна використовуватися під найменуванням «Яндекс.Бар». Користувач не має права змінювати найменування Програми, змінювати та/або видаляти знак охорони авторського права (copyright notice) або іншу вказівку на Правовласника.

5. Умови використання окремих функцій Програми

5.1. Користувача цим повідомлено і він погоджується, що в разі ввімкнення в Програмі функції показу «Індексу Цитування» для визначення індексу цитування сайту в інтернеті, який відвідує Користувач під час використання Програми, Правовласнику в автоматичному режимі повідомляється анонімна (без прив'язки до Користувача) інформація про відвідуваний сайт і файли, що завантажуються, до моменту вимкнення зазначеної функції.

5.2. Користувача цим повідомлено і він погоджується, що під час використання в Програмі функції показу «Відгуків» для визначення кількості відгуків на сторінку в інтернеті, що переглядається Користувачем під час використання Програми, Правовласнику в автоматичному режимі повідомляється анонімна (без прив'язки до Користувача) інформація про сторінку, що переглядається, та файли, які завантажуються, до моменту вимкнення зазначеної функції.

5.3. Користувача цим повідомлено і він погоджується, що під час використання в Програмі функції «Точно за адресою» для надання Користувачу підказок із виправленими помилками введення Правовласнику в автоматичному режимі повідомляється анонімна (без прив'язки до Користувача) інформація про символи, введені в адресний рядок браузера, до моменту вимкнення зазначеної функції.

5.4. Користувача цим повідомлено і він погоджується, що під час використання у версії Програми для Internet Explorer функції «Перевірка орфографії», в разі натиснення кнопки цієї функції, всі тексти, введені Користувачем у поля для введення даних на сторінці, на якій знаходиться Користувач (за виключенням текстів, введених в поля введення паролів), для перевірки орфографії анонімно (без прив'язки до Користувача) надсилатимуться на автоматизований сервіс перевірки орфографії Правовласника.

5.5. Користувача цим повідомлено і він погоджується, що в разі використання в Програмі функції «Переклад слів» переклад виконується за допомогою технологій, розроблених компанією PROMT ® (http://www.promt.ru). Логи перекладів анонімно (без прив'язки до Користувача) надсилатимуться Правовласнику.

5.6. Користувача цим повідомлено і він погоджується, що в разі використання у Програмі функції «Визначення місця розташування», IP-адреса комп'ютера Користувача та дані про доступні Wi-FI мережі анонімно (без прив'язки до Користувача) надсилатимуться на автоматизований сервіс визначення місця розташування Правовласника.

5.7. Користувача цим повідомлено і він погоджується, що в разі ввімкнення в Програмі функції «Розумний рядок» для пропозиції Користувачу пошукових підказок Правовласнику в автоматичному режимі повідомляється анонімна (без прив'язки до Користувача) інформація про символи, введені в адресний рядок браузера, текст підказки, вибраної Користувачем, та ідентифікатор системи до моменту вимкнення зазначеної функції.

5.8. Користувач може у будь-який момент відмовитися від передачі даних, зазначених у п.п. 5.1 - 5.7, вимкнувши відповідні функції.

5.9. Усі дані про використання Програми, що передаються відповідно до цієї Ліцензії, зберігаються й обробляються відповідно до Політики конфіденційності (https://yandex.ua/legal/confidential).

5.10. Функція «Лише текст» Програми заснована на використанні програми «Readability», виняткове право на яку належить компанії «Arc90», яка поширює програму «Readability» на умовах ліцензії Apache 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).

5.11. Користувача цим повідомлено і він погоджується, що під час встановлення Програми йому будуть автоматично підібрані та встановлені додаткові компоненти (кнопки) для Програми, що здійснюють взаємодію з популярними соціальними мережами, поштовими сервісами й іншими інструментами, при цьому такий підбір здійснюється повністю автоматично та без передавання даних за межі комп'ютера Користувача.

6. Обмеження відповідальності за Ліцензією

6.1. Програма надається на умовах «як є» (as is). Правовласник не надає жодних гарантій щодо безпомилкової та безперебійної роботи Програми, відповідності Програми конкретним цілям і очікуванням Користувача, а також не надає жодних інших гарантій, прямо не зазначених у цій Ліцензії.

6.2. Максимальною мірою, допустимою чинним законодавством, Правовласник не несе ніякої відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки якого-небудь використання або неможливості використання Програми та/або збитки, завдані Користувачеві та/або третім сторонам у результаті будь-якого використання або невикористання Програми, у тому числі через можливі помилки або збої в роботі Програми.

6.3. Користувача цим повідомлено і він погоджується, що в разі використання Програми Правовласникові в автоматичному режимі анонімно (без прив'язки до Користувача) передається така інформація: тип операційної системи комп'ютера Користувача, версія та ідентифікатор Програми, статистика використання функцій Програми, а також інша технічна інформація.

6.4. Користувачеві надається можливість додавати до Програми розроблені та пропоновані до встановлення третіми особами компоненти (кнопки), що надають доступ до інформації чи сервісів третіх осіб або здійснюють перехід на ресурси третіх осіб («Кнопки користувача»). Користувач розуміє та погоджується з тим, що встановлення в Програму Кнопок користувача здійснюється на страх і ризик Користувача. Правовласник не контролює працездатність, зміст інформації, сервісів або ресурсів, доступ до яких здійснюється за допомогою такої Кнопки користувача, а також їх відповідність законодавству, та не відповідає за результати встановлення або використання Кнопок користувача. Правовласник не відшкодовує жодного збитку, завданого Користувачеві використанням або неможливістю використання будь-яких Кнопок користувача або інформації, сервісів і ресурсів, доступ до яких здійснюється за допомогою Кнопок користувача.

7. Оновлення/нові версії Програми

7.1. Дія цієї Ліцензії поширюється на всі подальші оновлення/нові версії Програми. Погоджуючись із встановленням оновлення/нової версії Програми, Користувач приймає умови цієї Ліцензії для відповідних оновлень/нових версій Програми, якщо оновлення/встановлення нової версії Програми не супроводжується іншою ліцензійною угодою.

8. Зміни умов цієї Ліцензії

8.1. Ця ліцензійна угода може змінюватися Правовласником в односторонньому порядку. Повідомлення Користувача про внесені зміни в умови цієї Ліцензії публікується на сторінці: https://yandex.ua/legal/bar_agreement_ff_ie. Зазначені зміни в умовах ліцензійної угоди набувають чинності з дати їх публікації, якщо інше не обумовлене у відповідній публікації.

Дата публікації 13.12.2011 р.

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/bar_agreement_ff_ie/01122011.