Ліцензійна угода на використання програми «Менеджер браузерiв»

Звертаємо Вашу увагу, що ця Ліцензійна угода з 03.06.2013 р. втратила чинність та замінена Ліцензійною угодою на використання настільного програмного забезпечення Яндекса, актуальна версія якої доступна за адресою: https://yandex.ua/legal/desktop_software_agreement. Всі посилання на цю Ліцензійну угоду просимо вважати посиланнями на Ліцензійну угоду на використання настільного програмного забезпечення Яндекса.

Цей документ є перекладом Ліцензійної угоди на використання програми «Менеджер браузерiв» українською. У разі розбіжностей між російською версією Ліцензійної угоди на використання програми «Менеджер браузерiв» та цим перекладом лише російська версія Ліцензійної угоди на використання програми «Менеджер браузерiв» має юридичну силу. Російська версія Ліцензійної угоди на використання програми «Менеджер браузерiв» розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/bm_agreement/?lang=ru.

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтеся з умовами нижченаведеної ліцензійної угоди. Будь-яке використання вами програми означає повне та беззастережне прийняття вами її умов.

Якщо ви не приймаєте умови ліцензійної угоди в повному обсязі, ви не маєте права використовувати програму з будь-якою метою.

1. Загальні положення

1.1. Ця Ліцензійна угода («Ліцензія») встановлює умови використання комп’ютерної програми «Менеджер браузерiв» («Програма») та укладена між будь-якою особою, яка використовує Програму («Користувач»), і ООО «ЯНДЕКС», Росія, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, б. 16, що є правовласником виключного права на Програму («Правовласник»).

1.2. Копіюючи Програму, встановлюючи її на свій персональний комп'ютер або використовуючи Програму будь-яким способом, Користувач виражає свою повну і беззастережну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використання Програми дозволено лише на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії в повному обсязі, Користувач не має права використовувати Програму з будь-якою метою. Використання Програми з порушенням (невиконанням) якої-небудь з умов Ліцензії заборонено.

1.4. Використання Програми на умовах цієї Ліцензії з особистою некомерційною метою здійснюється безоплатно. Використання Програми на умовах і способами, не передбаченими цією Ліцензією, можливе лише на підставі окремої угоди з Правовласником.

1.5. Ця Ліцензія та все, що пов’язано з використанням Програми, підлягають під застосування права Російської Федерації, та будь-які претензії або позови, що випливають із цієї Ліцензії або використання Програми, мають бути подані та розглянуті в суді за місцем знаходження Правовласника.

1.6. Правовласник може надати Користувачеві переклад цієї Ліцензії з російської на інші мови, однак у разі протиріччя між умовами Ліцензії російською мовою та її перекладом юридичну силу має виключно російськомовна версія Ліцензії.

2. Права на Програму

2.1. Виключне право на Програму належить Правовласникові.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник безоплатно, на умовах простої (невиняткової) ліцензії, надає Користувачеві непередаване право на використання Програми на території країн усього світу такими способами:

3.1.1. Застосовувати Програму за прямим функціональним призначенням, з метою чого виконати її копіювання та встановлення (відтворення) на персональному (-их) комп'ютері (-ах) Користувача. Користувач має право встановити Програму на необмежену кількість персональних комп'ютерів.

3.1.2. Відтворювати та поширювати Програму в незмінному вигляді суворо з некомерційною метою (безоплатно).

4. Обмеження

4.1. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими цією Ліцензією або законодавством РФ, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати та виконувати інші дії з об'єктним кодом Програми, що мають на меті отримання інформації про реалізацію алгоритмів, використовуваних у Програмі, створювати похідні програмні продукти з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програми без письмової згоди Правовласника.

4.2. Користувач не має права без письмової згоди Правовласника відтворювати, поширювати, доводити до загального відома Програму будь-яким способом, прямо не передбаченим цією Ліцензією, у тому числі разом з іншими програмами, у складі збірників програмних продуктів незалежно від цілей такого використання.

4.3. Програму слід використовувати під назвою «Менеджер браузерiв». Користувач не має права змінювати назву Програми, змінювати та/або видаляти знак охорони авторського права (copyright notice) чи іншу вказівку на Правовласника.

5. Обмеження відповідальності за Ліцензією

5.1. Програма надається на умовах «як є» (as is). Правовласник не дає жодних гарантій відносно безпомилкової та безперебійної роботи Програми, відповідності Програми конкретним цілям та очікуванням Користувача, а також не дає жодних інших гарантій, прямо не зазначених у цій Ліцензії.

5.2. Максимальною мірою, допустимою чинним законодавством, Правовласник не несе жодної відповідальності за які-небудь прямі або непрямі наслідки якого-небудь використання або неможливості використання Програми та/або збиток, заподіяний Користувачеві та/або третім сторонам в результаті якого-небудь використання чи невикористання Програми, у тому числі через можливі помилки або збої в роботі Програми.

5.3. Користувач цим повідомлений і погоджується, що при використанні Програми Правовласникові в автоматичному режимі анонімно (без прив'язування до Користувача) передається така інформація: тип операційної системи комп'ютера Користувача, версія та ідентифікатор Програми, статистика використання функцій Програми, а також інша технічна інформація.

6. Оновлення/нові версії Програми

6.1. Дія цієї Ліцензії поширюється на усі подальші оновлення/нові версії Програми. Погоджуючись із встановленням оновлення/нової версії Програми, Користувач приймає умови цієї Ліцензії для відповідних оновлень/нових версій Програми, якщо оновлення/встановлення нової версії Програми не супроводжується іншою ліцензійною угодою.

7. Зміни умов цієї Ліцензії

7.1. Ця Ліцензійна угода може змінюватися Правовласником в односторонньому порядку. Повідомлення Користувачеві про внесені зміни в умови цієї Ліцензії публікується на сторінці: https://yandex.ru/legal/bm_agreement. Зазначені зміни в умовах Ліцензійної угоди набувають чинності з дати їх опублікування, якщо інше не обумовлено у відповідній публікації.