Ліцензійна угода на використання програми «Яндекс.Місто» для мобільних пристроїв

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтеся з умовами нижченаведеної Ліцензійної угоди.

Будь-яке використання Вами програми означає повне і беззастережне прийняття Вами умов цієї Ліцензійної угоди.

Якщо Ви не приймаєте умови Ліцензійної угоди у повному обсязі, Ви не маєте права використовувати програму з будь-якою метою.

1. Загальні положення

1.1. Ця Ліцензійна угода («Ліцензія») встановлює умови використання програми «Яндекс.Місто» для мобільних пристроїв («Програма») і укладена між будь-якою особою, що використовує Програму («Користувач»), і ООО «ЯНДЕКС», Росія, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, 16, що є правовласником виключного права на Програму («Правовласник»).

1.2. Копіюючи Програму, встановлюючи її на свій мобільний пристрій або використовуючи Програму будь-яким чином, Користувач висловлює свою повну і беззастережну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використання Програми дозволено лише на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії в повному обсязі, Користувач не має права використовувати Програму з якою-небудь метою. Використання Програми з порушенням (невиконанням) якої-небудь з умов Ліцензії заборонене.

1.4. Використання Програми Користувачем на умовах цієї Ліцензії з особистою некомерційною метою здійснюється безоплатно. Використання Програми на умовах і способами, не передбаченими цією Ліцензією, можливе лише на підставі окремої угоди з Правовласником.

1.5. Користуючись Програмою, Користувач погоджується з тим, що невід'ємними частинами цієї Ліцензії є такі документи, умови яких повною мірою поширюються на використання Програми:

Зазначені документи (у тому числі будь-які з їх частин) можуть бути змінені Правовласником в односторонньому порядку без якого-небудь спеціального повідомлення, нова редакція документів набуває чинності з моменту їх публікації, якщо інше не передбачене новими редакціями документів.

1.6. Ця Ліцензія та все, що пов'язано з використанням Програми, підлягає під застосування права Російської Федерації, і будь-які претензії або позови, що випливають з цієї Ліцензії або використання Програми, мають бути подані та розглянуті в суді за місцем перебування Правовласника.

1.7. Правовласник може надати Користувачеві переклад цієї Ліцензії з російської іншими мовами, проте у разі розбіжності між умовами Ліцензії російською мовою та її перекладом, юридичну силу має виключно російськомовна версія Ліцензії.

2. Права на Програму

2.1. Виключне право на Програму належить Правовласникові.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник безоплатно, на умовах простої (невиключної) ліцензії, дає Користувачеві непередаване право використання Програми на території усіх країн світу такими способами:

3.1.1. Застосовувати Програму за прямим функціональним призначенням, з метою чого здійснити її копіювання і встановлення (відтворення) на мобільний (-і) пристрій (-ї) Користувача. Користувач має право встановити Програму на необмежену кількість мобільних пристроїв. Під час встановлення на мобільний пристрій кожній копії Програми присвоюється індивідуальний номер, який автоматично повідомляється Правовласникові.

3.1.2. Відтворювати і поширювати Програму з некомерційною метою (безоплатно).

4. Обмеження

4.1. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими цією Ліцензією або законодавством РФ, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати і виконувати інші дії з об'єктним кодом Програми, що мають на меті отримання інформації про реалізацію алгоритмів, використовуваних у Програмі, створювати похідні програмні продукти з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програми, будь-яких компонентів Програми, картографічних матеріалів, що зберігаються Програмою на мобільному пристрої Користувача, інших зображень та даних, без письмової згоди Правовласника.

4.2. Користувач не має права відтворювати і поширювати Програму з комерційною метою (у тому числі за плату), а також у складі збірок програмних продуктів, без письмової згоди Правовласника.

4.3. Користувач не має права поширювати Програму у вигляді, відмінному від того, в якому він її отримав, без письмової згоди Правовласника.

4.4. Програма повинна використовуватися (у тому числі поширюватися) під назвою «Яндекс.Місто». Користувач не має права змінювати та/або видаляти назву Програми, знак охорони авторського права (copyright notice) або інші вказівки на Правовласника.

5. Умови використання окремих функцій Програми

5.1. Виконання деяких функцій Програми можливе лише за наявності доступу до мережі інтернет. Користувач самостійно отримує та оплачує такий доступ на умовах і за тарифами свого оператора зв'язку або провайдера доступу до мережі інтернет.

5.2. Картографічні матеріали, а також інші об'єкти інтелектуальних прав, доступ до яких надає Програма (далі — Дані), належать Правовласникові та/або їх власникам і призначені виключно для особистого некомерційного використання Користувачем у рамках функціональних можливостей Програми.

5.3. Будь-яке добування, копіювання, відтворення, переробка, поширення Даних, їх розміщення у вільному доступі (публікація) в мережі інтернет, будь-яке використання Даних в засобах масової інформації та/або з комерційною метою і будь-яке інше використання, явно не дозволене цією Ліцензією або Умовами, заборонено без попереднього письмового дозволу Правовласника.

5.4. Програма дає Користувачеві функціональну можливість:

• здійснити пошук організацій на карті та ознайомитися з інформацією про організації з довідника організацій Правовласника; • самостійно і на власний вибір додавати на карти призначені для користувача дані, у тому числі відгуки, оцінки, зображення; • розмістити інформацію про потенційний попит Користувача на послуги організацій і отримати доступ до пропозицій партнерів Правовласника за попереднім записом в організації відповідно до вибраних Користувачем параметрів.

5.5. Користувач погоджується з тим, що розміщені ним у рамках Програми зображення можуть бути використані Правовласником на інших сервісах і ресурсах Правовласника, а також в рекламних або маркетингових матеріалах, що розміщуються на ресурсах Правовласника в мережі інтернет для привертання уваги інших користувачів до Програми або до інших ресурсів і сервісів Правовласника, як із зазначенням їх автора (як ім’я автора при цьому зазначається ім'я (псевдонім) Користувача, яке він зазначив під час реєстрації), так і без цього, без потреби отримання спеціального дозволу Користувача і без виплати авторської винагороди. У разі якщо Користувач не має права дати Правовласникові право використання якого-небудь зображення подібним способом, він зобов'язаний утриматися від завантаження такого зображення.

5.6. Під час створення Програми використано такі програмні компоненти:

Версії Програми для Android та iOS частково базовані на програмі The Independent JPEG Group's JPEG software, створеній the Independent JPEG Group.

Libpng ― Copyright © 2004, 2006―2014 Glenn Randers-Pehrson, зазначене програмне забезпечення може використовуватися на умовах, доступних для ознайомлення за адресою: http://www.libpng.org/pub/png/src/libpng-LICENSE.txt.

Minizip ― Copyright © 1998―2010 by Gilles Vollant, зазначене програмне забезпечення може використовуватися на умовах, доступних для ознайомлення за адресою: http://www.nf.mpg.de/vinci3/doc/license-minizip.html.

TinyXML ― Copyright © Lee Thomason, Yves Berquin, Andrew Ellerton, зазначене програмне забезпечення може використовуватися на умовах, доступних для ознайомлення за адресою: http://www.grinninglizard.com/tinyxmldocs/index.html.

Boost ― Copyright © 2004―2006 Joe Coder, зазначене програмне забезпечення може використовуватися на умовах, доступних для ознайомлення за адресою: http://www.boost.org/users/license.html.

Zlib ― Copyright © 1995―2013 Jean-loup Gailly and Mark Adler, зазначене програмне забезпечення може використовуватися на умовах, доступних для ознайомлення за адресою: http://zlib.net/zlib license.html.

Curl ― Copyright © 1996―2014, Daniel Stenberg, зазначене програмне забезпечення може використовуватися на умовах, доступних для ознайомлення за адресою: http://curl.haxx.se/docs/copyright.html.

MixpanelAPI ― Copyright © 2012 Mixpanel, Inc., зазначене програмне забезпечення може використовуватися на умовах, доступних для ознайомлення за адресою: https://github.com/mixpanel/mixpanel-android/blob/master/LICENSE.

6. Відповідальність за Ліцензією

6.1. Програма (включаючи Дані) надається на умовах «як є». Правовласник не дає жодних гарантій стосовно безпомилкової та безперебійної роботи Програми або окремих її компонентів та/або функцій, відповідності Програми конкретній меті та очікуванням Користувача, не гарантує достовірність, точність, повноту і своєчасність Даних, а також не дає жодних інших гарантій, прямо не зазначених у цій Ліцензії.

6.2. Правовласник не несе відповідальності за які-небудь прямі або непрямі наслідки якого-небудь використання або неможливості використання Програми (включаючи Дані) та/або збитки, заподіяні Користувачеві та/або третім сторонам в результаті якого-небудь використання, невикористання або неможливості використання Програми (включаючи Дані) або окремих її компонентів та/або функцій, у тому числі через можливі помилки або збої в роботі Програми, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством.

6.3. Користувач цим повідомлений і погоджується, що у разі використання Програми Правовласникові в автоматичному режимі анонімно (без прив'язки до Користувача) передається така інформація: тип операційної системи мобільного пристрою Користувача, версія та ідентифікатор Програми, статистика використання функцій Програми, а також інша технічна інформація.

6.4. Усі питання і претензії, пов'язані з використанням/неможливістю використання Програми або Даних, а також можливим порушенням Програмою або Даними законодавства та/або прав третіх осіб, повинні надсилатися через форму зворотного зв'язку на адресу: geosearch-feedback@yandex-team.ru.

7. Оновлення/нові версії Програми

7.1. Дія цієї Ліцензії поширюється на усі подальші оновлення/нові версії Програми. Погоджуючись із встановленням оновлення/нової версії Програми, Користувач приймає умови цієї Ліцензії для відповідних оновлень/нових версій Програми, якщо оновлення/встановлення нової версії Програми не супроводжується іншою ліцензійною угодою.

8. Зміни умов цієї Ліцензії

8.1. Ця Ліцензійна угода може змінюватися Правовласником в односторонньому порядку. Повідомлення Користувача про внесені зміни в умови цієї Ліцензії публікується на сторінці: https://yandex.ua/legal/city_mobile_agreement. Зазначені зміни в умовах Ліцензійної угоди набувають чинності з дати їх публікації, якщо інше не обумовлене у відповідній публікації.