Умови використання сервісу Яндекс.Колекції

1. Загальні положення

1.1. ТОВ «ЯНДЕКС» (надалі — «Яндекс») пропонує користувачу мережі «Інтернет» (надалі – «Користувач») використовувати сервіс Яндекс.Колекції, доступний за адресою: https://yandex.ua/collections (надалі – «Сервіс»).

1.2. Ці Умови являють собою додаток до Користувацької угоди сервісів Яндексу щодо порядку використання Сервісу. В усьому, що не передбачене цими Умовами, стосунки між Яндексом і Користувачем у зв’язку з використанням Сервісу регулюються:

1.3. Починаючи використовувати Сервіс, його окремі функції, Користувач вважається таким, що прийняв ці Умови, а також умови всіх зазначених вище документів, у повному обсязі, без будь-яких застережень і виключень. У разі незгоди Користувача з положеннями вказаних документів Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.4. Ці Умови можуть бути змінені Яндексом без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення у мережі Інтернет за вказаною у цьому пункті адресою, якщо інше не передбачене новою редакцією Умов. Чинна редакція Умов завжди знаходиться на сторінці за адресою: https://yandex.ua/legal/collections_termsofuse.

1.5. У випадку, якщо Яндексом були внесені будь-які зміни до цих Умов, у порядку, передбаченому п. 1.4. цих Умов, з якими Користувач не згодний, він зобов’язаний припинити використання Сервісу.

2. Використання Сервісу. Окремі функції Сервісу

2.1. Яндекс надає Користувачу можливість безоплатно за допомогою Сервісу:

  • додавати у свій акаунт на Сервісі посилання на зображення, знайдені Користувачем у мережі Інтернет за допомогою Сервісу або завантажені Користувачем на Сервіс, у вигляді прев’ю (надалі – «контент»), при цьому такий контент Користувач групує на свій розсуд в окремі категорії (надалі – «Колекції»);

  • переглядати Колекції;

  • змінювати, видаляти, керувати доступом третіх осіб до Колекцій, створених Користувачем,

  • здійснювати інші дії, прямо передбачені функціями Сервісу, які не суперечать положенням цих Умов, документів, на які вони посилаються, і законодавства Російської Федерації.

2.2. Для використання всіх або більшості функцій Сервісу Користувачеві необхідно використовувати акаунт, шляхом авторизації на Сервісі за допомогою облікового запису Користувача на Яндексі. Окремі функції Сервісу, пов’язані виключно з переглядом Колекцій Користувачів та пошуком контенту, можуть надаватись Користувачеві, який не має облікового запису на Яндексі.

2.3. Користувач має право додавати коментарі до контенту в Колекціях. При цьому Користувач має можливість обмежити для себе видимість того чи іншого коментарю іншого Користувача, а у випадках, коли такий коментар порушує ці Умови, документи, на які вони посилаються, і законодавство Російської Федерації – поскаржитись на такий коментар з використанням відповідної функції Сервісу.

2.4. Користувач погоджується з тим, що Колекції Користувача, до яких він відкрив доступ для третіх осіб, будуть доступні з усім наявним у таких Колекціях контентом для всіх інших Користувачів та на інших ресурсах Яндексу, можуть бути використані Яндексом в інших сервісах та додатках Яндексу, а також у рекламних або маркетингових матеріалах, розміщуваних на ресурсах Яндексу в мережі Інтернет для привертання уваги інших Користувачів до Колекцій Користувача, до Сервісу в цілому або до інших додатків та сервісів Яндексу, без необхідності отримання спеціального дозволу від Користувача.

2.5. У разі, якщо будь-яке зображення (або посилання на нього), додане Користувачем у Колекції у вигляді контенту, видалене або змінене власником такого зображення або адміністратором ресурсу, на якому розміщено таке зображення, то аналогічні зміни (видалення) контенту можуть відбуватись у Колекції Користувача з тимчасовою затримкою, враховуючи технологічні особливості роботи Сервісу. Це означає, що Сервіс не гарантує незмінність джерела контенту і доступність такого джерела, навіть якщо відповідний контент не зазнав змін у Колекції. Про наявність змін на джерелі контенту Користувач може дізнатись, перейшовши за посиланням, яке відображається з таким контентом.

2.6. Функціями Сервісу може бути передбачена можливість додавати у Колекцію Користувача контент з Колекції іншого Користувача (і навпаки) без збереження інформації про іншого Користувача та його Колекції. У разі, якщо в ролі контенту використовується зображення (посилання на нього), правовласником якого є Користувач, такий Користувач, зробивши вказаний контент доступним для інших Користувачів, надає іншому Користувачеві, який додав такий контент у свою Колекцію, безоплатну просту ліцензію на використання такого зображення протягом усього терміну дії виключних прав на таке зображення на території всіх країн світу за допомогою додавання такого зображення як контенту в Колекцію такого іншого Користувача без зазначення інформації про Користувача-правовласника та його Колекцію, в якій спочатку знаходився такий контент, і за допомогою використання такого зображення у вигляді контенту в Колекції такого іншого Користувача в межах, допустимих іншими функціями Сервісу, без обов’язку надавати звіти про такі способи використання.

2.7. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Яндекс має право використовувати автоматичні фільтри на Сервісі, які можуть обмежити доступ третіх осіб до Колекції Користувача або певного контенту, доданого Користувачем до Колекції.

2.8. Використання Сервісу можливе лише за наявності доступу до мережі Інтернет. Користувач самостійно отримує та оплачує такий доступ на умовах і за правилами свого оператора зв’язку або провайдера доступу до мережі Інтернет.

2.9. Яндекс залишає за собою право встановлювати будь-які правила, ліміти та обмеження (технічні, юридичні, організаційні тощо), на використання Сервісу, і може змінювати їх на власний розсуд, без попереднього повідомлення Користувача. У випадках, коли це не заборонено законодавством, вказані правила, ліміти та обмеження можуть бути різними для різних категорій Користувачів.

2.10. Яндекс залишає за собою право обмежити доступ Користувача до Сервісу (або до певних функцій Сервісу, якщо це можливо технологічно) з використанням його облікового запису або повністю заблокувати обліковий запис Користувача при неодноразовому порушенні цих Умов або документів, на які вони посилаються.

2.11. Незалежно від місця перебування Користувача і його обладнання, до всіх відносин, пов’язаних з використанням Сервісу, підлягає застосуванню право Російської Федерації, і будь-які вимоги або позови, що виникають із використання Сервісу, мусять бути подані та розглянуті в суді за місцем знаходження Яндексу.

2.12. Всі питання, звернення і претензії, пов’язані з використанням/неможливістю використання Сервісу, а також можливим порушенням законодавства та/або прав третіх осіб, повинні направлятись через форму зворотнього зв’язку за адресою https://yandex.ua/support/collections/troubleshooting.xml.

2.13. Використовуючи Сервіс, Користувач у відповідності до ч. 1 ст. 18 Федерального закону «Про рекламу» надає свою згоду на отримання повідомлень рекламного характеру. Користувач має право відмовитись від отримання повідомлень рекламного характеру за допомогою використання відповідного функціоналу Сервісу або слідуючи інструкціям, вказаним в отриманому повідомленні рекламного характеру.

3. Обмеження відповідальності

3.1. Правилами та умовами окремих інтернет-ресурсів, в тому числі соціальних мереж, може бути заборонено або обмежено використання розміщених на цих інтернет-ресурсах зображень (посилань на них) за межами таких інтернет-ресурсів. З метою дотримання прав третіх осіб – адміністраторів, власників і користувачів таких інтернет-ресурсів, а також правовласників вказаних зображень – Користувач, до моменту додавання в Колекції контенту, тобто посилань на такі зображення (у вигляді прев’ю), знайдені Користувачем на таких інтернет-ресурсах, зобов’язується ознайомитись із зазначеними правилами та умовами.

3.2. На контент і дії з ним поширюються обмеження, встановлені Користувацькою угодою сервісів Яндексу. Користувач зобов’язується дотримуватись вказаних обмежень у повному обсязі.

3.3. Яндекс не зобов’язаний здійснювати модерацію, перегляд, редагування розміщуваних Користувачем у межах Сервісу контенту і Колекцій, контроль над ними, і не може гарантувати, що розміщені Користувачем у межах Сервісу контент і Колекції не порушують положень цих Умов, правових актів, інших документів. Користувач визнає і погоджується з тим, що Яндекс не зобов’язаний переглядати контент і Колекції будь-якого вигляду, розміщувані та/або поширювані за допомогою Сервісу. Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов’язані з використанням контенту і Колекцій, розміщених у Сервісі, включаючи оцінку їхньої законності.

Дата публікації: 15.01.2018 р.