Політика конфіденційності

Цей документ є перекладом Політики конфіденційності українською. У разі розбіжностей між російською версією Політики конфіденційності та цим перекладом лише російська версія Політики конфіденційності має юридичну силу. Російська версія Політики конфіденційності розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=ru.

Ця Політика конфіденційності персональної інформації (далі — Політика) діє щодо всієї інформації, яку ООО «ЯНДЕКС» та/або його афільовані оcоби, включаючи всіх осіб, що входять до однієї групи з ООО «ЯНДЕКС» (далі — Яндекс), можуть отримати про користувача під час використання ним будь-якого із сайтів, сервісів, служб, програм і продуктів Яндекса (далі — Сервіси, Сервіси Яндекса). Згода користувача на надання персональної інформації, дана ним відповідно до цієї Політики в рамках відносин з однією з осіб, що входять в Яндекс, поширюється на всіх осіб, що входять в Яндекс.

Використання Сервісів Яндекса означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою та зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Сервісів.

1. Персональна інформація користувачів, яку отримує й обробляє Яндекс

1.1. У рамках цієї Політики під «персональною інформацією користувача» розуміються:

1.1.1. Персональна інформація, яку користувач надає про себе самостійно під час реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сервісів, включаючи персональні дані користувача. Обов'язкова для надання Сервісів (послуг) інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається користувачем на його розсуд.

1.1.2 Дані, які автоматично передаються Сервісам Яндекса у процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, у тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (чи іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), час доступу, адреса сторінки, що запитується.

1.1.3 Інша інформація про користувача, збір та/або надання якої визначене в Регулюючих документах окремих Сервісів Яндекса.

1.2. Ця Політика застосовується лише до Сервісів Яндекса. Яндекс не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайтах Яндекса, у тому числі в результатах пошуку. На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть здійснюватися інші дії.

1.3. Яндекс у загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається користувачами, та не здійснює контроль за їх дієздатністю. Проте Яндекс виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, пропонованих у формі реєстрації, та підтримує цю інформацію в актуальному стані. Наслідки надання недостовірної інформації визначені в Угоді користувача сервісів Яндекса (https://yandex.ua/legal/rules).

2. Цілі збирання й обробки персональної інформації користувачів

2.1. Яндекс збирає та зберігає лише ті персональні дані, які потрібні для надання Сервісів і послуг (виконання угод і договорів з користувачем).

2.2. Персональну інформацію користувача Яндекс може використовувати в таких цілях:

2.2.1. ідентифікація сторони в рамках угод і договорів з Яндексом;

2.2.2. надання користувачу персоналізованих Сервісів;

2.2.3. зв'язок із користувачем, у тому числі надсилання повідомлень, запитів та інформації, що стосуються Сервісів, надання послуг, а також обробка запитів і заявок від користувача;

2.2.4. покращення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів і послуг;

2.2.5. таргетування рекламних матеріалів;

2.2.6. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

3. Умови обробки персональної інформації користувача та її передачі третім особам

3.1. Яндекс зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до внутрішніх регламентів конкретних сервісів.

3.2. Відносно персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, окрім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. Під час використання окремих Сервісів (наприклад, Мой Круг, Я.ру), користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

3.3. Яндекс має право передати персональну інформацію користувача третім особам в таких випадках:

3.3.1. користувач висловив свою згоду на такі дії;

3.3.2. передача необхідна в рамках використання користувачем певного Сервісу або для надання послуги користувачу;

3.3.3. передавання передбачене російським або іншим застосовним законодавством у рамках встановленої законодавством процедури;

3.3.4. таке передавання здійснюється в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або частково), при цьому до набувача переходять усі зобов'язання з дотримання умов цієї Політики щодо отриманої ним персональної інформації;

3.3.5. з метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Яндекса або третіх осіб у випадках, коли користувач порушує Угоду користувача сервісів Яндекса (https://yandex.ua/legal/rules).

3.4. Під час обробки персональних даних користувачів Яндекс керується Федеральним законом РФ «Про персональні дані».

4. Зміна користувачем персональної інформації

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним персональну інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності, скориставшись функцією редагування персональних даних у розділі «Паспорт» (https://passport.yandex.ua/passport?mode=changereg) або в персональному розділі відповідного Сервісу.

4.2. Користувач також може видалити надану ним у рамках певного облікового запису персональну інформацію, скориставшись функцією «Видалити акаунт» у розділі «Паспорт» (https://passport.yandex.ua/passport?mode=delete). При цьому видалення акаунту може спричинити неможливість використання деяких Сервісів Яндекса.

5. Заходи, що вживаються для захисту персональної інформації користувачів

Яндекс вживає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

6. Зміна Політики конфіденційності. Застосовне законодавство

6.1. Яндекс має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. У разі внесення змін в актуальній редакції зазначається дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набуває чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачене новою редакцією Політики. Чинна редакція завжди знаходиться на сторінці за адресою https://yandex.ua/legal/confidential.

6.2. До цієї Політики та відносин між користувачем і Яндексом, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право Російської Федерації.

7. Зворотний зв'язок. Питання та пропозиції

Усі пропозиції або питання з приводу цієї Політики слід повідомляти в Службу підтримки користувачів Яндекса (http://feedback.yandex.ru/), або за адресою 119021, Москва, вул. Льва Толстого, 16, ООО «ЯНДЕКС».

Додаткова інформація: Що таке cookies і як з ними працює Яндекс (http://help.yandex.ua/common/?id=1111189)