Політика конфіденційності

Цей документ є перекладом Політики конфіденційності українською. У разі розбіжностей між російською версією Політики конфіденційності та цим перекладом лише російська версія Політики конфіденційності має юридичну силу. Російська версія Політики конфіденційності розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=ru.

Політика конфіденційності персональної інформації (далі — Політика) діє щодо всієї інформації, яку ООО «ЯНДЕКС» та/або його афільовані оcоби, включаючи всіх осіб, що входять до однієї групи з ООО «ЯНДЕКС» (далі — Яндекс), можуть отримати про Користувача під час використання ним будь-якого із сайтів, сервісів, служб, програм, продуктів або послуг Яндекса (далі — Сервіси, Сервіси Яндекса) та в ході виконання Яндексом будь-яких угод та договорів з Користувачем. Згода Користувача з Політикою, що висловлена ним у рамках відносин з однією із згаданих осіб, поширюється на всіх інших згаданих осіб.

Використання Сервісів Яндекса означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою та зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання Сервісів.

1. Персональна інформація Користувачів, яку обробляє Яндекс

1.1. У рамках цієї Політики під «персональною інформацією Користувача» розуміються:

1.1.1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно під час реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сервісів, включаючи персональні дані Користувача. Обов'язкова для надання Сервісів інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

1.1.2 Дані, які автоматично передаються Сервісам Яндекса у процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, у тому числі IP-адреса, дані файлів cookie, інформація про браузер Користувача (чи іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата та час доступу до Сервісів, адреси сторінок, що запитуються, та інша подібна інформація.

1.1.3 Інша інформація про Користувача, обробка якої передбачена умовами використання окремих Сервісів Яндекса.

1.2. Ця Політика застосовується лише до інформації, що обробляється під час використання Сервісів Яндекса. Яндекс не контролює та не несе відповідальності за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайтах Яндекса, у тому числі в результатах пошуку.

1.3. Яндекс не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається Користувачем, та не має можливості оцінювати його дієздатність. Проте Яндекс виходить з того, що Користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію та підтримує цю інформацію в актуальному стані. Наслідки надання недостовірної або недостатньої інформації визначені в Угоді користувача сервісів Яндекса (https://yandex.ua/legal/rules).

2. Цілі обробки персональної інформації Користувачів

2.1. Яндекс збирає та зберігає лише ту персональну інформацію, яка потрібна для надання Сервісів (або виконання угод і договорів з Користувачем), окрім випадків, коли законодавством передбачене обов’язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом терміну.

2.2. Персональну інформацію Користувача Яндекс обробляє в таких цілях:

2.2.1. ідентифікація сторони в рамках Сервісів, угод і договорів з Яндексом;

2.2.2. надання Користувачу персоналізованих Сервісів та виконання угод і договорів;

2.2.3. зв'язок із Користувачем, у тому числі надсилання повідомлень, запитів та інформації, що стосуються Сервісів, виконання угод і договорів, а також обробка запитів і заявок від Користувача;

2.2.4. покращення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів;

2.2.5. таргетування рекламних матеріалів;

2.2.6. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

3. Умови обробки персональної інформації Користувачів та її передачі третім особам

3.1. Яндекс зберігає персональну інформацію Користувачів відповідно до внутрішніх регламентів конкретних сервісів.

3.2. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, окрім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. Під час використання окремих Сервісів Користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

3.3. Яндекс має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в таких випадках:

3.3.1. Користувач висловив згоду на такі дії;

3.3.2. Передача необхідна для використання Користувачем певного Сервісу або для виконання певної угоди або договору з Користувачем;

3.3.3. При використанні Користувачем сервісів і послуг компанії ООО НКО «Яндекс.Деньги» (ОДРН: 1127711000031) персональна інформація Користувача може передаватися в ООО НКО «Яндекс.Деньги» для обробки на умовах та для цілей, визначених в Угоді про використання сервісу «Яндекс.Деньги» (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764) та в Політиці Конфіденційності ООО НКО «Яндекс.Деньги» (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525698);

3.3.4. При використанні Користувачем сервісів і послуг компаніï ООО «Яндекс.Вертикалi» (ОДРН: 5157746192742) персональна інформація Користувача може передаватися в ООО «Яндекс.Вертикалi» для обробки на умовах та для цілей, визначених в Умовах використання сервісів «Яндекс.Авто» (), «Яндекс.Робота» (https://yandex.ua/legal/job_termsofuse), «Яндекс.Нерухомість» (https://yandex.ua/legal/realty_termsofuse ), «Яндекс.Подорожі» (https://yandex.ua/legal/travel_termsofuse ).

3.3.5. При використанні Користувачем сервісів і послуг компаніï ООО «Яндекс.Таксi» (ОДРН: 5157746192731) персональна інформація Користувача може передаватися в ООО «Яндекс.Таксi» для обробки на умовах та для цілей, визначених в Умовах використання сервiсу «Яндекс.Таксi» (https://yandex.ua/legal/taxi_termsofuse).

3.3.6. При використанні Користувачем сервісів і послуг компаніï ООО «Яндекс.Маркет» (ОДРН: 1167746491395) персональна інформація Користувача може передаватися в ООО «Яндекс.Маркет» для обробки на умовах та для цілей, визначених в Умовах використання сервiсу «Яндекс.Маркет» (https://yandex.ua/legal/market_termsofuse );

3.3.7. При використанні Користувачем сервісів і послуг компаніï ООО «Облачние технології Яндекс» (ОДРН: 1167746491395) персональна інформація Користувача може передаватися в ООО «Облачние технології Яндекс»

3.3.8. Передавання передбачене російським або іншим застосовним законодавством у рамках встановленої законодавством процедури;

3.3.9. Таке передавання здійснюється в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або частково), при цьому до набувача переходять усі зобов'язання з дотримання умов цієї Політики щодо отриманої ним персональної інформації;

3.3.10. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Яндекса або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує Угоду користувача сервісів Яндекса (https://yandex.ua/legal/rules), цю Політику або документи, що містять умови використання певних Сервісів.

3.3.11. В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Яндекса

3.4. Під час обробки персональних даних Користувачів Яндекс керується Федеральним законом РФ «Про персональні дані».

4. Зміна та видалення персональної інформації. Обов’язкове збереження даних

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним персональну інформацію або її частину, скориставшись функцією редагування персональних даних у розділі «Паспорт» (https://passport.yandex.ua/passport?mode=changereg) або в персональному розділі відповідного Сервісу.

4.2. Користувач також може видалити надану ним у рамках певного облікового запису персональну інформацію, скориставшись функцією «Видалити акаунт» у розділі «Паспорт» (https://passport.yandex.ua/passport?mode=delete). При цьому видалення акаунту може спричинити неможливість використання деяких Сервісів Яндекса.

4.3. Права, передбачені пп. 4.1. та 4.2. цієї Політики, можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов’язок Яндекса зберегти змінену або видалену Користувачем інформацію протягом терміну, встановленого законодавством, і передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державному органу.

5. Обробка персональної інформації за допомогою файлів Cookie та лічильників

5.1. Файли cookie, що передаються Яндексом обладнанню Користувача та обладнанням Користувача Яндексу, можуть використовуватись Яндексом для надання Користувачу персоналізованих Сервісів, для таргетування реклами, яка показується Користувачу, в статистичних та дослідницьких цілях, а також для поліпшення Сервісів Яндекса.

5.2. Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, використовувані ним для відвідування сайтів у мережі Інтернет, можуть мати функцію заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.

5.3. Яндекс має право встановити, що надання певного Сервісу можливе лише за умови, що прийом та отримання файлів cookie дозволені Користувачем.

5.4. Структура файлу cookie, його зміст та технічні параметри визначаються Яндексом і можуть змінюватись без попереднього повідомлення Користувача.

5.5. Лічильники, розміщені Яндексом у Сервісах, можуть використовуватись для аналізу файлів cookie Користувача, для збирання та обробки статистичної інформації про використання Сервісів, а також для забезпечення працездатності Сервісів у цілому або їхніх окремих функцій зокрема. Технічні параметри роботи лічильників визначаються Яндексом і можуть змінюватись без попереднього повідомлення Користувача.

6. Заходи, що вживаються для захисту персональної інформації Користувача

6.1. Яндекс вживає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

7. Зміна Політики конфіденційності. Застосовне законодавство

7.1. Яндекс має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. У разі внесення змін в актуальній редакції зазначається дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набуває чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачене новою редакцією Політики. Чинна редакція постійно доступна на сторінці за адресою https://yandex.ua/legal/confidential.

7.2. До цієї Політики та відносин між Користувачем і Яндексом, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право Російської Федерації.

8. Зворотний зв'язок. Питання та пропозиції

8.1. Усі пропозиції або питання з приводу цієї Політики Користувач має право направляти до Служби підтримки користувачів Яндекса (http://feedback.yandex.ru) або за адресою 119021, Москва, вул. Льва Толстого, 16, ООО «ЯНДЕКС».

Дата публікації 18.11.2016 р.

 

_____________________________

Попередні версії документа:

https://yandex.ua/legal/confidential/17082016

https://yandex.ua/legal/confidential/01032016

https://yandex.ua/legal/confidential/30012015

https://yandex.ua/legal/confidential/14082013

https://yandex.ua/legal/confidential/15112011

https://yandex.ua/legal/confidential/31032011

Додаткова інформація: Що таке файли cookie, і як з ними працює Яндекс (https://yandex.ru/support/common/browsers-settings/browsers-cookies.xml)