Ліцензійна угода на використання настільного програмного забезпечення Яндекса

Звертаємо Вашу увагу, що ця Ліцензійна угода замінює ліцензійні угоди, які регулюють використання окремих програм для ЕОМ, перерахованих у п. 1.1 цієї Ліцензійної угоди, починаючи з дати, що зазначена в заяві про втрату чинності відповідної ліцензійної угоди відповідної програми для ЕОМ. Усі посилання на такі ліцензійні угоди, що регулюють використання окремих програм для ЕОМ, просимо вважати посиланнями на цю Ліцензійну угоду.

Цей документ є перекладом Ліцензійної угоди на використання настільного програмного забезпечення Яндекса українською. У разі розбіжностей між російською версією Ліцензійної угоди на використання настільного програмного забезпечення Яндекса та цим перекладом лише російська версія Ліцензійної угоди на використання використання настільного програмного забезпечення Яндекса має юридичну силу. Російська версія Ліцензійної угоди на використання використання настільного програмного забезпечення Яндекса розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/desktop_software_agreement/?lang=ru.

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтеся з умовами нижченаведеної ліцензійної угоди. Будь-яке використання вами програми означає повне і беззастережне прийняття вами її умов.

Якщо ви не приймаєте умови ліцензійної угоди в повному обсязі, ви не маєте права використовувати програму з будь-якою метою.

1. Загальні положення

1.1. Ця Ліцензійна угода («Ліцензія») встановлює умови використання комп'ютерних програм: «Яндекс.Диск», «Інтерфейс командного рядка Яндекс.Диска», «Яндекс.Пошта» для Сhromium, «Яндекс.Погода» для Сhromium, «Яндекс.Затори» для Chromium, «Яндекс.Пошук» для Chromium, «Моя сторінка ВК» для Chromium, «Візуальні закладки» для Internet Explorer, «Візуальні закладки» для Mozilla Firefox, «Візуальні закладки» для Chromium, «Яндекс.Переклад» для Chromium, «Елементи Яндекса» для Internet Explorer, «Елементи Яндекса» для Mozilla Firefox, «Менеджер браузерів» для Windows, «Яндекс.Карти» для Opera, «Яндекс.Фотки» для Opera, «Яндекс.Пошта» для Opera, «Яндекс.Погода» для Opera, «ВКонтакті для Експрес-панелі» для Opera, які поширюються як окремо, так і у складі пакету програм «Елементи Яндекса» (далі будь-яка з вищеперелічених програм іменується «Програма», а всі разом – «Програми»), та укладена між будь-якою особою, яка використовує Програму або Програми («Користувач»), і ООО «ЯНДЕКС», Росія, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, б. 16, що є правовласником виключних прав на Програми («Правовласник»).

1.2. Копіюючи будь-яку Програму або Програми, встановлюючи будь-яку з них на свій персональний комп'ютер або використовуючи будь-яку Програму яким-небудь чином, Користувач виражає свою повну і беззастережну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використання Програм дозволяється лише на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії в повному обсязі, Користувач не має права використовувати жодну із Програм з якою-небудь метою. Використання Програм із порушенням (невиконанням) якої-небудь з умов Ліцензії заборонено.

1.4. Використання Програм на умовах цієї Ліцензії з особистою некомерційною метою здійснюється безкоштовно. Використання Програм на умовах і способами, не передбаченими цією Ліцензією, можливе лише на підставі окремої угоди з Правовласником.

1.5. Ця Ліцензія та все, що пов'язано з використанням будь-якої Програми або усіх Програм, підлягає під застосування права Російської Федерації та будь-які претензії або позови, що випливають із цієї Ліцензії чи використання будь-якої Програми або усіх Програм, мають бути подані та розглянуті в суді за місцем перебування Правовласника.

1.6. Правовласник може надати Користувачеві переклад цієї Ліцензії з російської на інші мови, однак у разі протиріччя між умовами Ліцензії російською мовою та її перекладом юридичну силу має виключно російськомовна версія Ліцензії.

2. Права на Програми

2.1. Виключні права на усі Програми належать Правовласникові.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник безкоштовно, на умовах простої (невиняткової) ліцензії, надає Користувачеві непередаване право використання Програм на території країн всього світу такими способами:

3.1.1. Застосовувати Програми за прямим функціональним призначенням, з метою чого виконати їх копіювання і встановлення (відтворення) на персональному (-их) комп'ютері (-ах) Користувача. Користувач має право здійснити встановлення Програм на необмежену кількість персональних комп'ютерів.

3.1.2. Відтворювати і поширювати Програми в незмінному вигляді лише в некомерційних цілях (безкоштовно).

4. Обмеження

4.1. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими цією Ліцензією або законодавством Російської Федерації, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати і виконувати інші дії з об'єктним кодом будь-якої Програми, що мають на меті добування початкового тексту Програми та/або отримання інформації про реалізацію алгоритмів, використовуваних у Програмі, створювати похідні програмні продукти з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програм без письмової згоди Правовласника.

4.2. Користувач не має права без письмової згоди Правовласника відтворювати, поширювати, доводити до загального відома будь-яку Програму та/або усі Програми у будь-якій формі та будь-яким способом, прямо не передбаченим цією Ліцензією, у тому числі спільно з іншими програмами, у складі збірників програмних продуктів, із пропозицією інших програм, налаштувань та інших продуктів незалежно від мети такого використання.

4.3. Програми слід використовувати під тими назвами, які дав їм Правовласник. Користувач не має права змінювати назви Програм, змінювати та/або видаляти знаки охорони авторського права (copyright notice) або іншу вказівку на Правовласника.

5. Умови використання окремих функцій Програм

5.1. Користувач цим повідомлений і погоджується, що при ввімкненні у Програмах функції автоматичного надсилання анонімної статистики використання браузера, Правовласникові з метою поліпшення якості продуктів та сервісів, що надаються Користувачеві, в автоматичному режимі повідомляється анонімна (без прив'язки до Користувача) інформація, включаючи відомості про відвідуваний сайт, сторінку, що переглядається, і завантажувані файли, до моменту вимкнення зазначеної функції.

5.2. Користувач цим повідомлений і погоджується, що при використанні функції «Точно за адресою» для надання Користувачеві підказок із виправленими помилками введення, Правовласникові в автоматичному режимі повідомляється анонімна (без прив'язки до Користувача) інформація про символи, введені в адресний рядок браузера, до моменту вимкнення зазначеної функції.

5.3. Автоматизований переклад текстів і веб-сторінок функцією «Переклад сторінок» виконується за допомогою власних технологій Правовласника, а також технологій партнерів Правовласника. У разі наявності на сторінці Програми з результатами перекладу логотипа компанії ООО «ПРОМТ», переклад виконується за допомогою технологій, розроблених компанією PROMT® (http://www.promt.ru). Логи перекладів анонімно (без прив'язки до Користувача) надсилатимуться Правовласникові.

5.4. Користувач цим повідомлений і погоджується, що при використанні функції перекладу слів переклад виконується за допомогою технологій, розроблених компанією PROMT® (http://www.promt.ru). Логи перекладів анонімно (без прив'язки до Користувача) надсилатимуться Правовласникові.

5.5. Користувач цим повідомлений і погоджується, що при використанні функції «Визначення місця розташування» IP-адреса комп'ютера Користувача і дані про доступні Wi-FI-мережі анонімно (без прив'язки до Користувача) надсилатимуться на автоматизований сервіс визначення місця розташування Правовласника.

5.6. Користувач цим повідомлений і погоджується, що при увімкненні функції «Розумний рядок» для пропонування Користувачеві пошукових підказок, Правовласникові в автоматичному режимі повідомляється анонімна (без прив'язки до Користувача) інформація про символи, введені в адресний рядок браузера, текст підказки, вибраної Користувачем та ідентифікатор системи до моменту вимкнення зазначеної функції.

5.7. Користувач цим повідомлений і погоджується, що при увімкненні у Програмі «Елементи Яндекса» для Internet Explorer та/або «Елементи Яндекса» для Mozilla Firefox функції показу «Індексу Цитування» для визначення індексу цитування сайту в інтернеті, який відвідує Користувач під час використання Програми, Правовласникові в автоматичному режимі повідомляється анонімна (без прив'язки до Користувача) інформація про відвідуваний сайт і завантажувані файли до моменту вимкнення зазначеної функції.

5.8. Користувач цим повідомлений і погоджується, що при використанні у Програмі «Елементи Яндекса» для Internet Explorer та/або «Елементи Яндекса» для Mozilla Firefox функції показу «Відгуків» для визначення кількості відгуків на сторінку в інтернеті, що переглядається Користувачем під час використання Програми, Правовласникові в автоматичному режимі повідомляється анонімна (без прив'язки до Користувача) інформація про сторінку, що переглядається, і завантажувані файли до моменту вимкнення зазначеної функції.

5.9. Користувач може у будь-який момент відмовитися від передавання даних, зазначених у п.п 5.1 ‒ 5.8, вимкнувши відповідні функції.

5.10. Усі дані про використання Програм, що передаються відповідно до цієї Ліцензії, зберігаються й обробляються відповідно до Політики конфіденційності (https://yandex.ua/legal/confidential).

5.11. При використанні віджета сервісу "Яндекс.Музика" Користувач приймає Умови використання сервісу Яндекс.Музика (https://yandex.ua/legal/music_termsofuse).

5.12. Функція «Лише текст» основана на використанні програми «Readability», виключне право на яку належить компанії «Arc90», яка поширює програму «Readability» на умовах ліцензії Apache 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).

5.13. Під час створення Програми «Елементи Яндекса» для Internet Explorer було використано бібліотеку Compact Language Detection, що входить до складу вихідного коду Chromium (http://src.chromium.org/viewvc/chrome/trunk/src/third_party/cld). Зазначене програмне забезпечення може використовуватися на умовах, доступних для ознайомлення за адресою: http://src.chromium.org/viewvc/chrome/trunk/src/third_party/cld/LICENSE.

5.14. Користувач цим повідомлений і погоджується, що за умови встановлення Програм «Елементи Яндекса» для Internet Explorer та/або «Елементи Яндекса» для Mozilla Firefox йому буде автоматично підібрано та встановлено додаткові компоненти (кнопки), що взаємодіють з популярними соціальними мережами, поштовими сервісами та іншими інструментами, при цьому такий підбір здійснюється повністю автоматично і без передавання даних за межі комп'ютера Користувача.

6. Обмеження відповідальності за Ліцензією

6.1. Програми надаються на умовах «як є» (as is). Правовласник не дає жодних гарантій стосовно безпомилкової та безперебійної роботи Програм, відповідності Програм конкретним цілям та очікуванням Користувача, а також не дає жодних інших гарантій, прямо не зазначених у цій Ліцензії.

6.2. Максимальною мірою, допустимою чинним законодавством, Правовласник не несе ніякої відповідальності за які-небудь прямі або непрямі наслідки якого-небудь використання або неможливості використання Програм та/або збиток, заподіяний Користувачеві та/або третім сторонам в результаті якого-небудь використання або невикористання Програм, у тому числі через можливі помилки або збої в роботі Програм.

6.3. Користувач цим повідомлений і погоджується, що при використанні Програм Правовласникові в автоматичному режимі анонімно (без прив'язки до Користувача) передається така інформація: тип операційної системи комп'ютера Користувача, версія та ідентифікатор Програм, статистика використання функцій Програм, а також інша технічна інформація.

6.4. Користувачеві надається можливість додавати в Програми «Елементи Яндекса» для Internet Explorer і для Mozilla Firefox розроблені та пропоновані до встановлення третіми особами компоненти (кнопки), що надають доступ до інформації або сервісів третіх осіб або які здійснюють перехід на ресурси третіх осіб («Кнопки користувача»). Користувач розуміє і погоджується з тим, що встановлення в Програму Кнопок користувача здійснюється Користувачем на власний розсуд і ризик. Правовласник не контролює працездатність, зміст інформації сервісів або ресурсів, доступ до яких здійснюється за допомогою такої Кнопки користувача, а також їх відповідність законодавству, і не несе відповідальності за результати встановлення або використання Кнопок користувача. Правовласник не відшкодовує ніякого збитку, заподіяного Користувачеві використанням або неможливістю використання будь-яких Кнопок користувача або інформації, сервісів і ресурсів, доступ до яких здійснюється за допомогою Кнопок користувача.

7. Оновлення/нові версії Програм

7.1. Програми можуть час від часу автоматично завантажувати і встановлювати оновлення, які спрямовані на поліпшення Програм і можуть мати форму патчів, додаткових модулів або повністю нових версій Програм. Користувач цим повідомлений і погоджується з автоматичним оновленням Програм, включаючи запит, завантаження і встановлення оновлень Програм на комп'ютер Користувача без яких-небудь додаткових повідомлень.

7.2. Дія цієї Ліцензії поширюється на всі подальші оновлення/нові версії будь-якої з Програм та/або усіх Програм. Встановлення оновлення/нової версії Програми означає прийняття Користувачем умов цієї Ліцензії для відповідних оновлень/нових версій Програми, якщо оновлення/встановлення нової версії Програми не супроводжується іншою ліцензійною угодою.

8. Зміни умов цієї Ліцензії

8.1. Ця ліцензійна угода може змінюватися Правовласником в односторонньому порядку. Повідомлення Користувача про внесені зміни в умови цієї Ліцензії публікується на сторінці: https://yandex.ru/legal/desktop_software_agreement. Зазначені зміни в умовах ліцензійної угоди набувають чинності з дати їх опублікування, якщо інше не обумовлено у відповідній публікації.