Правила показу

Дата розміщення: 14 жовтня 2013 р.

Дата набуття чинності: 14 жовтня 2013 р.

Обов’язковою умовою надання Яндексом Послуг Яндекс.Директ є прийняття та дотримання Рекламодавцем вимог та положень, викладених у цьому документі «Правила показу» (далі ― «Правила показу», «Правила»).

1. Визначення

У цілях цього документа нижченаведені терміни, визначення яких не наведено в Оферті, використовуються в такому значенні:

Клікабельність (CTR — Click-Through Rate) — співвідношення кількості Кліків до кількості Показів Рекламного оголошення.

Ціна на Клік — ціна кліка, встановлена Рекламодавцем.

Спецрозміщення — рекламний блок із високою Клікабельністю, розташований над результатами пошуку (під пошуковим рядком або під тематичними врізками сервісів Яндекса («чаклунчик»: http://help.yandex.ua/search/?id=1074554)) або над основним змістом сторінки сервісу Яндекс.Каталог.

У Правилах можуть бути використані терміни, не визначені в розділі 1 Правил. У цьому випадку тлумачення такого терміна здійснюється відповідно до тексту Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна в тексті Правил та Оферти слід керуватися тлумаченням терміна, визначеним: у першу чергу ― законодавством РФ, у другу чергу ― на Сайті Яндекс.Директ, потім ― загальновживаним у мережі Інтернет.

2. Рекламні місця

Показ Рекламних оголошень (далі за текстом також — «оголошення») на Рекламних місцях може супроводжуватися позначкою: «Яндекс.Директ», або «Директ», або «Реклама».

Оголошення можуть бути показані на таких Рекламних місцях:

2.1. на сторінках результатів пошуку сервісу Яндекс.Пошук (http://www.yandex.xx/) — до 12 оголошень,

2.2. на тематичних сторінках сайтів-учасників Рекламної мережі Яндекса (http://help.yandex.ua/direct/?id=991006) — до 9 оголошень,

2.3. на сторінках результатів пошуку сайтів-учасників Рекламної мережі Яндекса ― до 12 оголошень,

2.4. на сторінках рубрик сервісу Яндекс.Каталог (http://catalog.yandex.xx/) ― до 12 оголошень,

2.5. на сторінках результатів пошуку на сервісі Яндекс.Каталог ― до 12 оголошень,

2.6. на сторінках результатів пошуку на сервісі Яндекс.Карти (http://maps.yandex.xx/) — до 2 оголошень,

2.7. на сторінках результатів пошуку на сервісі Яндекс.Блоги (http://blogs.yandex.xx/) — до 5 оголошень,

2.8. на сторінках результатів пошуку на сервісі Яндекс.Маркет (http://market.yandex.хх/) — одне оголошення,

2.9. на сторінках результатів пошуку по оголошенням (http://direct.yandex.xx/search) Яндекс.Директа ― всі оголошення, для яких Рекламодавцем в якості критерію Показу встановлено відповідне ключове слово/фраза.

2.10. на сторінках результатів пошуку на ресурсах партнерів Яндекса* — до 12 оголошень.

3. Умови показу оголошень

3.1. На сторінках сервісів Яндекса, оптимізованих для мобільних пристроїв, оголошення можуть не показуватися або максимальна їх кількість може бути меншою за передбачену вище для відповідного Рекламного місця. Місце Показу оголошень на сторінках сервісів Яндекса, оптимізованих для мобільних пристроїв, може відрізнятися від місць Показу оголошень, що передбачені в цих Правилах показу.

3.2. Під час відбору оголошень для Показу на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 Правил, враховується ключова фраза/слово (без стоп-слів (http://help.yandex.ua/direct/?id=990993#990998)), коефіцієнт якості, Клікабельність і Ціна Кліка, зазначена Рекламодавцем.

При цьому у разі відбору оголошень для Показу під час розрахунку показника CTR враховуються лише Покази та Кліки на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.1 Правил. Покази та Кліки на інших Рекламних місцях ніяк на розрахунок показника CTR не впливають.

3.3. Під час відбору оголошень для Показу на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.4 Правил, при розрахунку показника CTR враховуються лише Покази та Кліки на сторінках відповідної рубрики Каталогу.

3.4. На Рекламних місцях, зазначених у п. 2.1, 2.4 Правил, показується до трьох оголошень у Спецрозміщенні.

3.4.1. Оголошення, не відібрані для Показу у блоці Спецрозміщення на сторінках результатів пошуку на сервісі Яндекс.Пошук (Рекламні місця, зазначені в п. 2.1 Правил), показуються на розсуд Яндекса:

 • або під результатами пошуку

 • або праворуч від результатів пошуку

3.4.2. Оголошення, не відібрані для Показу у блоці Спецрозміщення на сторінках рубрик на сервісі Яндекс.Каталог (Рекламні місця, зазначені в п. 2.4 Правил), показуються праворуч від списку сайтів відповідної рубрики сервісу Яндекс.Каталог;

3.4.3. При Показі оголошень на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.1, 2.4 Правил, застосовуються такі правила:

А) При Показі оголошень на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.1 Правил, ПІД РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОШУКУ:

 • на першій сторінці результатів пошуку одночасно може бути показано до 4 оголошень статично, тобто гарантовано при кожному пошуковому запиті, що точно збігається із зазначеною Рекламодавцем ключовою фразою (без стоп-слів (http://direct.yandex.ua/help/?id=990397#990402)), — це Гарантовані покази;

 • на другій і наступних сторінках результатів пошуку одночасно може бути показано до 4 оголошень, що не потрапили у блок Спецрозміщення, динамічно (тобто чергуючись) — це Динамічні покази. Загальна кількість оголошень, що ротуються на цих позиціях, практично не обмежена.

Б) При Показі оголошень на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.1 Правил, ПРАВОРУЧ від результатів пошуку або при Показі оголошень на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.4 Правил, ПРАВОРУЧ від списку сайтів відповідної рубрики сервісу Яндекс.Каталог, одночасно може бути показано:

 • до 4 оголошень статично, тобто гарантовано при кожному пошуковому запиті, що точно збігається із зазначеною Рекламодавцем ключовою фразою (без стоп-слів (http://direct.yandex.ua/help/?id=990397#990402)), — це Гарантовані покази;

 • до 5 оголошень, що не потрапили в Гарантовані покази праворуч, динамічно (тобто чергуючись) на позиціях під Гарантованими показами — це Динамічні покази. Загальна кількість оголошень, що ротуються на цих позиціях, практично не обмежена.

3.4.4. Оголошення можуть не показуватися на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.1 Правил, оскільки на деякі запити вони можуть витіснятися товарними пропозиціями Яндекс.Маркету (http://market.yandex.xx/) та/або блоком з інформацією про сервіси та продукти Яндекса.

3.4.5. У разі Показу оголошень на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.1, 2.4 Правил, оголошення з найкращими показниками потрапляють у Спецрозміщення і в Гарантовані покази. Інші оголошення можуть потрапити у Динамічні покази.

3.4.6. У Динамічних показах частота Показу залежить від кількості оголошень, що ротуються на запит, від їх Клікабельності та Ціни за Клік. При Показі ці оголошення розташовуються в порядку убування добутку Клікабельності за Ціну на Клік.

3.5. Спецрозміщення має поріг входу, який не залежить від наявності оголошень, що конкурують між собою. Тому цілком нормальною буде ситуація, коли показується багато оголошень Яндекс.Директа, але жодне з них не потрапляє в Спецрозміщення. З іншого боку, оголошення з високою Клікабельністю часто можуть потрапляти у Спецрозміщення за ціною нижчою від Ціни за Клік, яка встановлена для Показу на першому місці в Гарантованих показах.

Оголошення в Спецрозміщенні та в Гарантованих показах розміщуються в порядку зменшення Ціни за Клік.

3.6. Оголошення на зазначених у п. 2.1 Правил Рекламних місцях, оптимізованих для мобільних пристроїв, розміщуються в порядку зменшення добутку Клікабельності на Ціну за Клік.

3.7. Відбір оголошень для Показу та їх Показ на місцях, зазначених у п. 2.2 Правил, здійснюється Яндексом автоматично на підставі відповідності тематики оголошень інтересам Користувача. У разі вибору в параметрах Рекламної кампанії критерію Показу оголошень «Незалежне керування для різних типів майданчиків» Рекламодавець може встановити Ціну за Клік для Показу на тематичних сторінках сайтів-партнерів РМЯ. Значення «Охоплення аудиторії», що відображається в Клієнтському веб-інтерфейсі при встановленні Рекламодавцем Ціни за Клік для Показу оголошення на тематичних сторінках сайтів-партнерів РМЯ, має інформативний характер та означає орієнтовну кількість Показів оголошення у відсотковому відношенні від кількості Показів рекламних матеріалів за цим ключовим словом на тематичних сторінках сайтів-партнерів РМЯ.

На Рекламних місцях, зазначених у п. 2.2 Правил, можуть бути показані оголошення з включеними в них Рекламодавцем зображеннями, які відповідають пред'явленим до них вимогам, що опубліковані на сторінці https://yandex.ua/legal/direct_adv_rules (далі — зображення). Залежно від налаштувань, вибраних партнером Рекламної мережі Яндекса, Показ оголошень може здійснюватися з відображенням включених у них зображень або без відображення зображень. Яндекс не гарантує, що Показ оголошення буде здійснено з відображенням включеного в нього зображення. Показ оголошення на Рекламному місці, зазначеному в п. 2.2 Правил, вважається здійсненим належним чином (згідно з наданими Рекламодавцем рекламними матеріалами і визначеними ним умовами розміщення) незалежно від відображення при Показі оголошення включеного в нього зображення. Ціна за Клік за Посиланням, що міститься в зображенні, яке включене в оголошення, визначається відповідно до умов, передбачених п. 4 цих Правил.

3.8. Оголошення на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.4 Правил, показується відповідно до обраних Рекламодавцем рубрик Каталогу. Відбір оголошень для Показу здійснюється Яндексом автоматично з урахуванням добутку Клікабельності оголошення на сторінках відповідної рубрики Яндекс.Каталогу на Ціну за Клік.

3.9. Відбір оголошень для Показу на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.9 Правил, та їх розподіл на сторінках здійснюється в порядку зменшення добутку Клікабельності та Ціни за Клік. При цьому порядкове місце оголошення на сторінці визначається відповідно до встановленої Ціни за Клік, тобто відібрані оголошення розміщуються на кожній сторінці в порядку зменшення Ціни за Клік.

3.10. Показ оголошення на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.6 Правил, здійснюється за умови автоматично визначеної Яндексом відповідності адресних даних, зазначених Рекламодавцем на контактній сторінці для відповідного оголошення, або які містяться в Довіднику організацій (http://sprav.yandex.xx), ділянці місцевості, що відображається на карті. Контроль за актуальністю даних, які містяться в Довіднику організацій, зобов’язується забезпечувати Рекламодавець.

3.11. Показ оголошень на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.6 Правил, може супроводжуватися відображенням на карті спеціальної мітки з прив’язкою до точки місцевості, що відповідає адресі, яка зазначена Рекламодавцем на контактній сторінці (віртуальній візитці) для цього оголошення. У разі звернення Користувачів до мітки показується блок «Розгорнута мітка»**, всередині якого міститься оголошення та/або надана Рекламодавцем контактна інформація.

3.12. У разі перетинання ключових фраз та/або рубрик Каталогу в різних оголошеннях, що знаходяться в одній Рекламній кампанії, ставки за цими ключовими словами не будуть піднімати одне одному Ціну за Клік. Для Показу з них буде вибране лише одне оголошення, у якого добуток Клікабельності на Ціну за Клік є найкращим.

3.13. У разі перетинання ключових фраз та/або рубрик Каталогу в оголошеннях, що ведуть на сторінки одного й того ж сайту, під час Показу буде вибране лише одне оголошення, у якого добуток Клікабельності на Ціну за Клік є найкращим.

3.14. У процесі роботи Рекламних кампаній відстежуються такі показники, які впливають на мінімальну Ціну за Клік для Показу на Рекламних місцях, зазначених у п.п. 2.1, 2.3, 2.5 – 2.8 Правил (далі за текстом – Ціна за Клік, що діє на пошуку):

А) Коефіцієнт якості.

Коефіцієнт якості залежить від великої кількості показників і розраховується в режимі реального часу. До основних показників входять: загальна релевантність оголошення запиту, статистичні дані за оголошенням, релевантність оголошення сторінці сайту, на яку веде Посилання з оголошення, та інші параметри.

Б) Параметр ефективності

Значення цього параметра залежить від великої кількості показників, які розраховуються в режимі реального часу. До основних показників входять статистичні дані (Покази, CTR, кількість днів активності Рекламних кампаній), агреговані за рекламованим доменом або номером телефону (якщо він зазначений у «віртуальній візитці»).

3.14.1. У випадках якщо Ціна за Клік, встановлена Рекламодавцем, нижча від мінімальної Ціни за Клік, що діє на пошуку, Показ оголошень йтиме лише на тематичних сторінках сайтів – учасників РМЯ (Рекламні місця, зазначені в п. 2.2 Правил) і на Рекламних місцях, зазначених в п. 2.9 Правил.

3.14.2. При визначенні мінімальної Ціни за Клік, що діє на пошуку, коефіцієнт якості та параметр ефективності, враховуються одночасно.

3.15. Для цілей розрахунку Клікабельності за оголошенням враховуються дані за останні 28 днів, протягом яких здійснювався Показ цього оголошення, або використовується прогнозований показник Клікабельності (за відсутності достатніх даних статистики для його розрахунку за зазначений вище період).

3.16. Розміщуючи оголошення, Яндекс має право на власний розсуд визнавати оголошення подібними. Подібними визнаються оголошення (одного і того ж або різних Рекламодавців), які одночасно:

 • мають ідентичний або аналогічний об'єкт рекламування: одні й ті ж або подібні значною мірою товари (роботи, послуги), пропоновані до продажу в одному регіоні;

 • розміщуються за однаковими ключовими словами (словосполученнями, рубриками Яндекс.Каталогу) або ключовими словами, що перетинаються;

 • містять посилання на один і той же або подібні сайти та/або збіг зазначених та/або фактичних контактних реквізитів Рекламодавців (постачальників товарів).

При цьому сайти визнаються подібними, коли збігається значна частина асортименту пропонованих на сайтах товарів (робіт, послуг), що реалізовуються в одному регіоні, та/або наявності інших ознак, що дозволяють припустити, що пропонуються одні й ті ж товари одним і тим же (афільованими, тісно пов’язаними) постачальником, незалежно від незначної відмінності асортименту, різного дизайну, структурної організації сайтів, відмінності цін, а також від приналежності (адміністрування) сайтів різним(-и) особам(-и).

Розміщуючи оголошення за відповідним ключовим словом (словосполученням) із групи оголошень, визнаних подібними, Користувачеві показується лише одне оголошення, у якого добуток Клікабельності на Ціну за Клік є найкращим. Усі інші оголошення такої групи визнаються дублюючими і не показуються (не розміщуються). Призначена Рекламодавцями для дублюючих оголошень Ціна за Клік не враховується (у тому числі під час визначення місця Показу інших оголошень) протягом усього часу припинення Показу таких оголошень.

У зазначених випадках Яндекс вирішує визнати оголошення подібними з урахуванням оцінки наявної в нього інформації на власний розсуд.

3.17. У випадку, якщо Посилання оголошення Яндекс.Директа та товарної пропозиції Яндекс.Маркету ведуть на один і той же інформаційний ресурс (сайт/домен) у мережі Інтернет або на сайти, визнані подібними в зазначеному в п. 3.16 Правил порядку, на Рекламних місцях буде показано лише оголошення або лише товарну пропозицію, у якого добуток Клікабельності на Ціну за Клік буде найкращим.

3.18. Особливості роботи Рекламної кампанії у разі зміни її стану:

3.18.1. Обробка дій, виконаних Рекламодавцем через Клієнтський веб-інтерфейс (або через API) щодо керування Рекламною кампанією, здійснюється протягом такого строку:

 • зміна Ціни за Клік від 5 до 60 хвилин (середній строк обробки цієї дії становить 10 хвилин);

 • зупинка Рекламної кампанії від 10 до 60 хвилин (середній строк обробки цієї дії становить 30 хвилин);

 • інші дії від 5 до 180 хвилин (середній строк обробки цих дій становить 40 хвилин).

3.18.2. У разі зміни Рекламодавцем Ціни за Клік, Кліки оплачуються за старою ціною до моменту обробки цієї дії Яндексом.

3.18.3. У разі зупинення Показу Рекламної кампанії, послуги не надаватимуться з моменту обробки цієї дії Яндексом. При цьому в зазначений період Кліки оплачуються відповідно до встановленої Рекламодавцем Ціни за Клік.

3.18.4. Інформація про обробку дій, пов'язаних зі зміною статусу Рекламної кампанії, зазначається в Клієнтському веб-інтерфейсі.

3.19. Під час відображення оголошень на Рекламних місцях на мобільних пристроях в оголошенні може бути Посилання на сайт і Посилання на контактну сторінку («Зателефонувати»), кнопка з номером телефону. У разі звернення Користувача до Посилання на контактну сторінку, кнопки з номером телефону, Користувачеві може бути показаний лише номер контактного телефону, зазначений для цього оголошення у віртуальній візитці.

3.20. Умови Показу оголошень, а також інші умови, передбачені розділами 3, 4 та 5 цих Правил, які застосовуються до Показу оголошень на Рекламних місцях, зазначених в п. 2.1 Правил, застосовуються також до Показу оголошень на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.10 Правил.

3.21. У Клієнтському веб-інтерфейсі Рекламодавцю може бути надана можливість здійснювати додаткові налаштування/стратегії Показу оголошень, а також додаткові функціональності з управління Рекламними кампаніями. Застосовуючи відповідні налаштування/стратегії або починаючи використовувати відповідну функціональність, Рекламодавець погоджується з умовами їх застосування/використання, зазначеними в Клієнтському веб-інтерфейсі.

4. Ціна за Клік

Ціна на Клік може бути встановлена Рекламодавцем у межах, зазначених у таблиці, що опублікована на сторінці https://yandex.ua/legal/direct_table:

4.1. У всіх випадках, коли Ціна за Клік, встановлена Рекламодавцем, перевищує суму залишку коштів на Рекламній кампанії, вважається, що Ціна за Клік дорівнює сумі залишку коштів на Рекламній кампанії або суми встановленого Рекламодавцем обмеження вартості послуг (її невикористаному залишку) відповідно, якщо інше обмеження не застосовується згідно з п. 4.2 Правил.

4.2. Максимальний розмір Ціни за Клік для Рекламної кампанії, який може бути встановлений Рекламодавцем у межах Рекламної кампанії, визначається Яндексом у момент настання таких подій: а) збільшення залишку коштів на Рекламній кампанії; б) виставляння Рахунку з відстроченням платежу; в) змінювання Рекламодавцем Ціни за Клік; г) змінювання залишку коштів на Рекламній кампанії, що відбулося в результаті дій, здійснених Рекламодавцем через Клієнтський веб-інтерфейс; д) змінювання активних ключових слів; е) встановлення/змінювання обмеження вартості послуг, що відбулося в результаті дій, виконаних Рекламодавцем через Клієнтський веб-інтерфейс.

Максимальний розмір Ціни за Клік, який може бути встановлений Рекламодавцем у межах Рекламної кампанії, розраховується в такому порядку:

Залишок коштів на Рекламній кампанії ×2 / сумарний прогноз Кліків, де сумарний прогноз Кліків = ∑ прогнозів Кліків за всіма ключовими словами Рекламної кампанії.

Для кожного ключового слова Прогноз Кліків розраховується як статистика ключового слова/1440 × CTR, де статистика ключового слова = кількості запитів (http://wordstat.yandex.ua), що містять ключове слово за місяць.

CTR = 0.6%, якщо Ціна за Клік, встановлена Рекламодавцем, менша за 0,21 у. о.; CTR = 2,56%, якщо Ціна за Клік, встановлена Рекламодавцем, більша за (або дорівнює) 0.21 у. о. і менша за 1.07 у. о.; CTR = 4.12%, якщо Ціна за Клік, встановлена Рекламодавцем, більша за (або дорівнює) 1.07 у. о. та менша за 5.09 у. о., СTR=12.73, якщо Ціна за Клік, встановлена Рекламодавцем, більша за (або дорівнює) 5.09 у. о.

4.2.1. Якщо розрахований максимальний розмір Ціни за Клік для Рекламної кампанії менше за 0,05 у. о., то максимальний розмір Ціни за Клік для Рекламної кампанії буде встановлений у розмірі 0,05 у. о.

4.2.2. У всіх випадках, коли Ціна за Клік, встановлена Рекламодавцем, перевищує максимальний розмір Ціни за Клік для Рекламної кампанії, застосовується максимальний розмір Ціни за Клік.

Значення максимального розміру Ціни за Клік для Рекламної кампанії буде показано в Клієнтському веб-інтерфейсі після закінчення обробки дій, зазначених у першому абзаці п. 4.2 Правил.

4.2.3. Показ оголошень з включеними в них Рекламодавцем зображеннями, згідно з абз.2 п.3.7. Правил, може здійснюватися за умови, що Ціна за Клік для таких оголошень встановлена Рекламодавцем у розмірі не менше зазначеного у таблиці, що опублікована на сторінці https://yandex.ua/legal/direct_table.

4.3. У Клієнтському веб-інтерфейсі мінімальна та максимальна Ціна за Клік, мінімальна сума замовлення Послуг Яндекс.Директ та інші показники зазначаються в у.о. або гривнях, відповідно до правил, що встановлені Яндексом у Клієнтському веб-інтерфейсі.

Зазначені у гривнях ціни в Клієнтському веб-інтерфейсі не включають ПДВ.

4.4. З метою застосування умов, передбачених останнім абзацом п. 4.2, п. 4.2.1 Правил, у випадку, коли в Клієнтському веб-інтерфейсі дані відображаються у гривнях, зазначені в у.о. показники перераховуються у гривні за формулою: сума в у.о.*25,42/курс гривні до російського рубля, що встановлений Центральним Банком Російської Федерації на день розрахунку показника.

5. Інші умови

5.1. Оголошення медичної, алкогольної тематик супроводжуються попередженнями стандартного виду, а саме:

 • «Чрезмерное потребление вредно» — для реклами алкогольної продукції та напоїв, що виготовляються на основі алкоголю;

 • оголошення з рекламою лікарських засобів, медичних послуг та медичних виробів можуть супроводжуватися попередженням «Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом».

Супровід оголошень попередженнями зазначеного виду здійснюється шляхом автоматичного визначення тематики оголошень та/або через службу підтримки за допомогою форми зворотного зв'язку за адресою: http://feedback.yandex.ua/direct. Контроль за належним визначенням тематики оголошення та обов’язковою наявністю в оголошеннях відповідної тематики необхідного попередження зобов’язується забезпечувати Рекламодавець.

5.2. Рекламодавець погоджується з тим, що оголошення з рекламою продукції засобів масової інформації, друкованої продукції, аудіовізуальної продукції на будь-яких видах носіїв, програм для електронних обчислювальних машин (програм для ЕОМ) і баз даних, а також інформації, поширюваної за допомогою видовищних заходів, можуть супроводжуватися із зазначенням вікової категорії «18+», «16+», «12+», «6+», «0+».

Рекламодавець має право в будь-який час змінити категорію через клієнтський веб-інтерфейс або звернутися до служби підтримки через форму зворотного зв'язку за адресою: http://feedback.yandex.ua/direct, якщо вважає оголошення таким, що не підлягає віковій категоризації. Рекламодавець зобов'язаний повідомити в службу підтримки через форму зворотного зв'язку за адресою: http://feedback.yandex.ua про необхідність проставляння вікової категорії для оголошення, в разі якщо оголошенню не була автоматично присвоєна вікова категорія.

5.3. Піктограма сайта (favicon).

Рекламодавець погоджується з тим, що у випадку якщо сайт, на який веде Посилання з оголошення, в кореневому каталозі містить піктограму сайта (файл: favicon.ico), доступну для індексації пошуковою системою Яндекс (http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1111309), то оголошення під час Показу на Рекламних місцях може включати піктограму сайта. Рекламодавець зобовʼязаний забезпечити відповідність піктограми сайта вимогам законодавства, в тому числі вимогам законодавства про рекламу та захист конкуренції.

5.4. Якщо для оголошення Рекламодавцем були заповнені швидкі посилання (додаткові посилання, які можуть відображатися під час Показу оголошення), вони відображаються під час Показу оголошення у Спецрозміщенні, а також можуть відображатися під час Показу оголошення в Гарантованих показах на місцях розміщення, зазначених у п. 2.1 Правил, коли Показ оголошень здійснюється під результатами пошуку, та на інших Рекламних місцях, зазначених у розділі 2 Правил.

На Рекламних місцях, зазначених у розділі 2 Правил, можуть бути показані оголошення з відображеним у них часом роботи компанії, що зазначений Рекламодавцем на контактній сторінці при створенні/редагуванні оголошення.

5.5. У разі використання Рекламодавцем опції «Покази за додатковими релевантними фразами» Рекламодавець зобов'язується забезпечити контроль за відповідністю доданих ключових слів/словосполучень вимогам законодавства, зокрема вимогам Закону України «Про рекламу». Рекламодавець може встановити обмеження вартості послуг при Показах за додатковими релевантними фразами у відсотках відносно загальної вартості послуг. Зазначене обмеження застосовується до вартості послуг, які надаються не менше, ніж протягом одного тижня з дати встановлення такого обмеження.

5.6. Рекламодавець може встановити обмеження вартості послуг при Показах на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.2 Правил, у відсотках відносно загальної вартості послуг. Зазначене обмеження застосовується до вартості послуг, що надаються не менше, ніж протягом одного тижня з дати встановлення такого обмеження.

5.7. Яндекс має право періодично з метою підвищення якості системи Яндекс.Директ і послуг, що надаються, а також розробки нових пропозицій для Рекламодавців проводити експерименти (тривалість кожного окремого експерименту не більше 2 тижнів), у рамках яких Показ оголошень на персональних комп'ютерах і мобільних пристроях окремих обраних системою у випадковому порядку Користувачів (кількість таких Користувачів - не більше 10% усієї аудиторії), може здійснюватися на Рекламних місцях зі зміною умов відбору і порядку розміщення оголошень на Рекламних місцях, передбачених цими Правилами. Під час проведення експериментів Яндекс не гарантує, що усі без виключення оголошення будуть показані з дотриманням порядку розміщення оголошень на Рекламних місцях і умов відбору, визначених у розділах 3 – 5 цих правил. При цьому проведення експериментів не впливає на встановлену Рекламодавцем відповідно до розділу 4 цих Правил Ціну за Клік і не тягне за собою її зміну. Оплата Послуг здійснюється відповідно до Ціни за Клік, визначеної в порядку, передбаченому розділом 4 цих Правил. Інформація про проведення таких експериментів доступна Рекламодавцеві при зверненні до служби підтримки шляхом направлення запиту через форму зворотного зв'язку за адресою http://feedback.yandex.ua/direct із зазначенням причини звернення і номера рекламної кампанії. За вказаним запитом Рекламодавцеві надається інформація про майбутні експерименти, проведення яких починається не пізніше 7 (семи) календарних днів з дати направлення Рекламодавцем запиту, а також інформація про експерименти, що проводяться у момент отримання запиту.

5.7.1. В рамках розробки нових пропозицій для Рекламодавців Яндекс має право проводити попереднє тестування роботи нових пошукових платформ (до їх офіційного/відкритого запуску для Користувачів) на окремо створеному для цих цілей сайті в якості демонстраційного стенду (http://beta.yandex.xx/). Рекламодавець погоджується з тим, що оголошення Рекламодавця можуть бути показані на даному сайті. При цьому Кліки, зроблені Користувачами за оголошеннями Рекламодавця на зазначеному сайті (http://beta.yandex.xx/) під час попереднього тестування роботи нової версії пошукової платформи, не підлягають обліку для цілей розрахунку вартості наданих Рекламодавцю Послуг.

5.8. Рекламодавець може відмовитися від Показу оголошень:

 • на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.2, 2.3 Правил шляхом додавання адреси сайту в список заборонених майданчиків у параметрах Рекламної кампанії або встановлення заборони Показу для відповідного сайту Рекламної мережі Яндекса на сторінці статистики за рекламними майданчиками (http://help.yandex.ua/direct/?id=991017).

 • у Спецрозміщенні, шляхом встановлення в параметрах Рекламної кампанії критерію Показу оголошень «Показ під результатами пошуку».

 • на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.1, 2.3, 2.5 – 2.8, 2.9, 2.10 (крім випадків переходу Користувача на сторінку перегляду всіх оголошень за посиланням зі сторінок, на яких показується Контекстна реклама) Правил, встановивши в параметрах Рекламної кампанії критерії Показу оголошень «Незалежне розміщення на різних типах майданчиків» з опцією «Покази на пошуку вимкнено».

5.9. Для цілей цього документа позначення «xx», яке використовується в доменних іменах, зазначених у цьому документі, означає будь-яку доменну зону верхнього або другого рівня, в якій Яндекс здійснює адміністрування домену із зазначеним іменем.

 

_____________________________

1 у. о. = 6,75 грн. (без урахування ПДВ).

*Для цілей цих Правил до ресурсів партнерів Яндекса належить сервіс http://go.mail.ru/.

**Розгорнута мітка – блок, який містить у собі оголошення та надану Рекламодавцем контактну інформацію, що відображається на карті сервісу Яндекс.Карти (http://maps.yandex.xx/) з прив’язкою до точки місцевості, яка відповідає зазначеній Рекламодавцем адресі на контактній сторінці, за умови наявності в оголошенні Посилання на контактну сторінку. Мітка, яка містить у собі блок Розгорнута мітка, виділяється на карті кольором та відображається лише в разі Показу оголошення на сторінках результатів пошуку на Яндекс.Картах.

 

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/03102013.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/23092013.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/26082013.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/05082013.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/24072013.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/02072013.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/24062013.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/25042013.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/15042013.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/20032013.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/12032013.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/28022013.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/24012013.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/27122012.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/01122012.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/06112012.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/16102012.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/19092012.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/30082012.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/24052012.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/15052012.