Правила показу

Дата розміщення: 19 вересня 2012 р.

Дата набуття чинності: 19 вересня 2012 р.

Обов’язковою умовою надання Яндексом Послуг Яндекс.Директ є прийняття та дотримання Рекламодавцем вимог та положень, викладених у цьому документі «Правила показу» (далі ― «Правила показу», «Правила»).

1. Визначення

У цілях цього документа нижченаведені терміни, визначення яких не наведено в Оферті, використовуються в такому значенні:

Клікабельність (CTR — Click-Through Rate) — співвідношення кількості Кліків до кількості Показів Рекламного оголошення.

Ціна на клік — ціна кліка, встановлена Рекламодавцем.

Спецрозміщення — рекламний блок із високою Клікабельністю, розташований над результатами пошуку або над основним змістом сторінки сервісу Яндекс.Каталог.

У Правилах можуть бути використані терміни, не визначені в розділі 1 Правил. У цьому випадку тлумачення такого терміна здійснюється відповідно до тексту Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна в тексті Правил та Оферти слід керуватися тлумаченням терміна, визначеним: у першу чергу ― законодавством РФ, у другу чергу ― на Сайті Яндекс.Директ, потім ― загальновживаним у мережі Інтернет.

2. Рекламні місця

Показ Рекламних оголошень (далі за текстом також — «оголошення») на Рекламних місцях може супроводжуватися позначкою: «Яндекс.Директ», або «Директ», або «Реклама».

Оголошення можуть бути показані на таких Рекламних місцях:

2.1. на сторінках результатів пошуку сервісу Яндекс.Пошук (http://www.yandex.xx/) — до 12 оголошень,

2.2. на тематичних сторінках сайтів-учасників Рекламної мережі Яндекса (http://help.yandex.ua/direct/?id=991006) — до 9 оголошень,

2.3. на сторінках результатів пошуку сайтів-учасників Рекламної мережі Яндекса ― до 12 оголошень,

2.4. на сторінках рубрик сервісу Яндекс.Каталог (http://catalog.yandex.xx/) ― до 12 оголошень,

2.5. на сторінках результатів пошуку на сервісі Яндекс.Каталог ― до 12 оголошень,

2.6. на сторінках результатів пошуку на сервісі Яндекс.Карти (http://maps.yandex.xx/) — до 2 оголошень,

2.7. на сторінках результатів пошуку на сервісі Яндекс.Блоги (http://blogs.yandex.xx/) — до 5 оголошень,

2.8. на сторінках результатів пошуку на сервісі Яндекс.Маркет (http://market.yandex.хх/) — 1 оголошення,

2.9. на сторінках перегляду всіх оголошень (http://direct.yandex.xx/search) Яндекс.Директа за ключовими фразами ― всі оголошення, які конкурують між собою.

3. Умови показу оголошень

3.1. На сторінках сервісів Яндекса, оптимізованих для мобільних пристроїв, оголошення можуть не показуватися або максимальна їх кількість може бути меншою за передбачену вище для відповідного Рекламного місця. Місце Показу оголошень на сторінках сервісів Яндекса, оптимізованих для мобільних пристроїв, може відрізнятися від місць Показу оголошень, що передбачені в цих Правилах показу.

3.2. Під час відбору оголошень для Показу на Рекламних місцях, зазначених у п.п. 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 Правил враховується ключова фраза (без стоп-слів (http://help.yandex.ua/direct/?id=990993#990998)), коефіцієнт якості, Клікабельність і Ціна Кліка, зазначена Рекламодавцем.

При цьому у разі відбору оголошень для Показу під час розрахунку показника CTR враховуються лише Покази та Кліки на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.1 Правил. Покази та Кліки на інших Рекламних місцях ніяк на відбір не впливають.

3.3. Під час відбору оголошень для Показу на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.4 Правил, при розрахунку показника CTR враховуються лише Покази та Кліки на сторінках відповідної рубрики Каталогу.

3.4. На Рекламних місцях, зазначених у п.п. 2.1, 2.4 Правил, показується до 3 оголошень у Спецрозміщенні.

Решта оголошень на Рекламних місцях, зазначених у п.п. 2.1, 2.4 Правил, показуються праворуч від результатів пошуку.

3.5. Одночасно на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.1 Правил, ПРАВОРУЧ може бути показано:

 • до 4-х оголошень статично, тобто гарантовано на кожний пошуковий запит, який повністю збігається із зазначеною Рекламодавцем ключовою фразою (без стоп-слів (http://direct.yandex.ua/help/?id=990993#990998)) – це Гарантовані покази.

 • до 5-ти оголошень, що не потрапили в Гарантовані покази, динамічно (тобто чергуючись) на позиціях під Гарантованими показами – це Динамічні покази. Загальна кількість оголошень, які чергуються на цих позиціях, практично не обмежена.

Оголошення можуть не показуватися на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.1 Правил, оскільки на деякі запити вони можуть витіснятися медійним контекстним банером (http://advertising.yandex.ua/media/context) та/або товарними пропозиціями Яндекс.Маркету (http://market.yandex.xx/).

Оголошення з найкращими показниками потрапляють у Спецрозміщення і в Гарантовані покази. Решта оголошень потрапляє в Динамічні покази.

Спецрозміщення має поріг входу, який не залежить від наявності оголошень, що конкурують між собою. Тому цілком нормальною буде ситуація, коли показується багато оголошень Яндекс.Директа, але жодне з них не потрапляє в Спецрозміщення. З іншого боку, оголошення з високою Клікабельністю часто можуть потрапляти у Спецрозміщення за ціною нижчою від Ціни на Клік, яка встановлена для Показу на першому місці праворуч від результатів пошуку.

Оголошення в Спецрозміщенні та в Гарантованих показах розміщуються в порядку зменшення Ціни на Клік.

У Динамічних показах частота Показу залежить від кількості оголошень, що чергуються на запит, від їх Клікабельності та Ціни на Клік. Під час Показу ці оголошення розміщуються в порядку зменшення Ціни на Клік.

3.6. Оголошення на зазначених у п. 2.1 Правил Рекламних місцях, оптимізованих для мобільних пристроїв, розміщуються в порядку зменшення добутку Клікабельності на Ціну на Клік.

3.7. Відбір оголошень для Показу та їх Показ на місцях, зазначених у п. 2.2 Правил, здійснюється Яндексом автоматично на підставі відповідності тематики оголошень інтересам Користувача. У разі вибору в параметрах Рекламної кампанії критерію Показу оголошень «Незалежне керування для різних типів майданчиків» Рекламодавець може встановити Ціну на Клік для Показу на тематичних сторінках сайтів-партнерів РМЯ. Значення «Охоплення аудиторії», що відображається в клієнтському інтерфейсі при встановленні Рекламодавцем Ціни на Клік для Показу оголошення на тематичних сторінках сайтів-партнерів РМЯ, має інформативний характер та означає орієнтовну кількість Показів оголошення у відсотковому відношенні від кількості Показів рекламних матеріалів за цим ключовим словом на тематичних сторінках сайтів-партнерів РМЯ.

3.8. Оголошення на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.4 Правил, показується відповідно до обраних Рекламодавцем рубрик Каталогу. Відбір оголошень для Показу здійснюється Яндексом автоматично з урахуванням добутку Клікабельності оголошення на сторінках відповідної рубрики Яндекс.Каталогу на Ціну на Клік.

3.9. Відбір оголошень для Показу на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.9 Правил, та їх розподіл на сторінках здійснюється в порядку зменшення добутку Клікабельності та Ціни на Клік. При цьому порядкове місце оголошення на сторінці визначається відповідно до встановленої Ціни на Клік, тобто відібрані оголошення розміщуються на кожній сторінці в порядку зменшення Ціни на Клік.

3.10. Показ оголошення на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.6 Правил, здійснюється за умови автоматично визначеної Яндексом відповідності адресних даних, зазначених Рекламодавцем на контактній сторінці для відповідного оголошення, або які містяться в Довіднику організацій (http://sprav.yandex.xx), ділянці місцевості, що відображається на карті. Контроль за актуальністю даних, які містяться в Довіднику організацій, зобов’язується забезпечувати Рекламодавець.

3.11. Показ оголошень на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.6 Правил, може супроводжуватися відображенням на карті спеціальної мітки з прив’язкою до точки місцевості, що відповідає адресі, яка зазначена Рекламодавцем на контактній сторінці (віртуальній візитці) для цього оголошення. У разі звернення Користувачів до мітки показується блок «Розгорнута мітка»*, всередині якого міститься оголошення та/або надана Рекламодавцем контактна інформація.

3.12. У разі перетинання ключових фраз та/або рубрик Каталогу в різних оголошеннях, що знаходяться в одній Рекламній кампанії, ставки за цими ключовими словами не будуть піднімати одне одному Ціну на Клік. Для Показу з них буде вибране лише одне оголошення, у якого добуток Клікабельності на Ціну на Клік є найкращим.

3.13. У разі перетинання ключових фраз та/або рубрик Каталогу в оголошеннях, що ведуть на сторінки одного й того ж сайту, під час Показу буде вибране лише одне оголошення, у якого добуток Клікабельності на Ціну на Клік є найкращим.

3.14. У процесі роботи Рекламних кампаній відстежуються такі показники, які впливають на мінімальну Ціну на Клік для Показу на Рекламних місцях, зазначених у п.п. 2.1, 2.3, 2.5 – 2.8 Правил (Ціна на Клік, що діє на пошуку):

А) Коефіцієнт якості.

Коефіцієнт якості залежить від великої кількості показників і розраховується в режимі реального часу. До основних показників входять: загальна релевантність оголошення запиту, статистичні дані за оголошенням, релевантність сторінки сайту, на яку веде Посилання з оголошення, та інші параметри.

Б) Параметр ефективності

Значення цього параметра залежить від великої кількості показників, які перераховуються в режимі реального часу. До основних показників входять статистичні дані (Покази, CTR, кількість днів активності Рекламних кампаній), агреговані за рекламованим доменом або номером телефону (якщо він зазначений у «віртуальній візитці»). При ставці, що нижча за мінімальну, яка діє на Рекламних місцях, зазначених у п.п. 2.1, 2.3, 2.5 – 2.8 Правил (на пошуку), Покази оголошень відбуватимуться лише на сайтах-учасниках РМЯ та на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.9 Правил.

При визначенні мінімальної Ціни за Клік для Показу оголошення обидва показника враховуються одночасно.

3.15. Для цілей розрахунку Клікабельності за оголошенням враховуються дані за останні 28 днів, протягом яких здійснювався Показ цього оголошення, або використовується прогнозований показник Клікабельності (за відсутності достатніх даних статистики для його розрахунку за зазначений вище період).

3.16. Розміщуючи оголошення, Яндекс має право на власний розсуд визнавати оголошення подібними. Подібними визнаються оголошення (одного і того ж або різних Рекламодавців), які одночасно:

 • мають ідентичний або аналогічний об'єкт рекламування: одні й ті ж або подібні значною мірою товари (роботи, послуги), пропоновані до продажу в одному регіоні;

 • розміщуються за однаковими ключовими словами (словосполученнями, рубриками Яндекс.Каталогу) або ключовими словами, що перетинаються;

 • містять посилання на один і той же або подібні сайти та/або збіг зазначених та/або фактичних контактних реквізитів Рекламодавців (постачальників товарів).

При цьому сайти визнаються подібними, коли збігається значна частина асортименту пропонованих на сайтах товарів (робіт, послуг), що реалізовуються в одному регіоні, та/або наявності інших ознак, що дозволяють припустити, що пропонуються одні й ті ж товари одним і тим же (афільованими, тісно пов’язаними) постачальником, незалежно від незначної відмінності асортименту, різного дизайну, структурної організації сайтів, відмінності цін, а також від приналежності (адміністрування) сайтів різним(-и) особам(-и).

Розміщуючи оголошення за відповідним ключовим словом (словосполученням) із групи оголошень, визнаних подібними, Користувачеві показується лише одне оголошення, у якого добуток Клікабельності на Ціну на Клік є найкращим. Усі інші оголошення такої групи визнаються дублюючими і не показуються (не розміщуються). Призначена Рекламодавцями для дублюючих оголошень Ціна на Клік не враховується (у тому числі під час визначення місця Показу інших оголошень) протягом усього часу припинення Показу таких оголошень.

У зазначених випадках Яндекс вирішує визнати оголошення подібними з урахуванням оцінки наявної в нього інформації на власний розсуд.

3.17. У випадку, якщо Посилання оголошення Яндекс.Директа та товарної пропозиції Яндекс.Маркету ведуть на один і той же інформаційний ресурс (сайт/домен) у мережі Інтернет або на сайти, визнані подібними в зазначеному в п. 3.16 Правил порядку, на Рекламних місцях буде показано лише оголошення або лише товарну пропозицію, у якого добуток Клікабельності на Ціну на Клік буде найкращим.

3.18. Особливості роботи Рекламної кампанії у разі зміни її стану:

3.18.1. Обробка дій, виконаних Рекламодавцем через клієнтський інтерфейс (або через API) щодо керування Рекламною кампанією, здійснюється протягом такого строку:

 • зміна Ціни на Клік від 5 до 60 хвилин (середній строк обробки цієї дії становить 10 хвилин);

 • зупинка Рекламної кампанії від 10 до 60 хвилин (середній строк обробки цієї дії становить 30 хвилин);

 • інші дії від 5 до 180 хвилин (середній строк обробки цих дій становить 40 хвилин).

3.18.2. У разі зміни Рекламодавцем Ціни на Клік, Кліки оплачуються за старою ціною до моменту обробки цієї дії Яндексом.

3.18.3. У разі зупинення Показу Рекламної кампанії, послуги не надаватимуться з моменту обробки цієї дії Яндексом. При цьому в зазначений період Кліки оплачуються відповідно до встановленої Рекламодавцем Ціни на Клік.

3.18.4. Інформація про обробку дій, пов'язаних зі зміною статусу Рекламної кампанії, зазначається в клієнтському інтерфейсі.

3.19. Під час відображення оголошень на Рекламних місцях на мобільних пристроях в оголошенні може бути Посилання на сайт і Посилання на контактну сторінку («Зателефонувати»), кнопка з номером телефону. У разі звернення Користувача до Посилання на контактну сторінку, кнопки з номером телефону, Користувачеві може бути показаний лише номер контактного телефону, зазначений для цього оголошення у віртуальній візитці.

4. Ціна на Клік

Ціна на Клік може бути встановлена Рекламодавцем у таких межах: від 0.01 у. о. до 50 у. о., з урахуванням таких правил:

4.1. У всіх випадках, коли Ціна на Клік, встановлена Рекламодавцем, перевищує суму залишку коштів на Рекламній кампанії, вважається, що Ціна на Клік дорівнює сумі залишку коштів на Рекламній кампанії або суми встановленого Рекламодавцем обмеження вартості послуг (її невикористаному залишку) відповідно, якщо інше обмеження не застосовується згідно з п. 4.2 Правил.

4.2. Максимальний розмір Ціни на Клік для Рекламної кампанії, який може бути встановлений Рекламодавцем у межах Рекламної кампанії, визначається Яндексом у момент настання таких подій: а) збільшення залишку коштів на Рекламній кампанії; б) виставляння Рахунку з відстроченням платежу; в) змінювання Рекламодавцем Ціни на Клік; г) змінювання залишку коштів на Рекламній кампанії, що відбулося в результаті дій, здійснених Рекламодавцем через клієнтський інтерфейс; д) змінювання активних ключових слів; е) встановлення/змінювання обмеження вартості послуг, що відбулося в результаті дій, виконаних Рекламодавцем через клієнтський інтерфейс.

Максимальний розмір Ціни на Клік, який може бути встановлений Рекламодавцем у межах Рекламної кампанії, розраховується в такому порядку:

Залишок коштів на Рекламній кампанії ×2 / сумарний прогноз Кліків, де сумарний прогноз Кліків = ∑ прогнозів Кліків за всіма ключовими словами Рекламної кампанії.

Для кожного ключового слова Прогноз Кліків розраховується як статистика ключового слова/1440 × CTR, де статистика ключового слова = кількості запитів (http://wordstat.yandex.ua), що містять ключове слово за місяць.

CTR = 0.6%, якщо Ціна на Клік, встановлена Рекламодавцем, менша за 0,21 у. о.; CTR = 2,56%, якщо Ціна на Клік, встановлена Рекламодавцем, більша за (або дорівнює) 0.21 у. о. і менша за 1.07 у. о.; CTR = 4.12%, якщо Ціна на Клік, встановлена Рекламодавцем, більша за (або дорівнює) 1.07 у. о. та менша за 5.09 у. о., СTR=12.73, якщо Ціна на Клік, встановлена Рекламодавцем, більша за (або дорівнює) 5.09 у. о.

4.2.1. Якщо розрахований максимальний розмір Ціни на Клік для Рекламної кампанії менше за 0,05 у. о., то максимальний розмір Ціни на Клік для Рекламної кампанії буде встановлений у розмірі 0,05 у. о.

4.2.2. У всіх випадках, коли Ціна на Клік, встановлена Рекламодавцем, перевищує максимальний розмір Ціни на Клік для Рекламної кампанії, застосовується максимальний розмір Ціни на Клік.

Значення максимального розміру Ціни на Клік для Рекламної кампанії буде показано в клієнтському інтерфейсі після закінчення обробки дій, зазначених у першому абзаці п. 4.2 Правил.

5. Інші умови

5.1. Оголошення медичної, алкогольної тематик супроводжуються попередженнями стандартного виду, а саме:

 • «Чрезмерное потребление вредно» — для реклами алкогольної продукції та напоїв, що виготовляються на основі алкоголю;

 • оголошення з рекламою лікарських засобів, медичних послуг та медичних виробів можуть супроводжуватися попередженням «Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом».

Супроводження оголошень попередженнями такого виду здійснюються шляхом автоматичного визначення тематики оголошень та/або через службу підтримки support@direct.yandex.ua. Контроль за належним визначенням тематики оголошення та обов’язковою наявністю в оголошеннях відповідної тематики необхідного попередження зобов’язується забезпечувати Рекламодавець.

5.2. Якщо для оголошення були заповнені додаткові посилання, вони відображаються під час Показу оголошення на позиції першого Спецрозміщення. Під час Показу оголошення на інших позиціях/сторінках, навіть якщо додаткові посилання були заповнені, оголошення показується без них.

5.3. У разі використання Рекламодавцем опції «Покази за додатковими релевантними фразами» Рекламодавець зобов'язується забезпечити контроль за відповідністю доданих ключових слів/словосполучень вимогам законодавства, зокрема вимогам Закону України «Про рекламу». Рекламодавець може встановити обмеження вартості послуг при Показах за додатковими релевантними фразами у відсотках відносно загальної вартості послуг. Зазначене обмеження застосовується до вартості послуг, які надаються не менше, ніж протягом одного тижня з дати встановлення такого обмеження.

5.4. Рекламодавець може встановити обмеження вартості послуг при Показах на Рекламних місцях, зазначених у п. 2.2 Правил, у відсотках відносно загальної вартості послуг. Зазначене обмеження застосовується до вартості послуг, що надаються не менше, ніж протягом одного тижня з дати встановлення такого обмеження.

5.5. Яндекс має право періодично з метою підвищення якості системи Яндекс.Директ і послуг, що надаються, а також розробки нових пропозицій для Рекламодавців проводити експерименти (не більше одного експерименту одночасно тривалістю не більше 2 тижнів), у рамках яких Показ оголошень на персональних комп'ютерах і мобільних пристроях окремих обраних системою у випадковому порядку Користувачів (кількість таких Користувачів - не більше 10% усієї аудиторії), може здійснюватися на Рекламних місцях зі зміною умов відбору і порядку розміщення Рекламних оголошень на Рекламних місцях, передбачених цими Правилами. Під час проведення експериментів Яндекс не гарантує, що усі без виключення Рекламні оголошення будуть показані з дотриманням порядку розміщення Рекламних оголошень на Рекламних місцях і умов відбору, визначених у розділах 3 – 5 цих правил. При цьому проведення експериментів не впливає на встановлену Рекламодавцем відповідно до розділу 4 цих Правил Ціну на Клік і не тягне за собою її зміну.. Оплата Послуг здійснюється відповідно до Ціни на Клік, визначеної в порядку, передбаченому розділом 4 цих Правил. Інформація про проведення таких експериментів доступна Рекламодавцеві у разі звернення до служби підтримки шляхом направлення запиту електронною поштою на support@direct.yandex.ua із зазначенням причини звернення і номера Рекламної кампанії. За вказаним запитом Рекламодавцеві надається інформація про майбутні експерименти, проведення яких починається не пізніше 7 (семи) календарних днів з дати направлення Рекламодавцем запиту, а також інформація про експерименти, що проводяться у момент отримання запиту.

5.6. Рекламодавець може відмовитися від Показу оголошень:

 • на Рекламних місцях, зазначених у п.п. 2.2, 2.3 Правил шляхом додавання адреси сайту в список заборонених майданчиків у параметрах Рекламної кампанії або встановлення заборони показу для відповідного сайту Рекламної мережі Яндекса на сторінці статистики за рекламними майданчиками (http://help.yandex.ua/direct/?id=991017).

 • у Спецрозміщенні, шляхом встановлення в параметрах Рекламної кампанії критерію Показу оголошень «Показ праворуч від результатів пошуку».

 • на Рекламних місцях, зазначених у п.п. 2.1, 2.3, 2.5 – 2.8, 2.9 (крім випадків переходу Користувача на сторінку перегляду всіх оголошень за посиланням зі сторінок, на яких показується Контекстна реклама) Правил, встановивши в параметрах Рекламної кампанії критерії Показу Рекламних оголошень «Незалежне розміщення на різних типах майданчиків» з опцією «Покази на пошуку вимкнено».

5.7. Для цілей цього документа позначення «xx», яке використовується в доменних іменах, зазначених у цьому документі, означає будь-яку доменну зону верхнього або другого рівня, в якій Яндекс здійснює адміністрування домену із зазначеним іменем.

 

_____________________________

1 у. о. = 5 грн. (без урахування ПДВ).

*Розгорнута мітка – блок, який містить у собі оголошення та надану Рекламодавцем контактну інформацію, що відображається на карті сервісу Яндекс.Карти (http://maps.yandex.xx/) з прив’язкою до точки місцевості, яка відповідає зазначеній Рекламодавцем адресі на контактній сторінці, за умови наявності в Рекламному оголошенні Посилання на контактну сторінку. Мітка, яка містить у собі блок Розгорнута мітка, виділяється на карті кольором та відображається лише в разі Показу оголошення на сторінках результатів пошуку на Яндекс.Картах.

 

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/30082012.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/24052012.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/15052012.