Правила показу

Показ Рекламних оголошень (далі за текстом також — оголошення) на Рекламних місцях супроводжується позначкою: «Яндекс.Директ», або «Директ», або «Реклама».

Оголошення, розміщені через Яндекс.Директ, можуть бути показані:

 • на сторінках результатів пошуку Яндекса (http://www.yandex.xx/) на вибраний вами запит — до 12 оголошень,

 • на сторінках сайтів-учасників Рекламної мережі Яндекса (http://help.yandex.ua/direct/?id=991006) — до 9 оголошень на тематичних сторінках і до 12 оголошень на сторінках результатів пошуку на сайті,

 • на сторінках Каталогу Яндекса (http://yaca.yandex.xx/) та на сторінках результатів пошуку в Каталозі — до 12 оголошень,

 • на сторінках результатів пошуку в Каталозі організацій (http://maps.yandex.xx/) — до 5 оголошень,

 • на сторінках результатів пошуку в блогах (http://blogs.yandex.xx/) — до 5 оголошень,

 • на сторінках результатів пошуку в Яндекс.Маркеті (http://market.yandex.ua) — 1 оголошення,

 • на сторінках перегляду всіх оголошень (http://direct.yandex.xx/search) Яндекс.Директа за ключовими фразами — всі оголошення, що конкурують між собою.

На сторінках сервісів Яндекса, оптимізованих для мобільних пристроїв, рекламні оголошення можуть не показуватися або максимальна їх кількість може бути меншою за передбачену вище для відповідного рекламного місця. Місце показу оголошень на сторінках сервісів Яндекса, оптимізованих для мобільних пристроїв, може відрізнятися від місць показу оголошень, що передбачені в цих Правилах показу.

Під час відбору оголошень для показу на ВСІХ позиціях результатів пошуку враховується ключова фраза (без стоп-слів (http://help.yandex.ua/direct/?id=990993#990998)), клікабельність і ціна кліка, зазначена рекламодавцем.

При цьому у разі відбору рекламних оголошень для показу на ВСІХ позиціях результатів пошуку під час розрахунку показника CTR враховуються лише покази та кліки на Сторінках результатів основного пошуку Яндекса. Покази та кліки на сторінках результатів інших сервісів Яндекса (Відео, Зображення тощо), на інших пошукових і тематичних майданчиках ніяк на нього не впливають.

Під час відбору рекламних оголошень для показу на сторінках рубрик Каталогу, при розрахунку показника CTR враховуються лише покази та кліки на сторінках відповідної рубрики Каталогу.

На сторінках із результатами пошуку Яндекса, пошуку в Каталозі Яндекса і в рубриках каталогу показується до трьох оголошень у Спецрозміщенні. Спецрозміщення – це дуже виграшне місце з високою клікабельністю, розташоване над результатами пошуку або над основним змістом сторінки в Яндекс.Каталозі.

Решта оголошень показуються праворуч від результатів пошуку.

Одночасно на Сторінках результатів пошуку Яндекса ПРАВОРУЧ може бути показано:

 • до 4-х оголошень статично, тобто гарантовано на кожний пошуковий запит, який повністю збігається із зазначеною рекламодавцем ключовою фразою (без стоп-слів) – це Гарантовані покази.

 • до 5-ти оголошень, що не потрапили в Гарантовані покази, динамічно (тобто чергуючись) на позиціях під Гарантованими показами – це Динамічні покази. Загальна кількість оголошень, які чергуються на цих позиціях, практично не обмежена.

Оголошення можуть не показуватися на Сторінках результатів пошуку Яндекса (крім Спецрозміщення), оскільки на деякі запити вони можуть витіснятися медійним контекстним банером (http://advertising.yandex.ua/media/context) та/або товарними пропозиціями Яндекс.Маркету (http://market.yandex.ua).

Оголошення з найкращими показниками потрапляють у Спецрозміщення і на Гарантовані покази. Решта оголошень потрапляє в Динамічні покази.

Спецрозміщення, на відміну від гарантованих показів, має межу входу, не залежну від наявності конкурентів. Тому цілком нормальною буде ситуація, коли показується багато оголошень Яндекс.Директа, але жодне з них не потрапляє в Спецрозміщення. З іншого боку, оголошення з високою клікабельністю часто можуть потрапляти у Спецрозміщення за ціною нижчою від ціни за клік, яка встановлена для показу на першому місці праворуч.

Оголошення в Спецрозміщенні та в Гарантованих показах розташовуються в порядку зменшення ціни за клік.

У Динамічних показах частота показу залежить від кількості оголошень, що чергуються на запит, від їх клікабельності та ціни за клік. Під час показу ці оголошення розташовуються в порядку зменшення величини, залежної від клікабельності та ціни за клік.

Рекламні оголошення на сторінках сервісу пошук Яндекса, оптимізованого для мобільних пристроїв, розміщуються в порядку зменшення добутку клікабельності на ціну за клік.

Відбір оголошень для показу та їх показ на тематичних майданчиках Рекламної мережі Яндекса (http://help.yandex.ua/direct/?id=991006) здійснюється Яндексом автоматично на підставі відповідності тематики оголошень інтересам користувача. У разі вибору в параметрах рекламної кампанії критерію показу Рекламних оголошень «Незалежне розміщення на різних типах майданчиків» Рекламодавець може встановити ціну за Клік для показу на тематичних сторінках сайтів партнерів РМЯ. Значення «Охоплення аудиторії», що відображається в клієнтському інтерфейсі при встановленні Рекламодавцем ціни за Клік для показу рекламного оголошення на тематичних сторінках сайтів партнерів РМЯ, має інформативний характер та означає орієнтовну кількість показів рекламного оголошення у відсотковому відношенні від кількості показів рекламних матеріалів за цим ключовим словом на тематичних сторінках сайтів партнерів РМЯ.

Оголошення на сторінках рубрик Каталогу показується відповідно до обраних Рекламодавцем рубрик. Відбір оголошень для показу здійснюється Яндексом автоматично з урахуванням добутку клікабельності оголошення на сторінках відповідної рубрики Каталогу на ціну за клік.

Відбір Рекламних оголошень для показу на сторінках перегляду всіх оголошень (http://direct.yandex.xx/search) Яндекс.Директа та їх розподіл на сторінках здійснюється в порядку зменшення добутку клікабельності та ціни на Клік. При цьому порядкове місце Рекламного оголошення на сторінці визначається відповідно до встановленої ціни на Клік, тобто відібрані Рекламні оголошення розміщуються на кожній сторінці в порядку зменшення ціни на Клік.

Показ Рекламного оголошення на сторінках результатів пошуку на Яндекс.Картах (http://maps.yandex.xx/) може супроводжуватися відображенням на карті спеціальної мітки з прив’язкою до точки місцевості, що відповідає адресі, яка зазначена Рекламодавцем на контактній сторінці для цього Рекламного оголошення. У разі звернення користувачів до мітки показується блок «Розгорнута мітка»*, всередині якого міститься Рекламне оголошення та/або надана Рекламодавцем контактна інформація.

Зверніть увагу:

1. Якщо CTR (за статистикою Яндекса) Рекламного оголошення за будь-яким ключовим словом/словосполученням, що вказане Рекламодавцем для цього Рекламного оголошення або для відповідної рубрики Каталогу, виявиться нижче порогового значення, встановленого в цьому пункті, Яндекс вправі призупинити або припинити розміщення (показ) цього Рекламного оголошення за таким ключовим словом на відповідному рекламному місці.

Рекламне місце

Порогове значенння CTR

Сторінки:

 • результатів пошуку Яндекса;

 • результатів перегляду всіх оголошень (http://direct.yandex.xx/search) Яндекс.Директа;

 • результатів пошуку в Каталозі;

 • результатів пошуку на Яндекс.Картах (http://maps.yandex.xx/);

 • результатів пошуку в блогах (http://blogs.yandex.xx/);

 • результатів пошуку в Яндекс.Маркеті (http://market.yandex.ua);

 • результатів пошуку на сторінках сайтів-партнерів РМЯ.

0,5% на сторінках результатів пошуку Яндекса (http://www.yandex.xx/)

Сторінки рубрик Каталогу

0,5% на сторінках відповідної рубрики сервісу Каталог

CTR означає співвідношення кількість Кліків до кількості показів рекламного оголошення.

2. У разі перетинання ключових фраз та/або рубрик каталогу в різних оголошеннях, що знаходяться в одній рекламній кампанії, ставки за цими ключовими словами не будуть піднімати одне одному ціну за клік. Для показу з них буде вибране лише одне, у якого добуток клікабельності на ставку є найкращим.

3. У разі перетинання ключових фраз та/або рубрик каталогу в оголошеннях, що ведуть на сторінки одного сайту, під час показу буде вибране лише одне оголошення, у якого добуток клікабельності на ставку є найкращим.

4. У процесі роботи рекламних кампаній відстежується:

А) Коефіцієнт якості, що впливає на мінімальну ціну за клік, яка діє на пошуку. Коефіцієнт якості залежить від більшої кількості показників і розраховується в режимі реального часу. До основних показників входять: загальна релевантність оголошення запиту, статистичні дані за оголошенням, релевантність сторінки сайту, на яку веде посилання з оголошення, та інші параметри.

Б) Параметр ефективності, що впливає на мінімальну ціну за клік, яка діє на пошуку. Значення цього параметра залежить від великої кількості показників, які перераховуються в режимі реального часу. До основних показників входять статистичні дані (покази, CTR, кількість днів активності кампаній), агреговані за рекламованим доменом або номером телефону (якщо він вказаний у «віртуальній візитці»). Якщо ставка нижча за мінімальну ціну, що діє на пошуку, покази оголошень відбуватимуться лише на сайтах-учасниках РМЯ та на сторінці «Всі оголошення».

4.1. Для цілей розрахунку показника клікабельності на рекламному оголошенні враховуються дані за останні 28 днів, протягом яких здійснювався показ цього рекламного оголошення або використовується прогнозований показник клікабельності (за відсутності достатніх даних статистики для його розрахунку за зазначений вище період).

5. Розміщуючи рекламу в системі Яндекс.Директ, Яндекс має право на власний розсуд визнавати рекламні оголошення подібними. Подібними визнаються рекламні оголошення (одного і того ж або різних рекламодавців), які одночасно:

 • мають ідентичний або аналогічний об'єкт рекламування: одні й ті ж або подібні значною мірою товари (роботи, послуги), пропоновані до продажу в одному регіоні;

 • розміщуються за однаковими ключовими словами (словосполученнями, рубриками каталогу) або ключовими словами, що перетинаються;

 • містять посилання на один і той же або подібні сайти та/або збіг зазначених та/або фактичних контактних реквізитів рекламодавців (постачальників товарів).

При цьому сайти визнаються подібними, коли збігається значна частина асортименту пропонованих на сайтах товарів (робіт, послуг), що реалізовуються в одному регіоні, та/або наявності інших ознак, що дозволяють припустити, що пропонуються одні й ті ж товари одним і тим же (афільованими, тісно пов’язаними) постачальником, незалежно від незначної відмінності асортименту, різного дизайну, структурної організації сайтів, відмінності цін, а також від приналежності (адміністрування) сайтів різним(-и) особам(-и).

Розміщуючи рекламні оголошення за відповідним ключовим словом (словосполученням) із групи оголошень, визнаних подібними, користувачеві показується лише одне рекламне оголошення, у якого добуток клікабельності на ставку є найкращим. Усі інші рекламні оголошення такої групи визнаються дублюючими і не показуються (не розміщуються). Призначена рекламодавцями для дублюючих оголошень ціна за клік не враховується (зокрема під час визначення місця показу інших рекламних оголошень) протягом усього часу припинення показу таких оголошень.

У зазначених випадках Яндекс вирішує визнати оголошення подібними з урахуванням оцінки наявної в нього інформації на власний розсуд.

5.1. У випадку, якщо Посилання рекламного оголошення Яндекс.Директа та товарної пропозиції Яндекс.Маркета ведуть на один і той же інформаційний ресурс (сайт)/домен в мережі інтернет або на сайти, визнані подібними в зазначеному в п. 5 порядку, на сторінках результатів пошуку Яндекса буде показано тільки рекламне оголошення або тільки товарну пропозицію, у якого добуток клікабельності на ціну за Клік буде найкращим.

6. Особливості роботи рекламної кампанії у разі зміни її стану:

6.1. Обробка дій, виконаних Рекламодавцем через клієнтський інтерфейс (або через API) щодо керування Рекламною кампанією, здійснюється протягом такого строку:

 • зміна ціни Кліка від 5 до 60 хвилин (середній строк обробки цієї дії становить 10 хвилин);

 • зупинка Рекламної кампанії від 10 до 60 хвилин (середній строк обробки цієї дії становить 30 хвилин);

 • інші дії від 5 до 180 хвилин (середній строк обробки цих дій становить 40 хвилин).

6.2. У разі зміни Рекламодавцем ціни на Клік Кліки оплачуються за старою ціною до моменту обробки цієї дії Яндексом.

6.3. У разі зупинення показу Рекламної кампанії послуги не надаватимуться з моменту обробки цієї дії Яндексом. При цьому в зазначений період Кліки оплачуються відповідно до встановленої Рекламодавцем ціни.

6.4. Інформація про обробку дій, пов'язаних зі зміною статусу Рекламної кампанії, зазначається в клієнтському інтерфейсі.

7. При відображенні Рекламних оголошень на мобільних пристроях у Рекламному оголошенні може бути Посилання на сайт і Посилання на контактну сторінку («Зателефонувати»). У разі звернення користувача до Посилання на контактну сторінку, користувачеві може бути показаний лише номер контактного телефону, зазначений для цього рекламного оголошення у віртуальній візитці.

8. Ціна на Клік може бути встановлена Рекламодавцем у таких межах: від 0.01 у. о. до 50 у. о., з урахуванням таких правил:

8.1. У всіх випадках, коли ціна на Клік, встановлена Рекламодавцем, перевищує суму залишку коштів на Рекламній кампанії, вважається, що ціна на Клік дорівнює сумі залишку коштів на Рекламній кампанії.

8.2. Максимальний розмір ціни на Клік для Рекламної кампанії, який може бути встановлений Рекламодавцем у межах Рекламної кампанії, визначається Яндексом у момент настання таких подій: а) у момент збільшення залишку коштів на Рекламній кампанії; б) у момент виставляння Рахунку з відтермінуванням платежу; в) у момент змінювання Рекламодавцем ціни на Клік; г) у момент змінювання залишку коштів на Рекламній кампанії, що відбулося в результаті дій, здійснених Рекламодавцем через клієнтський інтерфейс; д) у момент змінювання активних ключових слів.

Максимальний розмір ціни на Клік, який може бути встановлений Рекламодавцем у межах Рекламної кампанії, розраховується в такому порядку:

Залишок грошових коштів на Рекламній кампанії ×2 / сумарний прогноз Кліків, де сумарний прогноз Кліків = ∑ прогнозів Кліків за всіма ключовими словами Рекламної кампанії.

Для кожного ключового слова Прогноз Кліків розраховується як статистика ключового слова/1440 × CTR, де статистика ключового слова = кількості запитів (http://wordstat.yandex.ua), що містять ключове слово за місяць.

CTR = 0.6%, якщо ціна на Клік, встановлена Рекламодавцем, менша за 0,21 у. о.; CTR = 2,56%, якщо ціна на Клік, встановлена Рекламодавцем, більша за (або дорівнює) 0.21 у. о. і менша за 1.07 у. о.; CTR = 4.12%, якщо ціна на Клік, встановлена Рекламодавцем, більша за (або дорівнює) 1.07 у. о. та менша за 5.09 у. о., СTR=12.73, якщо ціна на Клік, встановлена Рекламодавцем, більша за (або дорівнює) 5.09 у. о.

8.2.1. Якщо розрахований максимальний розмір ціни на Клік для Рекламної кампанії менше за 0,05 у. о., то максимальний розмір ціни на Клік для Рекламної кампанії буде встановлений у розмірі 0,05 у. о.

8.2.2. У всіх випадках, коли ціна на Клік, встановлена Рекламодавцем, перевищує максимальний розмір ціни на Клік для Рекламної кампанії, застосовується максимальний розмір ціни на Клік.

Значення максимального розміру ціни на Клік для Рекламної кампанії буде показано в клієнтському інтерфейсі після закінчення обробки дій, вказаних у першому абзаці п. 8.2.

9. Оголошення алкогольної та тютюнової тематик супроводжуються передбаченими Законом України «Про рекламу» попередженнями стандартного вигляду, а саме:

 • «Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я» — для реклами алкогольної продукції та напоїв, що виготовляються на основі алкоголю;

 • «Куріння може викликати захворювання на рак» — для реклами тютюну та тютюнових виробів.

Іноді оголошення з рекламою лікарських засобів, медичних послуг і медичної техніки можуть супроводжуватися попередженням «Є протипоказання. Порадьтеся з лікарем».

Попередження додається до оголошення в результаті автоматичного визначення тематики реклами. Якщо ви вважаєте, що попередження додано помилково, будь ласка, повідомте про це у службу підтримки support@direct.yandex.ua.

Оголошення з попередженнями тимчасово не будуть показуватися на сторінках Яндекс.Каталогу.

10. Якщо для оголошення були заповнені додаткові посилання, вони відображаються під час показу оголошення на позиції першого Спецрозміщення. Під час показу оголошення на інших позиціях/сторінках, навіть якщо додаткові посилання були заповнені, оголошення показується без них.

11. У разі використання рекламодавцем опції «Покази за додатковими релевантними фразами» Рекламодавець зобов'язується забезпечити контроль за відповідністю доданих ключових слів/словосполучень вимогам законодавства, зокрема вимогам закону України «Про рекламу».

12. Рекламодавець може встановити обмеження вартості послуг при показах у Рекламній мережі Яндекса в процентах стосовно загальної вартості послуг. Зазначене обмеження застосовується до вартості послуг, що надаються не менше, ніж протягом одного тижня з дати встановлення такого обмеження.

13. Яндекс має право періодично з метою підвищення якості системи Яндекс.Директ і послуг, що надаються, а також розробки нових пропозицій для рекламодавців проводити експерименти (не більше одного експерименту одночасно тривалістю не більше 2 тижнів), у рамках яких показ Рекламних оголошень на персональних комп'ютерах і мобільних пристроях окремих обраних системою у випадковому порядку Користувачів (кількість таких Користувачів - не більше 10% усієї аудиторії), може здійснюватися на Рекламних місцях зі зміною умов відбору і порядку розміщення Рекламних оголошень на Рекламних місцях, передбачених цими Правилами. Під час проведення експериментів Яндекс не гарантує, що усі без виключення Рекламні оголошення будуть показані з дотриманням порядку розміщення Рекламних оголошень на Рекламних місцях і умов відбору, визначених цими Правилами. При цьому проведення експериментів не впливає на встановлену Рекламодавцем відповідно до п. 8 цих Правил Ціну за Клік і не тягне її зміну. Оплата Послуг здійснюється відповідно до Ціни за Клік, визначеної в порядку, передбаченому п. 8 цих Правил.

Інформація про проведення таких експериментів доступна Рекламодавцеві при зверненні до служби підтримки шляхом направлення запиту електронною поштою на support@direct.yandex.ua із зазначенням причини звернення і номера рекламної кампанії. За вказаним запитом Рекламодавцеві надається інформація про майбутні експерименти, проведення яких починається не пізніше 7 (семи) календарних днів з дати направлення Рекламодавцем запиту, а також інформація про експерименти, що проводяться у момент отримання запиту.

14. Рекламодавець може відмовитися від показу Рекламних оголошень:

 • на сторінках сайтів-учасників Рекламної мережі Яндекса (http://help.yandex.ua/direct/?id=991006), шляхом додавання адрес сайту в список заборонених майданчиків в параметрах рекламної кампанії або встановлення заборони показу для відповідного сайту Рекламної мережі Яндекса на сторінці статистики за рекламними майданчиками (http://help.yandex.ua/direct/?id=991017).

 • у Спецрозміщенні, шляхом встановлення в параметрах рекламної кампанії критерію показу Рекламних оголошень «Показ праворуч від результатів пошуку».

 • на сторінках результатів пошуку (http://www.yandex.xx/) всіх сервісів Яндекса, а також на сторінках результатів пошуку сайтів − партнерів РМЯ, встановивши в параметрах рекламної кампанії критерій показу Рекламних оголошень «Незалежне розміщення на різних типах майданчиків» з опцією «Покази на пошуку вимкнено».

15. Для цілей цього документу позначення «xx», яке використовується в доменних іменах, зазначених у цьому документі, означає будь-яку доменну зону верхнього або другого рівня, в якій Яндекс здійснює адміністрування домену із зазначеним іменем.

 

_____________________________

1 у. о. = 5 грн (без урахування ПДВ).

*Розгорнута мітка – блок, який містить у собі Рекламне оголошення та надану Рекламодавцем контактну інформацію, що відображається на карті сервісу Яндекс.Карти (http://maps.yandex.xx/) з прив’язкою до точки місцевості, яка відповідає зазначеній Рекламодавцем адресі на контактній сторінці, за умови наявності в Рекламному оголошенні Посилання на контактну сторінку. Мітка, яка містить у собі блок Розгорнута мітка, виділяється на карті кольором та відображається лише в разі показу Рекламного оголошення на сторінках результатів пошуку на Яндекс.Картах.

Дата розміщення 30.08.2012 р.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/24052012.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/15052012.