Умови розміщення. Пріоритетне розміщення в Яндекс.Довіднику

Формат:

Рекламне оголошення (текстовий банер): заголовок (33 символи) і текст (75 символів).

Місце показу*:

1. Сервіс Яндекс.Карти.

Яндекс розміщує рекламне оголошення всередині блоку «розгорнута мітка».

Розгорнута мітка відображається на карті з прив'язкою до точки місцевості, що відповідає адресі організації (чи одному з окремих структурних підрозділів організації), зазначеній у картці організації, розміщеній у розділі «Довідник організацій» сервісу Яндекс.Карти (Географічний регіон картки організації)**.

Картка організації, в розгорнутій мітці якої міститься рекламне оголошення, супроводжується особливою міткою, а також розміщується в результатах пошуку за організаціями в розділі «Довідник організацій» сервісу Яндекс.Карти над картками організацій, що не містять рекламного оголошення.

Для карток організацій, визнаних сервісом Яндекс.Карти пов'язаними***, додатково діє таке правило: в результатах пошуку за організаціями в розділі «Довідник організацій» сервісу Яндекс.Карти над картками організацій, що не містять рекламного оголошення, може бути розміщено до трьох карток організацій, визнаних пов'язаними і в розгорнутій мітці яких міститься рекламне оголошення.

2. На сторінках результатів пошуку сервісу Яндекс.Пошук.

3. Яндекс.Картки на сайтах або у мобільних додатках третіх осіб, що використовують сервіс «API Яндекс.Карти», на умовах, викладених у документі «Умови використання сервісу «API Яндекс.Карти»» (https://yandex.ua/legal/maps_api).

Яндекс розміщує рекламу всередині блоку «розгорнута мітка».

Розгорнута мітка відображається на карті з прив'язкою до точки місцевості, що відповідає адресі організації (або одного з відокремлених структурних підрозділів організації), зазначеного у картці організації Довідника організацій, і супроводжується особливою міткою.

Картка організації, у розгорнутій мітці якій міститься рекламне оголошення, розміщується у результатах пошуку сервісу Яндекс.Картки на сайтах або в мобільних додатках зазначених вище третіх осіб, за запитами, пов'язаними з діяльністю організації, над картками організацій, що не містять рекламне оголошення.

Для карток організацій, визнаних сервісом Яндекс.Карти пов'язаними***, додатково діє наступне правило: в результатах пошуку сервісу Яндекс.Карти на сайті або у мобільному додатку зазначених вище третіх осіб, за запитами, пов'язаними з діяльністю організації, над картками організацій, що не містять рекламне оголошення, може бути розміщено до трьох карток організацій, визнаних пов'язаними, і в розгорнутій мітці яких міститься рекламне оголошення.

Умови показу:

1. Рекламне оголошення на сервісі Яндекс.Карти показується у разі знаходження картки організації в результатах пошуку сервісу Яндекс.Карти;

2. Рекламне оголошення на сторінках результатів пошуку сервісу Яндекс.Пошук може бути показане згідно з принципами пошукової реклами, викладеними в документі «Правила показу» (https://yandex.ua/legal/direct_display_rules), розміщеному у відкритому доступі в мережі інтернет.

3. Рекламне оголошення на сайтах або у мобільних додатках третіх осіб, що використовують сервіс «API Яндекс.Карти», може показуватися при знаходженні картки організації в результатах пошуку сервісу Яндекс.Карти.

Вимоги до рекламних матеріалів:

Рекламні матеріали повинні відповідати нормам і вимогам чинного законодавства, а також вимогам Яндекса, викладеним у документі «Вимоги до рекламних матеріалів» (https://yandex.ua/legal/general_adv_rules), розміщеному у відкритому доступі в мережі інтернет.

Додаткові умови:

1. Мінімальний і максимальний строки Послуги для одного рекламного оголошення з прив'язкою до однієї точки місцевості (картки організації) встановлено в такому розмірі:

  • Мінімальний строк — 90 днів;

  • Максимальний строк — 360 днів.

Послугу можна придбати на будь-який період від 90 до 360 днів з інтервалом, кратним 30 дням.

2. Рекламні матеріали на сторінках результатів пошуку сервісу Яндекс.Пошук розміщуються з обмеженим таргетингом.

Географічний таргетинг визначається під час придбання послуги та відповідає Географічному регіону картки організації, до якої прив'язано рекламне оголошення.

2.1. Змінювання географічного таргетингу під час надання послуг не допускається.

2.2. Географічний таргетинг встановлюється на область, а не на окремі міста, за винятком м. Києва.

3. Для карток організацій, визнаних сервісом Яндекс.Карти пов'язаними, діє додаткове обмеження за кількістю рекламних оголошень (унікальних), які можуть бути надані для розміщення: не більше 30% від кількості карток організацій, визнаних пов'язаними.

4. Одночасно можна придбати послугу «Пріоритетне розміщення в Яндекс.Довіднику», зазначену в п. (а) розділу «Вартість послуги «Пріоритетне розміщення в Яндекс.Довіднику» без урахування знижок» не більше, ніж для трьох карток організацій, визнаних сервісом Яндекс.Карти пов'язаними.

5. У разі придбання послуги «Пріоритетне розміщення в Яндекс.Довіднику», зазначеної в п. (б) розділу «Вартість послуги «Пріоритетне розміщення в Яндекс.Довіднику» без урахування знижок» рекламні оголошення розміщуються в розгорнутих мітках усіх пов'язаних карток організацій.

Вартість послуги «Пріоритетне розміщення в Яндекс.Довіднику» без урахування знижок:

(а) для карток організацій:

Період розміщення, дні

Київ

Регіони України

90

1200 гривень

900 гривень

(б) для карток організацій, визнаних пов'язаними:

Період розміщення, дні

Київ

Регіони України

90

3600 гривень

2700 гривень

Наведені ціни включають ПДВ.

Знижки:

Знижка надається замовникам послуги «Пріоритетне розміщення в Яндекс.Довіднику» і залежить від разового обсягу придбаної замовником послуги в часовому вираженні (тривалість розміщення одного рекламного оголошення).

Тривалість розміщення 1 рекламного оголошення, дні

Знижка

Від 90 до 150

30 %

Від 180 до 330

40 %

360

50 %

 

6. Яндекс має право періодично з метою підвищення якості сервісу Яндекс.Карти та послуг, а також розробки нових пропозицій для рекламодавців, проводити експерименти, в рамках яких місце відображення картки організації, в розгорнутій мітці якої міститься рекламне оголошення, а також зовнішній вигляд мітки, якою супроводжується така картка організації, а також інші умови відображення картки організації, можуть бути змінені. Інформація про проведення таких експериментів доступна при зверненні в службу підтримки шляхом направлення запиту через форму зворотного зв'язку за адресою http://feedback.yandex.ua/sprav із зазначенням причини звернення та номера рахунка/замовлення. За запитом надається інформація про майбутні експерименти, проведення яких починається не пізніше 7 (семи) календарних днів з дати направлення запиту, а також інформація про експерименти, які проводяться в момент отримання запиту.

7. Для цілей п. 6 вище Яндекс має право показувати рекламні оголошення на сервісі Яндекс.Місто на умовах, що викладені нижче.

7.1. Яндекс розміщує рекламне оголошення усередині блоку «розгорнута мітка».

Розгорнута мітка відображається на карті із прив'язкою до точки місцевості, що відповідає адресі організації (або одному з відокремлених структурних підрозділів організації), зазначеній у картці організації Довідника організацій.

Картка організації, у розгорнутій мітці якої міститься рекламне оголошення, супроводжується особливою міткою, а також розміщується у результатах пошуку сервісу Яндекс.Місто на запити, пов'язані з діяльністю організації, над картками організацій, що не містять рекламне оголошення.

Для карток організацій, визнаних сервісом Яндекс.Карти пов'язаними***, додатково діє таке правило: у результатах пошуку сервісу Яндекс.Місто на запити, пов'язані з діяльністю організації, над картками організацій, що не містять рекламне оголошення, може бути розміщено до трьох карток організацій, визнаних пов'язаними і в розгорнутій мітці яких міститься рекламне оголошення.

7.2. Яндекс не гарантує показ рекламних матеріалів на зазначеному місці розміщення.

8. Інші положення цих Умов також застосовуються для цілей експерименту, зазначеного у п. 7 Умов.

9. У разі проведення експерименту відповідно до п. 7 та 8, розміщення карток організацій на сервісі Яндекс.Місто не є предметом цих Умов розміщення. Картка організації розміщується на сервісі Яндекс.Місто на Умовах використання сервісу Яндекс.Місто (https://yandex.ua/legal/gorod_termsofuse).

10. Яндекс зберігає за собою право у будь-який час на власний розсуд вносити зміни і доповнення у цей документ та/або скасовувати Умови. У разі внесення змін в Умови Яндексом, такі зміни набувають чинності у момент розміщення зміненого тексту Умов в інтернеті, якщо під час розміщення не зазначено іншу дату набуття такими змінами чинності.

11. Замовник підтверджує і погоджується, що зміни, внесені в Умови, спричиняють внесення таких змін у Договір на надання послуги «Пріоритетне розміщення в Яндекс.Довіднику», і такі зміни в Договорі набувають чинності одночасно зі змінами до цих Умов.

_____________________________

* На сторінках зазначених сервісів, оптимізованих для мобільних пристроїв, рекламні оголошення можуть не показуватися або максимальна їх кількість може бути меншою від передбаченої для відповідного місця показу. Місце показу рекламних оголошень на сторінках сервісів, оптимізованих для мобільних пристроїв, може відрізнятися від місць показу рекламних оголошень, передбачених у цих Умовах розміщення.

** Розміщення картки організації на сервісі Яндекс.Карти не є предметом цих Умов розміщення. Картка організації розміщується на сервісі Яндекс.Карти на умовах Угоди користувача сервісів Яндекса (https://yandex.ua/legal/rules), а також Умов використання сервісу Яндекс.Карти (https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse).

*** Картки організацій (більше 3-х) визнаються сервісом Яндекс.Довідник пов'язаними у разі якщо організації (окремі структурні підрозділи організації), зазначені в картках, мають однакові назви (без урахування організаційно-правової форми та виду діяльності), розташовані в одній області, за винятком м. Києва, і для організацій встановлено єдиний вид діяльності з передбачених у розділі «Рубрикатор видів діяльності» сервісу Яндекс.Довідник. Крім того, повинна бути дотримана одна з таких умов:

1. У картках організацій зазначено однаковий домен в адресі сайту організації;

2. Картки організацій містять у ряді інших один однаковий телефонний номер.

 

Дата публікації: 03.12.2014

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/directory_conditions/07082014.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/directory_conditions/04102013.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/directory_conditions/17122012.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/directory_conditions/20092011.