Умови розміщення. Пріоритетне розміщення в Яндекс.Довіднику

Формат:

Рекламне оголошення (текстовий банер): заголовок (33 символи) і текст (75 символів).

Місце показу:

1. Сервіс Яндекс.Карти.

Яндекс розміщує рекламне оголошення всередині блоку «розгорнута мітка».

Розгорнута мітка відображається на карті з прив'язкою до точки місцевості, що відповідає адресі організації (чи одному з окремих структурних підрозділів організації), зазначеній у картці організації, розміщеній у розділі «Довідник організацій» сервісу Яндекс.Карти (Географічний регіон картки організації)*.

Картка організації, в розгорнутій мітці якої міститься рекламне оголошення, виділяється на сервісі Яндекс.Карти кольором, супроводжується особливою міткою, а також розміщується в результатах пошуку за організаціями в розділі «Довідник організацій» сервісу Яндекс.Карти над картками організацій, що не містять рекламного оголошення.

Для карток організацій, визнаних сервісом Яндекс.Карти пов'язаними**, додатково діє таке правило: в результатах пошуку за організаціями в розділі «Довідник організацій» сервісу Яндекс.Карти над картками організацій, що не містять рекламного оголошення, може бути розміщено до трьох карток організацій, визнаних пов'язаними і в розгорнутій мітці яких міститься рекламне оголошення.

2. На сторінках результатів пошуку сервісу Яндекс.Пошук.

Умови показу:

1. Рекламне оголошення на сервісі Яндекс.Карти показується у разі знаходження картки організації в результатах пошуку сервісу Яндекс.Карти;

2. Рекламне оголошення на сторінках результатів пошуку сервісу Яндекс.Пошук може бути показане згідно з принципами пошукової реклами, викладеними в документі «Правила показу» (https://yandex.ua/legal/direct_display_rules), розміщеному у відкритому доступі в мережі інтернет.

Вимоги до рекламних матеріалів:

Рекламні матеріали повинні відповідати нормам і вимогам чинного законодавства, а також вимогам Яндекса, викладеним у документі «Вимоги до рекламних матеріалів» (https://yandex.ua/legal/general_adv_rules), розміщеному у відкритому доступі в мережі інтернет.

Додаткові умови:

1. Мінімальний і максимальний строки Послуги для одного рекламного оголошення з прив'язкою до однієї точки місцевості (картки організації) встановлено в такому розмірі:

  • Мінімальний строк — 90 днів;

  • Максимальний строк — 360 днів.

Послугу можна придбати на будь-який період від 90 до 360 днів з інтервалом, кратним 30 дням.

2. Рекламні матеріали на сторінках результатів пошуку сервісу Яндекс.Пошук розміщуються з обмеженим таргетингом.

Географічний таргетинг визначається під час придбання послуги та відповідає Географічному регіону картки організації, до якої прив'язано рекламне оголошення.

2.1. Змінювання географічного таргетингу під час надання послуг не допускається.

2.2. Географічний таргетинг встановлюється на область, а не на окремі міста, за винятком м. Києва.

3. Для карток організацій, визнаних сервісом Яндекс.Карти пов'язаними, діє додаткове обмеження за кількістю рекламних оголошень (унікальних), які можуть бути надані для розміщення: не більше 30% від кількості карток організацій, визнаних пов'язаними.

4. Одночасно можна придбати послугу «Пріоритетне розміщення в Яндекс.Довіднику», зазначену в п. (а) розділу «Вартість послуги «Пріоритетне розміщення в Яндекс.Довіднику» без урахування знижок» не більше, ніж для трьох карток організацій, визнаних сервісом Яндекс.Карти пов'язаними.

5. У разі придбання послуги «Пріоритетне розміщення в Яндекс.Довіднику», зазначеної в п. (б) розділу «Вартість послуги «Пріоритетне розміщення в Яндекс.Довіднику» без урахування знижок» рекламні оголошення розміщуються в розгорнутих мітках усіх пов'язаних карток організацій.

Вартість послуги «Пріоритетне розміщення в Яндекс.Довіднику» без урахування знижок:

(а) для карток організацій:

Період розміщення, дні

Київ

Регіони України

90

1200 гривень

900 гривень

(б) для карток організацій, визнаних пов'язаними:

Період розміщення, дні

Київ

Регіони України

90

3600 гривень

2700 гривень

Наведені ціни включають ПДВ.

Знижки:

Знижка надається замовникам послуги «Пріоритетне розміщення в Яндекс.Довіднику» і залежить від разового обсягу придбаної замовником послуги в часовому вираженні (тривалість розміщення одного рекламного оголошення).

Тривалість розміщення 1 рекламного оголошення, дні

Знижка

Від 90 до 150

30 %

Від 180 до 330

40 %

360

50 %

 

_____________________________

* Розміщення картки організації на сервісі Яндекс.Карти не є предметом цих Умов розміщення. Картка організації розміщується на сервісі Яндекс.Карти на умовах Угоди користувача сервісів Яндекса (https://yandex.ua/legal/rules), а також Умов використання сервісу Яндекс.Карти (https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse).

** Картки організацій (більше 3-х) визнаються сервісом Яндекс.Довідник пов'язаними у разі якщо організації (окремі структурні підрозділи організації), зазначені в картках, мають однакові назви (без урахування організаційно-правової форми та виду діяльності), розташовані в одній області, за винятком м. Києва, і для організацій встановлено єдиний вид діяльності з передбачених у розділі «Рубрикатор видів діяльності» сервісу Яндекс.Довідник. Крім того, повинна бути дотримана одна з таких умов:

1. У картках організацій зазначено однаковий домен в адресі сайту організації;

2. Картки організацій містять у ряді інших один однаковий телефонний номер.