Умови розміщення. Пріоритетне розміщення в Яндекс.Довіднику

Формат:

Рекламне оголошення (текстовий банер): заголовок (33 символи) і текст (75 символів).

Місце показу*:

1. Сервіс Яндекс.Карти.

Яндекс розміщує рекламне оголошення всередині блоку «розгорнута мітка».

Розгорнута мітка відображається на карті з прив'язкою до точки місцевості, що відповідає адресі організації (чи одному з окремих структурних підрозділів організації), зазначеній у картці організації Довідника організацій (yandex.ua/sprav) (Географічний регіон картки організації)**.

Картка організації, у розгорнутій мітці якій міститься рекламне оголошення, що супроводжується особливою міткою на карті, а також розміщується в результатах пошуку сервісу Яндекс.Карти по запитам, що збігається з видами діяльності організації, зазначеними у картці організації Довідника організацій (yandex.ua/sprav), над картками організацій, що не містять рекламне оголошення. При цьому, в результатах пошуку сервісу Яндекс.Карти над картками організацій, що не містять рекламне оголошення, автоматично чергуючись (Динамічні покази) може бути показане до 5 карток організацій, у розгорнутих мітках яких містяться рекламні оголошення. Загальна кількість карток організації, у розгорнутих мітках яких містяться рекламні оголошення, які чергуються над картками організацій, що не містять рекламні оголошення, не обмежена. Картки організацій, у розгорнутих мітках яких містяться рекламні оголошення, але які не потрапили в Динамічні покази, можуть відображатися в результатах пошуку сервісу Яндекс.Карти разом з картками організацій, що не містять рекламні оголошення, із збереженням особливої мітки на карті.

Для карток організацій, визнаних сервісом Яндекс.Карти пов'язаними***, додатково діє таке правило: в результатах пошуку сервісу Яндекс.Карти над картками організацій, що не містять рекламного оголошення, може бути розміщено до трьох карток організацій, визнаних пов'язаними і в розгорнутій мітці яких міститься рекламне оголошення.

2. Яндекс.Картки на сайтах третіх осіб, що використовують сервіс «API Яндекс.Карти», на умовах, викладених у документі «Умови використання сервісу «API Яндекс.Карти»» (https://yandex.ua/legal/maps_api/).

Яндекс розміщує рекламу всередині блоку «розгорнута мітка».

Розгорнута мітка відображається на карті з прив'язкою до точки місцевості, що відповідає адресі організації (або одного з відокремлених структурних підрозділів організації), зазначеного у картці організації Довідника організацій, і супроводжується особливою міткою.

Картка організації, у розгорнутій мітці якій міститься рекламне оголошення, супроводжується особливою міткою на карті, а також розміщується в результатах пошуку сервісу Яндекс.Картки на сайтах зазначених вище третіх осіб, за запитами, пов'язаними з діяльністю організації, над картками організацій, що не містять рекламне оголошення. При цьому, в результатах пошуку сервісу Яндекс.Карти над картками організацій, що не містять рекламне оголошення, автоматично чергуючись (Динамічні покази) може бути показане до 5 карток організацій, у розгорнутих мітках яких містяться рекламні оголошення. Загальна кількість карток організації, у розгорнутих мітках яких містяться рекламні оголошення, що розміщуються над картками організацій, що не містять рекламні оголошення, не обмежена. Картки організацій, у розгорнутих мітках яких містяться рекламні оголошення, які не потрапили в Динамічні покази, можуть відображатися в результатах пошуку сервісу Яндекс.Карти разом з картками організацій, що не містять рекламні оголошення, із збереженням особливої мітки на карті.

Для карток організацій, визнаних сервісом Яндекс.Карти пов'язаними***, додатково діє наступне правило: в результатах пошуку сервісу Яндекс.Карти на сайтах зазначених вище третіх осіб, за запитами, пов'язаними з діяльністю організації, над картками організацій, що не містять рекламне оголошення, може бути розміщено до трьох карток організацій, визнаних пов'язаними, і в розгорнутій мітці яких міститься рекламне оголошення.

Умови показу:

1. Рекламне оголошення на сервісі Яндекс.Карти показується у разі знаходження картки організації в результатах пошуку сервісу Яндекс.Карти;

2. Рекламне оголошення на сайтах третіх осіб, що використовують сервіс «API Яндекс.Карти», може показуватися при знаходженні картки організації в результатах пошуку сервісу Яндекс.Карти.

Вимоги до рекламних матеріалів:

Рекламні матеріали повинні відповідати нормам і вимогам чинного законодавства, а також вимогам Яндекса, викладеним у документі «Вимоги до рекламних матеріалів» (https://yandex.ua/legal/general_adv_rules/), розміщеному у відкритому доступі в мережі інтернет.

Додаткові умови:

1. Мінімальний і максимальний строки Послуги для одного рекламного оголошення з прив'язкою до однієї точки місцевості (картки організації) встановлено в такому розмірі:

  • Мінімальний строк — 90 днів;

  • Максимальний строк — 360 днів.

Послугу можна придбати на будь-який період від 90 до 360 днів з інтервалом, кратним 30 дням.

2. У разі придбання послуги «Пріоритетне розміщення в Яндекс.Довіднику», зазначеної в п. (б) розділу «Вартість послуги «Пріоритетне розміщення в Яндекс.Довіднику» рекламні оголошення розміщуються в розгорнутих мітках усіх пов'язаних карток організацій.

Вартість послуги «Пріоритетне розміщення в Яндекс.Довіднику»:

(а) для однієї картки організації розраховується за формулою:

C = B * M_g * M_r * P * D, де

  • B (basic) - базова вартість за місяць;

  • M_g (multiplier_geo) – множник з Таблиці 1 залежно від місця розташування організації;

  • M_r (multiplier_rubric) - множник з Таблиці 2.1, який визначається в залежності від рубрики організації відповідно до Таблиці 2. Таблиця 2 і Таблиця 2.1. опубліковані на сайті: http://download.cdn.yandex.net/support/ru/sprav/files/rubric-price.xlsx, який є невід’ємною частиною цього документа. Якщо в організації кілька рубрик, то при розрахунку використовується максимальний множник з рубрик організації;

  • P (period) – планований період розміщення (в місяцях);

  • D (discount) – знижка, що надається згідно з Таблицею 4.

B = 1 650 грн. (включаючи ПДВ)

Таблиця 1

Місто Множник
Київ 0,8
Україна (інші міста) 0,5

(б) для карток організацій, визнаних пов'язаними, розраховується за формулою:

C_ch (Cost chain) = C(1)* (1 / 1^0.3) + C(2)* (1/ 2^0.3) + … C(N)*(1 / N^0.3) , де

C_(1), C_(2), ... , C_(n) - це вартість послуги «Пріоритетне розміщення в Яндекс.Довіднику» для однієї картки організації, визнаної пов'язаною, розрахована за формулою, зазначеною в підпункті а) пункту 2 цих Умов. Отримані значення по кожній з карток організації, визнаних пов'язаними, сортуються по спаданню, де С (1) - максимальна вартість і C_(N) -мінімальна вартість;

1/n^q – це множник філії, що визначається відповідно до Таблиціей 3;

n – порядковий номер, присвоєний картці організації після сортування за спаданням вартості;

q (discount_coef) = 0.3.

Таблиця 3

Порядковий номер (n) Множник 1/n^q
1 1,00
2 0,81
3 0,72
4 0,66
5 0,62
6 0,58
7 0,56
8 0,54
9 0,52
10 0,50
50 0,31
100 0,25
500 0,15

Знижки:

Знижка надається замовникам послуги «Пріоритетне розміщення в Яндекс.Довіднику» і залежить від разового обсягу придбаної замовником послуги в часовому вираженні (тривалість розміщення одного рекламного оголошення).

Таблиця 4

Тривалість розміщення 1 рекламного оголошення, дні Знижка
Від 180 до 330 12,5 %
360 25 %

 

3. Яндекс має право періодично з метою підвищення якості сервісу Яндекс.Карти та послуг, а також розробки нових пропозицій для рекламодавців, проводити експерименти, в рамках яких місце відображення картки організації, в розгорнутій мітці якої міститься рекламне оголошення, а також зовнішній вигляд мітки, якою супроводжується така картка організації, а також інші умови відображення картки організації, можуть бути змінені. Інформація про проведення таких експериментів доступна при зверненні в службу підтримки шляхом направлення запиту через форму зворотного зв'язку за адресою https://yandex.ua/support/sprav/troubleshooting/favplacement.xml із зазначенням причини звернення та номера рахунка/замовлення. За запитом надається інформація про майбутні експерименти, проведення яких починається не пізніше 7 (семи) календарних днів з дати направлення запиту, а також інформація про експерименти, які проводяться в момент отримання запиту.

4. Яндекс зберігає за собою право у будь-який час на власний розсуд вносити зміни і доповнення у цей документ та/або скасовувати Умови. У разі внесення змін в Умови Яндексом, такі зміни набувають чинності у момент розміщення зміненого тексту Умов в інтернеті, якщо під час розміщення не зазначено іншу дату набуття такими змінами чинності.

5. Замовник підтверджує і погоджується, що зміни, внесені в Умови, спричиняють внесення таких змін у Договір на надання послуги «Пріоритетне розміщення в Яндекс.Довіднику», і такі зміни в Договорі набувають чинності одночасно зі змінами до цих Умов.

6. Картка організації, у розгорнутій мітці якої на сервісі Яндекс.Карти міститься рекламне оголошення, може бути показана у чаклунчику (чаклунчик: https://yandex.ru/support/search/search-wizards/addresses.xml#addresses) з супроводом особливої мітки на карті.

_____________________________

* На сторінках зазначених сервісів, оптимізованих для мобільних пристроїв, рекламні оголошення можуть не показуватися або максимальна їх кількість може бути меншою від передбаченої для відповідного місця показу. Місце показу рекламних оголошень на сторінках сервісів, оптимізованих для мобільних пристроїв, може відрізнятися від місць показу рекламних оголошень, передбачених у цих Умовах розміщення.

** Розміщення картки організації на сервісі Яндекс.Карти не є предметом цих Умов розміщення. Картка організації розміщується на сервісі Яндекс.Карти на умовах Угоди користувача сервісів Яндекса (https://yandex.ua/legal/rules/), а також Умов використання сервісу Яндекс.Карти (https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/).

*** Картки організацій (більше 2-х) визнаються сервісом Яндекс.Карти пов'язаними у разі якщо організації (окремі структурні підрозділи організації), зазначені в картках, мають однакові назви (без урахування організаційно-правової форми та виду діяльності) і для організацій встановлено єдиний вид діяльності з передбачених у розділі «Рубрикатор видів діяльності» сервісу Яндекс.Довідник.

Крім того, повинна бути дотримана одна з таких умов:

1. У картках організацій зазначено однаковий домен в адресі сайту організації;

2. Картки організацій містять у ряді інших один однаковий телефонний номер.

 

Дата публікації: 31.03.2017

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/directory_conditions/16032017/.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/directory_conditions/28062016/.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/directory_conditions/29042016/.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/directory_conditions/15032016/.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/directory_conditions/08042015/.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/directory_conditions/03122014/.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/directory_conditions/07082014/.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/directory_conditions/04102013/.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/directory_conditions/17122012/.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/directory_conditions/20092011/.