Умови користування сервісу «API Яндекс.Диску»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЯНДЕКС» (далі – «Яндекс») пропонує користувачеві мережі Інтернет (далі – «Користувач») використовувати сервіс «API Яндекс.Диску» на умовах, викладених у цьому документі (далі – «Умови»).

1. Загальні умови

1.1. Терміни та визначення

Сервіс – сервіс «API Яндекс.Диску», що представляє собою інтерфейс програмування, який дозволяє розробникові інтегрувати функціональність Яндекс.Диску у власний програмний продукт;

Дані – дані, пов'язані з функціонуванням Яндекс.Диску, що надаються за допомогою Сервісу, призначені для показу Користувачам Сервісу та Кінцевим користувачам, включаючи, але не обмежуючись, даними користувача, зведенням про вміст Яндекс.Диску, файлами та папками, що зберігаються на Яндекс.Диску Користувача Сервісу або Кінцевого користувача;

Кінцевий користувач – фізична особа, що має обліковий запис у сервісах Яндекса та використовує сервіс Яндекс.Диск;

Користувач – розробник, що використовує Сервіс для інтеграції функціональності Яндекс.Диску у власний програмний продукт;

Програмний продукт – програми для ЕОМ, мобільні застосовні програми, Інтернет-сервіси Користувача, створені з використанням Сервісу.

Яндекс.Диск – сервіс, що надається Яндексом на Умовах використання сервісу Яндекс.Диск, розміщених за адресою https://yandex.ua/legal/disk_termsofuse, призначений для розміщення файлів на дисковому просторі серверів Яндекса, для зберігання файлів у зазначеному просторі, для синхронізації файлів з пристроями користувачів Яндекс.Диску, для перегляду файлів, їхньої зміни, видалення, управління доступом до них третіх осіб, здійснення за рішенням інших користувачів Яндекс.Диску доступу до розміщених іншими користувачами Яндекс.Диску даних, а також іншими способами;

OAuth-токен – ключ, що отримується Користувачем на сайті https://oauth.yandex.ru, який забезпечує можливість доступу до функцій Сервісу в рамках програмного продукту Користувача.

1.2. Використання Користувачем Сервісу регулюється цими Умовами, а також:

1.3. Починаючи використовувати Сервіс або його окремі функції, в тому числі OAuth-токен, зареєструвавшись на Сервісі, розмістивши код сервісу на своєму сайті або скориставшись будь-якою іншою функціональною можливістю, що надається Сервісом, Користувач приймає ці Умови, а також умови всіх зазначених у п. 1.2 Умов документів, у повному обсязі, без будь-яких застережень та виключень, і зобов'язується їх дотримуватись. Використання Сервісу на інших умовах, ніж умови зазначених документів, можливе тільки за попередньою письмовою згодою Яндекса. У випадку незгоди Користувача з будь-якими з умов зазначених документів Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.4. Користувач самостійно відповідає за дотримання ним Законодавства під час використання Сервісу. По всьому тексту цих Умов, якщо явно не зазначене інше, під терміном «Законодавство» мається на увазі будь-яке застосовне законодавство, включаючи як законодавство Російської Федерації, так і законодавство місця перебування Користувача або місця здійснення ним юридично значущих дій відповідно до цих Умов. Якщо використання Користувачем будь-якої можливості, що надається Сервісом, порушує Законодавство, Користувач зобов'язується втриматися від використання Сервісу.

1.5. До цих Умов і відносин між Яндексом і Користувачем, що виникають у зв'язку з використанням Сервісу, підлягає застосуванню право Російської Федерації.

2. Умови використання Сервісу

2.1. Для отримання доступу до Сервісу Користувач зобов'язаний зареєструватися за встановленою формою та отримати OAuth-токен. Яндекс має право на власний розсуд відмовити в доступі до Сервісу без пояснення причин. Користувач не має права використовувати будь-які програми, пристрої або інші засоби, що дозволяються отримати OAuth-токен автоматичним шляхом або іншим способом з порушенням процедури, встановленої Яндексом.

2.2. Користувач має право використовувати Сервіс тільки в рамках власних програмних продуктів, доступних для безкоштовного відкритого використання необмеженим колом осіб. Користувач не має права використовувати Сервіс для проектів, які вимагають оплати або інакше обмежують доступ до них третіх осіб. Необхідність зареєструватися не вважається обмеженням доступу в рамках цього пункту.

2.3. Користувач може використати Дані та функції, отримані за допомогою Сервісу, тільки в рамках функціональності, що надається Сервісом.

2.4. Використовуючи Сервіс, Користувач зобов'язаний зазначити про використання технології Яндекса шляхом:

2.4.1. розміщення інформації про використання технології Яндекса в описі програмного продукту Користувача.

2.4.2. розміщення логотипа Яндекс.Диску в описі програмного продукту Користувача та на елементах інтерфейсу програмного продукту Користувача, які слугують для звернення до Яндекс.Диску Кінцевими користувачами.

2.5.Неприпустимим є використання назви «Яндекс.Диск» і логотипа Яндекс.Диску в таких випадках:

2.5.1 Назва «Яндекс.Диск», а також співзвучні назви не можуть бути використані в назві власних програмних продуктів Користувача;

2.5.2 Логотип Яндекс.Диску та подібні логотипи не можуть бути використані як логотип власних програмних продуктів Користувача;

Логотип і назва «Яндекс.Диск» можуть бути використані в рекламних матеріалах власних програмних продуктів Користувача. У випадку використання логотипа або назви «Яндекс.Диск» у програмних продуктах Користувача або рекламних матеріалах таких продуктів розмір зазначених елементів має бути не меншим, ніж розмір подібних елементів інших сервісів;

Користувач має право використовувати логотип Яндекс.Диску у формі, доступній за адресою http://yadi.sk/d/7H2ju_WQRy2ZX.

2.6 Під час використання Сервісу Користувач не має права видаляти, приховувати або модифікувати будь-які товарні знаки, логотипи, посилання або інші вказівки на Яндекс або інших осіб, що містяться в Сервісі або даних, отриманих за його допомогою, так само як і будь-які інші повідомлення та/або інформацію, що передаються Сервісом.

2.7. Користувач не має права змінювати, декомпілювати та/або будь-яким чином модифікувати програмний код, отриманий за допомогою Сервісу.

2.8. Користувач не має права зберігати, змінювати, видаляти або іншим способом обробляти Дані (крім особистих файлів Користувача, що зберігаються в Яндекс.Диску), за винятком Даних Кінцевого користувача, стосовно яких Користувачем від Кінцевого користувача отримана згода на здійснення відповідних дій.

2.9. Користувач не має права використовувати Сервіс для створення Інтернет-сервісів, програм для ЕОМ або інакше, якщо таке використання призводить до порушення Законодавства, документів, зазначених у п. 1.2 Умов, та/або прав та законних інтересів третіх осіб.

2.10. Користувач цим повідомлений та погоджується, що Сервіс може отримувати та передавати Яндексу для аналізу ефективності Сервісу дані про кількість Кінцевих користувачів програмних продуктів Користувача, що використовують Сервіс, а також про операції, що здійснюються Кінцевими користувачами в таких програмних продуктах Користувача.

2.11. Яндекс залишає за собою право змінювати, виправляти або оновлювати Сервіс у будь-який момент без попереднього повідомлення Користувача. В разі випуску чергової стабільної версії Яндекс повідомляє про її випуск на веб-сторінках Сервісу. Після випуску нової версії Сервісу Яндекс не гарантує стабільність і тривалість роботи його застарілих версій. Користувач, не згодний використовувати оновлену версію Сервісу, може або продовжувати на свій страх і ризик використовувати застарілу версію Сервісу, або припинити використання Сервісу, видаливши відповідний код із програмного продукту (-ів) Користувача.

2.12. Яндекс залишає за собою право включити рекламні матеріали на власний розсуд до складу Даних. Під час використання Даних Користувач не має права видаляти, змінювати або приховувати такі рекламні матеріали без згоди Яндекса.

2.13. Яндекс має право на власний розсуд припинити або призупинити доступ Користувача до Сервісу без повідомлення та без пояснення причин, зокрема, у випадку порушення Користувачем вимог цих Умов.

3. Інтелектуальні права

3.1. Виключне право на Сервіс належить Яндексу. Виключні права на Дані належать Яндексу або іншим правовласникам. Ці Умови не дають Користувачеві жодних прав на використання Сервісу або Даних, окрім тих можливостей, які надаються безпосередньо в інтерфейсі Сервісу відповідно до цих Умов.

3.2. Використовуючи Сервіс, Користувач надає Яндексу право використовувати логотип, товарний знак та/або фірмове найменування Користувача, його програмних продуктів та/або сайту Користувача в інформаційних, рекламних і маркетингових цілях без необхідності отримання додаткової згоди Користувача та без виплати йому будь-якої винагороди за таке використання.

4. Відмова від відповідальності

4.1. Сервіс (включаючи Дані) надається Яндексом «як є». Яндекс не гарантує відповідність Сервісу та Даних цілям та очікуванням Користувача, безперебійну та безпомилкову роботу Сервісу в цілому та окремих його компонентів та/або функцій, а також не гарантує вірогідність, точність, повноту та своєчасність Даних. Яндекс не гарантує безперебійну та безпомилкову роботу сторонніх програмних продуктів і рішень (у т.ч. бібліотек), рекомендованих у зв’язку з використанням Сервісу в технічних умовах та іншій документації, що пов'язана з його використанням.

4.2. Користувач самостійно та в повному обсязі відповідає за використання та збереження свого OAuth-токена. Користувач не має права одержувати OAuth-токен для третіх осіб, передавати або надавати його третім особам. Яндекс не несе відповідальності за несанкціоноване використання OAuth-токена третіми особами. Всі дії, виконані на Сервісі з використанням OAuth-токена, що належить Користувачеві, вважаються виконаними Користувачем.

5. Прикінцеві положення

5.1. Яндекс має право без повідомлення на власний розсуд припинити або призупинити доступ Користувача до Сервісу або до окремих його функцій з використанням його облікового запису та/або OAuth-токена без пояснення причин, у тому числі у випадку порушення Користувачем вимог цих Умов.

5.2. Всі питання та претензії, пов'язані з використанням/неможливістю використання Сервісу, мають направлятись через форму https://feedback2.yandex.ru/disk/api.

5.3. Яндекс має право в будь-який час без повідомлення Користувача змінювати текст цих Умов. Діюча редакція цих Умов розміщена за адресою: https://yandex.ua/legal/disk_api. Нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за зазначеною в цьому абзаці адресою. Продовження використання Сервісу після зміни Умов вважається згодою з їхньою новою редакцією. Користувач зобов'язаний припинити використання Сервісу у випадку, якщо Яндексом були внесені будь-які зміни до цих Умов, з якими Користувач не згодний.