Умови використання сервісу Яндекс.Диск

1. Загальні положення

1.1. ООО «ЯНДЕКС» (далі — «Яндекс») пропонує користувачеві мережі Інтернет (далі — Користувач) використовувати сервіс Яндекс.Диск, доступний за адресою: http://disk.yandex.ua (далі — «Сервіс»).

1.2. Ці Умови є додатком до Угоди користувача сервісів Яндекса щодо порядку використання Сервісу. У всьому, що не передбачено цими Умовами, відносини між Яндексом і Користувачем у зв’язку з використанням Сервісу регулюються Угодою користувача сервісів Яндекса (https://yandex.ua/legal/rules), Ліцензією на використання пошукової системи Яндекса (https://yandex.ua/legal/termsofuse) та Політикою конфіденційності (https://yandex.ua/legal/confidential).

1.3. Для використання Сервісу через ЕОМ Користувач має право скористатися програмою для ЕОМ «Яндекс.Диск», а для використання Сервісу через мобільні пристрої — програмою «Яндекс.Диск» для мобільних пристроїв (далі — «Програми»). Використання Програм регламентовано ліцензійними угодами, постійно доступними за адресами https://yandex.ua/legal/desktop_software_agreement та https://yandex.ua/legal/disk_mobile_agreement відповідно.

1.4. Починаючи використовувати Сервіс/його окремі функції, вважається, що Користувач прийняв ці Умови, а також умови всіх вищезазначених документів, в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з положеннями зазначених документів Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.5. Ці Умови можуть бути змінені Яндексом без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому пункті адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Чинна редакція Умов завжди знаходиться на сторінці за адресою: https://yandex.ua/legal/disk_termsofuse

1.6. У випадку якщо Яндексом були внесені будь-які зміни до цих Умов у порядку, передбаченому п. 1.5. цих Умов, з якими Користувач не згоден, він зобов’язаний припинити використання Сервісу.

1.7. Використовуючи Сервіс, Користувач надає свою згоду на отримання повідомлень рекламного та інформаційного характеру. Користувач має право відмовитись від отримання повідомлень рекламного характеру за допомогою використання відповідного функціоналу Сервісу або слідуючи інструкціям, зазначеним в отриманому повідомленні.

2. Використання Сервісу. Окремі функції Сервісу

2.1. Яндекс надає Користувачеві можливість використовувати Сервіс для розміщення файлів (далі — «файли» або «дані») на дисковому просторі серверів Яндекса, для зберігання файлів у вказаному просторі, для синхронізації файлів з пристроями Користувача, для перегляду файлів, їхньої зміни, видалення, управління доступом третіх осіб до них, здійснення за рішенням інших користувачів доступу до розміщених іншими Користувачами даних, а також іншими способами, що не суперечать положенням цих Умов та документів, на які вони посилаються, і застосовного до Користувача права, в тому числі — міжнародного. Такі права є невідчужуваними і не передаються третім особам. Використання Користувачем зазначених можливостей здійснюється з використанням Програм або з використанням веб-інтерфейсу Сервісу.

2.2. Сервіс пропонує Користувачеві спеціальний функціонал, який дозволяє редагувати зображення за допомогою редактора, що надається Aviary, Inc. Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що при використанні зазначеного функціоналу зображення, яке редагується, і інформація про нього можуть бути передані обладнанню, що належить Aviary, Inc. на час редагування.

2.3. Використання Програми здійснюється із застосуванням облікового запису, створеного Яндексом. Користувач попереджений і згоден з тим, що його логін (ім’я облікового запису), а також дані полів «Ім’я», «Прізвище», «Стать» та «Ім’я на Яндексі», вказані при реєстрації (використанні) такого логіну, а також зображення зі сторінки його профілю (аватар) та адреса електронної пошти можуть бути відображені і доступні для ознайомлення третім особам, у тому числі в журналі подій Сервісу при наданні Користувачем прав спільного доступу до даних, при залишенні Користувачем коментарів на сторінці з даними, для яких були надані права спільного доступу, а також при направленні Користувачем запрошень і при прийнятті ним запрошень третіх осіб. У тому разі, якщо у Користувача відсутній обліковий запис у сервісах Яндексу і при цьому він авторизований у сервісах Яндексу з використанням свого облікового запису в соціальній мережі, то разом з коментарем Користувача на сторінці з даними, для яких були надані права спільного доступу, буде опубліковане його зображення зі сторінки облікового запису в соціальній мережі, а також прізвище та ім’я, вказані в обліковому запису в соціальній мережі, і посилання на його обліковий запис в соціальній мережі, якщо застосовно.

2.4. Сервіс пропонує Користувачу функцію, що дозволяє редагувати документи за допомогою програми, що надається АТ «Нові Комунікаційні Технології» на умовах, розміщених за адресою: https://r7-office.ru/doc/terms_of_service (далі - Сервіс Р7 Офіс).

3. Безкоштовні і платні можливості Сервісу

3.1. Використання стандартних можливостей Сервісу здійснюється Користувачем безоплатно. Використання розширених можливостей Сервісу можливе за умови придбання Користувачем підписки «Яндекс.Диск» за правилами цих Умов (надалі — «Підписка»).

3.2. Оформивши Підписку, Користувач укладає з Яндексом договір (надалі — Договір) на умовах, передбачених цим документом (абонентський договір). За Договором Яндекс зобов’язується надати Користувачеві розширені можливості Сервісу на Період Підписки, а Користувач зобов’язується оплатити вартість Підписки.

Для цілей цих Умов під Періодом підписки розуміється період часу (наприклад, місяць або рік), на який оформлюється Підписка і встановлено відповідну плату.

Період підписки, який дорівнює місяцю, починає перебігати з дати оплати Підписки і спливає у відповідне число календарного місяця, наступного за датою оплати Підписки.

Період підписки, який дорівнює року, починає перебігати з дати оплати Підписки і спливає у відповідні місяць і число календарного року, наступного за датою оплати Підписки.

3.3. Відомості про розмір плати за Підписку, способи її внесення і про Період підписки, а також інформація про інші привілеї, доступні при придбанні Підписки, доступні за адресою http://disk.yandex.ru/pay. Дані відомості є частиною цих Умов і до них застосовні правила п. 1.5. цих Умов. Користувач розуміє і погоджується з тим, що перелік привілеїв, зазначений за адресою http://disk.yandex.ru/pay, може змінюватися, в т.ч. доповнюватися/скорочуватися. При оформленні Підписки за допомогою мобільного додатку Яндекс.Диск (https://yandex.ua/legal/disk_mobile_agreement) розмір плати за Підписку може відрізнятися, з інформацією про актуальний розмір плати можна ознайомитися на сторінках магазину додатків при придбанні підписки.

3.4. Внесення плати здійснюється Користувачем у порядку передоплати. Підписка є наданою Користувачеві з усіма функціями і в повному обсязі з моменту надання Користувачеві доступу до дискового простору на сервері Яндекса. Жодний інший момент не може трактуватися як момент виконання Яндексом прийнятих обов’язків.

Яндекс залишає за собою право надати Користувачеві доступ до розширених можливостей Сервісу до моменту отримання плати за Підписку. В такому разі Яндекс вважається таким, що виконав усі свої зобов’язання у момент надання Користувачеві доступу до дискового простору на сервері Яндекса.

3.5. При оформленні Підписки Користувач доручає Яндексу кожний Період підписки, визначений Користувачем при оформленні Підписки, у порядку передоплати стягувати встановлену Яндексом на день оплати плату за Підписку (абонентську плату) до моменту відмови Користувача від продовження Підписки на наступний період Підписки.

3.6. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Підписка поза вибором оформлюється безстроково з моменту оплати першого Періоду підписки. Користувач має право відмовитись від продовження підписки на наступний період Підписки на сторінці http://disk.yandex.ua/tuning. Окрім того, Підписку може бути припинено Яндексом в інших випадках або на інших підставах, передбачених цими Умовами.

3.7. Відмова від оплати Користувачем абонентської плати за відповідний Період підписки становить відмову Користувача від продовження Підписки. В такому разі доступ Користувача до розширених можливостей Сервісу припиняється з дня, наступного за останнім днем оплаченого Періоду підписки. У разі відсутності достатньої суми грошових коштів на Прив’язаній карті для продовження Підписки, Яндекс має право припинити доступ Користувача до розширених можливостей Сервісу з дати початку неоплаченого Періоду підписки або зберегти можливість доступу Користувача до розширених можливостей Сервісу до моменту списання абонентської плати з Прив’язаної карти.

3.8. Користувач, приймаючи ці Умови, дає Яндексу доручення від імені Користувача складати розпорядження про списання грошових коштів з рахунку (до якого прив’язано Прив’язану карту) Користувача на користь Яндекса за Підписку, а також надсилати зазначені розпорядження до банку-емітенту Користувача через банк-еквайєр.

Користувач дає свою згоду на автоматичне періодичне списання грошових коштів з його рахунку в оплату Підписки за його розпорядженням, відданим у порядку, передбаченому цим пунктом Умов, і визнає, що розпорядження на списання грошових коштів з його рахунку, надіслані у відповідності до цього пункту Умов, є розпорядженнями самого Користувача, а дії процесінгового центру і банка-еквайєра, спрямовані на списання грошових коштів у відповідності до цього пункту Умов, виконані за згодою Користувача.

Списання грошових коштів у відповідності до цього пункту Умов починає відбуватись на автоматичній основі при дотриманні наступних умов:

  • Введення Користувачем усіх необхідних реквізитів Прив’язаної карти;
  • активація сервісу зі списання грошових коштів на автоматичній основі з Прив’язаної карти наступним способом: автоматично при здійсненні першого платежу;
  • натиснення кнопки «Оплатити підписку» (або іншої аналогічної за функціоналом кнопки), яке підтверджує згоду Користувача з цими Умовами.

3.9. Користувач зобов’язаний самостійно відстежувати в Особистому кабінеті інформацію про стан Підписки (оплачений Період підписки, вартість Підписки, перелік доступних привілеїв), а також відстежувати внесення змін і доповнень до Умов на сторінці https://yandex.ua/legal/disk_termsofuse і в Особистому кабінеті.

3.10. Використання Сервісу є можливим лише за наявності доступу до мережі Інтернет. Користувач самостійно отримує і оплачує такий доступ на умовах і за правилами свого оператора зв’язку або провайдера доступу до мережі Інтернет.

3.11. За загальним правилом ідентифікація Користувача здійснюється за даними його облікового запису. Яндекс має використовувати для ідентифікації Користувача інші дані, в тому числі — дані про особу, яка вносила плату, у випадках, коли така ідентифікація не спричиняє порушення прав сторін, прав третіх осіб або порушення чинного законодавства.

3.12. У випадках, передбачених чинним законодавством, при оплаті Підписки у мережі «Інтернет», при поверненні грошових коштів, отриманих в результаті вказаної оплати, касовий чек надсилається на адресу електронної пошти, вказану при виставленні рахунку або створену при реєстрації в Яндекс ID (https://passport.yandex.ua) облікового запису, під яким Користувач був авторизований при оплаті.

3.13. При оформленні Підписки за допомогою мобільного додатку Яндекс.Диск (https://yandex.ua/legal/disk_mobile_agreement) оплата вартості обраної Користувачем Підписки в магазині додатків APP STORE здійснюється з використанням технології «Підписка всередині Додатків» («In App Subscriptions») або «Покупка всередині Додатків» («In App Purchases»), що надається компанією Apple Inc. Автоматичне відновлення доступу до Підписки проводиться на умовах, розміщених у мережі Інтернет за адресою: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ru/terms.html.

Оплата вартості обраної Користувачем Підписки в магазині додатків Google Play здійснюється з використанням технології «Підписка всередині Додатків» («SUBS») або «Покупка всередині Додатків» («INAPP»), що надається компанією Google LLC. Автоматичне відновлення доступу до Підписки проводиться на умовах, розміщених у мережі Інтернет за адресою: https://play.google.com/intl/ru_ru/about/play-terms.html.

До підписки, що купується з використанням мобільного додатку Яндекс.Диск, застосовні всі положення, викладені в розділі 3 цих Умов, в тому числі положення п. 3.5-3.6 Умов.

4. Обмеження у використанні Сервісу

4.1. Користувач самостійно визначає, як використовувати Сервіс, і несе відповідальність за його використання. Користувач несе відповідальність за відповідність змісту будь-якого розміщеного Користувачем файлу вимогам чинного законодавства, в тому числі нормам міжнародного права, включаючи відповідальність перед третіми особами у випадках, коли розміщення Користувачем файлу порушує права і законні інтереси третіх осіб.

4.2. При використанні Сервісу Користувач зобов’язаний утриматися від розміщення таких даних і від вчинення таких дій, розміщення яких і вчинення яких заборонено Угодою користувача сервісів Яндекса.

Користувач справжнім ознайомлений та погоджується з тим, що заборонено використання Сервісу і / або окремих функцій Сервісу в недобросовісних цілях, вчинення дій, які спрямовані або тягнуть порушення прав і законних інтересів третіх осіб.

4.3. Яндекс має право заблокувати доступ до файлів, розміщених Користувачем, або видалити їх, а також має право передати третій стороні дані про Користувача, отримані в ході надання Сервісу, в наступних випадках:

4.3.1. якщо нормативний акт покладає на Яндекс обов’язок здійснити такі дії

4.3.2. якщо Яндекс отримав від третьої особи претензію, скаргу, запит, вимогу чи будь-яку іншу заяву, з яких випливає, що розміщення файлу призвело до порушення прав третьої особи або порушення чинного законодавства

4.3.3. якщо розміщення файлу створює загрозу нормальній працездатності Сервісу

4.3.4. якщо Яндекс отримав судовий акт або акт правоохоронного органу, який покладає на Яндекс обов’язок здійснити такі дії

4.4. Яндекс має право видалити файли, розміщенні Користувачем, в наступних випадках:

4.4.1. Файл безперервно розміщено в розділі Сервісу «Кошик» протягом 30 (тридцяти) календарних днів.

4.5. Яндекс залишає за собою право обмежити доступ Користувача до Сервісу (або до певних функцій Сервісу, якщо це можливо технологічно) з використанням його облікового запису або повністю заблокувати обліковий запис Користувача при неодноразовому порушенні цих Умов або документів, на які вони посилаються.

4.6. Яндекс залишає за собою право встановлювати будь-які правила, ліміти та обмеження (технічні, юридичні, організаційні чи інші) на використання Сервісу і може змінювати їх на власний розсуд без попереднього повідомлення Користувача. У випадках, коли це не заборонено законодавством, зазначені правила, ліміти та обмеження можуть бути різними для різних категорій Користувачів.

4.7. Користувач не має права платно чи безоплатно передавати свої права та/або обов’язки третім особам.

5. Розповсюдження даних. Надання загальної та публічного доступу до файлів.

5.1. Сервіс надає Користувачеві можливість розповсюджувати дані шляхом надання загального доступу до файлу (надання доступу до файлу декільком користувачам Сервісу), або шляхом надання публічного доступу до файлу (надання доступу до файлу будь-яким користувачам мережі Інтернет, яким відома адреса файлу у вигляді посилання).

5.2. Використовуючи можливості Сервісу, зазначені в п. 5.1. Умов, Користувач зобов'язаний діяти сумлінно і утриматися від зловживання цими функціями. Користувач в тому числі зобов'язується утриматися від організації масового файлообміну з використанням функцій Сервісу. Яндекс має право застосовувати правила, ліміти та обмеження, спрямовані на запобігання, обмеження і припинення масового файлообміну за правилами п. 4.5. цих Умов.

6. Відповідальність

6.1. Яндекс вживатиме всіх розумних заходів та здійснюватиме будь-які доцільні дії, спрямовані на забезпечення збереження даних Користувача і підтримку працездатності Сервісу. Користувач при цьому усвідомлює можливість виникнення технічних несправностей і збоїв у роботі Сервісу і згоден з тим, що у Яндекса відсутня технічна можливість передбачити їхнє виникнення, повідомити про них Користувача завчасно або повністю виключити ймовірність їхнього виникнення. Виникнення таких несправностей або збоїв незалежно від причин і наслідків не може бути підставою для застосування до Яндексу заходів відповідальності.

Яндекс не несе відповідальності за роботу Сервісу Р7 Офіс, не гарантує коректність його роботи і не відповідає за збиток, викликаний недоступністю або неможливістю використання Сервісу Р7 Офіс. У разі виявлення несправностей або виникнення претензій або запитань Користувач може звернутися до АТ «Нові Комунікаційні Технології» за адресами, вказаними в умовах використання на сторінці в мережі Інтернет: https://r7-office.ru/doc/terms_of_service.

6.2. Яндекс не зобов’язаний здійснювати модерацію, перегляд, редагування файлів, що розміщуються Користувачами в рамках Сервісу, контроль над ними і не може гарантувати, що розміщені Користувачем у рамках Сервісу файли не порушують положень цих Умов, правових актів, інших документів. Користувач визнає і погоджується з тим, що Яндекс не зобов’язаний переглядати дані будь-якого виду, що розміщуються та/або поширюються за допомогою Сервісу. Користувач усвідомлює і згоден з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов’язані з використанням даних, розміщених у Сервісі, включаючи оцінку надійності, повноти, безпеки, законності чи корисності цих даних.

6.3. Будь-які дані, отримані з використанням Сервісу, Користувач використовує на свій власний ризик і самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначених даних, в тому числі за шкоду, яка може бути заподіяна комп’ютеру або мобільному пристрою Користувача або третім особам, за втрату даних, порушення прав або будь-яку іншу шкоду. Яндекс не несе відповідальності за будь-які види збитків, що сталися внаслідок використання або неможливості використання Користувачем Сервісу або окремих його частин/функцій, в тому числі через можливі помилки або збої в роботі, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством.

6.4. Незалежно від місця знаходження Користувача або його обладнання, до всіх відносин, пов’язаних з використанням Сервісу, застосовується законодавство Російської Федерації, і будь-які вимоги або позови, що виникають з використання Сервісу, мають бути подані і розглянуті в суді за місцем знаходження Яндекса.

6.5. Яндекс може надати Користувачеві переклад цих Умов з російської мови на інші мови, проте у разі суперечності між версією Умов російською мовою та її перекладом юридичну силу має російськомовна версія.

6.6. Усі питання, звернення та претензії, пов’язані з використанням/неможливістю використання Сервісу, а також можливим порушенням законодавства та/або прав третіх осіб, мають направлятись через форму зворотного зв’язку за адресою https://yandex.ua/support/abuse/troubleshooting/disk/list.html

Дата публікації 31.03.2021 р.

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/disk_termsofuse/06082020

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/disk_termsofuse/06082020

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/disk_termsofuse/04092019

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/disk_termsofuse/27062018

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/disk_termsofuse/21122017

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/disk_termsofuse/19082016

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/disk_termsofuse/11122015

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/disk_termsofuse/27032015

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/disk_termsofuse/25072013