Умови використання сервісу Яндекс.Диск

1. Загальні положення

1.1. ООО «ЯНДЕКС» (далі – «Яндекс») пропонує користувачеві мережі Інтернет (далі – Користувач) використовувати сервіс Яндекс.Диск, доступний за адресою: http://disk.yandex.ua (далі – «Сервіс»).

1.2. Ці Умови є додатком до Угоди користувача сервісів Яндекса щодо порядку використання Сервісу. У всьому, що не передбачено цими Умовами, відносини між Яндексом і Користувачем у зв’язку з використанням Сервісу регулюються Угодою користувача сервісів Яндекса (https://yandex.ua/legal/rules), Ліцензією на використання пошукової системи Яндекса (https://yandex.ua/legal/termsofuse) та Політикою конфіденційності (https://yandex.ua/legal/confidential).

1.3. Для використання Сервісу через ЕОМ Користувач має право скористатися програмою для ЕОМ «Яндекс.Диск», а для використання Сервісу через мобільні пристрої – програмою «Яндекс.Диск» для мобільних пристроїв (далі – «Програми»). Використання Програм регламентовано ліцензійними угодами, постійно доступними за адресами https://yandex.ua/legal/desktop_software_agreement та https://yandex.ua/legal/disk_mobile_agreement відповідно.

1.4. Починаючи використовувати Сервіс/його окремі функції, вважається, що Користувач прийняв ці Умови, а також умови всіх вищезазначених документів, в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з положеннями зазначених документів Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.5. Ці Умови можуть бути змінені Яндексом без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому пункті адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Чинна редакція Умов завжди знаходиться на сторінці за адресою: https://yandex.ua/legal/disk_termsofuse.

1.6. У випадку якщо Яндексом були внесені будь-які зміни до цих Умов у порядку, передбаченому п. 1.5. цих Умов, з якими Користувач не згоден, він зобов’язаний припинити використання Сервісу.

2. Використання Сервісу. Окремі функції Сервісу

2.1. Яндекс надає Користувачеві можливість використовувати Сервіс для розміщення файлів (далі – «файли» або «дані») на дисковому просторі серверів Яндекса, для зберігання файлів у вказаному просторі, для синхронізації файлів з пристроями Користувача, для перегляду файлів, їхньої зміни, видалення, управління доступом третіх осіб до них, здійснення за рішенням інших користувачів доступу до розміщених іншими Користувачами даних, а також іншими способами, що не суперечать положенням цих Умов та документів, на які вони посилаються, і застосовного до Користувача права, в тому числі – міжнародного. Такі права є невідчужуваними і не передаються третім особам. Використання Користувачем зазначених можливостей здійснюється з використанням Програм або з використанням веб-інтерфейсу Сервісу.

2.2. Сервіс пропонує Користувачеві спеціальний функціонал, який дозволяє редагувати зображення за допомогою редактора, що надається Aviary, Inc. Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що при використанні зазначеного функціоналу зображення, яке редагується, і інформація про нього можуть бути передані обладнанню, що належить Aviary, Inc. на час редагування.

2.3. Використання Програми здійснюється із застосуванням облікового запису, створеного Яндексом. Користувач попереджений і згоден з тим, що його логін (ім'я облікового запису), а також дані полів «Ім'я», «Прізвище», «Стать» і «Ім'я на Яндексі», вказані при реєстрації (використанні) такого логіна, можуть бути відображені і доступні для ознайомлення третім особам при наданні Користувачем прав спільного доступу до даних і при отриманні Користувачем прав загального доступу до даних, а також при направленні Користувачем запрошень і при прийнятті ним запрошень третіх осіб.

3. Безоплатні та платні можливості Сервісу

3.1. Використання стандартних можливостей Сервісу здійснюється Користувачем безоплатно. Використання розширених можливостей Сервісу можливе за умови внесення Користувачем плати за правилами цих Умов.

3.2. У випадку якщо Користувач, який раніше використовував розширені можливості Сервісу, прийняв рішення не вносити плату за наступний період їх використання, то з початку такого періоду використання Сервісу таким Користувачем здійснюється в режимі «тільки для читання», що дозволяє здійснювати дії, перелічені в п. 2.1 . цих Умов, за винятком можливості розміщувати нові дані до моменту поновлення використання платних можливостей Сервісу з відповідним об’ємом дискового простору або до моменту скорочення обсягу розміщених даних до величини, допустимої при безоплатному використанні Сервісу.

3.3. Відомості про розмір плати, способи її внесення і про періоди використання розширених можливостей Сервісу доступні за адресою http://disk.yandex.ua/pay. Такі відомості є частиною цих Умов і до них застосовні правила п. 1.5. цих Умов.

3.4. Внесення плати проводиться Користувачем у порядку передоплати. Сервіс є наданим Користувачеві з усіма функціями і в повному обсязі з моменту надання Користувачеві доступу до дискового простору на сервері Яндекса. Жодний інший момент не може трактуватися як момент виконання Яндексом прийнятих зобов’язань.

3.5. Яндекс залишає за собою право надати Користувачеві доступ до дискового простору до моменту отримання плати. У такому випадку вважається, що Яндекс виконав усі свої зобов’язання в момент надання Користувачеві доступу до дискового простору на сервері Яндекса.

3.6. Використання Сервісу можливе тільки за наявності доступу до мережі Інтернет. Користувач самостійно отримує та оплачує такий доступ на умовах і за правилами свого оператора зв’язку або провайдера доступу до мережі Інтернет.

3.7. За загальним правилом ідентифікація Користувача здійснюється за даними його облікового запису. Яндекс має право використовувати для ідентифікації Користувача інші дані, в тому числі – дані про особу, яка вносить плату, у випадках, коли така ідентифікація не спричиняє порушення прав сторін, прав третіх осіб, або порушення чинного законодавства.

4. Обмеження у використанні Сервісу

4.1. Користувач самостійно визначає, як використовувати Сервіс, і несе відповідальність за його використання. Користувач несе відповідальність за відповідність змісту будь-якого розміщеного Користувачем файлу вимогам чинного законодавства, в тому числі нормам міжнародного права, включаючи відповідальність перед третіми особами у випадках, коли розміщення Користувачем файлу порушує права і законні інтереси третіх осіб.

4.2. При використанні Сервісу Користувач зобов’язаний утриматися від розміщення таких даних і від вчинення таких дій, розміщення яких і вчинення яких заборонено Угодою користувача сервісів Яндекса.

4.3. Яндекс має право заблокувати доступ до файлів, розміщених Користувачем, або видалити їх, а також має право передати третій стороні дані про Користувача, отримані в ході надання Сервісу, в наступних випадках:

4.3.1. якщо нормативний акт покладає на Яндекс обов’язок здійснити такі дії

4.3.2. якщо Яндекс отримав від третьої особи претензію, скаргу, запит, вимогу чи будь-яку іншу заяву, з яких випливає, що розміщення файлу призвело до порушення прав третьої особи або порушення чинного законодавства

4.3.3. якщо розміщення файлу створює загрозу нормальній працездатності Сервісу

4.3.4. якщо Яндекс отримав судовий акт або акт правоохоронного органу, який покладає на Яндекс обов’язок здійснити такі дії

4.4. Яндекс має право видалити файли, розміщенні Користувачем, в наступних випадках:

4.4.1. Файл безперервно розміщено в розділі Сервісу «Кошик» протягом 30 (тридцяти) календарних днів.

4.5. Яндекс залишає за собою право обмежити доступ Користувача до Сервісу (або до певних функцій Сервісу, якщо це можливо технологічно) з використанням його облікового запису або повністю заблокувати обліковий запис Користувача при неодноразовому порушенні цих Умов або документів, на які вони посилаються.

4.6. Яндекс залишає за собою право встановлювати будь-які правила, ліміти та обмеження (технічні, юридичні, організаційні чи інші) на використання Сервісу і може змінювати їх на власний розсуд без попереднього повідомлення Користувача. У випадках, коли це не заборонено законодавством, зазначені правила, ліміти та обмеження можуть бути різними для різних категорій Користувачів.

4.7. Користувач не має права платно чи безоплатно передавати свої права та/або обов’язки третім особам.

5. Розповсюдження даних. Надання загальної та публічного доступу до файлів.

5.1. Сервіс надає Користувачеві можливість розповсюджувати дані шляхом надання загального доступу до файлу (надання доступу до файлу декільком користувачам Сервісу), або шляхом надання публічного доступу до файлу (надання доступу до файлу будь-яким користувачам мережі Інтернет, яким відома адреса файлу у вигляді посилання).

5.2. Використовуючи можливості Сервісу, зазначені в п. 5.1. Умов, Користувач зобов'язаний діяти сумлінно і утриматися від зловживання цими функціями. Користувач в тому числі зобов'язується утриматися від організації масового файлообміну з використанням функцій Сервісу. Яндекс має право застосовувати правила, ліміти та обмеження, спрямовані на запобігання, обмеження і припинення масового файлообміну за правилами п. 4.5. цих Умов.

6. Відповідальність

6.1. Яндекс вживатиме всіх розумних заходів та здійснюватиме будь-які доцільні дії, спрямовані на забезпечення збереження даних Користувача і підтримку працездатності Сервісу. Користувач при цьому усвідомлює можливість виникнення технічних несправностей і збоїв у роботі Сервісу і згоден з тим, що у Яндекса відсутня технічна можливість передбачити їхнє виникнення, повідомити про них Користувача завчасно або повністю виключити ймовірність їхнього виникнення. Виникнення таких несправностей або збоїв незалежно від причин і наслідків не може бути підставою для застосування до Яндексу заходів відповідальності.

6.2. Яндекс не зобов’язаний здійснювати модерацію, перегляд, редагування файлів, що розміщуються Користувачами в рамках Сервісу, контроль над ними і не може гарантувати, що розміщені Користувачем у рамках Сервісу файли не порушують положень цих Умов, правових актів, інших документів. Користувач визнає і погоджується з тим, що Яндекс не зобов’язаний переглядати дані будь-якого виду, що розміщуються та/або поширюються за допомогою Сервісу. Користувач усвідомлює і згоден з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов’язані з використанням даних, розміщених у Сервісі, включаючи оцінку надійності, повноти, безпеки, законності чи корисності цих даних.

6.3. Будь-які дані, отримані з використанням Сервісу, Користувач використовує на свій власний ризик і самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначених даних, в тому числі за шкоду, яка може бути заподіяна комп’ютеру або мобільному пристрою Користувача або третім особам, за втрату даних, порушення прав або будь-яку іншу шкоду. Яндекс не несе відповідальності за будь-які види збитків, що сталися внаслідок використання або неможливості використання Користувачем Сервісу або окремих його частин/функцій, в тому числі через можливі помилки або збої в роботі, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством.

6.4. Незалежно від місця знаходження Користувача або його обладнання, до всіх відносин, пов’язаних з використанням Сервісу, застосовується законодавство Російської Федерації, і будь-які вимоги або позови, що виникають з використання Сервісу, мають бути подані і розглянуті в суді за місцем знаходження Яндекса.

6.5. Яндекс може надати Користувачеві переклад цих Умов з російської мови на інші мови, проте у разі суперечності між версією Умов російською мовою та її перекладом юридичну силу має російськомовна версія.

6.6. Усі питання, звернення та претензії, пов’язані з використанням/неможливістю використання Сервісу, а також можливим порушенням законодавства та/або прав третіх осіб, мають направлятись через форму зворотного зв’язку за адресою http://feedback.yandex.ru/disk

Дата публікації 11.12.2015 р.

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/disk_termsofuse/27032015

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/disk_termsofuse/25072013