Ліцензійна угода на використання програми «Пошта для домена»

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтеся з умовами нижченаведеної ліцензійної угоди.

Будь-яке використання Вами програми означає повне і беззастережне прийняття Вами умов цієї ліцензійної угоди.

Якщо Ви не приймаєте умови ліцензійної угоди в повному обсязі, Ви не маєте права використовувати програму з будь-якою метою.

1. Загальні положення

1.1. Ця Ліцензійна угода («Ліцензія») встановлює умови використання програми «Пошта для домена» («Програма») та укладена між будь-якою особою, яка використовує Програму («Ліцензіат»), і ТОВ «ЯНДЕКС», Росія, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, 16, що є правовласником виключного права на Програму («Правовласник»).

1.2. Копіюючи Програму, встановлюючи її на своє обладнання або використовуючи Програму будь-яким чином, Ліцензіат виражає свою повну і беззастережну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використання Програми дозволяється лише на умовах цієї Ліцензії. Якщо Ліцензіат не приймає умови Ліцензії в повному обсязі, Ліцензіат не має права використовувати Програму з будь-якою метою. Використання Програми з порушенням (невиконанням) будь-якої з умов Ліцензії заборонено.

1.4. Користуючись Програмою, Ліцензіат погоджується з тим, що невід’ємними частинами цієї Ліцензії є наступні документи, умови яких повною мірою поширюються на використання Програми тією мірою, якою положення вказаних документів не суперечать цій Ліцензії:

  • «Користувацька угода сервісів Яндекса», розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/rules;
  • «Ліцензія на використання пошукової системи Яндекса», розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/termsofuse;
  • «Політика конфіденційності», розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/confidential,

Зазначені документи (в тому числі будь-які з їхніх частин) можуть бути змінені Правовласником в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція документів набирає чинності з моменту їхнього опублікування, якщо інше не передбачене новими редакціями документів.

1.5. До цієї Ліцензії та всіх відносин, пов’язаних із використанням Програми, підлягає застосуванню право Російської Федерації, і будь-які вимоги або позови, що випливають із цієї Ліцензії чи використання Програми, мусять бути подані та розглянуті в суді за місцем знаходження Правовласника.

1.6. Правовласник може надати Ліцензіату переклад цієї Ліцензії з російської на інші мови, однак у разі протиріччя між умовами Ліцензії російською мовою та її перекладом юридичну силу має виключно російськомовна версія Ліцензії.

1.7. Терміни та визначення:

1.7.1. Адреса — адреса електронної пошти у Домені Ліцензіата;

1.7.2. Поштова система — система, яка дозволяє організувати доступ до поштової скриньки та роботу з електронною поштою для Адрес у Домені Ліцензіата;

1.7.3. Користувач Адреси – особа, яка пройшла реєстрацію у сервісах Правовласника з використанням Програми;

1.7.4. Користувач-Адміністратор – далі Адміністратор – особа, яка підключила Домен Ліцензіата до Програми;

1.7.5. Обліковий запис Користувача Адреси — обліковий запис особи, яка використовує Адресу в сервісах Правовласника і зберігає дані (включаючи логін і пароль) для доступу до Адреси;

1.7.6. Яндекс.Пошта — сервіс Правовласника, який забезпечує роботу поштового функціоналу, що включає надання користувачам можливості відправки, отримання листів, їхнього зберігання, ведення адресної книги, проте не обмежуючись цим;

1.7.7. Домен Ліцензіата — доменне ім’я, зареєстроване за Ліцензіатом, або доступне Ліцензіату для керування на інших підставах.

1.8. Використовуючи Програму, Ліцензіат, Користувач Адреси і Адміністратор надають свою згоду на отримання повідомлень рекламного характеру. Ліцензіат, Користувач Адреси і Адміністратор мають право відмовитись від отримання повідомлень рекламного характеру за допомогою використання відповідного функціоналу Програми або слідуючи інструкціям, вказаним в отриманому повідомленні рекламного характеру.

2. Права на Програму

2.1. Виключне право на Програму належить Правовласникові.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник безкоштовно, на умовах простої (невиняткової) ліцензії, надає Ліцензіату непередаване право використання Програми на території всіх країн світу за допомогою застосування Програми за прямим функціональним призначенням, у межах, встановлених цією Ліцензією, а також документів, зазначених у п.1.4. цієї Ліцензії, відтворення Програми, поширення Програми у некомерційних цілях (безкоштовно).

4. Обмеження

4.1. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими цією Ліцензією або законодавством РФ, Ліцензіат не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати і виконувати інші дії з об'єктним кодом Програми, що мають на меті отримання інформації про реалізацію алгоритмів, використовуваних у Програмі, створювати похідні твори з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програми, без письмової згоди Правовласника.

4.2. Ліцензіат не має права відтворювати та поширювати Програму в комерційних цілях (в тому числі за плату), в тому числі у складі збірок програмних продуктів, без письмової згоди Правовласника.

4.3. Ліцензіат не має права поширювати Програму у вигляді, відмінному від того, в якому він її отримав, без письмової згоди Правовласника.

4.4. Програма мусить використовуватись (в тому числі поширюватись) під найменуванням: «Пошта для домена». Ліцензіат не має права змінювати назву Програми, змінювати та/або видаляти знак охорони авторського права (copyright notice) або інші вказівки на Правовласника.

5. Умови використання окремих функцій Програми

5.1. Виконання деяких функцій Програми можливе лише за наявності доступу до мережі Інтернет. Ліцензіат самостійно отримує та оплачує такий доступ на умовах і за тарифами свого оператора зв’язку або провайдера доступу до мережі Інтернет.

5.2. Програма пропонує Адміністратору можливість безкоштовно організувати роботу з Адресами із використанням функціоналу Яндекс.Пошти. Всі наявні на даний момент функції Програми, а також будь-який їхній розвиток та/або додавання нових є предметом цієї Ліцензії. Програма являє собою повнофункціональну версію Яндекс.Пошти з веб-інтерфейсом за адресою http://mail.yandex.ru/for/xyz.com (де xyz.com — адреса Домену Користувача) з усіма її можливостями, у т.ч. для кожної Адреси буде доступний POP3/IMAP/SMTP за адресами pop.yandex.ru/imap.yandex.ru/smtp.yandex.ru.

5.2.1. Користувач Адреси після проходження реєстрації отримує можливість використовувати функції електронної пошти, а також інших сервісів Правовласника на умовах використання відповідного сервісу і Користувацької угоди сервісів.

5.2.2. Користувачу Адреси можуть бути не доступні деякі сервіси Правовласника та/або їхні окремі функції, наприклад: реєстрація у сервісі Яндекс.Директ (розміщення рекламних кампаній та об’яв); реєстрація у сервісі Яндекс.Маркет (розміщення товарних пропозицій); реєстрація у сервісі Яндекс.Гроші (заведення рахунку); реєстрація Домену Ліцензіата у програмі Пошта для домена; завантаження фотографій у сервіс Яндекс.Фотки; реєстрація у сервісі Моє Коло. Користувачу Адреси можуть бути також недоступні інші сервіси та/або їхні окремі функції, Правовласник має право на свій розсуд у будь-який час без попереднього повідомлення змінювати/доповнювати перелік недоступних Користувачеві Адрес сервісів та/або окремих функцій сервісів.

5.3. Використовуючи технічні можливості Яндекс.Пошти, Адміністратор створює Облікові записи для Адрес у Яндекс.Пошті, самостійно (у межах технічних можливостей Програми та вимог, встановлених цією Ліцензією або документами, передбаченими п. 1.4. цієї Ліцензії) керує Обліковими записами Адрес, у тому числі створює, видаляє, коректує їх на свій розсуд.

5.4. Адміністратор не має права використовувати Програму для організації сервісів Адміністратора, які потребують оплати.

5.5. Адміністратор не має права використовувати Програму для організації масових розсилок електронних повідомлень від імені Адміністратора або за його дорученням чи з його дозволу (включаючи розсилки на невизначене коло адрес, розсилки з автоматичним підбиранням адрес, розсилки на незвичайно велику кількість адрес та інші випадки, які Правовласник на свій одноосібний розсуд може визнати масовою розсилкою).

5.6. Адміністратор самостійно відповідає за надання третім особам доступу до можливостей Програми, в тому числі за надання третім особам доступу до Облікових записів Користувачів Адрес у Домені Ліцензіата. Адміністратор несе відповідальність за будь-які дії третіх осіб, яким Адміністратор надав доступ до використання Програми у межах цієї Ліцензії. Відповідальність за ознайомлення таких осіб із цією Ліцензією, а також документами, передбаченими п. 1.4. цієї Ліцензії, а також усі ризики, пов’язані з неознайомленням або несвоєчасним ознайомленням таких третіх осіб із зазначеними документами, і витрати, викликані таким неознайомленням або несвоєчасним ознайомленням, несе Адміністратор. Усі дії з використання Програми стосовно Адрес у Домені Ліцензіата будуть вважатися здійсненими Адміністратором. Адміністратор гарантує, що його дії щодо надання третім особам доступу до використання Програми не порушують законодавства, цих Умов, а також документів, передбачених п. 1.4. цих Умов, або прав третіх осіб.

5.7. Адміністратор гарантує, що він на законних підставах володіє Доменом Ліцензіата, а також товарними знаками та іншими елементами дизайну, які допускаються до використання у відповідності до функціональних можливостей Програми у версії Яндекс.Пошти для Домену Ліцензіата.

5.8. За винятком можливостей персоналізації, які надаються у межах функціоналу Програми та/або Яндекс.Пошти, Правовласник самостійно визначає зовнішній вигляд та функціональність Яндекс. Пошти, включаючи версії, призначені для Адміністратора, в тому числі самостійно вирішує питання про можливість і формат розміщення рекламних матеріалів на сторінках Яндекс.Пошти.

5.9. Використовуючи Програму, Адміністратор надає Правовласникові право використовувати логотип, товарний знак та/або фірмове найменування Адміністратора та/або сайту Адміністратора в інформаційних, рекламних та маркетингових цілях, пов’язаних із Програмою та/або Яндекс.Поштою, без необхідності отримання додаткової згоди Адміністратора і без виплати йому будь-якої винагороди за таке використання.

5.10. Правовласник залишає за собою право встановлювати будь-які ліміти та обмеження, включаючи, проте не обмежуючись цим: на кількість Доменів Ліцензіата та/або Адрес, доступних для використання за допомогою Програми, і може змінювати їх на свій розсуд, без попереднього повідомлення Адміністратора.

5.11. Правовласник має право на свій розсуд без повідомлення Ліцензіата і без пояснення причин у будь-який час змінювати, скидати, блокувати, видаляти або здійснювати будь-які інші дії щодо будь-якого Облікового запису за запитом Користувача Адреси відповідного Облікового запису. Адміністратор має право з використанням наданих Правовласником технічних інструментів прийняти на себе обов’язок здійснювати вищеперелічені дії з Обліковими записами самостійно; в цьому випадку Правовласник не буде здійснювати вищеперелічені дії з Обліковими записами і не буде відповідати на відповідні запити Користувачів Адрес Облікових записів, а Адміністратор зобов’язаний надати Правовласникові дійсну контактну інформацію Адміністратора, за якою такі запити можуть бути переспрямовані.

5.12. Незважаючи на викладене у п. 5.11 цієї Ліцензії і на додаток до цього, Правовласник має право на свій розсуд без повідомлення Адміністратора і без пояснення причин у будь-який час заблокувати або видалити будь-які Облікові записи з Програми, а також відключити від сервісу будь-який Домен Ліцензіата, або вчинити на свій розсуд будь-яку іншу дію щодо будь-якого Облікового запису або будь-якого Домену Ліцензіата в цілому, з метою дотримання вимог законодавства або прав та законних інтересів третіх осіб.

5.13. Правовласник залишає за собою право на свій розсуд обмежити або повністю заблокувати доступ Адміністратора до Програми (або до певних функцій Програми, якщо це є можливим технологічно) при неодноразовому порушенні цих Умов, або застосувати до Адміністратора інші заходи з метою дотримання вимог законодавства або прав та законних інтересів третіх осіб, включаючи також припинення підключення до Програми будь-якого Домену Ліцензіата і заборону на підключення таким Адміністратором до Програми будь-яких інших доменів.

6. Зміни умов цієї Ліцензії

6.1. Ця Ліцензія може змінюватися Правовласником в односторонньому порядку. Повідомлення Користувача про внесені зміни в умови цієї Ліцензії публікується на сторінці: https://yandex.ua/legal/domain_software_agreement. Зазначені зміни в умовах Ліцензії набувають чинності з дати їхньої публікації, якщо інше не обумовлено у відповідній публікації.

Дата публікації: 02.07.2018 р.