Ліцензійна угода на використання програми «Яндекс.Авіаквитки» для мобільних пристроїв

Цей документ є перекладом Ліцензійної угоди угоды на використання програми «Яндекс.Авіаквитки» для мобільних пристроїв українською. У разі розбіжностей між російською версією Ліцензійної угоды на використання програми «Яндекс.Авіаквитки» для мобільних пристроїв та цим перекладом лише російська версія Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Авіаквитки» для мобільних пристроїв має юридичну силу. Російська версія Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Авіаквитки» для мобільних пристроїв розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/flights_agreement.

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтеся з умовами нижчевикладеної ліцензійної угоди.

Будь-яке використання Вами програми означає повне та беззастережне прийняття Вами умов цієї ліцензійної угоди.

Якщо Ви не приймаєте умови ліцензійної угоди в повному обсязі, Ви не маєте права використовувати програму в будь-яких цілях.

1. Загальні положення

1.1. Ця Ліцензійна угода («Ліцензія») встановлює умови використання програми «Яндекс.Авіаквитки» для мобільних пристроїв («Програма») і укладена між будь-якою особою, що використовує Програму («Користувач»), і ТОВ «ЯНДЕКС», Росія, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, 16, яке є правовласником виключного права на Програму («Правовласник»).

1.2. Копіюючи Програму, встановлюючи її на свій мобільний пристрій або використовуючи Програму будь-яким чином, Користувач висловлює свою повну та беззастережну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використання Програми дозволяється лише на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії в повному обсязі, Користувач не має права використовувати Програму в будь-яких цілях. Використання Програми з порушенням (невиконанням) будь-якої з умов Ліцензії заборонено.

1.4. Використання Програми Користувачем на умовах цієї Ліцензії в особистих некомерційних цілях здійснюється безоплатно. Використання Програми на умовах і способами, не передбаченими цією Ліцензією, можливе лише на підставі окремої угоди з Правовласником.

1.5. Користуючись Програмою, Користувач погоджується з тим, що невід'ємними частинами цієї Ліцензії є наступні документи, умови яких повною мірою поширюються на використання Програми:

  • «Угода користувача сервісів Яндексу», розміщена в мережі Інтернет за адресою https://yandex.ua/legal/rules.

  • «Ліцензія на використання пошукової системи Яндексу», розміщена в мережі Інтернет за адресою https://yandex.ua/legal/termsofuse.

  • «Політика конфіденційності», розміщена в мережі Інтернет за адресою https://yandex.ua/legal/confidential.

  • «Умови використання сервісу «Яндекс.Авіаквитки», розміщені в мережі Інтернет за адресою https://yandex.ru/legal/travel_termsofuse.

Зазначені документи (в тому числі будь-які з їхніх частин) можуть бути змінені Правовласником в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція документів набуває чинності з моменту їх публікації, якщо інше не передбачено новими редакціями документів.

1.6. До цієї Ліцензії та всіх відносин, пов'язаних із використанням Програми, підлягає застосуванню право Російської Федерації, і будь-які претензії або позови, що витікають із цієї Ліцензії або використання Програми, мають бути подані та розглянуті в суді за місцем знаходження Правовласника.

1.7. Правовласник може надати Користувачу переклад цієї Ліцензії з російської на інші мови, проте в разі суперечностей між Ліцензією російською мовою та її перекладом юридичну силу має виключно російськомовна версія Ліцензії.

2. Права на Програму

2.1. Виключне право на Програму належить Правовласнику.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник безоплатно, на умовах простої (невиключної) ліцензії, надає Користувачу непередаване право використання Програми на території всіх країн світу наступними способами:

3.1.1. Застосовувати Програму за прямим функціональним призначенням, з метою чого здійснити її копіювання та встановлення (відтворення) на мобільний (-і) пристрій (-ої) Користувача. Користувач має право здійснити встановлення Програми на необмежену кількість мобільних пристроїв. У разі встановлення на мобільний пристрій кожній копії Програми надається індивідуальний номер, який автоматично повідомляється Правовласнику.

3.1.2. Відтворювати та поширювати Програму в некомерційних цілях (безоплатно).

4. Обмеження

4.1. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими цією Ліцензією або законодавством Російської Федерації, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати та виконувати інші дії з об'єктним кодом Програми, що мають на меті отримання інформації про реалізацію алгоритмів, які використовуються в Програмі, створювати похідні витвори з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програми, будь-яких компонентів Програми, інших зображень та інших даних без письмової згоди Правовласника.

4.2. Користувач не має права відтворювати та поширювати Програму в комерційних цілях (у тому числі за плату), зокрема в складі збірок програмних продуктів, без письмової згоди Правовласника.

4.3. Користувач не має права поширювати Програму у вигляді, відмінному від того, в якому він її отримав, без письмової згоди Правовласника.

4.4. Програма повинна використовуватися (у тому числі поширюватися) під найменуванням: «Яндекс.Авіаквитки». Користувач не має права змінювати та/або видаляти найменування Програми, знак охорони авторського права (copyright notice) або іншу вказівку на Правовласника.

5. Умови використання окремих функцій Програми

5.1. Виконання деяких функцій Програми можливе лише за наявності доступу до мережі Інтернет. Користувач самостійно отримує та сплачує такий доступ на умовах і за тарифами свого оператора зв'язку або провайдера доступу до мережі Інтернет.

5.2. Програма надає Користувачу наступні функціональні можливості:

  • отримання доступу до (або здійснення пошуку) інформації про пропозиції партнерів Яндексу щодо продажу авіаквитків. Використання вказаних функціональних можливостей регулюється умовами використання сервісу «Яндекc.Авіаквитки», розміщеними в мережі Інтернет за адресою https://yandex.ru/legal/ticket_termsofuse.

  • додавання окремих напрямів і дат до вибраного з можливістю отримання інформації про зміну мінімальних цін на авіаквитки за такими напрямами і датами, а також створення нагадувань про вильоти з можливістю отримання інформації про такі вильоти (інформації про зміну статусу рейсу, інформації про аероекспреси і т.п.). Зазначена інформація є довідковою і може не відповідати дійсності. Правовласник не несе відповідальності за відповідність вказаної інформації дійсності.

Для доступу до деяких функцій Програми необхідно пройти реєстрацію на сервісах Яндексу згідно з умовами «Угоди користувача сервісів Яндексу» (https://yandex.ua/legal/rules).

6. Відповідальність за Ліцензією

6.1. Програма надається на умовах «як є» (as is). Правовласник не надає жодних гарантій щодо безпомилкової та безперебійної роботи Програми або окремих її компонентів та/або функцій, відповідності Програми конкретним цілям і очікуванням Користувача, а також не надає жодних інших гарантій, прямо не зазначених у цій Ліцензії.

6.2. Правовласник не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки будь-якого використання або неможливості використання Програми та/або збиток, заподіяний Користувачу та/або третім сторонам у результаті будь-якого використання, невикористання або неможливості використання Програми або окремих її компонентів та/або функцій, у тому числі через можливі помилки або збої в роботі Програми, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством.

6.3. Користувача цим повідомлено і він погоджується, що під час використання Програми Правовласнику в автоматичному режимі анонімно (без прив'язки до Користувача) передається така інформація: тип операційної системи мобільного пристрою Користувача, версія та ідентифікатор Програми, інформація про місцеперебування Користувача, статистика використання функцій Програми, а також інша технічна інформація.

6.4. Усі питання та претензії, пов'язані з використанням/неможливістю використання Програми, а також можливим порушенням Програмою законодавства та/або прав третіх осіб, повинні спрямовуватися через форму зворотнього зв'язку за адресою https://www.yandex.ua/support/avia/problems-other.html.

7. Оновлення/нові версії Програми

7.1. Дія цієї Ліцензії поширюється на всі подальші оновлення/нові версії Програми. Погоджуючись із встановленням оновлення/нової версії Програми, Користувач приймає умови цієї Ліцензії для відповідних оновлень/нових версій Програми, якщо оновлення/встановлення нової версії Програми не супроводжується іншою ліцензійною угодою.

8. Зміни умов цієї Ліцензії

8.1. Ця ліцензійна угода може змінюватися Правовласником в односторонньому порядку. Повідомлення Користувача про внесені зміни до умов цієї Ліцензії публікується на сторінці: https://yandex.ua/legal/flights_agreement. Зазначені зміни в умовах ліцензійної угоди набувають чинності з дати їхньої публікації, якщо інше не обумовлено у відповідній публікації.

Дата: 21.07.2016 р.