Загальні положення. Вимоги до рекламних матеріалів

Яндекс надає послуги з розміщення реклами з географічним таргетингом на території України за умови дотримання рекламодавцем таких вимог:

Вимоги до змісту рекламних матеріалів:

1. Рекламні матеріали повинні відповідати вимогам чинного законодавства. Зокрема, Яндекс не приймає рекламу, яка:

1.1. містить інформацію або зображення, що порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності;

1.2. містить твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, його соціального та майнового становища, раси, національності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, мови, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб;

1.3. наводить твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються рекламованим товаром;

1.4. використовує або імітує зображення Державного герба, Державного прапора України, звучання Державного гімну України, зображення державних символів інших держав і міжнародних організацій, а також офіційні назви органів державної влади України, органів місцевого самоврядування;

1.5. містить зображення фізичної особи або використовує її ім'я без письмової згоди цієї особи;

1.6. містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності.

Особливості реклами окремих видів товарів викладені у «Правилах розміщення реклами на Яндексі» (https://yandex.ua/legal/adv_rules), які є частиною цього документа.

2. Яндекс не приймає рекламу, пов'язану з трагічними подіями, якщо такі оголошення спрямовані на привернення уваги до відповідних новин/публікацій (у т. ч. до шокуючого контенту).

3. Інформація, включаючи обов'язкові відомості, які мають бути зазначені, повинна бути доступна для споживачів при ознайомленні з рекламою без спеціальних зусиль і застосування спеціальних засобів.

4. Реклама не повинна вводити споживача в оману, зокрема, через наявність в ній неповних, неточних або неправдивих даних про походження товару, виробника, продавця, спосіб виготовлення, джерела та спосіб придбання, реалізації, кількість, споживчі властивості, якість, комплектність, придатність до застосування, стандарти, характеристики, особливості реалізації товарів, робіт, послуг, ціну і знижки на них, а також про істотні умови договору.

5. Ціни на товари (послуги) в рекламних матеріалах мають бути зазначені у гривні.

6. Реклама повинна відповідати змісту тієї сторінки сайту, на яку веде рекламне посилання. Наприклад, якщо реклама містить інформацію про знижку, то рекламне посилання повинне вести на ту сторінку сайту рекламодавця, де ця знижка явно зазначена.

6.1. Реклама новинних ресурсів, що містить інформацію про новинну статтю, опубліковану на сайті рекламодавця, повинна вести на ту сторінку сайту, де ця стаття опублікована. При цьому текст рекламного оголошення повинен відповідати за змістом заголовку та змісту новинної статті. У разі якщо текст реклами містить провокаційні заяви, має неоднозначне трактування, може ввести користувача в оману, Яндекс має право вимагати повної відповідності заголовка статті тексту реклами.

6.2. З тексту рекламного оголошення повинно бути зрозуміло, що воно рекламує джерело, на якому можна ознайомитися з новинною статтею.

6.3. Якщо заголовки новин (статей) використовуються в медійному банері, то вказівка на джерело повинна розміщуватися на одному слайді з заголовком, при цьому розмір шрифту цього тексту має бути не менший, ніж розмір шрифту заголовка.

7. Якщо в рекламі використовуються найвищі ступені порівняння прикметників та/або містяться відомості про переваги рекламованого товару перед товарами, що знаходяться в обігу, то рекламне посилання повинно вести на сторінку сайту рекламодавця, де ця інформація підтверджена відповідними дослідженнями (висновками тощо) третіх осіб.

8. Рекламні матеріали повинні відповідати технічним вимогам, що залежно від виду реклами ставляться до банерної (https://yandex.ua/legal/banner_adv_rules) (включаючи flash-банери (http://advertising.yandex.ua/requirement/media/flash.xml)) та текстової реклами (https://yandex.ua/legal/text_adv_rules).

9. У рекламних матеріалах неприпустиме використання зображень низької якості, у тому числі:

9.1. Зображень зі спотвореннями і перешкодами (артефактами) унаслідок стискання файлу;

9.2. Зображень із низькою роздільною здатністю, низькою чіткістю графіки та з пікселями.

Вимоги до сайту рекламодавця:

10. На сторінці сайту рекламодавця, на яку веде рекламне посилання, не повинні відкриватися додаткові вікна (PopUp або PopUnder).

11. Сторінка, на яку веде рекламне посилання, повинна коректно відкриватися у браузері та не містити помилок скриптів і програм.

12. Не допускається реклама, що веде на сайт, основною метою якого є показ реклами. До таких, наприклад, відносяться сайти, що містять сторінки, де більше половини площі першого екрана займають рекламні блоки. Рекомендуємо також ознайомитися з документом «Чим відрізняється якісний сайт від неякісного з точки зору Яндекса?» (http://help.yandex.ua/webmaster/yandex-indexing/webmaster-advice.xml).

13. Заборонена реклама ресурсів, основною діяльністю яких є заповнення анкет і тестів для отримання грошей або контактних даних користувачів.

14. Якщо сторінка сайту, на яку веде рекламне посилання, під час розміщення або в ході рекламної кампанії не відповідає або відкривається некоректно, розміщення буде призупинене до виправлення помилки.

Інші вимоги:

15. Яндекс не розміщує рекламу проектів третіх осіб, які аналогічні сервісам, перерахованим на сторінці http://www.yandex.ua/all, на тій же сторінці, де стоїть посилання на один із цих сервісів. Це обмеження не поширюється на текстові оголошення, що розміщуються через Яндекс.Директ.

16. Яндекс залишає за собою право відхилити будь-який рекламний матеріал без пояснення причин.

 

_____________________________

Дата розміщення 14.02.2017

Попередня версія документа - https://yandex.ua/legal/general_adv_rules/16022016

Попередня версія документа - https://yandex.ua/legal/general_adv_rules/11022013

Попередня версія документа - https://yandex.ua/legal/general_adv_rules/28112012

Попередня версія документа - https://yandex.ua/legal/general_adv_rules/16092012

Попередня версія документа - https://yandex.ua/legal/general_adv_rules/30072012