Угода користувача сервісу «Яндекс.Робота»

Цей документ є перекладом Умов використання сервісу Яндекс.Робота. У разі розбіжностей між російською версією Умов використання сервісу Яндекс.Робота та цим перекладом лише російська версія Умов використання сервісу Яндекс.Робота має юридичну силу. Російська версія Умов використання сервісу Яндекс.Робота розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/job_termsofuse/?lang=ru.

Цей документ (далі — Угода) є пропозицією ООО «ЯНДЕКС» (далі — Яндекс) користувачеві мережі інтернет (далі — Користувач) використовувати сервіс «Яндекс.Робота» (далі — Сервіс) на викладених нижче умовах.

1. Загальні умови

1.1. Використання Користувачем Сервісу регулюється цією Угодою, а також:

  • «Угодою користувача», розміщеною за адресою: https://yandex.ua/legal/rules;

  • «Ліцензією на використання пошукової системи Яндекса», розміщеною за адресою: https://yandex.ua/legal/termsofuse;

  • «Політикою конфіденційності», розміщеною в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/confidential (далі разом іменуються — Регулюючі документи).

Користувач зобов'язується ознайомитися з усіма Регулюючими документами та самостійно несе ризик такого неознайомлення.

1.2. Ця Угода та відносини між Яндексом і Користувачем, що виникають у зв'язку з використанням Сервісу, підлягають під застосування законодавства Російської Федерації.

1.3. Користувач самостійно несе відповідальність за дотримання ним Законодавства під час використання Сервісу. Скрізь у тексті цієї Угоди, якщо явно не зазначено інше, під терміном «Законодавство» розуміється як законодавство РФ, так і законодавство місця перебування Користувача або місця виконання ним юридично значимих дій відповідно до цієї угоди. Якщо використання Користувачем якої-небудь можливості, що надається Сервісом, порушує законодавство місця перебування Користувача, Користувач зобов'язується утриматися від використання Сервісу.

1.4. Використовуючи Сервіс, у тому числі скориставшись будь-якою можливістю, що надається Сервісом, або використовуючи будь-яку Інформацію, Користувач виражає свою беззастережну згоду з усіма умовами Регулюючих документів і зобов'язується їх дотримуватися. Використання Сервісу на інших умовах не допускається. У разі незгоди з умовами Регулюючих документів Користувач не має права використовувати Сервіс.

2. Умови використання Інформації

2.1. Інформація — інформаційні матеріали будь-яких типів і форм подання, у тому числі тексти та зображення (далі — Інформація), що розміщуються на Сервісі або доступні за допомогою розміщених на Сервісі посилань на інші сайти.

2.2. Партнери Сервісу, Партнери — розміщені в мережі інтернет сайти, Інформація яких стає доступною Користувачеві за допомогою Сервісу.

2.3. Інформація надана Партнерами або отримана зі сторінок сайтів Партнерів, що знаходяться у відкритому доступі та на які веде посилання з відповідної Інформації. Права на зазначену Інформацію належать Партнерам або іншим власникам Інформації. Користувачі не отримують ніяких прав на використання Інформації поза рамками можливостей, що надаються Сервісом, і несуть повну відповідальність перед власником Інформації за її неправомірне використання.

2.4. Сервіс формується повністю автоматично.

У рамках Сервісу Яндекс не виробляє і не поширює власну Інформацію та не здійснює ніяких змін і виправлень Інформації Партнерів Сервісу.

Яндекс автоматично індексує, анотує та систематизує Інформацію, Партнерів Сервісу з метою надання Користувачам можливості пошуку за загальнодоступною інформацією, розміщеною Партнерами в мережі інтернет.

3. Відсутність гарантій, обмеження відповідальності

3.1. Сервіс надається Яндексом «як є». Яндекс не гарантує відповідність Сервісу й Інформації цілям та очікуванням Користувача, безперебійну і безпомилкову роботу Сервісу в цілому та його окремих функціональних можливостей, зокрема, Яндекс має право у будь-який момент повністю або частково змінити функціональні можливості, що надаються Сервісом.

3.2. Яндекс не здійснює перевірку та/або будь-який інший контроль Інформації та не гарантує достовірність, точність, повноту і якість Інформації, включаючи її відповідність Законодавству та дотримання прав третіх осіб. Яндекс за жодних обставин не несе відповідальність за Інформацію. Користувач повинен самостійно оцінювати усі ризики, пов'язані з використанням Інформації, включаючи оцінку надійності, повноти або корисності цієї Інформації, а також її відповідність Законодавству. Будь-які спори, питання, претензії та позови, пов'язані зі змістом, формою, поширенням, іншим використанням Інформації, мають бути адресовані Партнерам Сервісу, які є власником відповідної Інформації.

3.3. Яндекс не несе відповідальність за доступність ресурсів за посиланнями на сайти Партнерів і за зміст таких ресурсів.

3.4. Яндекс не несе відповідальності та не відшкодовує ніякого збитку, прямого або непрямого, заподіяного Користувачеві або третім особам в результаті використання або неможливості використання Сервісу або Інформації.

4. Заключні положення

4.1. Зауваження та побажання, пов'язані з використанням/неможливістю використання Сервісу, повинні спрямовуватися через форму зворотного зв'язку на адресу http://feedback.yandex.ru/?from=rabota.

4.2. Претензії, пов'язані з порушенням Сервісом в цілому або окремої Інформації, доступ до якої надається за допомогою Сервісу, Законодавства та/або прав третіх осіб, повинні в обов'язковому досудовому порядку пред'являтися письмово із зазначенням відправника на адресу Яндекса, вказану нижче, з позначкою «Претензія щодо сервісу Яндекс.Робота».

4.3. Яндекс має право у будь-який час без повідомлення Користувача змінити умови цієї Угоди та/або Регулюючих документів. Чинна редакція цієї Угоди розміщується за адресою: https://yandex.ua/legal/job_termsofuse. Ризик неознайомлення з новою редакцією Регулюючих документів несе Користувач, продовження користування Сервісом після зміни умов Регулюючих документів вважається згодою з їх новою редакцією.

ООО «ЯНДЕКС», ОДРН 1027700229193

Адреса: 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, буд. 16

тел. +7(495) 739-7000, факс +7(495) 739-7070

www.yandex.ua

Дата публікації 24.04.2013