Угода користувача сервісу «Яндекс.Робота»

Цей документ є перекладом Умов використання сервісу Яндекс.Робота. У разі розбіжностей між російською версією Умов використання сервісу Яндекс.Робота та цим перекладом лише російська версія Умов використання сервісу Яндекс.Робота має юридичну силу. Російська версія Умов використання сервісу Яндекс.Робота розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/job_termsofuse/?lang=ru.

Цей документ (далі — Угода) є пропозицією ООО «Яндекс.Вертикалі» (далі — Яндекс.Вертикалі) користувачеві мережі інтернет (далі — Користувач) використовувати сервіс «Яндекс.Робота» (далі — Сервіс) на викладених нижче умовах.

1. Загальні умови

1.1. Використання Користувачем Сервісу регулюється цією Угодою, а також дакументамі ООО «ЯНДЕКС» (ОДРН: 1027700229193):

  • «Угодою користувача», розміщеною за адресою: https://yandex.ua/legal/rules;

  • «Ліцензією на використання пошукової системи Яндекса», розміщеною за адресою: https://yandex.ua/legal/termsofuse;

  • «Політикою конфіденційності», розміщеною в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/confidential (далі разом іменуються — Регулюючі документи).

Користувач зобов'язується ознайомитися з усіма Регулюючими документами та самостійно несе ризик такого неознайомлення.

1.2. Ця Угода та відносини між Яндекс.Вертикалі і Користувачем, що виникають у зв'язку з використанням Сервісу, підлягають під застосування законодавства Російської Федерації.

1.3. Користувач самостійно несе відповідальність за дотримання ним Законодавства під час використання Сервісу. Скрізь у тексті цієї Угоди, якщо явно не зазначено інше, під терміном «Законодавство» розуміється як законодавство РФ, так і законодавство місця перебування Користувача або місця виконання ним юридично значимих дій відповідно до цієї угоди. Якщо використання Користувачем якої-небудь можливості, що надається Сервісом, порушує законодавство місця перебування Користувача, Користувач зобов'язується утриматися від використання Сервісу.

1.4. Використовуючи Сервіс, у тому числі скориставшись будь-якою можливістю, що надається Сервісом, або використовуючи будь-яку Інформацію, Користувач виражає свою беззастережну згоду з усіма умовами Регулюючих документів і зобов'язується їх дотримуватися. Використання Сервісу на інших умовах не допускається. У разі незгоди з умовами Регулюючих документів Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.5. При використанні Користувачем Сервісу персональна інформація Користувача передається до ООО «ЯНДЕКС» (ОДРН: 1027700229193), для обробки на умовах та для цілей, визначених у Політиці конфіденційності ООО «ЯНДЕКС», доступною для ознайомлення за адресою: https://yandex.ua/legal/confidential.

2. Умови використання Інформації

2.1. Інформація — інформаційні матеріали будь-яких типів і форм подання, у тому числі тексти та зображення (далі — Інформація), що розміщуються на Сервісі або доступні за допомогою розміщених на Сервісі посилань на інші сайти.

2.2. Партнери Сервісу, Партнери — розміщені в мережі інтернет сайти, Інформація яких стає доступною Користувачеві за допомогою Сервісу.

2.3. Інформація надана Партнерами або отримана зі сторінок сайтів Партнерів, що знаходяться у відкритому доступі та на які веде посилання з відповідної Інформації. Права на зазначену Інформацію належать Партнерам або іншим власникам Інформації. Користувачі не отримують ніяких прав на використання Інформації поза рамками можливостей, що надаються Сервісом, і несуть повну відповідальність перед власником Інформації за її неправомірне використання.

2.4. Сервіс формується повністю автоматично.

У рамках Сервісу Яндекс.Вертикалі не виробляє і не поширює власну Інформацію та не здійснює ніяких змін і виправлень Інформації Партнерів Сервісу.

Яндекс.Вертикалі автоматично індексує, анотує та систематизує Інформацію, Партнерів Сервісу з метою надання Користувачам можливості пошуку за загальнодоступною інформацією, розміщеною Партнерами в мережі інтернет.

3. Відсутність гарантій, обмеження відповідальності

3.1. Сервіс надається Яндекс.Вертикалі «як є». Яндекс.Вертикалі не гарантує відповідність Сервісу й Інформації цілям та очікуванням Користувача, безперебійну і безпомилкову роботу Сервісу в цілому та його окремих функціональних можливостей, зокрема, Яндекс.Вертикалі має право у будь-який момент повністю або частково змінити функціональні можливості, що надаються Сервісом.

3.2. Яндекс.Вертикалі не здійснює перевірку та/або будь-який інший контроль Інформації та не гарантує достовірність, точність, повноту і якість Інформації, включаючи її відповідність Законодавству та дотримання прав третіх осіб. Яндекс.Вертикалі за жодних обставин не несе відповідальність за Інформацію. Користувач повинен самостійно оцінювати усі ризики, пов'язані з використанням Інформації, включаючи оцінку надійності, повноти або корисності цієї Інформації, а також її відповідність Законодавству. Будь-які спори, питання, претензії та позови, пов'язані зі змістом, формою, поширенням, іншим використанням Інформації, мають бути адресовані Партнерам Сервісу, які є власником відповідної Інформації.

3.3. Яндекс.Вертикалі не несе відповідальність за доступність ресурсів за посиланнями на сайти Партнерів і за зміст таких ресурсів.

3.4. Яндекс.Вертикалі не несе відповідальності та не відшкодовує ніякого збитку, прямого або непрямого, заподіяного Користувачеві або третім особам в результаті використання або неможливості використання Сервісу або Інформації.

4. Заключні положення

4.1. Зауваження та побажання, пов'язані з використанням/неможливістю використання Сервісу, повинні спрямовуватися через форму зворотного зв'язку на адресу http://feedback.yandex.ru/?from=rabota.

4.2. Претензії, пов'язані з порушенням Сервісом в цілому або окремої Інформації, доступ до якої надається за допомогою Сервісу, Законодавства та/або прав третіх осіб, повинні в обов'язковому досудовому порядку пред'являтися письмово із зазначенням відправника на адресу Яндекс.Вертикалі , вказану нижче, з позначкою «Претензія щодо сервісу Яндекс.Робота».

4.3. Яндекс.Вертикалі має право у будь-який час без повідомлення Користувача змінити умови цієї Угоди, а ООО «ЯНДЕКС» має право у будь-який час без повідомлення Користувача змінити умови Регулюючих документів. Чинна редакція цієї Угоди розміщується за адресою: https://yandex.ua/legal/job_termsofuse. Ризик неознайомлення з новою редакцією цієї Угоди і Регулюючих документів несе Користувач, продовження користування Сервісом після зміни умов Регулюючих документів вважається згодою з їх новою редакцією.

ООО «Яндекс. Вертикалі», ОДРН 5157746192742

Адреса: 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, буд. 16

тел. +7(495) 739-7000, факс +7(495) 739-7070

Дата публікації 23.12.2015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/job_termsofuse/24042013