Ліцензійна угода на використання програми «Яндекс.Карти» для мобільних пристроїв

Цей документ є перекладом Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Карти» для мобільних пристроїв українською. У разі розбіжностей між російською версією Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Карти» для мобільних пристроїв та цим перекладом лише російська версія Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Карти» для мобільних пристроїв має юридичну силу. Російська версія Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Карти» для мобільних пристроїв розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/maps_mobile_agreement.

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтеся з умовами нижченаведеної ліцензійної угоди.

Будь-яке використання Вами програми означає повне та беззастережне прийняття Вами умов цієї ліцензійної угоди.

Якщо Ви не приймаєте умови ліцензійної угоди в повному обсязі, Ви не маєте права використовувати програму в будь-яких цілях.

1. Загальні положення

1.1. Ця Ліцензійна угода («Ліцензія») встановлює умови використання програми «Яндекс.Карти» для мобільних пристроїв («Програма») і укладена між будь-якою особою, що використовує Програму («Користувач»), і ООО «ЯНДЕКС», Росія, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, 16, яке є правовласником виняткового права на Програму («Правовласник»).

1.2. Копіюючи Програму, встановлюючи її на свій мобільний пристрій або використовуючи Програму будь-яким чином, Користувач висловлює свою повну та беззастережну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використання Програми дозволяється лише на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії в повному обсязі, Користувач не має права використовувати Програму в будь-яких цілях. Використання Програми з порушенням (невиконанням) будь-якої з умов Ліцензії заборонене.

1.4. Використання Програми Користувачем на умовах цієї Ліцензії в особистих некомерційних цілях здійснюється безоплатно. Використання Програми на умовах і способами, не передбаченими цією Ліцензією, можливе лише на підставі окремої угоди з Правовласником.

1.5. Користуючись Програмою, Користувач погоджується з тим, що невід'ємними частинами цієї Ліцензії є такі документи, умови яких повною мірою поширюються на використання Програми:

  • «Угода користувача сервісів Яндекса», розміщена в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/rules.

  • «Ліцензія на використання пошукової системи Яндекса», розміщена в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/termsofuse.

  • «Політика конфіденційності», розміщена в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/confidential.

  • «Умови використання сервісу «Яндекс.Карти», розміщені в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse.

Зазначені документи (в тому числі будь-які з їх частин) можуть бути змінені Правовласником в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція документів набуває чинності з моменту їх публікації, якщо інше не передбачено новими редакціями документів.

1.6. До цієї Ліцензії та всіх відносин, пов'язаних із використанням Програми, підлягає застосуванню право Російської Федерації, і будь-які претензії або позови, що витікають із цієї Ліцензії або використання Програми, мають бути подані та розглянуті в суді за місцем знаходження Правовласника.

1.7. Правовласник може надати Користувачу переклад цієї Ліцензії з російської на інші мови, проте в разі суперечностей між Ліцензією російською мовою та її перекладом, юридичну силу має виключно російськомовна версія Ліцензії.

2. Права на Програму

2.1. Виняткове право на Програму належить Правовласнику.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник безоплатно, на умовах простої (невиняткової) ліцензії, надає Користувачу непередаване право використання Програми на території всіх країн світу такими способами:

3.1.1. Застосовувати Програму за прямим функціональним призначенням, з метою чого здійснити її копіювання та встановлення (відтворення) на мобільний (-і) пристрій (-ої) Користувача. Користувач має право здійснити встановлення Програми на необмежену кількість мобільних пристроїв. Під час встановлення на мобільний пристрій кожній копії Програми надається індивідуальний номер, який автоматично повідомляється Правовласнику.

3.1.2. Відтворювати та поширювати Програму в некомерційних цілях (безоплатно).

4. Обмеження

4.1. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими цією Ліцензією або законодавством РФ, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати та виконувати інші дії з об'єктним кодом Програми, що мають на меті отримання інформації про реалізацію алгоритмів, які використовуються в Програмі, створювати похідні витвори з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програми, будь-яких компонентів Програми, картографічних матеріалів, інших зображень та інших даних, що зберігаються Програмою на мобільному пристрої Користувача, без письмової згоди Правовласника.

4.2. Користувач не має права відтворювати та поширювати Програму в комерційних цілях (у тому числі за плату), зокрема в складі збірок програмних продуктів, без письмової згоди Правовласника.

4.3. Користувач не має права поширювати Програму у вигляді, відмінному від того, в якому він її отримав, без письмової згоди Правовласника.

4.4. Програма повинна використовуватися (у тому числі поширюватися) під найменуванням: «Яндекс.Карти». Користувач не має права змінювати та/або видаляти найменування Програми, знак охорони авторського права (copyright notice) або інші вказівки на Правовласника.

4.5. У разі, якщо Користувач більше десяти разів на добу ініціює відкриття Програму з побудованим маршрутом або із зазначенням інших параметрів, використовуючи функціональні можливості програм третіх осіб, Правовласник має право обмежити можливість відкриття Програми з побудованим маршрутом або із зазначенням інших параметрів з використанням функціональних можливостей програм третіх осіб. Для зняття таких обмежень Користувачу необхідно звернутись до Правовласника, в тому числі використовуючи відповідну функцію Програми.

5. Умови використання окремих функцій Програми

5.1. Виконання деяких функцій Програми можливе лише за наявності доступу до мережі інтернет. Користувач самостійно отримує й оплачує такий доступ на умовах і за тарифами свого оператора зв'язку або провайдера доступу до мережі інтернет.

5.2. Картографічні матеріали, база даних про дорожню ситуацію (стан завантаженості автомобільних доріг), а також інші об'єкти інтелектуальних прав, доступ до яких надає Програма (далі — «Дані»), належать Правовласнику та/або їх власникам, зазначеним у пункті 9 цієї Ліцензії, та призначені виключно для особистого некомерційного використання Користувачем у рамках функціональних можливостей Програми. У разі використання Даних Користувач зобов'язаний дотримуватися крім цієї Ліцензії також усіх умов і вимог, встановлених Умовами використання сервісу «Яндекс.Карти» (далі — «Умови»). При цьому будь-яке добування, копіювання, відтворення, переробка, поширення Даних, їх розміщення у вільному доступі (публікація) в мережі інтернет, будь-яке використання Даних в засобах масової інформації та/або в комерційних цілях і будь-яке інше використання, явно не дозволене цією Ліцензією або Умовами, забороняється без попереднього письмового дозволу Правовласника.

5.3. Користувач повідомлений і погоджується, що Програма передає Правовласнику знеособлені дані про точне місцезнаходження та параметри руху Користувача, отримані від GPS-пристрою, або про приблизне місцезнаходження Користувача, визначені за активним стільником оператора зв’язку, sim-карта якого на даний момент використовується у мобільному пристрої Користувача, для збору статистичної інформації про стан дорожнього руху.

5.4. Усі дані про використання Програми, що передаються відповідно до цієї Ліцензії, зберігаються й обробляються відповідно до Політики конфіденційності (https://yandex.ua/legal/confidential).

5.5. Програма надає Користувачу функціональну можливість самостійно та на власний вибір додавати на карти дані користувача, у тому числі знаки, мітки, текстові підписи, повідомлення тощо (далі – «Об’єкти користувача»). Нанесення Об’єктів користувача не модифікує початкові Дані та допускається виключно для зручності використання Користувачем Програми.

Користувач самостійно та повністю несе всі ризики та відповідальність за вибір місця розташування Об’єктів користувача, відповідність законодавству, зміст, повноту, коректність і достовірність опису доданих Об’єктів користувача. Правовласник не несе ніякої відповідальності за позначення й опис будь-якого Об’єкта користувача, не підтверджує та не спростовує відповідність законодавству, коректність і достовірність опису будь-якого Об’єкта користувача. Правовласник залишає за собою право без попередження та на власний розсуд видалити будь-який Об’єкт користувача або набір Об’єктів користувача в разі, якщо інформація, що міститься в його описі, суперечить законодавству РФ, містить ненормативну лексику, а також в інших випадках, коли позначення та/або опис Об’єктів користувача та/або поширення посилання на Об’єкти користувача порушує Ліцензію, умови використання інших сервісів Правовласника або положення документів, зазначених у п. 1.5 цієї Ліцензії, а також з метою захисту інтересів Правовласника, користувачів сервісів Правовласника, інших третіх осіб. Правовласник не гарантує збереження даних про Об’єкти користувача в будь-якому обсязі та/або протягом будь-якого строку, в тому числі в разі зміни Даних у зв'язку з розвитком або зміною Програми та/або сервісу «Яндекс.Карти».

5.6. Програма надає Користувачу функціональну можливість автоматичної побудови маршрутів на картах, що вказують на варіант шляху від точки відправлення до точки призначення, зазначених Користувачем (далі — «Маршрути»). Побудова Маршрутів не модифікує початкові Дані та допускається виключно для зручності використання Користувачем Програми.

Користувач самостійно та повністю несе всі ризики та відповідальність за вибір Маршруту та прямування вибраним Маршрутом. Правовласник не гарантує правильність, оптимальність, актуальність та/або відповідність Маршрутів правилам дорожнього руху та не несе відповідальності за вибір Користувачем Маршруту та прямування ним.

5.7. Програма надає Користувачу функціональну можливість пошуку інформації про приналежність номеру телефону абонента, який здійснює вхідний виклик на мобільний пристрій користувача, до будь-якої організації, інформація про яку міститься в базі даних сервісу Яндекс.Карти. Знайдена інформація відображається на екрані мобільного пристрою Користувача в момент надходження вхідного виклику. Яндекс не гарантує точність і достовірність інформації, знайденої з використанням вказаної функціональної можливості. Користувача цим повідомлено і він погоджується з тим, що в межах використання вказаної функціональної можливості Правовласнику в автоматичному режимі анонімно (без прив’язки до Користувача) передається інформація про номери телефонів вхідних і вихідних викликів мобільного пристрою Користувача.

5.8. Версії Програми для Android, iOS і Symbian частково базуються на програмі The Independent JPEG Group's JPEG software, створеній the Independent JPEG Group.

6. Відповідальність за Ліцензією

6.1. Програма (включаючи Дані) надається на умовах «як є» (as is). Правовласник не надає жодних гарантій щодо безпомилкової та безперебійної роботи Програми або окремих її компонентів та/або функцій, відповідності Програми конкретним цілям і очікуванням Користувача, не гарантує достовірність, точність, повноту та своєчасність Даних, а також не надає жодних інших гарантій, прямо не зазначених у цій Ліцензії.

6.2. Правовласник не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки будь-якого використання або неможливості використання Програми (включаючи Дані) та/або збиток, заподіяний Користувачу та/або третім сторонам у результаті будь-якого використання, невикористання або неможливості використання Програми (включаючи Дані) або окремих її компонентів та/або функцій, у тому числі через можливі помилки або збої в роботі Програми, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством.

6.3. Користувача цим повідомлено і він погоджується, що під час використання Програми Правовласнику в автоматичному режимі анонімно (без прив'язки до Користувача) передається така інформація: тип операційної системи мобільного пристрою Користувача, версія й ідентифікатор Програми, статистика використання функцій Програми, а також інша технічна інформація.

6.4. Усі питання та претензії, пов'язані з використанням/неможливістю використання Програми або Даних, а також можливим порушенням Програмою або Даними законодавства та/або прав третіх осіб, повинні спрямовуватися через форму зворотного зв'язку за адресою: https://yandex.ru/support/m-maps/troubleshooting/fb_m_map.xml.

7. Оновлення/нові версії Програми і стороннє програмне забезпечення

7.1. Дія цієї Ліцензії поширюється на усі подальші оновлення/нові версії Програми. Погоджуючись із встановленням оновлення/нової версії Програми, Користувач приймає умови цієї Ліцензії для відповідних оновлень/нових версій Програми, якщо оновлення/встановлення нової версії Програми не супроводжує інша ліцензійна угода.

7.2. До складу Програми як окремі її компоненти входить стороннє програмне забезпечення. Актуальна інформація про таке стороннє програмне забезпечення у складі Програми доступна за адресою: https://legal.yandex.ru/maps_mobile_agreement/components

8. Зміни умов цієї Ліцензії

8.1. Ця ліцензійна угода може змінюватися Правовласником в односторонньому порядку. Повідомлення Користувача про внесені зміни в умови цієї Ліцензії публікується на сторінці: https://yandex.ua/legal/maps_mobile_agreement. Зазначені зміни в умовах ліцензійної угоди набувають чинності з дати їх публікації, якщо інше не обумовлено у відповідній публікації.

9. Інформація про правовласників і власників інформації:

Програмне забезпечення WebMap — © ЗАО «Резидент» (http://www.resident.ru).

Супутникові дані:

• обробка © ООО ИТЦ «СКАНЭКС» (http://www.scanex.ru), Includes IRS Data © ANTRIX Corporation Ltd., Includes material © European Space Imaging GmBH. © DigitalGlobe, Inc.

• обробка © ООО ИТЦ «СКАНЭКС» (http://www.scanex.ru), Includes "WorldView-2" Data © DigitalGlobe, Inc.

• обробка © ООО ИТЦ «СКАНЭКС» (http://www.scanex.ru), Includes IKONOS Data © Geo Eye, Inc.

• обробка © ООО ИТЦ «СКАНЭКС» (http://www.scanex.ru), Includes TerraColor Data © Earthstar Geographics, Includes IRS Data © ANTRIX Corporation Ltd., Includes material © European Space Imaging GmBH.

Схеми дорожніх розв'язок Києва надані компанією «Транснавіком» (http://www.transnavi.com).

Панорамна зйомка:

Росія, Україна, Білорусія, Турція, Арменія, г. Еверест – (с) «Компанія нек4» (http://www.neq4.ru).

Панорами Льодового палацу «Великий», Палацу зимового спорту «Айсберг» та Комплексу «Санки» надані ДК «Олімпбуд» http://www.sc-os.ru/(http://www.sc-os.ru).

Картографічні твори:

© Роскартография

© ООО «Резидент Консалтинг» (http://www.resident.ru)

© ЗАО «ТГА»

© ВТУ ГШ

© ЗАО «Геоцентр-Консалтинг»

© Донгеоинформатика (http://www.dongis.ru)

© ФГУП «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие»

© ГОУ ВПО СГГА, Новосибирск, 2008 г.

© ООО «Дискус Медиа» (http://automaps.ru) с использованием ДДЗ ИТЦ «СКАНЭКС»

© ООО «Дискус Медиа» (http://automaps.ru), © КГА Санкт-Петербурга, © ФГУП «Севзапгеоинформ»

© МУП «АПБ» Главархитектуры г.Уфы

© Transnavicom (http://www.transnavi.com), Ltd

© Transnavi.com, LTD

© Guidejet MAPS 2008

Власники інформації:

Інформація про дорожню ситуацію (стан завантаженості автомобільних доріг) надана ООО «Яндекс.Пробки» (http://yaprobki.ru).

Відеокамери — інформація надана ООО «Яндекс.Пробки» (http://yaprobki.ru) i АКАДО (http://www.akado.ru).

Інформація про маршрути руху міського громадського транспорту надана ООО «Дискурс Медіа» (м. Санкт-Петербург)

10. Додаткова інформація:

Державний кордон між Російською Федерацією і республікою Абхазія, Грузією, республікою Південна Осетія, Естонською республікою підлягає міжнародно-правового оформлення.

Дата публікації 16.06.2017 р.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/maps_mobile_agreement/26042017.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/maps_mobile_agreement/20012017.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/maps_mobile_agreement/02062016.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/maps_mobile_agreement/04042016.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/maps_mobile_agreement/06112015.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/maps_mobile_agreement/20140512.