Умови використання сервіcу Яндекс.Карти

1. Загальні положення

1.1. ТОВ «YANDEX» (надалі — «Yandex») пропонує користувачу мережі Інтернет (надалі – Користувач) використовувати сервіс Яндекс.Карти, доступний за адресою: http://maps.yandex.ua (надалі – «Сервіс»).

1.2. Ці Умови являють собою додаток до Користувацької угоди сервісів Yandex щодо порядку використання Сервісу. В усьому, що не передбачене цими Умовами, стосунки між Yandex і Користувачем у зв’язку з використанням Сервісу регулюються Користувацькою угодою сервісів Yandex (https://yandex.ua/legal/rules), а також Ліцензією на використання пошукової системи Yandex (https://yandex.ua/legal/termsofuse), Політикою конфіденційності (https://yandex.ua/legal/confidential).

1.3. Починаючи використовувати Сервіс/його окремі функції, Користувач вважається таким, що прийняв ці Умови, а також умови всіх зазначених вище документів, у повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з тими чи іншими положеннями вказаних документів Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.4. Ці Умови можуть бути змінені Yandex без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення у мережі Інтернет за вказаною у цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачене новою редакцією Умов. Чинна редакція Умов завжди знаходиться на сторінці за адресою: https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse.

1.5. У випадку, якщо Yandex були внесені будь-які зміни до цих Умов, у порядку, передбаченому п. 1.4. цих Умов, з якими Користувач не згодний, він зобов’язаний припинити використання Сервісу.

1.6. Сервіс пропонує Користувачу можливість безоплатного доступу до актуальної картографічної та іншої довідкової інформації. Усі наявні на даний момент функції Сервісу, а також будь-який їхній розвиток та/або додавання нових, є предметом цих Умов.

1.7. Використовуючи Сервіс, Користувач надає свою згоду на отримання повідомлень інформаційного та рекламного характеру. Користувач має право відмовитись від отримання повідомлень рекламного характеру за допомогою використання відповідного функціоналу Сервісу або слідуючи інструкціям, вказаним в отриманому повідомленні рекламного характеру.

2. Використання Сервісу. Окремі функції Сервісу

2.1. Сервіс надає Користувачеві функціональну можливість самостійно і за власним вибором додавати на карти користувацьку інформацію, в тому числі знаки, позначки, текстові підписи, повідомлення і т.п. (надалі — «Користувацькі об’єкти»). Нанесення Користувацьких об’єктів не модифікує вихідні дані і допускається виключно для зручності використання Користувачем Сервісу. Користувач має право створювати, зберігати, розміщувати у вільному доступі в мережі Інтернет посилання на Користувацькі об’єкти. Посилання на Користувацькі об’єкти можуть також поширюватись іншими користувачами Сервісу.

2.2. Користувач самостійно і повністю несе всі ризики і відповідальність за вибір місцеположення Користувацьких об’єктів, відповідність законодавству, зміст, повноту, коректність і достовірність опису доданих Користувацьких об’єктів. Yandex не несе жодної відповідальності за позначення та опис будь-якого Користувацького об’єкту, не підтверджує і не заперечує відповідність законодавству, коректність і достовірність опису будь-якого Користувацького об’єкту. Yandex залишає за собою право без попередження і на власний розсуд видалити будь-який опис будь-якого Користувацького об’єкту або набір Користувацьких об’єктів у разі, якщо інформація, яка міститься в його описі, суперечить законодавству РФ, містить ненормативну лексику, а також в інших випадках, коли позначення та/або опис Користувацьких об’єктів та/або поширення посилання на Користувацькі об’єкти порушує ці Умови, умови використання інших сервісів Yandex або положення документів, зазначених у п. 1.2. цих Умов, а також з метою захисту інтересів Yandex, користувачів сервісів, інших третіх осіб.

2.3. Сервіс надає користувачеві функціональну можливість отримати код карти у стані на момент отримання коду, для вставки у свій сайт, блог, мобільний додаток. Ця функція може використовуватись Користувачем тільки у межах сайтів або мобільних додатків, доступних для безоплатного відкритого користування необмеженим колом осіб. Функція не може використовуватись для проектів, які потребують оплати або іншим чином обмежують доступ до них третіх осіб. Необхідність зареєструватися не вважається обмеженням доступу в межах цього пункту.

2.4. Сервіс надає користувачеві функціональну можливість автоматичної побудови маршрутів на картах, які вказують на варіант шляху від вихідної точки до точки призначення, вказаних Користувачем (Надалі — «Маршрут»). Побудова Маршрутів не модифікує вихідні дані і допускається виключно для зручності використання Користувачем Сервісу.

Користувач самостійно і повністю несе всі ризики і відповідальність за вибір Маршруту та дотримання обраним Маршрутом. Яндекс не гарантує правильність, оптимальність, актуальність та/або відповідність Маршрутів правилам дорожнього руху і не несе відповідальності за вибір Користувачем Маршруту та наслідків слідування йому. Користувач повинен вживати всіх заходів уважності і обачності перед вибором Маршруту і в ході його використання.

2.5. Сервіс може містити в собі інформацію про поточний рівень завантаженості доріг, короткостроковий прогноз завантаженості, а також інформацію про середню завантаженість доріг протягом доби (далі — Сервіс Яндекс.Пробки).

Інформація, доступна в сервісі Яндекс.Пробки отримана на підставі аналізу знеособлених даних і носить довідковий характер.

Кольорове відображення рівня завантаженості доріг, що використовується в сервісі, не є вказівкою на статус дороги, можливості її вільного використання, фактичного функціонування і прохідності, і є виключно показником приблизного ступеня її завантаженості в поточний період часу (зелений — вільний, жовтий — середньої завантаженості, червоний — високої завантаженості).

2.6. Сервiс може надавати Користувачу функцiональну можливiсть пошуку та перегляду iнформацiї в русi громадьского транспорту (далi – режим «Транспорт») на карті певної місцевості. Інформація, яка відображається при використанні Режиму «Транспорт», надана партнерами Сервісу і (або) отримана з відкритих публічних джерел і носить довідковий характер, Яндекс не несе відповідальність за точність, актуальність і достовірність наданої інформації, включаючи маршрути і напрямки руху громадського транспорту, розклад транспорту, а також знаходження громадського транспорту на певній точці на карті.

2.7. У Сервісі використовуються об’єкти інтелектуальної власності, права на яку належать відповідним правовласникам, а також інформація, надана її власниками. Повний перелік правовласників та власників інформації наведено у п. 5 цих Умов.

3. Використання функції Yandex.Бизнес

3.1 Сервіс надає Користувачеві функціональну можливість розміщення, перегляду та пошуку інформації про організації, розташовані за адресами, які відображаються у Сервісі (надалі — Яндекс.Бизнес), включаючи відомості про адресу, найменування, контактні дані, режим роботи, інформацію про послуги, які надаються/товари, які реалізуються та відгуки Користувачів (надалі — Дані організації).Використання Яндекс.Бизнесу і його розділів здійснюється на Умовах використання сервісу Яндекс.Бизнес, опублікованих за адресою: https://yandex.ru/legal/clients_termsofuse.

Функціональність Яндекс.Бизнесу може відрізнятися в залежності від регіону/країни місцезнаходження Користувача.

3.2.–3.7. Втратили чинність (пункти в новій редакції опубліковані за адресою, вказаною в п. 3.1.Условій).

4. Інші положення

4.1. Яндекс не гарантує збереження інформації, наданої у Сервісі (включаючи Користувацькі об’єкти і інформацію сервісу Яндекс.Бизнес, Яндекс.Пробки та ін.) в будь-якому обсязі та/або протягом будь-якого терміну, в тому числі у разі зміни даних у зв’язку з розвитком або зміною Сервісу.

4.2. Інформація Сервісу може бути використана Яндексом в інших сервісах і додатках Яндекса, а також у рекламних або маркетингових матеріалах, розміщуваних на ресурсах Яндекса в мережі Інтернет для привернення уваги інших користувачів до змісту Сервісу, до Сервісу в цілому або до інших додатків та сервісів Яндекс, товарів, робіт і послуг третіх осіб, як із зазначенням автора інформації, (як ім’я автора при цьому буде вказуватись ім’я (псевдонім) Користувача, яке він вказав при реєстрації або в налаштуваннях своїх даних у відповідному розділі Сервісу), так і без цього, без необхідності отримання спеціального дозволу Користувача і без виплати авторської винагороди, з правом Яндекса надати права використання інформації третім особам для використання у вказаних рекламних або маркетингових матеріалах. При цьому Користувач визнає і погоджується, що Яндекс не зобов’язаний переглядати розміщену Користувачем інформацію в Сервісі. У разі, якщо Користувач не має права надати Яндексу право використання будь-якої інформації у подібний спосіб, він зобов’язаний утриматись від розміщення такої інформації.

4.3. Yandex залишає за собою право на свій розсуд обмежити доступ Користувача до Сервісу (або до певних функцій Сервісу, за наявності технологічної можливості) з використанням його облікового запису або повністю заблокувати обліковий запис Користувача при неодноразовому порушенні цих Умов, або застосувати до Користувача інші заходи з метою дотримання вимог законодавства або прав і законних інтересів третіх осіб.

4.4. Використовуючи Сервіс, Користувач може повідомити про неточність інформації, розміщеної у Сервісі (неправильна назва, положення на карті, неактуальність даних, необхідність видалення об’єкту), вказавши відповідні відомості у спеціальній формі зв’язку Сервісу. Зміст повідомлення, направленого Користувачем при використанні даної функціональної можливості, є загальнодоступним і відкрито розміщується в сервісі Yandex.People’s Map (https://n.maps.yandex.ru) з метою отримання оцінки зареєстрованих користувачів такого сервісу на предмет достовірності та актуальності повідомленої інформації. Направляючи повідомлення, Користувач виражає згоду на опублікування заповненої ним форми повідомлення. Користувач зобов’язується не вказувати у повідомленні інформацію, віднесену законодавством Російської Федерації до інформації обмеженого доступу, в тому числі особисті персональні дані, персональні дані третіх осіб, а також інформацію, поширення якої є забороненим.

4.5. Будь-яка інформація, використовувана у Сервісі, призначена виключно для особистого некомерційного використання. При цьому будь-яке копіювання Даних, їхнє відтворення, переробка, поширення, доведення до загального відома (опублікування) у мережі Інтернет, будь-яке використання у засобах масової інформації та/або у комерційних цілях без попередньої письмової згоди правовласника забороняється, за винятком випадків, прямо передбачених функціональними можливостями сервісу, цими Умовами, умовами використання інших сервісів Yandex або документами, зазначеними у п. 1.2. цих Умов.

4.6. Представлена в Сервісі інформація носить довідковий характер. Яндекс не гарантує, що Сервіс, якість будь-якого продукту, послуги, інформації, отриманих з використанням Сервісу, відповідає/буде відповідати вимогам Користувача, а також що функції Сервісу будуть надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок.

Яндекс не гарантує точність, актуальність, повноту, достовірність інформації, яка може бути отримана з використанням Сервісу. Інформація Сервісу не призначена для використання для будь-яких цілей або в яку-небудь якість (наприклад, для встановлення та/або підтвердження будь-яких фактів, як докази при винесенні юридично значущих рішень, для надання довідок і проведення точних розрахунків, досліджень, отримання точних координат і інформації про офіційні найменування, визначення позиції щодо статусу об'єктів або територій і т. д.).

5. Інформація про правовласників і власників інформації:

Зі списком правовласників і власників використовуваної інформації можна ознайомитися за адресою: https://yandex.ua/legal/right_holders.

 

Дата публікації 23.06.2021 р.

Попередня версія документ https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/26082020

Попередня версія документ https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/28052020

Попередня версія документ https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/17042020

Попередня версія документ https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/12032020

Попередня версія документ https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/31072019

Попередня версія документ https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/14032018

Попередня версія документ https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/19022018

Попередня версія документ https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/25122017

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/13112017

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/25092017

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/15092017

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/14082017

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/19072017

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/03052017

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/20012017

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/16112016

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/13092016

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/09082016

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/22012014

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/20140122