Умови використання сервіcу Яндекс.Карти

1. Загальні положення

1.1. ТОВ «YANDEX» (надалі — «Yandex») пропонує користувачу мережі Інтернет (надалі – Користувач) використовувати сервіс Яндекс.Карти, доступний за адресою: http://maps.yandex.ua (надалі – «Сервіс»).

1.2. Ці Умови являють собою додаток до Користувацької угоди сервісів Yandex щодо порядку використання Сервісу. В усьому, що не передбачене цими Умовами, стосунки між Yandex і Користувачем у зв’язку з використанням Сервісу регулюються Користувацькою угодою сервісів Yandex (https://yandex.ua/legal/rules), а також Ліцензією на використання пошукової системи Yandex (https://yandex.ua/legal/termsofuse), Політикою конфіденційності (https://yandex.ua/legal/confidential).

1.3. Починаючи використовувати Сервіс/його окремі функції, Користувач вважається таким, що прийняв ці Умови, а також умови всіх зазначених вище документів, у повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з тими чи іншими положеннями вказаних документів Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.4. Ці Умови можуть бути змінені Yandex без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення у мережі Інтернет за вказаною у цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачене новою редакцією Умов. Чинна редакція Умов завжди знаходиться на сторінці за адресою: https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse.

1.5. У випадку, якщо Yandex були внесені будь-які зміни до цих Умов, у порядку, передбаченому п. 1.4. цих Умов, з якими Користувач не згодний, він зобов’язаний припинити використання Сервісу.

1.6. Сервіс пропонує Користувачу можливість безоплатного доступу до актуальної картографічної та іншої довідкової інформації. Усі наявні на даний момент функції Сервісу, а також будь-який їхній розвиток та/або додавання нових, є предметом цих Умов.

1.7. Використовуючи Сервіс, Користувач надає свою згоду на отримання повідомлень інформаційного та рекламного характеру. Користувач має право відмовитись від отримання повідомлень рекламного характеру за допомогою використання відповідного функціоналу Сервісу або слідуючи інструкціям, вказаним в отриманому повідомленні рекламного характеру.

2. Використання Сервісу. Окремі функції Сервісу

2.1. Сервіс надає Користувачеві функціональну можливість самостійно і за власним вибором додавати на карти користувацьку інформацію, в тому числі знаки, позначки, текстові підписи, повідомлення і т.п. (надалі — «Користувацькі об’єкти»). Нанесення Користувацьких об’єктів не модифікує вихідні дані і допускається виключно для зручності використання Користувачем Сервісу. Користувач має право створювати, зберігати, розміщувати у вільному доступі в мережі Інтернет посилання на Користувацькі об’єкти. Посилання на Користувацькі об’єкти можуть також поширюватись іншими користувачами Сервісу.

2.2. Користувач самостійно і повністю несе всі ризики і відповідальність за вибір місцеположення Користувацьких об’єктів, відповідність законодавству, зміст, повноту, коректність і достовірність опису доданих Користувацьких об’єктів. Yandex не несе жодної відповідальності за позначення та опис будь-якого Користувацького об’єкту, не підтверджує і не заперечує відповідність законодавству, коректність і достовірність опису будь-якого Користувацького об’єкту. Yandex залишає за собою право без попередження і на власний розсуд видалити будь-який опис будь-якого Користувацького об’єкту або набір Користувацьких об’єктів у разі, якщо інформація, яка міститься в його описі, суперечить законодавству РФ, містить ненормативну лексику, а також в інших випадках, коли позначення та/або опис Користувацьких об’єктів та/або поширення посилання на Користувацькі об’єкти порушує ці Умови, умови використання інших сервісів Yandex або положення документів, зазначених у п. 1.2. цих Умов, а також з метою захисту інтересів Yandex, користувачів сервісів, інших третіх осіб.

2.3. Сервіс надає користувачеві функціональну можливість отримати код карти у стані на момент отримання коду, для вставки у свій сайт, блог, мобільний додаток. Ця функція може використовуватись Користувачем тільки у межах сайтів або мобільних додатків, доступних для безоплатного відкритого користування необмеженим колом осіб. Функція не може використовуватись для проектів, які потребують оплати або іншим чином обмежують доступ до них третіх осіб. Необхідність зареєструватися не вважається обмеженням доступу в межах цього пункту.

2.4. Сервіс надає користувачеві функціональну можливість автоматичної побудови маршрутів на картах, які вказують на варіант шляху від вихідної точки до точки призначення, вказаних Користувачем (Надалі — «Маршрут»). Побудова Маршрутів не модифікує вихідні дані і допускається виключно для зручності використання Користувачем Сервісу.

2.5. Користувач самостійно і повністю несе всі ризики і відповідальність за вибір Маршруту і слідування обраним Маршрутом. Yandex не гарантує правильність, оптимальність, актуальність та/або відповідність Маршрутів правилам дорожнього руху і не несе відповідальності за вибір Користувачем Маршруту та слідування йому.

2.6. У Сервісі використовуються об’єкти інтелектуальної власності, права на яку належать відповідним правовласникам, а також інформація, надана її власниками. Повний перелік правовласників та власників інформації наведено у п. 5 цих Умов.

3. Використання функції Yandex.Довiдник

3.1. Сервіс надає Користувачеві функціональну можливість розміщення, перегляду та пошуку інформації про організації, розташовані за адресами, які відображаються у Сервісі (надалі – Yandex.Довiдник), включаючи відомості про адресу, найменування, контактні дані, режим роботи, інформацію про послуги, які надаються/товари, які реалізуються та відгуки Користувачів (надалі – Дані організації).

3.2. Yandex.Довiдник містить інформацію про організації, надану партнерами Сервісу, інформацію, розміщену адміністрацією Сервісу, а також інформацію, розміщену Користувачами на умовах, вказаних у п. 3.5.–3.7. цих Умов.

Яндекс залишає за собою право (але не обов'язок) в будь-який момент запросити підтвердження достовірності розміщеної в Cервісі інформації та/або підтвердження стосунку особи, яка здійснює право адміністрування картки організації Сервісу, до діяльності організації.

3.3. Інформація, зазначена у Yandex.Довiдник, носить довідковий характер. Yandex не несе відповідальності за точність, актуальність і достовірність інформації, відображуваної у Yandex.Довiдник, а також за відповідність вказаних цін реальним цінам, встановленим на момент звернення Користувача за придбанням товару/наданням послуг до організації, інформація про яку розміщена у Yandex.Довiдник. Yandex не є учасником правовідносин, встановлюваних між Користувачем і організацією, інформація про яку розміщена у Yandex.Довiдник, а також не відповідає за якість товарів/послуг, які нею реалізуються.

3.4. Зазначена у Yandex.Довiдник інформація доступна для перегляду та редагування іншими Користувачами Сервісу (за винятком відгуків про організацію). Yandex не несе відповідальності за внесені Користувачами зміни, а також використання Даних організації третіми особами.

3.5. Дані організації можуть бути розміщені Користувачем у Сервісі на умовах, опублікованих за адресою https://yandex.ru/support/sprav/add-company/info-terms.html. Yandex має право без повідомлення Користувача і без пояснення причин не приймати Дані організації до розміщення, або в будь-який час видалити чи змінити Дані організації на свій розсуд.

3.6. Сервіс надає Користувачам можливість опублікування відгуків про організацію на умовах, опублікованих за адресою: https://yandex.ru/support/sprav/manage/reviews.html. Відгук має виражати суб’єктивну оцінку Користувача щодо товару/послуг організації та (або) достовірно викладені фактичні обставини випадку звернення до організації. Yandex не несе відповідальності за достовірність, актуальність, точність інформації, викладеної у відгуку. За скаргою представника організації Відгук може бути видалено з Сервісу в разі порушення ним правил опублікування відгуків, розміщених за адресою: https://yandex.ru/support/sprav/manage/reviews.html.

Користувач погоджується, що залишені їм відгуки про організації та поставленні оцінки можуть бути опубліковані та використані Yandex в рамках Сервісу та інших сервісів Yandex, а також на сайтах третіх осіб користувачами Сервісу «API Яндекс.Карти» без додаткової згоди Користувача. При цьому відгуки Користувача про організації публікуються та використовуються «як є» зі збереженням авторської граматики та пунктуації, із зазначенням імені, під яким розміщенний відгук, і зображення його облікового запису (аватара).

3.7. Користувач, який розмістив Дані організації у Сервісі, самостійно і повністю несе всі ризики і відповідальність за зміст наданої інформації, її відповідність законодавству, повноту, коректність і достовірність. Yandex не несе відповідальності за розміщення Користувачем (в тому числі, у недобросовісних цілях) Даних організації, які не відповідають дійсності, є неактуальними, порушують права та законні інтереси третіх осіб, а також не підтверджує і не заперечує відповідність законодавству, коректність і достовірність Даних організації.

4. Інші положення

4.1. Yandex не гарантує збереження даних, наданих у Сервісі, включаючи Користувацькі об’єкти і Дані організації (надалі – Дані) в будь-якому обсязі та/або протягом будь-якого терміну, в тому числі у разі зміни даних у зв’язку з розвитком або зміною Сервісу.

4.2. Дані Сервісу можуть бути використані Yandex в інших сервісах і додатках Yandex, а також у рекламних або маркетингових матеріалах, розміщуваних на ресурсах Yandex в мережі Інтернет для привернення уваги інших користувачів до Даних, до Сервісу в цілому або до інших додатків та сервісів Yandex, товарів, робіт і послуг третіх осіб, як із зазначенням автора Даних (як ім’я автора при цьому буде вказуватись ім’я (псевдонім) Користувача, яке він вказав при реєстрації або в налаштуваннях своїх даних у відповідному розділі Сервісу), так і без цього, без необхідності отримання спеціального дозволу Користувача і без виплати авторської винагороди, з правом Yandex надати права використання таких Даних третім особам для використання у вказаних рекламних або маркетингових матеріалах. При цьому Користувач визнає і погоджується, що Yandex не зобов’язаний переглядати такі Дані, а їх використання зазначеними способами у зазначених цілях може здійснюватись автоматично за допомогою програмних засобів. У разі, якщо Користувач не має права надати Yandex право використання тих чи інших Даних у подібний спосіб, він зобов’язаний утриматись від розміщення таких Даних.

4.3. Yandex залишає за собою право на свій розсуд обмежити доступ Користувача до Сервісу (або до певних функцій Сервісу, за наявності технологічної можливості) з використанням його облікового запису або повністю заблокувати обліковий запис Користувача при неодноразовому порушенні цих Умов, або застосувати до Користувача інші заходи з метою дотримання вимог законодавства або прав і законних інтересів третіх осіб.

4.4. Використовуючи Сервіс, Користувач може повідомити про неточність інформації, розміщеної у Сервісі (неправильна назва, положення на карті, неактуальність даних, необхідність видалення об’єкту), вказавши відповідні відомості у спеціальній формі зв’язку Сервісу. Зміст повідомлення, направленого Користувачем при використанні даної функціональної можливості, є загальнодоступним і відкрито розміщується в сервісі Yandex.People’s Map (https://n.maps.yandex.ru) з метою отримання оцінки зареєстрованих користувачів такого сервісу на предмет достовірності та актуальності повідомленої інформації. Направляючи повідомлення, Користувач виражає згоду на опублікування заповненої ним форми повідомлення. Користувач зобов’язується не вказувати у повідомленні інформацію, віднесену законодавством Російської Федерації до інформації обмеженого доступу, в тому числі особисті персональні дані, персональні дані третіх осіб, а також інформацію, поширення якої є забороненим.

4.5. Будь-яка інформація, використовувана у Сервісі, призначена виключно для особистого некомерційного використання. При цьому будь-яке копіювання Даних, їхнє відтворення, переробка, поширення, доведення до загального відома (опублікування) у мережі Інтернет, будь-яке використання у засобах масової інформації та/або у комерційних цілях без попередньої письмової згоди правовласника забороняється, за винятком випадків, прямо передбачених функціональними можливостями сервісу, цими Умовами, умовами використання інших сервісів Yandex або документами, зазначеними у п. 1.2. цих Умов.

5. Інформація про правовласників і власників інформації:

Зі списком правовласників і власників використовуваної інформації можна ознайомитися за адресою: https://yandex.ua/legal/right_holders.

 

Дата публікації 12.03.2020 р.

Попередня версія документ https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/31072019

Попередня версія документ https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/14032018

Попередня версія документ https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/19022018

Попередня версія документ https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/25122017

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/13112017

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/25092017

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/15092017

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/14082017

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/19072017

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/03052017

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/20012017

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/16112016

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/13092016

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/09082016

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/22012014

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/20140122