Умови використання сервісу Яндекс.Карти

Цей документ є перекладом Умов використання сервісу Яндекс.Карти українською. У разі розбіжностей між російською версією Умов використання сервісу Яндекс.Карти та цим перекладом лише російська версія Умов використання сервісу Яндекс.Карти має юридичну силу. Російська версія Умов використання сервісу Яндекс.Карти розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru.

1. Загальні положення

1.1. ООО «ЯНДЕКС» (далі — «Яндекс») пропонує користувачу мережі інтернет (далі — «Користувач») використовувати сервіс Яндекс.Карти, доступний за адресою: http://maps.yandex.ua (далі — «Сервіс»).

1.2. Ці Умови є доповненням до Угоди користувача сервісів Яндекса щодо порядку використання Сервісу. В усьому, що не передбачено цими Умовами, відносини між Яндексом і Користувачем у зв'язку з використанням Сервісу регулюються Угодою користувача сервісів Яндекса (https://yandex.ua/legal/rules), а також Ліцензією на використання пошукової системи Яндекса (https://yandex.ua/legal/termsofuse), Політикою конфіденційності (https://yandex.ua/legal/confidential).

1.3. Коли Користувач починає використовувати Сервіс/його окремі функції, Користувач вважається таким, що прийняв ці Умови, а також умови всіх зазначених вище документів, у повному обсязі, без зазначених застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень зазначених документів, Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.4. Ці Умови можуть бути змінені Яндексом без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в мережі інтернет за зазначеною в цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Чинна редакція Умов завжди знаходиться на сторінці за адресою: https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse.

1.5. У випадку якщо Яндексом були внесені які-небудь зміни до цих Умов, у порядку, передбаченому п. 1.4 цих Умов, із якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісу.

1.6. Сервіс пропонує Користувачу можливість безкоштовного доступу до актуальної картографічної та іншій довідковій інформації. Усі наявні на цей момент функції Сервісу, а також будь-який розвиток їх та/або додавання нових є предметом цих Умов.

2. Використання Сервісу. Окремі функції Сервісу

2.1. У Сервісі використовуються об'єкти інтелектуальної власності, права на яку належать відповідним правовласникам, а також інформація, надана її власниками. Повний перелік правовласників і власників інформації перераховано в п. 3 цих Умов.

2.2. Будь-яка інформація, що використовується в Сервісі, включаючи картографічні матеріали та дані про дорожню ситуацію (стан завантаженості автомобільних доріг) (далі – «Дані»), призначена виключно для особистого некомерційного використання. При цьому будь-яке копіювання даних, їх відтворення, переробка, поширення, доведення до загального відома (опублікування) в мережі Інтернет, будь-яке використання у засобах масової інформації та/або в комерційних цілях без попереднього письмового дозволу правовласника забороняється, за винятком випадків, прямо передбачених функціональними можливостями сервісу, цими Умовами, умовами використання інших сервісів Яндексу або документами, зазначеними в п. 1.2. цих Умов.

2.3. Сервіс надає Користувачу функціональну можливість самостійно та на власний вибір додавати на карти інформацію користувача, у тому числі знаки, мітки, текстові підписи, повідомлення тощо (далі — «Об’єкти користувача»). Нанесення Об’єктів користувача не модифікує початкові Дані та допускається виключно для зручності використання Користувачем Сервісу. Користувач має право створювати, зберігати, розміщувати у вільному доступі в мережі інтернет посилання на Об’єкти користувача. Посилання на Об’єкти користувача можуть також поширюватися іншими користувачами Сервісу.

2.4. Сервіс надає користувачу функціональну можливість отримати код карти у стані на момент отримання коду, для вставки у свій сайт, блог, мобільний додаток. Ця функція може використовуватись Користувачем лише в межах сайтів або мобільних додатків, доступних для безоплатного відкритого користування необмеженим колом осіб. Функція не може використовуватись для проектів, що потребують оплати, або іншим чином обмежують доступ до них третіх осіб. Необхідність зареєструватися не вважається обмеженням доступу в межах даного пункту.

2.5. Користувач самостійно та повністю несе всі ризики та відповідальність за вибір місця розташування Об'єктів користувача, відповідність законодавству, зміст, повноту, коректність і достовірність опису доданих Об'єктів користувача. Яндекс не несе жодної відповідальності за позначення та опис будь-якого Об'єкта користувача, не підтверджує та не спростовує відповідність законодавству, коректність і достовірність опису будь-якого Об'єкта користувача. Яндекс залишає за собою право без попередження і на власний розсуд видалити будь-який Об'єкт користувача або набір Об'єктів користувача в разі, якщо інформація, що міститься в його описі, суперечить законодавству РФ, містить ненормативну лексику, а також в інших випадках, коли позначення та/або опис Об'єктів користувача та/або поширення посилання на Об'єкти користувача порушує ці Умови, умови використання інших сервісів Яндекса або положення документів, зазначених у п. 1.2 цих Умов, а також із метою захисту інтересів Яндекса, користувачів сервісів, інших третіх осіб. Яндекс не гарантує збереження даних про Об'єкти користувача в будь-якому обсязі та/або протягом будь-якого строку, в тому числі в разі зміни Даних у зв'язку з розвитком або зміною Сервісу «Яндекс.Карти».

2.5.1 Будь-які Об'єкти користувача можуть бути використані Яндексом в інших сервісах і додатках Яндекса, а також в рекламних або маркетингових матеріалах, розміщених на ресурсах Яндекса в мережі Інтернет для залучення уваги користувачів до Об'єктів коричстувачів, до Сервісу в цілому або до інших додатків і сервісів Яндекса, товарів, робіт і послуг третіх осіб, як із зазначенням автора Інтерфейсу об'єкта (у якості імені автора при цьому буде вказуватися ім'я (псевдонім) Користувача, яке він вказав при реєстрації або в налаштуваннях своїх даних у відповідному розділі Сервісу), так і без цього, без необхідності отримання спеціального дозволу і без виплати авторської винагороди, з правом Яндекса надати права на використання таких Об'єктів користувача третім особам для використання у зазначених рекламних або маркетингових матеріалах. При цьому Користувач визнає і погоджується, що Яндекс не зобов'язаний переглядати такі об'єкти, а їх використання зазначеними способами в зазначених цілях може здійснюватися автоматично за допомогою програмних засобів. У разі якщо Користувач не має права надати Яндексу право використання будь-якого Об'єкта користувача подібним способом, він зобов'язаний утриматися від додавання такого Об'єкта користувача.

2.6. Сервіс надає Користувачу функціональну можливість автоматичної побудови маршрутів на картах, що вказують на варіант шляху від точки відправлення до точки призначення, зазначених Користувачем (далі — «Маршрут»). Побудова Маршрутів не модифікує початкові Дані та допускається виключно для зручності використання Користувачем Сервісу.

2.7. Користувач самостійно та повністю несе всі ризики та відповідальність за вибір Маршруту та прямування обраним Маршрутом. Яндекс не гарантує правильність, оптимальність, актуальність та/або відповідність Маршрутів правилам дорожнього руху та не несе відповідальності за вибір Користувачем Маршруту та прямування ним.

2.8. Яндекс залишає за собою право на власний розсуд обмежити доступ Користувача до Сервісу (чи до певних функцій Сервісу, якщо це можливо технологічно) з використанням його облікового запису, або повністю заблокувати обліковий запис Користувача в разі неодноразового порушення цих Умов, або застосувати до Користувача інші заходи з метою дотримання вимог законодавства чи прав і законних інтересів третіх осіб.

2.9. Використовуючи Сервіс, Користувач у відповідності до ч. 1 ст. 18 Федерального закону «Про рекламу» дає свою згоду на отримання повідомлень рекламного характеру. Користувач має право відмовитись від отримання повідомлень рекламного характеру шляхом використання відповідного функціоналу Сервісу.

3. Інформація про Правовласників і власників інформації:

Програмне забезпечення WebMap — © ЗАО «Резидент» (http://www.resident.ru).

Супутникові дані:

  • обробка © ООО ИТЦ «СКАНЭКС» (http://www.scanex.ru), Includes IRS Data © ANTRIX Corporation Ltd., Includes material © European Space Imaging GmBH. © DigitalGlobe, Inc.

  • обробка © ООО ИТЦ «СКАНЭКС» (http://www.scanex.ru), Includes "WorldView-2" Data © DigitalGlobe, Inc.

  • обробка © ООО ИТЦ «СКАНЭКС» (http://www.scanex.ru), Includes IKONOS Data © Geo Eye, Inc.

  • обробка © ООО ИТЦ «СКАНЭКС» (http://www.scanex.ru), Includes TerraColor Data © Earthstar Geographics, Includes IRS Data © ANTRIX Corporation Ltd., Includes material © European Space Imaging GmBH.

Схеми дорожніх розв'язок Києва надано компанією «Транснавіком» (http://www.transnavi.com).

Панорамна зйомка:

Москва, Санкт-Петербург, Гатчина, Виборг, Мурманськ, Петрозаводськ, Архангельськ, Вологда, Череповець, Великий Новгород, Псков, Кіров, Чебоксари, Набережні Челни, Оренбург, Московська область, Владимир, Ярославль, Пенза, Курськ, Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, Харків, Крим, Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Одеса, Севастополь, Кам'янець-Подільський, Чорнобиль — © «Компания neq4» (http://www.neq4.ru).

Панорами Льодового палацу «Великий», Палацу зимового спорту «Айсберг» та Комплексу «Санки» надані ДК «Олімпбуд» http://www.sc-os.ru/(http://www.sc-os.ru).

Картографічні витвори:

© 2012 NAVTEQ

© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

© EuroGeographics

© IGN 2009 – BD TOPO ®

© Copyright Geomatics Ltd.

Copyright © 2003; Top-Map Ltd.

Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority

Source: IgeoE – Portugal

Spain - Información geográfica propiedad del CNIG

Sweden - Based upon electronic data National Land Survey Sweden

Switzerland - Topografische Grundlage: Bundesamt für Landestopographie.

United Kingdom Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010

Mexico - Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)

© Hema Maps Pty. Ltd, 20XX. Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au). Product incorporates data which is © 20XX Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd, NAVTEQ International LLC, Sentinel Content Pty Limited and Continental Pty Ltd.

© Survey of Israel data source

© Royal Jordanian Geographic Centre

Вихідні дані щодо дорожнього графу на території РФ:

© ЗАО «Геоцентр-Консалтинг»

Власники інформації:

Інформацію про дорожню ситуацію (стан завантаженості автомобільних доріг) надано ООО «Яндекс.Пробки» (http://company.yandex.ru/contacts/redrose).

Відеокамери — інформацію надано ООО «Яндекс.Пробки» (http://company.yandex.ru/contacts/redrose) та АКАДО (http://www.akado.ru).

Інформацію про маршрути руху міського громадського транспорту надано ГУП "МОСГОРТРАНС" (м. Москва), ООО «Дискус Медіа» (м. Санкт-Петербург)

4. Додаткова інформація:

Державний кордон між Російською Федерацією і республікою Абхазія, Грузією, республікою Південна Осетія, Естонською республікою підлягає міжнародно-правового оформлення.

 

Дата публікації 16.11.2016 р.

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/13092016

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/09082016

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/22012014

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse/20140122