Загальні умови надання послуг Яндекс.Маркет

Цей документ є чинним, якщо розміщений за адресою https://yandex.ua/legal/market_general.

Дата розміщення: 20 квiтня 2017 р.

Дата набуття чинності: 20 квiтня 2017 р.

Обов'язковою умовою надання Яндексом Послуг «Яндекс.Маркет» у разі вибору Замовником варіанта розміщення Матеріалів «активні продажі» є прийняття та дотримання Замовником вимог і положень, викладених у цьому документі «Загальні умови надання послуг «Яндекс.Маркет» (далі «Загальні умови»).

Визначення

Клікабельність (CTR — Click-Through Rate) — співвідношення кількості Кліків до кількості Показів.

Вартість послуг «Яндекс.Маркет») — ціна послуг, встановлена Яндексом.

Результати пошуку — усі показувані користувачам сторінки інформаційних ресурсів (сайти) у мережі інтернет або у прикладних програмах (у тому числі у програмах для мобільних пристроїв), які містять (відображають) список (-ки) відібраних пошуковою системою посилань на документи та/або ресурси мережі інтернет та/або товарні пропозиції, відповідні пошуковому запиту користувача.

Картка товару — сторінка Сервісу Яндекс.Маркет, що містить опис (характеристики) товару (послуги).

Мікрокартка товару — банер із зображенням, найменуванням товару, зазначеним діапазоном цін на цей товар, іншою інформацією про товар, що містить посилання, яке переадресовує Користувача до Картки товару. Мікрокартка товару може показуватися на сторінках результатів пошуку Сервісу Яндекс.Маркет, у рекламному блоці над результатами пошуку на сторінках Сервісу Яндекс.Пошук, а також на інших сторінках інтернет-ресурсів Яндекса.

Картка пропозиції магазину — сторінка Сервісу Яндекс.Маркет, що містить Товарну пропозицію Замовника у вигляді банера, який може містити зображення, іншу інформацію (найменування товару, найменування магазину Замовника тощо), Посилання, яке переадресовує Користувача до інформаційного ресурсу (сайту) у мережі інтернет (сайт Замовника / магазин Замовника), адреса (URL) якого зазначена Замовником (Посилання може не бути у разі здійснення Показу Локальної товарної пропозиції (банера) Користувачеві, місце розташування якого не збігається з Регіоном Користувача). На сторінці з Карткою пропозиції магазину можуть також міститися окремі складові частини (зменшені зображення), що належать до інших Матеріалів, у тому числі Матеріалів, наданих іншими замовниками.

Локальна товарна пропозиція — товарна пропозиція рекламодавця, чиє місце перебування збігається з Регіоном користувача.

Регіон користувача — передбачуваний географічний регіон перебування Користувача, визначений Яндексом в автоматичному режимі, або регіон, встановлений Користувачем самостійно на сайті Яндекса.

Регіональна товарна пропозиція — товарна пропозиція рекламодавця, для якої ним зазначено географічні регіони (країни, міста, райони) доставки, відмінні від його місцеперебування.

Матеріали — сукупність Товарних пропозицій (Товарних пропозицій «Онлайн» і Товарних пропозицій «Офлайн»), що надаються Замовником, інформаційно-довідкових матеріалів, що містять відомості про асортимент, ціни, характеристики, наявність у продажу товарів (робіт, послуг), що запропоновані в магазині Замовника потенційним покупцям у поточний період, інформацію про розміщення стаціонарних точок продажу Замовника, зображення, описи та інші відомості про Товарні пропозиції і магазин.

Товарна пропозиція «Онлайн» — пропозиція товару/роботи/послуги, замовлення/придбання яких Користувач може здійснити на сайті магазину Замовника.

Товарна пропозиція «Офлайн» — пропозиція товару/роботи/послуги, які Користувач може придбати в стаціонарній роздрібній точці продажу Замовника.

1. Місця розміщення

Матеріали, надані Замовником, можуть бути показані на Місцях розміщення, зазначених у цьому розділі Загальних правил.

1.1. Місця розміщення — картка товару на Сервісі Яндекс.Маркет:

1.1.1. Блок «Пропозиції магазинів» (крім категорій з особливими умовами розміщення*) — до 6 Товарних пропозицій «Онлайн» у розділах «Опис», «Характеристики», «Відгуки», «Огляди», «Обговорення» картки товару на Сервісі Яндекс.Маркет. Найменування блоку «Пропозиції магазинів» може не показуватися.

1.1.2. Блок «Пропозиції магазинів у категоріях з особливими умовами розміщення* — усі товарні пропозиції «Онлайн». Найменування блоку «Пропозиції магазинів» може не показуватися.

* Категорії з особливими умовами розміщення наведено у розділі «Формат даних» документа «Вимоги до формату та методу передавання даних», що опублікований на сторінці http://partner.market.yandex.ua/legal/tt.

1.1.3. Блок «Карта» — до 3 Товарних пропозицій «Офлайн» із прив’язкою до точки місцевості на карті, що відповідає адресі знаходження стаціонарної роздрібної точки продажу Замовника.

1.2. Місця розміщення:

1.2.1. Сторінки «Ціни» на Сервісі Яндекс.Маркет — усі Товарні пропозиції «Онлайн».

1.2.2. Блок «Товарна пропозиція за замовчуванням» (у деяких випадках може супроводжуватися позначкою «Спецпропозиція») — 1 Товарна пропозиція:

  • на Картці товару на Сервісі Яндекс.Маркет — у лівій частині сторінки під ціною на Картці товару;

  • у розділах «Характеристики», «Ціни», «Відгуки», «Огляди», «Обговорення», на сторінці «Середня ціна» Картки товару на Сервісі Яндекс.Маркет — у правій частині сторінки; на спеціальній сторінці із зображенням товару — у лівій частині сторінки.

Показ блоку «Товарна пропозиція за замовчуванням» не гарантується і здійснюється на розсуд Яндекса.

1.3. Місця розміщення:

  • сторінки результатів пошуку на Сервісі Яндекс.Маркет — усі Товарні пропозиції «Онлайн».

1.4. Місця розміщення:

  • сторінки Сервісу Яндекс.Маркет, не перераховано у п. 1.1.–1.4. — усі Товарні пропозиції.

1.5. Місця розміщення:

1.5.1. Блок «Карткова товарна врізка» на сторінках Сервісу Яндекс.Пошук — до 5 Товарних пропозицій;

1.5.2. Блок «Пошукова товарна врізка» на сторінках Сервісу Яндекс.Пошук — до 4 Товарних пропозицій (при Показі зазначеного блоку праворуч від пошукової видачі Сервісу Яндекс.Пошук — до 9 Товарних пропозицій).

Показ блоків «Карткова товарна врізка» та «Пошукова товарна врізка» не гарантується і здійснюється на розсуд Яндекса.

1.6. Місця розміщення:

  • сторінки «Магазини поруч» Сервісу Яндекс.Маркет — усі товарні пропозиції з прив’язкою до точки місцевості на карті, що відповідає адресі розміщення стаціонарної роздрібної точки продажу товару/послуги, що рекламується, та/або точки самовивозу товару, що рекламується.

1.7. Товарні пропозиції, які можуть бути показані на Місцях розміщення, зазначених у п.п. 1.1, 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, також можуть показуватися на сайтах та/або у програмах, що належать Яндексу та/або третім особам і використовують сервіс «Контентне API Яндекс.Маркет» (https://yandex.ua/legal/market_api_content) з дотриманням умов показу Матеріалів (включаючи ціни), передбачених цим документом для відповідних Місць розміщення, зазначених у п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6. При цьому кількість і вибірка (без зміни передбачених сервісом «Контентне API Яндекс.Маркет» методів сортування) Товарних пропозицій, які показуються на сторінках сайтів, що використовують сервіс «Контентне API Яндекс.Маркет» (https://yandex.ua/legal/market_api_content), можуть відрізнятися від передбаченого п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6.

1.8. Окремі складові частини Матеріалів (зображення, опис товару, ціна або діапазон цін тощо), надані Замовником, можуть бути показаними на Мікрокартці товару, Картці пропозиції магазину, а також на Картці товару.

1.9. Місця розміщення:

  • сторінки «Добірка та/або огляди товарів» Сервісу Яндекс.Маркет — до 50 Товарних пропозицій.

2. Умови показу Матеріалів

2.1. Показ Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п.п. 1.3, 1.5, 1.6, здійснюється за умови наявності у відповідному пошуковому запиті Користувача слова/словосполучення (далі — Ключове слово), яке використовується у найменуванні Товарної пропозиції або у найменуванні категорії товарів (послуг) Бази даних «Яндекс.Маркет», до якої належить ця Товарна пропозиція. На Місцях розміщення, зазначених у п. 1.5 здійснюється Показ лише Локальних і Регіональних товарних пропозицій.

2.1.1. Показ Товарних пропозицій відповідно до п. 2.1 Загальних умов може здійснюватися також у випадках, коли замість зазначеного у п. 2.1 слова/словосполучення використовується його синонім, розмовний аналог, аналог іншою мовою (у тому числі відтворений за допомогою транслітерації), інша інтерпретація цього слова/словосполучення, задана Яндексом).

2.2. Відбір Товарних пропозицій для Показу на Місцях розміщення, зазначених у п.п. 1.1.2, 1.1.3, і визначення порядкового місця здійснюється у порядку зменшення Клікабельності.

Відбір Товарних пропозицій для Показу на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.5.2, і визначення порядкового місця здійснюється у порядку зменшення Клікабельності з урахуванням релевантності Товарної пропозиції.

Для цілей цього пункту під релевантністю розуміється найкраща відповідність Товарної пропозиції на певний запит інтересам користувачів, які шукають інформацію, що визначається з урахуванням безлічі факторів.

2.2.1. Показ Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.1.2, здійснюється у разі дотримання умов, наведених у Документі «Вимоги до формату та методу передачі даних», опублікованому на сторінці http://partner.market.yandex.ua/legal/tt, який є невід'ємною частиною цих Загальних умов.

2.2.2. Товарні пропозиції, відображені на Місцях розміщення, зазначені у п. 1.1.2, показуються відповідно до встановлених за замовчуванням або вибраних Користувачем характеристик товару (розмір, колір тощо). Здійснюється Показ лише Товарних пропозицій, які повністю відповідають установленим за замовчуванням або вибраним Користувачем характеристикам товару.

2.2.3. Показ Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.5.2, здійснюється у такому порядку: зліва направо здійснюється Показ відібраних Товарних пропозицій у порядку зменшення Ставки за Клік з урахуванням релевантності Товарних пропозицій. Показ Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.5.2, здійснюється за умови наявності у Товарній пропозиції зображення товару.

Для цілей цього пункту під релевантністю розуміється найкраща відповідність Товарної пропозиції на певний запит інтересам користувачів, які шукають інформацію, що визначається з урахуванням безлічі факторів.

2.3. Відбір Товарних пропозицій для Показу на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.1.1, 1.2.1, 1.5.1, 1.9, та визначення порядкового місця здійснюється у наступному порядку:

2.3.1. Товарні пропозиції розташовуються на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.1.1, 1.5.1, 1.9, у порядку зменшення Клікабельності, а на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.2.1, у порядку зменшення показника Клікабельності з урахуванням режиму фільтрації, вибраного Користувачем для відображення результатів пошуку.

2.4. При цьому відбір Товарної пропозиції для Показу на Місці розміщення, зазначеному у п.1.2.2, здійснюється відповідно до таких умов:

  • для Показу відбирається Товарна пропозиція з найвищим показником Клікабельності;

  • рейтинг магазину Замовника на Сервісі Яндекс.Маркет — не нижче чотирьох зірок;

  • показ здійснюється з урахуванням режиму фільтрації, вибраного Користувачем для відображення результатів пошуку.

Під час Показу Товарної пропозиції на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.2.2, Яндекс не гарантує показ Посилання, що переадресує Користувача до інформаційного ресурсу (сайту) у мережі інтернет (сайт Замовника / магазин Замовника), адресу (URL) якого зазначено Замовником.

2.4.1. Для цілей п. 2.4 при розрахунку показника Клікабельності за Товарною пропозицією використовується прогнозований показник Клікабельності.

2.4.2. Відбір Товарних пропозицій для Показу на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.2.2, здійснюється лише серед Товарних пропозицій «Онлайн».

2.5. Відбір Товарних пропозицій для Показу на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.3, здійснюється з урахуванням правила, зазначеного у п. 2.1, а також режиму фільтрації, вибраного Користувачем для відображення результатів пошукуабо встановленого автоматично з урахування змісту пошукового запиту Користувача.

2.5.1. Порядкове місце Показу Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.3, здійснюється у порядку зменшення Клікабельності.

При цьому для перших чотирьох сторінок результатів пошуку (за винятком результатів пошуку у розділі «Магазини на карті» Сервісу Яндекс.Маркет) додатково діють такі правила: щодо обмеження кількості Товарних пропозицій одного магазину — у розмірі не більше 5 Товарних пропозицій; CTR Товарної пропозиції за Ключовим словом — вище 0,5%. Після того як відображено по 5 Товарних пропозиції кожного магазину, які розміщуються на відповідний запит (за умови, що зазначений обсяг Товарних пропозицій менший за кількість Товарних пропозицій, що розміщуються на перших чотирьох сторінках результатів пошуку) порядкове місце Показу Товарних пропозицій визначається згідно із правилом, викладеним у першому абзаці цього пункту. У разі коли Товарні пропозиції, які відображаються на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.3, показуються відповідно до вибраного Користувачем критерію сортування (за ціною, популярностю, новизною тощо), зазначене правило визначення порядкового місця Показу Товарних пропозицій не застосовується.

2.5.2. На Місцях розміщення, зазначених в п.1.3, може не здійснюватися показ Товарних пропозицій, для яких є Картка товару.

2.6. Порядкове місце Показу Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.4, визначається відповідно до встановлених Яндексом критеріїв релевантності.

У разі коли Товарні пропозиції, що відображуються на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.4, показуються відповідно до вибраного Користувачем критерію сортування (за ціною, популярністю, новизною тощо), вищезгадане правило визначення порядкового місця Показу Товарних пропозицій не застосовується.

2.7. У разі збігу Ключового слова й інших показників, визначених Замовником для різних Товарних пропозицій відповідного магазину, для Показу на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.1.1, 1.1.3, 1.5, буде вибрано лише одну Товарну пропозицію, у якого показник Клікабельності є найвищим.

2.8. При визначенні порядкового місця Показу Товарної пропозиції на всіх Місцях розміщення, крім зазначених у наступному реченні, додатково діє таке правило: усі Локальні товарні пропозиції мають пріоритет над Регіональними товарними пропозиціями. При визначенні порядкового місця показу Товарної пропозиції на Місцях розміщення, зазначених в п.п. 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3 (за виключенням зазначених Місць розміщення, що відображаються на мобільних пристроях), зазначене правило діє в разі, якщо обрана опція «Спочатку пропозиції з мого регіону».

2.9. Відбір Товарних пропозицій для Показу на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.6, та визначення порядкового місця здійснюється у порядку зменшення Клікабельності. При цьому під час відбору Товарних пропозицій додатково діє правило щодо обмеження кількості Товарних пропозицій одного магазину на одній сторінці – не більше 2 Товарних пропозицій.

2.10. Показ Товарних пропозицій на Місцях розміщення, передбачених цими Загальними правилами, супроводжується показом користувачеві інших складових частин Матеріалів, що надані Замовником і належать до відповідної Товарної пропозиції (описів, зображень тощо).

2.11. Показ окремих складових частин Матеріалів (зображення, опис товару тощо), наданих Замовником, на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.8, не гарантується і здійснюється відповідно до встановлених Яндексом критеріїв релевантності.

2.12. У разі дотриманні умов, наведених у Документі «Вимоги до формату та методу передавання даних» опублікованому на сторінці: https://partner.market.yandex.ua/legal/tt, який є невід'ємною частиною цих Загальних умов, показ Товарної пропозиції на Місцях розміщення, зазначених у Загальних умовах, може супроводжуватися демонстрацією знижки на цю Товарну пропозицію, а також текстовим попередженням такого змісту: «Відсоток знижки розраховано автоматично https://yandex.ru/support/market/answers.xml#discount».

2.12.1. Розмір знижки, продемонстрованої для Товарних пропозицій, зазначених у п. 2.12, може бути додатково виділено кольором, якщо такі Товарні пропозиції мають мінімальну ціну для відповідної Картки товару, а також для всіх Товарних пропозицій зі знижкою – у разі відсутності Картки товару.

2.12.2. Яндекс має право вимкнути Замовникові функціонал показу знижок у разі одноразового порушення останнім умов документа «Вимоги до рекламних матеріалів» (https://yandex.ua/legal/market_adv_rules).

2.13. Показ Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п. 1 цього документа, може супроводжуватися позначкою «Реклама».

2.14. Уразі Кліка на Посилання, надане Замовником, автоматично може додаватися технічний параметр формату «ymclid=________» із зазначенням унікального ідентифікатора зробленого Кліка.

3. Ціни

3.1. Фіксована Вартість послуг «Яндекс.Маркет».

Вартість послуг «Яндекс.Маркет» становить 0,16 у.о. на день.

При цьому розмір мнмального разового платежу за послуги «Яндекс.Маркет» становить 10 у.о.

3.2. Правила, передбачені розділом 3 цих Загальних умов (застосовуються з 01 березня 2016 року до 31 ґрудня 2016 року (включно). З 01 січня 2017 року підлягають застосуванню ціни та інші правила, передбачені розділом 3, які публікуються Яндексом не пізніше, ніж за 1 (один) тиждень до дати набуття ними чинності.

4. Інші умови

4.1. У разі відображення Товарної пропозиції на мобільних пристроях в Матеріалах може бути наявне Посилання на сторінку розділу «Магазини поруч» (магазини на карті) Сервісу Яндекс.Маркет або Посилання на контактну сторінку «Зателефонувати» Сервісу Яндекс.Маркет. У разі зверненні Користувача до Посилання на контактну сторінку «Зателефонувати», Користувачеві може бути показано лише номер контактного телефону магазину Замовника.

4.2. Оброблення Яндексом дій, виконаних Замовником через Веб-інтерфейс клієнта (або через API), а також шляхом передавання файлу у форматі YML, що належать до розміщення Матеріалів, здійснюється протягом такого строку:

  • припинення Показу Товарних пропозицій, оновлення переліку показуваних Товарних пропозицій та інші дії – від 3 до 10 годин (середній строк оброблення цієї дії становить 4 години).

4.3. У разі зупинки Показу Рекламної кампанії послуги перестануть надаватися з моменту оброблення цієї дії Яндексом.

4.4. Яндекс має право періодично з метою розроблення нових пропозицій для рекламодавців проводити експерименти, у рамках яких показ Товарних пропозицій Користувачам, вибраних Яндексом у випадковому порядку на Місцях розміщення, може відбуватися зі зміною умов показу Товарних пропозицій, включаючи, але не обмежуючись, зміною умов відбору і порядку розташування Товарних пропозицій на Місцях розміщення, передбачених цими Загальними умовами, а також на Місцях розміщення, не передбачених Загальними умовами. Під час проведення експериментів Яндекс не гарантує, що усі без винятку Товарні пропозиції буде показано з дотриманням порядку розташування Товарних пропозицій на Місцях розміщення і умов відбору, визначених у цих Загальних умовах, а також із дотриманням інших умов, передбачених цим документом. Оплата Послуг здійснюється відповідно до Вартості послуг «Яндекс.Маркет», визначеної у порядку, передбаченому п. 3 цих Загальних умов. Інформація про проведення таких експериментів доступна Замовникові під час звернення до служби підтримки шляхом надсилання запиту через форму зворотного зв'язку за адресою partner@market.yandex.ua із зазначенням причини звернення і номера рекламної кампанії.

1 у. о. = 10,00 грн (без урахування ПДВ).

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/10042017

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/30032017

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/21032017

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/01032016

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/11022016

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/09122015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/27112015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/11112015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/28102015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/28092015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/15092015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/08092015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/25082015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/19082015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/01072015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/03062015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/26052015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/01042015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/11032015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/25022015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/16022015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/27012015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/30122014

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/19122014

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/21102014

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/06102014

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/29092014

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/31082014

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/30072014

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/02062014

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/07052014

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/04042014

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/17032014

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/17122013

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/13112013

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/25042013

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/15042013

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/14122012

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/30112012

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/25092012

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/14052012