Загальні умови надання послуг Яндекс.Маркет

Цей документ є чинним, якщо розміщений за адресою https://yandex.ua/legal/market_general.

Дата розміщення: 25 квiтня 2013 р.

Дата набуття чинності: 25 квiтня 2013 р.

Обов'язковою умовою надання Яндексом Послуг «Яндекс.Маркет» у випадку вибору Замовником варіанта розміщення Матеріалів «активні продажі» є прийняття та дотримання Замовником вимог і положень, викладених у цьому документі «Загальні умови надання послуг Яндекс.Маркет» (далі «Загальні умови»).

Визначення

Клікабельність (CTR — Click-Through Rate) — співвідношення кількості Кліків до кількості Показів.

Ставка/ціна на Клік (ставка) — ціна Кліка, встановлена Замовником і Яндексом.

Результати пошуку — всі показувані користувачам сторінки інформаційних ресурсів (сайти) в мережі інтернет або в прикладних програмах (у тому числі в програмах для мобільних пристроїв), які містять (відображають) список (-ки) відібраних пошуковою системою посилань на документи та/або ресурси мережі інтернет та/або товарні пропозиції, відповідні пошуковому запиту користувача.

Картка товару — сторінка Сервісу Яндекс.Маркет, що містить опис (характеристики) товару (послуги).

Мікрокартка товару – банер із зображенням, найменуванням товару, зазначеним діапазоном цін на цей товар, іншою інформацією про товар, що містить посилання, яке переадресовує Користувача на Картку товару. Мікрокартка товару може бути видною на сторінках результатів пошуку Сервісу Яндекс.Маркет, у рекламному блоці над результатами пошуку на сторінках Сервісу Яндекс.Пошук, а також на інших сторінках інтернет-ресурсів Яндекса.

Картка пропозиції магазину – сторінка Сервісу Яндекс.Маркет, що містить Товарну пропозицію Замовника у вигляді банера, який може включати зображення, іншу інформацію (найменування товару, найменування магазину Замовника тощо), Посилання, яке переадресовує Користувача до інформаційного ресурсу (сайту) в мережі Інтернет (сайт Замовника/магазин Замовника), адреса (URL) якого зазначена Замовником (Посилання може не бути у разі здійснення Показу Локальної товарної пропозиції (банера) Користувачеві, місце розташування якого не збігається з Регіоном Користувача). На сторінці з Карткою пропозиції магазину можуть також міститися окремі складові частини (зменшені зображення), що належать до інших Матеріалів, у тому числі Матеріалів, наданих іншими замовниками.

Локальна товарна пропозиція — товарна пропозиція рекламодавця, чиє місце знаходження збігається з Регіоном користувача.

Регіон користувача — передбачуваний географічний регіон перебування Користувача, визначений Яндексом в автоматичному режимі, або регіон, встановлений Користувачем самостійно на сайті Яндекса.

Регіональна товарна пропозиція — товарна пропозиція рекламодавця, для якої ним зазначені географічні регіони (країни, міста, райони) доставки, відмінні від його місцезнаходження.

Матеріали — сукупність Товарних пропозицій (Товарних пропозицій ”Онлайн” і Товарних пропозицій ”Офлайн”), що надаються Замовником, інформаційно-довідкових матеріалів, що містять відомості про асортимент, ціни, характеристики, наявність у продажу товарів (робіт, послуг), що запропоновані в магазині Замовника потенційним покупцям в поточний період, інформацію про знаходження стаціонарних точок продажу Замовника, зображення, описи та інші відомості про Товарні пропозиції і магазин.

Товарна пропозиція «Онлайн» — пропозиція товару/роботи/послуги, замовлення/придбання яких Користувач може здійснити на сайті магазину Замовника.

Товарна пропозиція «Офлайн» — пропозиція товару/роботи/послуги, які Користувач може придбати в стаціонарній роздрібній точці продажу Замовника.

1. Місця розміщення

Матеріали, надані Замовником, можуть бути показані на Місцях розміщення, зазначених у цьому розділі Загальних правил.

1.1. Місця розміщення – на результатах пошуку:

• на сервісах Яндекс.Зображення, Яндекс.Блоги – до 5 Товарних пропозицій;

• на сайтах-учасниках Рекламної мережі Яндекса – до 5 Товарних пропозицій.

1.2. Місця розміщення – картка товару на Сервісі Яндекс.Маркет:

1.2.1.Блок «Інтернет-магазини» (крім розділу «Одяг, взуття та аксесуари») – до 5 Товарних пропозицій «Онлайн»;

1.2.2. Блок «Інтернет-магазини» у розділі «Одяг, взуття та аксесуари» — усі Товарні пропозиції «Онлайн»;

1.2.3. Блок «Магазини поруч» - до 5 Товарних пропозицій «Офлайн» з прив’язкою до точки місцевості на карті, що відповідає адресі знаходження стаціонарної роздрібної точки продажу Замовника.

1.3. Місця розміщення:

• сторінки «Ціни в інтернеті» на Сервісі Яндекс.Маркет – всі Товарні пропозиції «Онлайн».

1.4. Місця розміщення:

• сторінки результатів пошуку на Сервісі Яндекс.Маркет – всі Товарні пропозиції «Онлайн».

1.5. Місця розміщення:

• тематичні сторінки сайтів-учасників Рекламної мережі Яндекса – до 5 Товарних пропозицій.

1.6. Місця розміщення:

• сторінки Сервісу Яндекс.Маркет, не перераховані в п.п. 1.1. – 1.5. – всі Товарні пропозиції.

1.7. Місця розміщення:

• рекламний блок на сторінках Сервісу Яндекс.Пошук праворуч від результатів пошуку (до 9 Товарних пропозицій) або під результатами пошуку – (до 4 Товарних пропозицій).

1.8. Місця розміщення:

• рекламний блок над результатами пошуку на сторінках Сервісу Яндекс.Пошук — до 3 Товарних пропозицій.

1.9. Місця розміщення:

• сторінки "Магазини поруч" Сервісу Яндекс.Маркет – всі товарні пропозиції з прив’язкою до точки місцевості на карті, що відповідає адресі знаходження стаціонарної роздрібної точки продажу товару/послуги, що рекламується, та/або точки самовивозу товару, що рекламується.

1.10. Місця розміщення:

Картка пропозиції магазину — одна Товарна пропозиція «Онлайн» (банер) Замовника.

1.11. Товарні пропозиції, які можуть бути показані на Місцях розміщення, зазначених у п.п. 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, також можуть показуватися на сторінках сайтів, які використовують сервіс «Контентне API Яндекс.Маркет» (https://yandex.ua/legal/market_api_content) з дотриманням умов показу (включаючи ціни) Матеріалів, передбачених цим документом для відповідних Місць розміщення, зазначених у п.п. 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9. При цьому кількість показуваних на сторінках сайтів, що використовують сервіс «Контентне API Яндекс.Маркет» (https://yandex.ua/legal/market_api_content), Товарних пропозицій може відрізнятися від передбаченого п.п. 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9.

1.12. Окремі складові частини Матеріалів (зображення, опис товару, ціна або діапазон цін тощо), надані Замовником, можуть бути показаними на Мікрокартці товару, Картці пропозиції магазину, а також на Картці товару.

2. Умови показу Матеріалів

2.1. Показ Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п.п. 1.1, 1.2.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9 здійснюється за умови наявності у відповідному пошуковому запиті Користувача слова/словосполучення (далі – ключове слово), яке використовується в найменуванні Товарної пропозиції або в найменуванні категорії товарів (послуг) Бази даних "Яндекс.Маркет", до якої відноситься ця Товарна пропозиція. На Місцях розміщення, зазначених у п.п. 1.1, 1.7, 1.8 здійснюється Показ лише Локальних і Регіональних товарних пропозицій.

2.2. Відбір Товарних пропозицій для Показу на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.1 здійснюється з врахуванням виробництва Клікабельності та Ставки на Клік. Відібрані Товарні пропозиції розміщуються в порядку зменшення Ставки на Клік.

2.3. Відбір Товарних пропозицій для Показу на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.2, і визначення порядкового місця здійснюється в порядку зменшення Ставки на Клік.

2.4. Відбір Товарних пропозицій для Показу на Місцях розміщення, зазначених у п.1.4.3, і визначення порядкового місця здійснюється в порядку зменшення Ставки на Клік, а також режиму фільтрації, вибраного Користувачем для відображення результатів пошуку.

У разі коли Товарні пропозиції, що відображуються на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.3, показуються відповідно до вибраного Користувача критерію сортування (сортування за: релевантністю; наявністю та ціною; рейтингом та ціною; ціною тощо), вищезгадане правило відбору Товарних пропозицій не застосовується.

2.5. Відбір Товарних пропозицій для Показу на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.4, здійснюється з урахуванням правила, зазначеного у п. 2.1, а також режиму фільтрації, вибраного Користувачем для відображення результатів пошуку.

2.6. Порядкове місце Показу Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.6, визначається відповідно до встановлених Яндексом критеріїв релевантності.

У разі коли Товарні пропозиції, що відображуються на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.6, показуються відповідно до вибраного Користувачем критерію сортування (за ціною, популярністю, новизною тощо), вищезгадане правило визначення порядкового місця Показу Товарних пропозицій не застосовується.

2.7. Товарні пропозиції на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.5, показуються за умови наявності автоматично встановленої Яндексом потенційної відповідності Товарної пропозиції тематиці (контексту) веб-сторінки, на якій вона показується.

Замовник може відмовитися від Показів Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.5, через Веб-інтерфейс Клієнта.

2.8. У разі збігу ключового слова та інших показників, визначених Замовником для різних Товарних пропозицій відповідного магазину, для Показу на Місцях розміщення, зазначених у п.п. 1.1, 1.2.1, 1.2.3, 1.5, буде вибрано лише одну Товарну пропозицію: а) для Показу на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.1, в якого добуток Клікабельності та Ставки на Клік є найкращим; б) для Показу на Місцях розміщення, зазначених у п.п. 1.2.1, 1.2.3, 1.5, в якого Ціна на Клік є найвищою.

2.9. Порядкове місце Показу Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.4, здійснюється в порядку зменшення добутку Клікабельності та Ставки на Клік.

При цьому для перших чотирьох сторінок результатів пошуку (за винятком результатів пошуку в розділі "Магазини на карті" Сервісу Яндекс.Маркет) додатково діють наступні правила: щодо обмеження кількості Товарних пропозицій одного магазину – в розмірі не більше 2 Товарних пропозицій; CTR Товарної пропозиції за ключовим словом вище 0,5%. Після того, як відображено по 2 Товарні пропозиції кожного магазину, що розміщуються за відповідним запитом (за умови, що зазначений обсяг Товарних пропозицій менший за кількість Товарних пропозицій, розміщуваних на перших чотирьох сторінках результатів пошуку) порядкове місце Показу Товарних пропозицій визначається відповідно до правила, викладеного в першому абзаці цього пункту. У разі коли Товарні пропозиції, що відображуються на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.4, показуються відповідно до вибраного Користувачем критерієм сортування (за ціною, популярністю, новизною тощо), вищезгадане правило визначення порядкового місця Показу Товарних пропозицій не застосовується.

2.10. При визначенні порядкового місця Показу Товарної пропозиції на Місцях розміщення додатково діє таке правило: всі Локальні товарні пропозиції мають пріоритет над Регіональними товарними пропозиціями.

2.11. Відбір Товарних пропозицій для Показу на Місцях розміщення, вказаних в п. 1.9, та визначення порядкового місця здійснюється в порядку зменшення Ставки на Клік. За цього відбору Товарних пропозицій додатково діє правило щодо обмеження кількості Товарних пропозицій одного магазину на одній сторінці – не більше 2 Товарних пропозицій.

2.12. На Місцях розміщення, зазначених у п. 1.7:

  • при Показі ПІД РЕЗУЛЬТАТАМИ пошуку на першій сторінці одночасно може бути показано до 4-х Товарних пропозицій статично, тобто гарантовано при кожному пошуковому запиті (далі – «Гарантовані місця»), на другій і наступних сторінках результатів пошуку одночасно до 4-х Товарних пропозицій, що не потрапили у рекламний блок, зазначений у п. 1.8 Загальних умов (далі – «Спецрозміщення»), динамічно (тобто чергуючись) — це Динамічні місця;

  • при Показі ПРАВОРУЧ від результатів пошуку одночасно може бути показано до 4-х Товарних пропозицій статично, тобто гарантовано при кожному пошуковому запиті (далі – «Гарантовані місця»), та до 5-ти Товарних пропозицій динамічно (тобто чергуючись) — це Динамічні місця.

Порядкове місце Показу Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.7 здійснюється відповідно до таких правил:

  • Відбір Товарних пропозицій здійснюється в порядку зменшення добутку Клікабельності та Ставки на Клік. Відібрані Товарні пропозиції розміщуються в порядку зменшення Ставки на Клік. Товарні пропозиції з найкращими показниками потрапляють в Гарантовані місця.

Показ Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.7, здійснюється на розсуд Яндекса або праворуч від результатів пошуку, або під результатами пошуку.

2.13. Одночасно в Спецрозміщенні може бути показано до 3-х Товарних пропозицій. Товарні пропозиції показуються статично, тобто гарантовано при кожному пошуковому запиті.

Відбір Товарних пропозицій здійснюється в порядку зменшення добутку Клікабельності і Ставки на Клік. Відібрані Товарні пропозиції розміщуються в порядку зменшення Ставки на Клік. При цьому для Спецрозміщення додатково діє правило: мінімальне значення добутку Клікабельності і Ставки на Клік, необхідне для відбору Товарної пропозиції для Показу в Спецрозміщенні. У зв'язку з цим цілком нормальною буде ситуація, коли показується багато оголошень Яндекс.Директа/Товарних пропозицій Яндекс.Маркета на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.7, але жодне з них не потрапляє в Спецрозміщення.

2.14. Товарні пропозиції можуть не відображатися на Місцях розміщення, зазначених у п.п. 1.7, 1.8, оскільки за деякими запитам вони можуть витіснятися рекламними оголошеннями Яндекс.Директ.

2.15. Якщо CTR Товарної пропозиції за будь-яким ключовим словом виявиться нижчим за 0,1% Яндекс має право призупинити або припинити Показ цієї Товарної пропозиції за таким ключовим словом на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.1, 1.7, 1.8.

2.16. Додатково до умов, передбачених п.п. 2.12 - 2.15, діє наступне правило:

У випадку, якщо Посилання у рекламного оголошення Яндекс.Директ і Товарної пропозиції Яндекс.Маркета ведуть на один і той же інформаційний ресурс (сайт)/домен в мережі Інтернет, на Місцях розміщення, зазначених у п.п. 1.7, 1.8, буде показано лише рекламне оголошення або тільки Товарну пропозицію, у якого (якої) добуток Клікабельності на Ціну на Клік буде найкращим.

2.17. Умови Показу Матеріалів на Місцях розміщення, зазначені в п. 1.2.2 і п. 1.10.

2.17.1. Показ Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.2.2, здійснюється за дотримання умов, наведених у Документі «Розділ "Одяг, взуття та аксесуари". Особливості та умови розміщення», опублікованому на сторінці http://partner.market.yandex.ua/legal/clothes, який є невід'ємною частиною цих Загальних умов.

2.17.2. Відбір Товарних пропозицій для Показу на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.2.2, і визначення порядкового місця здійснюється в порядку зменшення Ставки на Клік.

2.17.3. Товарні пропозиції, відображені на Місцях розміщення, зазначені в п. 1.2.2, показуються відповідно до встановлених за замовчуванням або обраних Користувачем характеристик товару (розмір, колір тощо). Здійснюється Показ лише Товарних пропозицій, які повністю відповідають установленим за замовчуванням або обраним Користувачем характеристикам товару.

2.17.4. У разі, коли Товарні пропозиції, відображені на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.2.2, показано відповідно до обраного Користувачем режимом сортування (за ціною, популярністю, новизною тощо), зазначене в пунктах 2.17.2 і 2.17.3 правило визначення порядкового місця Показу Товарних пропозицій не застосовується.

2.17.5. Показ Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.10, здійснюється відповідно до встановлених Яндексом критеріїв релевантності.

Показ Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.10, можливий лише за умови надання Замовником Матеріалів, що містять зображення, які відповідають Товарним пропозиціям, опису товарів.

2.18. Показ Товарних пропозицій на Місцях розміщення, передбачених даними Загальними правилами, супроводжується показом користувачеві інших складових частин Матеріалів, що надані Замовником, відносяться до відповідної Товарної пропозиції (описів, зображень тощо).

2.19. Показ окремих складових частин Матеріалів (зображення, опис товару тощо), наданих Замовником, на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.12, не гарантується і здійснюється відповідно до встановлених Яндексом критеріїв релевантності.

3. Ціни

3.1. Фіксована Ставка на Клік.

Для Місць розміщення, зазначених у п. 1.4. (лише коли Товарні пропозиції відображуються відповідно до критеріїв сортування, вибраних Користувачем), 1.6, встановлено фіксовану Ставку на Клік в такому розмірі: 0,1 у.о. за Клік

Для всіх товарних пропозицій, окрім Книг 0,1 у.о. за Клік.

Для товарних пропозицій – Книги 0,05 у.о. за Клік.

3.2. Встановлювана Замовником Ставка на Клік

Для Місць розміщення, зазначених у п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9. (за винятком Товарних пропозицій відповідно до вибраного критерію сортування, вибраними Користувачем), Замовник встановлює Ставку на Клік самостійно.

Ставка на Клік може бути встановлена Замовником у таких межах:

від 0,1 у.о. (для товарних пропозицій – Книги від 0,05 у.о.) до 10 у.о. за Клік для всіх Місць розміщень, зазначених у цьому пункті.

Якщо Ставку на Клік не зазначено, вважається, що вона дорівнює Фіксованій Ставці на Клік:

Для всіх товарних пропозицій, окрім Книг 0,1 у.о. за Клік;

Для товарних пропозицій – Книги 0,05 у.о. за Клік.

Якщо Замовником встановлено Ставку на Клік більше максимально або менше мінімально допустимої, вважається, що Ставка на Клік дорівнює максимально або мінімально допустимому розміру.

3.3. Набрання чинності Ставки на Клік

Ставка на Клік, встановлена Замовником, набирає чинності з моменту оновлення Бази даних "Яндекс.Маркет".

4. Інші умови

4.1. Автоброкер встановлює Ціну на Клік для Місць розміщення, зазначених у п.п. 1.1, 1.2.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, при кожному Показі Товарної пропозиції у розмірі мінімально достатньої для забезпечення Товарній пропозиції найкращої з можливих позицій Показу на Місці розміщення.

Опція Автоброкер вмикається/вимикається Замовником самостійно через Веб-інтерфейс клієнта. При цьому Замовник визнає, що Ціна на Клік, встановлена із застосуванням Автоброкера, вважається встановленою самим Замовником.

4.2. У разі відображення Товарної пропозиції на мобільних пристроях в Матеріалах може бути присутнє Посилання на сторінку розділу "Магазини поруч" (магазини на карті) Сервісу Яндекс.Маркет або Посилання на контактну сторінку "Зателефонувати" Сервісу Яндекс.Маркет. При зверненні Користувача до Посилання на контактну сторінку "Зателефонувати", Користувачеві може бути показаний лише номер контактного телефону магазину Замовника.

4.3. Вибір варіанту розміщення Матеріалів «активні продажі» здійснюється Замовником через Веб-інтерфейс клієнта.

4.3.1. У випадку, якщо до моменту акцепта Замовником Оферти на надання послуг Яндекс.Маркет (розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/oferta_market), Замовник придбавав Послуги Яндекс.Маркет на умовах, у відповідності до яких вартість послуг Яндекс.Маркет визначалась виходячи з цін на Клік та кількості Кліків за звітний період, надання послуг Яндекс.Маркет здійснюється на умовах, що передбачені дійсним документом, за виключенням випадку, коли Замовник через Веб-інтерфейс клієнта обрав варіант розміщення «старт».

4.4. Оброблення Яндексом дій, здійснених Замовником через Веб-інтерфейс клієнта (або через API), а також шляхом передавання файлу у форматі YML, що належать до розміщення Матеріалів, здійснюється впродовж такого строку:

• зміна Ціни на Клік від 3 до 10 годин (середній строк оброблення цієї дії складає 4 години);

• припинення Показу Товарних пропозицій, оновлення переліку показуваних Товарних пропозицій та інші дії від 3 до 10 годин (середній строк оброблення цієї дії складає 4 години).

4.5. За умови зміни Замовником Ціни на Клік, Кліки оплачуються за старою ціною до моменту оброблення цієї дії Яндексом.

4.6. За умови зупинення Показу Рекламної кампанії послуги перестануть надаватися з моменту оброблення цієї дії Яндексом. При цьому в цей період Кліки оплачуються відповідно до встановленої Замовником Ціни на Клік.

1 у.о. = 6,75 грн. (без урахування ПДВ).

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/15042013

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/14122012

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/30112012

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/25092012

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/14052012