Загальні умови надання послуг Яндекс.Маркет

Цей документ є чинним, якщо розміщений за адресою https://yandex.ua/legal/market_general.

Дата розміщення: 27 листопада 2015 р.

Дата набуття чинності: 27 листопада 2015 р.

Обов'язковою умовою надання Яндексом Послуг «Яндекс.Маркет» у випадку вибору Замовником варіанта розміщення Матеріалів «активні продажі» є прийняття та дотримання Замовником вимог і положень, викладених у цьому документі «Загальні умови надання послуг Яндекс.Маркет» (далі «Загальні умови»).

Визначення

Клікабельність (CTR — Click-Through Rate) — співвідношення кількості Кліків до кількості Показів.

Ставка/ціна на Клік (ставка) — ціна Кліка, встановлена Замовником і Яндексом.

Результати пошуку — всі показувані користувачам сторінки інформаційних ресурсів (сайти) в мережі інтернет або в прикладних програмах (у тому числі в програмах для мобільних пристроїв), які містять (відображають) список (-ки) відібраних пошуковою системою посилань на документи та/або ресурси мережі інтернет та/або товарні пропозиції, відповідні пошуковому запиту користувача.

Картка товару — сторінка Сервісу Яндекс.Маркет, що містить опис (характеристики) товару (послуги).

Мікрокартка товару – банер із зображенням, найменуванням товару, зазначеним діапазоном цін на цей товар, іншою інформацією про товар, що містить посилання, яке переадресовує Користувача на Картку товару. Мікрокартка товару може бути видною на сторінках результатів пошуку Сервісу Яндекс.Маркет, у рекламному блоці над результатами пошуку на сторінках Сервісу Яндекс.Пошук, а також на інших сторінках інтернет-ресурсів Яндекса.

Картка пропозиції магазину – сторінка Сервісу Яндекс.Маркет, що містить Товарну пропозицію Замовника у вигляді банера, який може включати зображення, іншу інформацію (найменування товару, найменування магазину Замовника тощо), Посилання, яке переадресовує Користувача до інформаційного ресурсу (сайту) в мережі Інтернет (сайт Замовника/магазин Замовника), адреса (URL) якого зазначена Замовником (Посилання може не бути у разі здійснення Показу Локальної товарної пропозиції (банера) Користувачеві, місце розташування якого не збігається з Регіоном Користувача). На сторінці з Карткою пропозиції магазину можуть також міститися окремі складові частини (зменшені зображення), що належать до інших Матеріалів, у тому числі Матеріалів, наданих іншими замовниками.

Локальна товарна пропозиція — товарна пропозиція рекламодавця, чиє місце знаходження збігається з Регіоном користувача.

Регіон користувача — передбачуваний географічний регіон перебування Користувача, визначений Яндексом в автоматичному режимі, або регіон, встановлений Користувачем самостійно на сайті Яндекса.

Регіональна товарна пропозиція — товарна пропозиція рекламодавця, для якої ним зазначені географічні регіони (країни, міста, райони) доставки, відмінні від його місцезнаходження.

Матеріали — сукупність Товарних пропозицій (Товарних пропозицій ”Онлайн” і Товарних пропозицій ”Офлайн”), що надаються Замовником, інформаційно-довідкових матеріалів, що містять відомості про асортимент, ціни, характеристики, наявність у продажу товарів (робіт, послуг), що запропоновані в магазині Замовника потенційним покупцям в поточний період, інформацію про знаходження стаціонарних точок продажу Замовника, зображення, описи та інші відомості про Товарні пропозиції і магазин.

Товарна пропозиція «Онлайн» — пропозиція товару/роботи/послуги, замовлення/придбання яких Користувач може здійснити на сайті магазину Замовника.

Товарна пропозиція «Офлайн» — пропозиція товару/роботи/послуги, які Користувач може придбати в стаціонарній роздрібній точці продажу Замовника.

1. Місця розміщення

Матеріали, надані Замовником, можуть бути показані на Місцях розміщення, зазначених у цьому розділі Загальних правил.

1.1. Місця розміщення – на результатах пошуку:

• на сервісах Яндекс.Зображення, Яндекс.Блоги – до 5 Товарних пропозицій;

• на сайтах-учасниках Рекламної мережі Яндекса – до 5 Товарних пропозицій.

1.2. Місця розміщення – картка товару на Сервісі Яндекс.Маркет:

1.2.1. Блок «Пропозиції магазинів» (крім категорій з особливими умовами розміщення* ) — до 6 Товарних пропозицій «Онлайн» в розділах «Опис», «Характеристики», «Відгуки», «Огляди», «Обговорення» картки товару на Сервісі Яндекс.Маркет. Найменування блоку «Пропозиції магазинів» може не показуватися.

1.2.2. Блок «Пропозиції магазинів у категоріях з особливими умовами розміщення* — усі товарні пропозиції «Онлайн». Найменування блоку «Пропозиції магазинів» може не показуватися.

* Категорії з особливими умовами розміщення наведені у розділі «Формат даних» документа «Вимоги до формату та методу передачі даних», що опублікований на сторінці http://partner.market.yandex.ua/legal/tt.

1.2.3. Блок «Магазини на карті» - до 5 Товарних пропозицій «Офлайн» з прив’язкою до точки місцевості на карті, що відповідає адресі знаходження стаціонарної роздрібної точки продажу Замовника.

1.3. Місця розміщення:

1.3.1. Сторінки «Ціни» на Сервісі Яндекс.Маркет – всі Товарні пропозиції «Онлайн».

1.3.2. Блок «Товарна пропозиція за замовчуванням» (в деяких випадках може супроводжуватися позначкою «Замовити на Маркеті» або «Спецпропозиція») - 1 Товарна пропозиція:

• на Картці товару на Сервісі Яндекс.Маркет – в лівій частині сторінки під ціною на Картці товару;

• в розділах «Характеристики», «Ціни», «Відгуки», «Огляди», «Обговорення», на сторінці «Середня ціна» Картки товару на Сервісі Яндекс.Маркет - у правій частині сторінки; на спеціальній сторінці із зображенням товару - у лівій частині сторінки.

Показ блоку «Товарна пропозиція за замовчуванням» не гарантується і здійснюється на розсуд Яндекса.

1.4. Місця розміщення:

• сторінки результатів пошуку на Сервісі Яндекс.Маркет – всі Товарні пропозиції «Онлайн».

1.5. Місця розміщення:

• сторінки Сервісу Яндекс.Маркет, не перераховані в п.п. 1.1. – 1.4. – всі Товарні пропозиції.

1.6. Місця розміщення:

1.6.1. Блок «карткова товарна врізка» на сторінках Сервісу Яндекс.Пошук – до 5 Товарних пропозицій;

1.6.2. Блок «пошукова товарна врізка» на сторінках Сервісу Яндекс.Пошук – до 4 Товарних пропозицій (при Показі зазначеного блоку праворуч від пошукової видачі Сервісу Яндекс.Пошук - до 9 Товарних пропозицій).

Показ блоків «карткова товарна врізка» та «пошукова товарна врізка» не гарантується і здійснюється на розсуд Яндекса.

1.7. Місця розміщення:

• рекламний блок над результатами пошуку на сторінках Сервісу Яндекс.Пошук — до 3 Товарних пропозицій.

1.8. Місця розміщення:

• сторінки "Магазини поруч" Сервісу Яндекс.Маркет – всі товарні пропозиції з прив’язкою до точки місцевості на карті, що відповідає адресі знаходження стаціонарної роздрібної точки продажу товару/послуги, що рекламується, та/або точки самовивозу товару, що рекламується.

1.9. Місця розміщення:

Картка пропозиції магазину — одна Товарна пропозиція «Онлайн» (банер) Замовника.

1.10. Товарні пропозиції, які можуть бути показані на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, також можуть показуватися на сайтах та/або в програмах, що належать Яндексу та/або третім особам і використовують сервіс «Контентне API Яндекс.Маркет» (https://yandex.ua/legal/market_api_content) з дотриманням умов показу Матеріалів (включаючи ціни), передбачених цим документом для відповідних Місць розміщення, зазначених у п. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8. При цьому кількість і вибірка (без зміни передбачених сервісом «Контентне API Яндекс.Маркет» методів сортування) Товарних пропозицій, які показуються на сторінках сайтів, що використовують сервіс «Контентне API Яндекс.Маркет» (https://yandex.ua/legal/market_api_content), можуть відрізнятися від передбаченого п.п. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8.

1.11. Окремі складові частини Матеріалів (зображення, опис товару, ціна або діапазон цін тощо), надані Замовником, можуть бути показаними на Мікрокартці товару, Картці пропозиції магазину, а також на Картці товару.

2. Умови показу Матеріалів

2.1. Показ Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п.п. 1.1, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, здійснюється за умови наявності у відповідному пошуковому запиті Користувача слова/словосполучення (далі – Ключове слово), яке використовується в найменуванні Товарної пропозиції або в найменуванні категорії товарів (послуг) Бази даних "Яндекс.Маркет", до якої відноситься ця Товарна пропозиція. На Місцях розміщення, зазначених у п.п. 1.1, 1.6, 1.7 здійснюється Показ лише Локальних і Регіональних товарних пропозицій.

2.1.1. Показ Товарних пропозицій відповідно до п. 2.1 Загальних умов може здійснюватися також у випадках, коли замість зазначеного в п. 2.1 слова/словосполучення використовується його синонім, розмовний аналог, аналог іншою мовою (в тому числі відтворений за допомогою транслітерації), інша інтерпретація даного слова/словосполучення, задана Яндексом).

2.2. Відбір Товарних пропозицій для Показу на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.1 здійснюється з врахуванням виробництва Клікабельності та Ставки на Клік. Відібрані Товарні пропозиції розміщуються в порядку зменшення Ставки на Клік.

2.3. Відбір Товарних пропозицій для Показу на Місцях розміщення, зазначених у п. п. 1.2.2, 1.2.3, і визначення порядкового місця здійснюється у порядку зменшення Ставки на Клік. Відбір Товарних пропозицій для Показу на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.6.2, і визначення порядкового місця здійснюється в порядку зменшення Ставки на Клік з урахуванням релевантності Товарної пропозиції.

Для цілей цього пункту під релевантністю розуміється найкраща відповідність Товарної пропозиції відповідно до певного запиту інтересам користувачів, які шукають інформацію, що визначається з урахуванням безлічі факторів.

2.3.1. Показ Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.6.2, здійснюється в наступному порядку: зліва направо здійснюється Показ відібраних Товарних пропозицій у порядку зменшення Ставки на Клік з урахуванням релевантності Товарних пропозицій. Показ Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.6.2, здійснюється за умови наявності у Товарній пропозиції зображення товару.

2.4. Відбір Товарних пропозицій для Показу на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.2.1, 1.3.1, 1.6.1, та визначення порядкового місця здійснюється у наступному порядку і відповідно до правил, встановлених п. 2.4.3:

2.4.1. Спочатку відбираються Товарні пропозиції з найвищим показником CPM, на який впливають CTR, Ставка на Клік і для магазинів, що беруть участь у програмі «Замовлення на Маркеті», CR (conversion rate).

Для цілей цих Загальних умов під CR (conversion rate) розуміється відношення кількості замовлень Товарної пропозиції (рекламованого товару), оформлених на Сервісі Яндекс.Маркет і які мають статус «DELIVERY», до кількості здійснених Показів даної Товарної пропозиції на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.2.1, 1.3.1, 1.6.1. Показник CR розраховується тільки для Товарних пропозицій, доступних для замовлення Користувачами в рамках функціоналу «Замовлення на Маркеті»;

2.4.2. Відібрані у зазначеному в п. 2.4.1 порядку Товарні пропозиції розташовуються на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.2.1 та 1.6.1, в порядку зменшення Ставки на Клік, а на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.3.1, наступним чином:

2.4.2.1. перші шість Товарних пропозицій – у зазначеному в п. 2.4.2 порядку (з урахуванням режиму фільтрації, вибраного Користувачем для відображення результатів пошуку);

2.4.2.2. інші Товарні пропозиції – в порядку зменшення показника CPM (з урахуванням режиму фільтрації, вибраного Користувачем для відображення результатів пошуку).

2.4.3. Місце розміщення, зазначене у п. 1.2.1, має поріг входу. Показ Товарних пропозицій, відібраних для Показу на зазначеному Місці розміщення, з урахуванням положень п. 2.4 здійснюється в наступному порядку:

2.4.3.1. На Місці розміщення розташовуються тільки ті Товарні пропозиції, відібрані відповідно до п. 2.4.1, чия Ставка на Клік перевищує встановлений для п. 1.2.1 поріг входу.

2.4.3.2. Товарні пропозиції, які подолали поріг входу, розташовуються у порядку, встановленому п. 2.4.2.

2.4.3.3. У випадку, коли жодна із Товарних пропозицій не відповідає вимогам щодо порогу входу, то на Місці розміщення показується тільки одна Товарна пропозиція з числа відібраних у відповідності до п. 2.4.1, чий показник Ставки на Клік є найвищим. При цьому інші Товарні пропозиції, відібрані відповідно до п. 2.4.1, але не відповідають вимогам порогу входу, розташовуються на Місці розміщення, зазначеному у п. 1.3.1, відповідно до положень п. 2.4.2.

2.5. У разі, коли Товарні пропозиції, що відображуються на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.3.1, показуються відповідно до вибраного Користувача критерію сортування (сортування за: релевантністю; наявністю та ціною; рейтингом та ціною; ціною тощо), згадане у п. 2.4.2 правило відбору Товарних пропозицій не застосовується.

2.5.1. При цьому відбір Товарної пропозиції для Показу на Місці розміщення, зазначеному у п.1.3.2, здійснюється у відповідності з наступними умовами:

  • для Показу відбирається Товарна пропозиція з найвищим добутком Клікабельності та Ставки на клік;

  • рейтингу магазину Замовника на Сервісі Яндекс.Маркет не нижче чотирьох зірок;

  • показ здійснюється з урахуванням режиму фільтрації, вибраним Користувачем для відображення результатів пошуку.

Показ Товарної пропозиції на Місці розміщення, зазначеному у п. 1.3.2 не гарантується та здійснюється на розсуд Яндекса.

Для цілей п. 2.5.1 при розрахунку Клікабельності за Товарною пропозицією використовується прогнозований показник Клікабельності.

2.6. Відбір Товарних пропозицій для Показу на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.4, здійснюється з урахуванням правила, зазначеного у п. 2.1, а також режиму фільтрації, вибраного Користувачем для відображення результатів пошуку.

2.6.1. Порядкове місце Показу Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.4, здійснюється в порядку зменшення добутку Клікабельності і Ставки на Клік.

При цьому для перших чотирьох сторінок результатів пошуку (за винятком результатів пошуку в розділі «Магазини на карті Сервісу Яндекс.Маркет) додатково діють наступні правила: по обмеженню кількості Товарних пропозицій одного магазину — в розмірі не більше 5 Товарних пропозицій; CTR Товарної пропозиції по Ключовому слову вище 0,5%. Після того, як відображено по 5 Товарних пропозиції кожного магазину, які розміщуються за відповідним запитом (за умови, що зазначений обсяг Товарних пропозицій менше кількості Товарних пропозицій, що розміщуються на перших чотирьох сторінках результатів пошуку) порядкове місце Показу Товарних пропозицій визначається згідно з правилом, викладеним у першому абзаці цього пункту. У разі, коли Товарні пропозиції, які відображаються на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.4, показуються у відповідності з обраним Користувачем критерієм сортування (по ціні, популярності, новизні тощо), зазначене правило визначення порядкового місця Показу Товарних пропозицій не застосовується.

2.7. Порядкове місце Показу Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.5, визначається відповідно до встановлених Яндексом критеріїв релевантності.

У разі коли Товарні пропозиції, що відображуються на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.5, показуються відповідно до вибраного Користувачем критерію сортування (за ціною, популярністю, новизною тощо), вищезгадане правило визначення порядкового місця Показу Товарних пропозицій не застосовується.

2.8. У разі збігу Ключового слова і інших показників, визначених Замовником для різних Товарних пропозицій відповідного магазину, для Показу на Місцях розміщення, зазначених у п. п. 1.1, 1.2.1, 1.2.3, 1.6, буде вибрано лише одну Товарну пропозицію: а) для Показу на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.1, у якого добуток Клікабельності і Ставки на Клік є найвищим; б) для Показу на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.2.1, 1.2.3, 1.6, у якого Ціна за Клік є найвищою.

2.9. При визначенні порядкового місця Показу Товарної пропозиції на Місцях розміщення додатково діє таке правило: всі Локальні товарні пропозиції мають пріоритет над Регіональними товарними пропозиціями.

2.10. Відбір Товарних пропозицій для Показу на Місцях розміщення, вказаних в п. 1.8, та визначення порядкового місця здійснюється в порядку зменшення Ставки на Клік. За цього відбору Товарних пропозицій додатково діє правило щодо обмеження кількості Товарних пропозицій одного магазину на одній сторінці – не більше 2 Товарних пропозицій.

2.11. На Місцях розміщення, зазначених у п. 1.6:

  • при Показі ПІД РЕЗУЛЬТАТАМИ пошуку на першій сторінці одночасно може бути показано до 4-х Товарних пропозицій статично, тобто гарантовано при кожному пошуковому запиті (далі – «Гарантовані місця»), на другій і наступних сторінках результатів пошуку одночасно до 4-х Товарних пропозицій, що не потрапили у рекламний блок, зазначений у п. 1.7 Загальних умов (далі – «Спецрозміщення»), динамічно (тобто чергуючись) — це Динамічні місця;

  • при Показі ПРАВОРУЧ від результатів пошуку одночасно може бути показано до 4-х Товарних пропозицій статично, тобто гарантовано при кожному пошуковому запиті (далі – «Гарантовані місця»), та до 5-ти Товарних пропозицій динамічно (тобто чергуючись) — це Динамічні місця.

Порядкове місце Показу Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.6 здійснюється відповідно до таких правил:

  • Відбір Товарних пропозицій здійснюється в порядку зменшення добутку Клікабельності та Ставки на Клік. Відібрані Товарні пропозиції розміщуються в порядку зменшення Ставки на Клік. Товарні пропозиції з найкращими показниками потрапляють в Гарантовані місця.

Показ Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.6, здійснюється на розсуд Яндекса або праворуч від результатів пошуку, або під результатами пошуку.

2.12. Одночасно в Спецрозміщенні може бути показано до 3-х Товарних пропозицій. Товарні пропозиції показуються статично, тобто гарантовано при кожному пошуковому запиті.

Відбір Товарних пропозицій здійснюється в порядку зменшення добутку Клікабельності і Ставки на Клік. Відібрані Товарні пропозиції розміщуються в порядку зменшення Ставки на Клік. При цьому для Спецрозміщення додатково діє правило: мінімальне значення добутку Клікабельності і Ставки на Клік, необхідне для відбору Товарної пропозиції для Показу в Спецрозміщенні. У зв'язку з цим цілком нормальною буде ситуація, коли показується багато оголошень Яндекс.Директа/Товарних пропозицій Яндекс.Маркета на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.6, але жодне з них не потрапляє в Спецрозміщення.

2.13. Товарні пропозиції можуть не відображатися на Місцях розміщення, зазначених у п.п. 1.6, 1.7, оскільки за деякими запитам вони можуть витіснятися рекламними оголошеннями Яндекс.Директ.

2.14. Якщо CTR Товарної пропозиції за будь-яким ключовим словом виявиться нижчим за 0,1% Яндекс має право призупинити або припинити Показ цієї Товарної пропозиції за таким ключовим словом на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.1, 1.6, 1.7.

2.15. Додатково до умов, передбачених п.п. 2.11 - 2.14, діє наступне правило:

У випадку, якщо Посилання у рекламного оголошення Яндекс.Директ і Товарної пропозиції Яндекс.Маркета ведуть на один і той же інформаційний ресурс (сайт)/домен в мережі Інтернет, на Місцях розміщення, зазначених у п.п. 1.6, 1.7, буде показано лише рекламне оголошення або тільки Товарну пропозицію, у якого (якої) добуток Клікабельності та Ціни на Клік буде найкращим.

2.16. Умови Показу Матеріалів на Місцях розміщення, зазначені в п. 1.2.2 і п. 1.9.

2.16.1. Показ Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.2.2, здійснюється за дотримання умов, наведених у Документі «Вимоги до формату та методу передачі даних», опублікованому на сторінці http://partner.market.yandex.ua/legal/tt, який є невід'ємною частиною цих Загальних умов.

2.16.2. Відбір Товарних пропозицій для Показу на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.2.2, і визначення порядкового місця здійснюється в порядку зменшення Ставки на Клік.

2.16.3. Товарні пропозиції, відображені на Місцях розміщення, зазначені в п. 1.2.2, показуються відповідно до встановлених за замовчуванням або обраних Користувачем характеристик товару (розмір, колір тощо). Здійснюється Показ лише Товарних пропозицій, які повністю відповідають установленим за замовчуванням або обраним Користувачем характеристикам товару.

2.16.4. У разі, коли Товарні пропозиції, відображені на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.2.2, показано відповідно до обраного Користувачем режимом сортування (за ціною, популярністю, новизною тощо), зазначене в пунктах 2.16.2 і 2.16.3 правило визначення порядкового місця Показу Товарних пропозицій не застосовується.

2.16.5. Показ Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.9, здійснюється відповідно до встановлених Яндексом критеріїв релевантності.

Показ Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.9, можливий лише за умови надання Замовником Матеріалів, що містять зображення, які відповідають Товарним пропозиціям, опису товарів.

2.17. Показ Товарних пропозицій на Місцях розміщення, передбачених даними Загальними правилами, супроводжується показом користувачеві інших складових частин Матеріалів, що надані Замовником, відносяться до відповідної Товарної пропозиції (описів, зображень тощо).

2.18. Показ окремих складових частин Матеріалів (зображення, опис товару тощо), наданих Замовником, на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.11, не гарантується і здійснюється відповідно до встановлених Яндексом критеріїв релевантності.

2.18.1. Відбір Товарних пропозицій для Показу на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.3.2, здійснюється наступним чином:

2.18.1.1. Серед Локальних товарних пропозицій зі статусом «в наявності» для Показу відбирається Товарна пропозиція з найвищим добутком Клікабельності і Ставки на Клік. У випадку, якщо декілька Товарних пропозицій задовольняють зазначеним у цьому пункті критеріям показу, для Показу з них відбирається Товарна пропозиція Магазину з великим рейтингом, або, у випадку однакового рейтингу Магазинів, - Товарна пропозиція з найбільшою Ставкою на Клік.

2.18.1.2. У разі відсутності Локальних товарних пропозицій зі статусом «в наявності», відбір Товарної пропозиції для Показу здійснюється серед Регіональних товарних пропозицій (у разі наявності доставки товару в Регіон Користувача) способом, зазначеним у п. 2.18.1.1 Загальних умов.

2.18.2. При Показі Товарної пропозиції на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.3.2, Яндекс не гарантує показ Посилання, що переадресує Користувача до інформаційного ресурсу (сайту) в мережі Інтернет (сайт Замовника/магазин Замовника), адресу (URL) якого зазначено Замовником.

2.18.3. Відбір Товарних пропозицій для Показу на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.3.2, здійснюється тільки серед Товарних пропозицій «Онлайн».

2.19. При дотриманні умов, наведених у Документі «Вимоги до формату та методу передавання даних» опублікованому на сторінці: https://partner.market.yandex.ua/legal/tt, який є невід'ємною частиною цих Загальних умов, показ Товарної пропозиції на Місцях розміщення, зазначених у Загальних умовах, може супроводжуватися демонстрацією знижки на дану Товарну пропозицію, а також текстовим попередженням наступного змісту: «Відсоток знижки розрахований автоматично http://help.yandex.ru/market/answers.xml#discount».

2.19.1. Розмір знижки, продемонстрованої для Товарних пропозицій, зазначених у п. 2.19, може бути додатково виділено кольором, якщо такі Товарні пропозиції мають мінімальну ціну для відповідної Картки товару, а також для всіх Товарних пропозицій зі знижкою – при відсутності Картки товару.

2.19.2. Яндекс має право відключити Замовнику функціонал показу знижок у разі одноразового порушення останнім умов документу «Вимоги до рекламних матеріалів» (https://yandex.ua/legal/market_adv_rules).

2.20. Показ Товарних пропозицій на Місцях розміщення, зазначених у п. 1 цього документа, може супроводжуватися позначкою «Реклама».

2.21. При Кліку на Посилання, наданого Замовником, автоматично може додаватися технічний параметр формату «ymclid=________» із зазначенням унікального ідентифікатора зробленого Кліка.

3. Ціни

3.1. Фіксована Ставка на Клік.

Для Місць розміщення, зазначених у п. 1.4. (лише коли Товарні пропозиції відображуються відповідно до критеріїв сортування, вибраних Користувачем), 1.5, встановлено фіксовану Ставку на Клік в такому розмірі: 0,1 у.о. за Клік.

Для всіх товарних пропозицій, окрім Книг 0,1 у.о. за Клік.

Для товарних пропозицій – Книги 0,05 у.о. за Клік.

3.2. Встановлювана Замовником Ставка на Клік

Для Місць розміщення, зазначених у п.п. 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.4 (за винятком Товарних пропозицій відповідно до критеріїв сортування, вибраних Користувачем), 1.6, 1.7, 1.8, Замовник встановлює Ставку на Клік самостійно.

Ставка на Клік для Місця розміщення, зазначеного у п. 1.3.2, дорівнює Ставці на Клік, яка встановлена Замовником для Місця розміщення, зазначеного у п. 1.3.1 (з урахуванням, передбаченого п. 4.1), у тому числі у випадку, коли Товарна пропозиція показана у відповідності до критеріїв сортування, вибраних Користувачем.

При цьому, Ставка на Клік, списана Яндексом за Клік по Товарній пропозиції, показаній на Місцях розміщення, зазначених у п. 1.6.1 та 1.6.2, може бути меншою за встановлену Замовником Ставку на Клік для зазначеного Місця розміщення.

3.2.1. Ставка на Клік може бути встановлена Замовником у таких межах:

від 0,1 у.о. (для товарних пропозицій – Книги від 0,05 у.о.) до 84,05 у.о. за Клік для всіх Місць розміщень, зазначених у цьому пункті.

Якщо Ставку на Клік не зазначено, вважається, що вона дорівнює Фіксованій Ставці на Клік:

Для всіх товарних пропозицій, окрім Книг 0,1 у.о. на Клік;

Для товарних пропозицій – Книги 0,05 у.о. на Клік.

Якщо Замовником встановлено Ставку на Клік більше максимально або менше мінімально допустимої, вважається, що Ставка на Клік дорівнює максимально або мінімально допустимому розміру.

3.3. Набрання чинності Ставки на Клік

Ставка на Клік, встановлена Замовником, набирає чинності з моменту оновлення Бази даних "Яндекс.Маркет" з урахуванням положень, передбачених п. 4.4 Загальних умов.

3.4. При показі Товарних пропозицій зі знижкою (п. 2.19 Загальних умов) Ставка на Клік, встановлена з урахуванням положень розділів 3 і 4 Загальних умов, автоматично збільшується на 0,05 у.о.

3.5. Правила, передбачені розділом 3 цих Загальних умов (включаючи пп. 3.1 – 3.4) застосовуються до 17 січня 2016 року (включно). З 18 січня 2016 року підлягають застосуванню ціни та інші правила, передбачені розділом 3, які публікуються Яндексом не пізніше, ніж за 1 тиждень до дати їх вступу в силу.

4. Інші умови

4.1. Автоброкер встановлює Ціну на Клік для Місць розміщення, зазначених у п.п. 1.1, 1.2.1, 1.2.3, 1.3.1, 1.4, 1.6, 1.7, при кожному Показі Товарної пропозиції у розмірі мінімально достатньої для забезпечення Товарній пропозиції найкращої з можливих позицій Показу на Місці розміщення.

Опція Автоброкер вмикається/вимикається Замовником самостійно через Веб-інтерфейс клієнта. При цьому Замовник визнає, що Ціна на Клік, встановлена із застосуванням Автоброкера, вважається встановленою самим Замовником.

4.1.1. У разі використання Замовником сервісів Яндекса або третіх осіб, які дозволяють здійснювати управління (в тому числі автоматизоване) Ставками/Цінами на Клік і/або використовувати інший супутній функціонал, Замовник визнає, що всі дії, здійснені користувачем такого сервісу, що одержав доступ до відповідного функціоналу з використанням логіна і пароля Замовника на сайті Яндекса, вважаються здійсненими Замовником.

Яндекс не надає жодних гарантій стосовно працездатності, ефективності та функціональності подібних сервісів, а також їх відповідності цілям і очікуванням Замовника.

4.2. У разі відображення Товарної пропозиції на мобільних пристроях в Матеріалах може бути присутнє Посилання на сторінку розділу "Магазини поруч" (магазини на карті) Сервісу Яндекс.Маркет або Посилання на контактну сторінку "Зателефонувати" Сервісу Яндекс.Маркет. При зверненні Користувача до Посилання на контактну сторінку "Зателефонувати", Користувачеві може бути показаний лише номер контактного телефону магазину Замовника.

4.3. Вибір варіанту розміщення Матеріалів «активні продажі» здійснюється Замовником через Веб-інтерфейс клієнта.

4.3.1. У випадку, якщо до моменту акцепта Замовником Оферти на надання послуг Яндекс.Маркет (розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/oferta_market), Замовник придбавав Послуги Яндекс.Маркет на умовах, у відповідності до яких вартість послуг Яндекс.Маркет визначалась виходячи з цін на Клік та кількості Кліків за звітний період, надання послуг Яндекс.Маркет здійснюється на умовах, що передбачені дійсним документом, за виключенням випадку, коли Замовник через Веб-інтерфейс клієнта обрав варіант розміщення «старт».

4.4. Оброблення Яндексом дій, здійснених Замовником через Веб-інтерфейс клієнта (або через API), а також шляхом передавання файлу у форматі YML, що належать до розміщення Матеріалів, здійснюється впродовж такого строку:

• зміна Ціни на Клік від 3 до 10 годин (середній строк оброблення цієї дії складає 4 години);

• припинення Показу Товарних пропозицій, оновлення переліку показуваних Товарних пропозицій та інші дії від 3 до 10 годин (середній строк оброблення цієї дії складає 4 години).

4.5. За умови зміни Замовником Ціни на Клік, Кліки оплачуються за старою ціною до моменту оброблення цієї дії Яндексом.

4.6. За умови зупинення Показу Рекламної кампанії послуги перестануть надаватися з моменту оброблення цієї дії Яндексом. При цьому в цей період Кліки оплачуються відповідно до встановленої Замовником Ціни на Клік.

4.7. Яндекс має право періодично з метою розроблення нових пропозицій для рекламодавців проводити експерименти (тривалість кожного окремого експерименту не довша ніж 4 тижні), у рамках яких показ Товарних пропозицій Користувачам, вибраних Яндексом у випадковому порядку (кількість таких Користувачів не повинна перевищувати 50 % від усіх Користувачів) на Місцях розміщення, може відбуватися зі зміною умов показу Товарних пропозицій, включаючи, але не обмежуючись, зміною умов відбору і порядку розташування Товарних пропозицій на Місцях розміщення, передбачених цими Загальними умовами, а також на Місцях розміщення, не передбачених Загальними умовами. У рамках експериментів Яндекс також має право змінювати умови показу Товарних пропозицій у рамках функціоналу «Замовлення на Маркеті». Під час проведення експериментів Яндекс не гарантує, що усі без винятку Товарні пропозиції будуть показані з дотриманням порядку розташування Товарних пропозицій на Місцях розміщення і умов відбору, визначених у цих Загальних умовах, а також із дотриманням інших умов, передбачених цим документом. При цьому проведення експериментів не впливає на встановлену Замовником відповідно до цих Загальних умов Ставку за Клік і не призводить до її змінювання. Оплата Послуг здійснюється відповідно до Ставки за Клік, визначеної в порядку, передбаченому п. 3 цих Загальних умов. Інформація про проведення таких експериментів доступна Замовникові під час звернення до служби підтримки шляхом надсилання запиту через форму зворотного зв'язку за адресою partner@market.yandex.ua із зазначенням причини звернення і номера рекламної кампанії. За запитом Замовникові надається інформація про майбутні експерименти, проведення яких починається не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів від дати надсилання Замовником запиту, а також інформація про експерименти, що проводяться у момент отримання запиту.

1 у.о. = 10,00 грн. (без урахування ПДВ).

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/11112015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/28102015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/28092015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/15092015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/08092015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/25082015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/19082015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/01072015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/03062015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/26052015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/01042015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/11032015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/25022015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/16022015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/27012015

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/30122014

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/19122014

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/21102014

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/06102014

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/29092014

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/31082014

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/30072014

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/02062014

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/07052014

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/04042014

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/17032014

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/17122013

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/13112013

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/25042013

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/15042013

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/14122012

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/30112012

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/25092012

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/market_general/14052012