Оформлення замовлення на Яндекс.Маркеті. Умови для магазинів

Цей документ набуває чинності з моменту розміщення його за адресою: https://yandex.ua/legal/market_order_terms.

Дата розміщення: 1 квітня 2015 р.

Дата набуття чинності: 01 квітня 2015 р.

1. Загальна інформація. Терміни та визначення

Замовлення на Маркеті (функціонал «Замовлення на Маркеті», Функціонал) – функціонал сервісу Яндекс.Маркет, що надає можливість Користувачеві оформити та оплатити замовлення товарів/послуг (укласти договір купівлі-продажу товару /відплатний договір надання послуг) із магазином Замовника на сервісі Яндекс.Маркет.

Покупець – Користувач, який здійснює замовлення товарів/послуг у магазині Замовника на сервісі Яндекс.Маркет.

Продавець – особа, зазначена Замовником на сервісі Яндекс.Маркет як продавець для відповідного магазину Замовника. Продавець укладає договір купівлі-продажу товарів / відплатний договір надання послуг / ліцензійний договір із Покупцем у рамках Замовлення, оформленого Покупцем на сервісі Яндекс.Маркет у магазині Замовника. У випадку, якщо Продавець є особою, відмінною від Замовника, Замовник несе перед Яндексом відповідальність за дії Продавця, пов'язані з виконанням зазначеного вище договору з Покупцем, як за свої власні.

Замовлення – оформлене Покупцем на сервісі Яндекс.Маркет замовлення товарів/послуг у магазині Замовника з використанням функціоналу «Замовлення на Маркеті».

Звітний період – календарний місяць.

Умови – цей документ «Оформлення замовлення на Яндекс.Маркеті. Умови для магазинів», який розміщено в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/market_order_terms.

Оферта – документ «Оферта на надання послуг «Яндекс.Маркет», який разміщено в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/oferta_market.

В Умовах можуть бути використані терміни, не зазначені у цьому розділі Умов. У такому випадку такий термін тлумачиться відповідно до тексту Умов. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна у тексті Умов слід керуватися тлумаченням терміна, визначеним: у першу чергу – в Оферті, у другу чергу – законодавством України, у третю чергу – на сервісі Яндекс.Маркет, потім – сформованим (загальновживаним) у мережі інтернет.

2. Умови надання послуги

2.1. Послуга з надання Яндексом Замовникові функціоналу, що дозволяє Користувачеві оформити Замовлення товарів/послуг у магазині Замовника безпосередньо на сервісі Яндекс.Маркет (п. 2.1.2 Оферти), надається Замовникові у разі одночасного виконання Замовником таких умов:

2.1.1. Товарні пропозиції магазину Замовника, стосовно якого купується послуга, містяться на сервісі Яндекс.Маркет (у рамках послуги, передбаченої п. 2.1.1 Оферти) не менше трьох наступних календарних місяців поспіль.

2.1.2. Рейтинг магазину Замовника, стосовно якого купується послуга, на сервісі Яндекс.Маркет становить не менше 3 (трьох) зірок.

2.1.3. Замовник є резидентом України (для цілей Умов «резидент України» визначається у відповідності з Декретом Кабінету міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93).

2.1.4. Продавець, зазначений Замовником на Сервісі і на сайті магазину Замовника, є резидентом України та здійснює реалізацію товарів/послуг, зазначених у Товарних пропозиціях відповідного магазину, на території України.

2.1.5. У разі виконання зазначених у п. 2.1 цього документа умов послуга, зазначена у п. 2.1.2 Оферти, надається Замовникові за умови увімкнення Замовником опції «Програма «Замовлення на Маркеті» через Веб-інтерфейс клієнта.

При цьому Замовник, у якого станом на 01.04.2015 р. не було вимкнено раніше активовану у Веб-інтерфейсі клієнта опцію «Підключення до програми «Купівля на Яндекс.Маркеті», не повинен додатково здійснювати зазначені у п. 2.1.5 Умов дії для отримання доступу до функціоналу «Замовлення на Маркеті» безпосередньо у зазначену дату.

2.1.6. Невід'ємною частиною цих Умов є такі документи, умови яких обов'язкові для дотримання Яндексом і Замовником:

  • «Угода користувача сервісу «API Яндекс.Маркет для партнерів», розміщена у мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/market_api_partner;

  • «Угода користувача сервісів Яндекса», розміщена у мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/rules.

2.1.7. У рамках замовлення, зробленого Користувачем на сервісі Яндекс.Маркет у магазині Замовника, Продавець укладає із Покупцем договір за допомогою акцепту Користувачем пропозиції товару/послуги Продавця, що полягає у здійсненні Користувачем в інтерфейсі користувача оформлення замовлення товару/послуги дій, спрямованих на укладення договору, або здійсненні Користувачем інших дій, передбачених функціональністю сервісу Яндекс.Маркет, що виражають волю Користувача укласти відповідну угоду.

2.1.8. Невиконання або неналежне виконання Продавцем зобов'язань за договором із Покупцем, укладеним із використанням Замовником функціоналу «Замовлення на Маркеті» може бути підставою для відключення магазину Замовника від функціоналу «Замовлення на Маркеті».

2.1.9. Замовник підтверджує і гарантує, що уся інформація про товари і послуги, надана ним у складі Товарних пропозицій, оформлення замовлення яких можливе з використанням функціоналу «Замовлення на Маркеті», а також інформація про відповідну Товарну пропозицію, розміщена на сайті магазину Замовника, є правильною, точною і достовірною, а також містить необхідні відповідно до законодавства про захист прав споживачів відомості, які мають бути надані Покупцеві.

2.1.10. Замовник не має права змінювати умови Замовлення, оформленого Покупцем на сервісі Яндекс.Маркет у рамках функціоналу «Замовлення на Маркеті», за винятком таких умов, які можуть бути змінені за погодженням із Покупцем: адреса доставки, строк доставки, спосіб доставки.

2.1.11. Оформлення передбачених законодавством України документів при здійсненні розрахунків із фізичними особами (квитанції, касові чеки, товарні чеки тощо) у рамках укладеного Продавцем із Покупцем договору у рамках оформлення Замовлення, здійснюється Замовником/Продавцем на підставі даних, зазначених у Веб-інтерфейсі клієнта.

2.1.12. Яндекс не несе відповідальність за договорами, укладеними Замовником/Продавцем із Покупцями у зв'язку з використанням Замовником функціоналу «Замовлення на Маркеті».

2.1.13. У разі якщо виконання Яндексом своїх зобов'язань при наданні Замовникові послуг, передбачених п. 2.1.2 Оферти, стало підставою для пред'явлення Яндексу претензій, позовів та/або приписів щодо сплати штрафних санкцій зі сторони державних органів та/або третіх осіб (у тому числі Користувачів/Покупців), Замовник зобов'язується негайно на вимогу Яндекса надати йому всю запитувану інформацію, що стосується укладеної угоди з Покупцем, сприяти Яндексу у врегулюванні таких претензій і позовів, а також відшкодувати Яндексу документально підтверджені збитки (включаючи судові витрати, витрати щодо сплати штрафів), заподіяні Яндексу внаслідок пред'явлення йому таких претензій, позовів, приписів у зв'язку з порушенням прав третіх осіб та/або чинного законодавства України в результаті надання відповідних послуг Яндексом.

2.1.14. У разі відмови Замовника/Продавця виконувати договір, укладений Замовником/Продавцем із Покупцем у зв'язку з використанням Покупцем і Замовником функціоналу «Замовлення на Маркеті», Замовник виплачує Яндексу штраф у розмірі вартості послуг Яндекса (п. 2.1.2 Оферти), що підлягає списанню (нарахуванню) у рамках відповідного Замовлення, зробленого Покупцем на сервісі Яндекс.Маркет із використанням функціоналу «Замовлення на Маркеті», розрахованого відповідно до правил, передбачених розділом 5 Умов.

2.1.14.1. У разі неодноразової відмови Замовника/Продавця виконувати договір (або його розірвання) у зазначених у п. 2.1.14 випадках протягом одного календарного місяця, Замовник на письмову вимогу Яндекса виплачує Яндексу штраф у розмірі загальної вартості товарів/послуг за договорами, укладеними в календарному місяці Замовником/Продавцем у зв'язку з використанням Замовником функціоналу «Замовлення на Маркеті», але невиконаних Замовником/Продавцем.

2.1.15. Зазначені у п. 2.1.14 штрафи виплачуються тільки на підставі обґрунтованої письмової вимоги Яндекса.

3. Передавання даних. Ставка CPA. Умови оплати і розрахунків

3.1. Замовник самостійно визначає перелік товарів/послуг, які будуть доступні Користувачам для придбання у магазині Замовника у рамках функціоналу «Замовлення на Маркеті».

3.2. Для цілей надання інформації про товари/послуги, які будуть доступні Користувачам для придбання у рамках функціоналу «Замовлення на Маркеті», Замовникові необхідно здійснити наступні дії:

3.2.1. Увімкнути опцію «Підключення до програми «Замовлення на Маркеті» через Веб-інтерфейс клієнта.

3.2.2. Надати перелік Товарних пропозицій, придбання яких у магазині Замовника доступне у рамках функціоналу «Замовлення на Маркеті» у порядку, передбаченому документом «Вимоги до методу передавання даних»;

3.2.3. Надати інформацію про Товарні пропозиції, необхідну для їх підключення до Функціоналу, відповідно до документа «Вимоги до методу передавання даних».

3.3. Для цілей взаємодії Сторін у рамках здійснення Користувачем замовлення на сервісі Яндекс.Маркет Замовник використовує сервіс «API Яндекс.Маркет для партнерів» або Веб-інтерфейс клієнта.

3.3.1. Замовник може керувати методом роботи із замовленнями, вибравши один із способів взаємодії Сторін під час роботи із замовленнями: Партнерський інтерфейс (взаємодія через Веб-інтерфейс клієнта) або API. Для цього у Веб-інтерфейсі клієнта на сторінці «Налаштування Розміщення» у пункті «Режим приймання замовлення» Замовник може вибрати бажаний спосіб взаємодії.

3.3.2. На сторінці «Перелік замовлень» Веб-інтерфейсу клієнта відображаються усі Замовлення, оформлені на сервісі Яндекс.Маркет у магазині Замовника. При цьому якщо Замовник вибрав спосіб взаємодії «Партнерський інтерфейс», то на сторінці «Перелік замовлень» йому доступний функціонал зміни статусів Замовлень.

3.3.3. Якщо Замовник вибрав спосіб взаємодії API, то на сторінці «Перелік замовлень» йому доступний функціонал зміни статусів Замовлень тільки для тих Замовлень, які були оформлені у період застосування способу взаємодії «Партнерський інтерфейс», а для інших Замовлень доступний тільки перегляд.

3.3.4. Замовник у будь-який момент може змінити спосіб взаємодії Сторін під час роботи із Замовленнями, при цьому протягом періоду від 3 до 6 годин після такої зміни Замовник відключається від функціоналу «Замовлення на Маркеті».

3.4 Для цілей передавання даних у рамках функціоналу «Замовлення на Маркеті» за допомогою сервісу «API Яндекс.Маркет для партнерів» Замовник зобов'язується керуватися методами передавання даних, описаними у розділі «Замовлення на Маркеті» за адресою: http://api.yandex.ru/market/partner/doc/dg/reference/all-methods.xml.

3.5. Оплата Покупцем Замовлення, оформленого на сервісі Яндекс.Маркет, здійснюється Покупцем Продавцеві під час отримання товару/послуги.

4. Техничні аспекти Замовлення на Маркеті. Дії Покупця, Яндекса і Замовника

4.1. Попередні дії Покупця


Покупець переглядає товари/послуги (далі – товари) на сторінках сервісу Яндекс.Маркет і поміщає товари в кошик. Покупець може покласти у кошик товари тільки тих магазинів, які підключені до функціоналу «Замовлення на Маркеті». Для цілей цих Умов під кошиком розуміють розділ сервісу Яндекс.Маркет (сторінка), призначений для зберігання інформації про товари/послуги, відібрані Покупцем для придбання, а також для виконання дій, пов'язаних із здійсненням замовлення товарів/послуг у магазині Замовника. У зазначеному розділі Покупцеві надається можливість виконувати такі дії: переглядати відібрані товари/послуги; редагувати замовлення; оформлювати замовлення; окреслювати умови доставки тощо.

4.2. Дії Покупця у кошику


Покупець переходить у кошик, редагує список товарів (видаляє товари/послуги, зазначає кількість тощо) і натискає на кнопку «Оформити замовлення».

При здійсненні Користувачем дій, спрямованих на оформлення Замовлення (натиснення на кнопку «Оформити замовлення»), Яндекс:

4.2.1. У разі якщо Замовник вибрав спосіб взаємодії API, направляє Замовникові на його URL-адресу API запит POST/cart із метою отримання або актуалізації даних про товар/послугу:

ціна і наявність товару у магазині Замовника;

можливість замовлення товару Покупцем у відповідному регіоні;

умови і способи доставки, що залежать від внутрішніх правил магазину Замовника (сума замовлення, кількість замовлених товарів тощо).

Відповідь, надіслана Замовником, повинна містити актуальні дані, які надаються Покупцеві. Ця відповідь спрямовується протягом 2 секунд із моменту отримання запиту.

Якщо після отримання актуальної інформації щодо товарів Покупець вносить у Замовлення зміни, які можуть вплинути на умови виконання Замовлення, Замовникові повторно спрямовується запит POST/cart.

Фактично Покупець може вносити зміни у Замовлення кілька разів, і кажного разу Замовникові спрямовуватиметься запит POST/cart на актуалізацію даних.

4.2.2. У разі якщо Замовник вибрав спосіб взаємодії «Партнерський інтерфейс», вважає актуальними дані про товари/послуги, що передаються у файлі у форматі YML і через Веб-інтерфейс клієнта, які стосуються розміщення Матеріалів. Ці дані обробляються у порядку, передбаченому п. 4.4 документа «Загальні умови надання послуг Яндекс.Маркет»: https://yandex.ua/legal/market_general.

4.2.3. Далі Покупець зазначає персональні дані, адресу, вибирає спосіб доставки тощо, після чого натискає на кнопку «Надіслати замовлення».

4.3. Дії Покупця, Яндекса і Замовника у разі взаємодії через API. Термін виконання дій і наслідки його недотримання Замовником

Якщо Покупець замовив товари у магазині Замовника, тоді у разі натиснення на кнопку «Оформити замовлення» Замовникові спрямовується запит POST/cart для актуалізації даних у зв'язку із надходженням точнішої інформації від Покупця: адреси, способу доставки, способу оплати тощо.

Замовник надсилає відповідь із зазначенням актуальних даних, і якщо вони не змінилися стосовно попереднього запиту, Замовникові спрямовується запит POST/order/accept на прийняття Замовлення. Замовник повинен надіслати відповідь або із підтвердженням прийняття Замовлення, або з відмовою від Замовлення. Час для надсилання відповіді Замовником – 10 секунд з моменту отримання запиту. У разі накопичення 5 (п'яти) запитів без відповіді протягом 30 хвилин або у разі неодноразового порушення терміну відповіді на запит Яндекс має право відключити магазин Замовника від функціоналу «Замовлення на Маркеті».

Після того, як Покупець натиснув на кнопку «Надіслати замовлення», якщо магазин Замовника приймає Замовлення, на стороні сервісу Яндекс.Маркет створюється одне Замовлення у статусі PROCESSING, про що сервіс Яндекс.Маркет повідомляє Замовникові шляхом надсилання запиту POST/order/status. У складі запиту POST/order/status надходять персональні дані Покупця. З цієї миті Замовник може почати обробку Замовлення.

Якщо Замовник відмовляється від Замовлення, він повинен протягом 10 секунд із моменту отримання зазначеного вище запиту надіслати відповідь із зазначенням причини відмови: «інформація про товари та/або опції доставки, зазначена у замовленні, застаріла» (значення OUT_OF_DATE параметра reason).

Якщо під час актуалізації даних за Замовленням з'ясовується, що попередні дані застаріли, Покупцеві показується сповіщення про зміни у Замовленні. У такому випадку Покупець повинен знову натиснути на кнопку «Надіслати замовлення», після чого описаний сценарій повторюється.

Замовникам рекомендується резервувати товари на складах магазину Замовника у момент надсилання ними позитивної відповіді на запит POST/order/accept до моменту отримання статусу PROCESSING або CANCELLED. Орієнтовний час резерву — 10 хвилин.

Після того, як Замовлення перейшло у статус PROCESSING, Замовник може зв'язатися із Покупцем, щоб уточнити деталі щодо Замовлення, а потім почати обробку і виконання Замовлення. Якщо під час уточнення деталей Замовлення Покупець:

  • відмовляється від Замовлення, Замовник повинен надіслати запит PUT /campaigns/{campaignId}/orders/{orderId}/status, повідомивши у тілі запиту новий статус CANCELLED з уточненням причини (значення параметра substatus);

  • бажає змінити склад Замовлення, Замовник повинен пояснити, що склад Замовлення, оформленого на сервісі Яндекс.Маркет, змінити неможливо. Варіанти вирішення описано у п. 4.4 цих Умов;

  • бажає змінити умови доставки, Замовник повинен надіслати запит PUT/campaigns/ {campaignId}/orders/{orderId}/delivery, зазначивши нові дані. Після того, як Замовлення буде підготовлено до надсилання Покупцеві, Замовник повинен надіслати за допомогою сервісу «API Яндекс.Маркет для партнерів» запит PUT /campaigns/{campaignId}/orders/{orderId}/status, зазначивши у складі запиту новий статус замовлення — DELIVERY. Цей статус означає, що Замовлення готове до надсилання. На цьому етапі, тобто у разі зміни статусу Замовлення з PROCESSING на DELIVERY, відбувається списання (нарахування) вартості послуг, наданих Яндексом Замовнику (п. 2.1.2 Оферти) у рамках відповідного Замовлення, оформленого на сервісі Яндекс.Маркет із використанням функціоналу «Замовлення на Маркеті».

Покупець може скасувати Замовлення в інтерфейсі сервісу Яндекс.Маркет, тільки коли Замовлення у статусах RESERVED або PROCESSING, про що Замовникові буде повідомлено за допомогою запиту POST/order/ status.

Замовник повинен змінити статус замовлення на DELIVERY безпосередньо у момент готовності Замовлення до надсилання, до передавання до служби доставки. Якщо Замовник/Продавець надішле Замовлення раніше, ніж Замовник виставить відповідний статус, можливе виникнення такої проблеми: Покупець скасовує Замовлення до зміни статусу Замовником, статус Замовлення змінюється на CANCELLED, але насправді Замовлення вже надіслане Замовником/Продавцем, що спричинить для нього зайві витрати. Усі ризики і витрати, пов'язані із зазначеною проблемою, несе Замовник.

Після виставлення Замовником статусу DELIVERY повернення нарахованої вартості послуг (п. 2.1.2 Оферти), списаної із Замовника у рамках відповідного замовлення у магазині Замовника, не здійснюється, у зв'язку з чим не рекомендується змінювати статус Замовлення задовго до його надсилання, оскільки у цьому випадку Покупець не зможе скасувати замовлення через інтерфейс сервісу Яндекс.Маркет, проте він може зв'язатися із Замовником/Продавцем безпосередньо, щоб скасувати Замовлення, або взагалі не з’явитися за Замовленням. Це призведе до додаткових витрат Замовника, оскільки сума вартості послуг (п. 2.1.2 Оферти) вже списана (нарахована) і не підлягає поверненню.

Видавання Замовлення Покупцеві

Якщо як спосіб доставки було вибрано кур'єрську доставку, тоді після видавання Замовлення Покупцеві Замовник повинен змінити статус Замовлення на DELIVERED. Якщо як спосіб доставки було вибрано самовивезення, тоді після надходження Замовлення на пункт видавання Замовник повинен змінити статус Замовлення на PICKUP. Після того, як Покупець явиться за Замовленням і отримає його, Замовник повинен змінити статус Замовлення на «DELIVERED».

Якщо Покупець скасовує Замовлення у статусі DELIVERY або не з’являється за Замовленням у статусі PICKUP, Замовник повинен змінити статус Замовлення на CANCELLED із зазначенням причини. Надходження цих даних від Замовника потрібне для накопичення статистики. На базі цієї статистики Покупцям, які оформлюють занадто велику кількість Замовлень і скасовують їх, буде заблоковано можливість оформлення Замовлення товарів/послуг у магазинах на сервісі Яндекс.Маркет.

Запит інформації про замовлення магазину Замовника

Замовник має право отримувати у Веб-інтерфейсі клієнта інформацію як про конкретне Замовлення, так і про усі Замовлення, оформлені Покупцями у магазині Замовника. Щоб отримати ці дані, Замовникові необхідно виконати запити GET /campaigns/{campaignId}/orders/{orderId} і GET/campaigns/{campaignId}/orders.

З моменту прийняття Замовником/Продавцем Замовлення до виконання (статус Processing) до переведення Замовлення у статус Delivery має пройти не більше 7 (сім) календарних днів.

У разі недотримання зазначеного терміну Замовлення автоматично скасовується.

4.3.1. Дії Покупця, Яндекса і Замовника під час взаємодії через Веб-інтерфейс клієнта (спосіб взаємодії «Партнерський інтерфейс»). Термін виконання дій і наслідки його недотримання Замовником

Якщо Покупець замовив товари у магазині Замовника, то під час натиснення ним на кнопку «Надіслати замовлення» Замовникові приходить повідомлення про отримання нового Замовлення, і нове Замовлення відображається у Веб-інтерфейсі клієнта у розділі «Замовлення». У веб-інтерфейсі клієнта Замовлення відображається із статусом «Нове замовлення».

Протягом однієї години (60 хвилин) робочого часу уповноважений представник Замовника повинен у Веб-інтерфейсі клієнта прийняти або відхилити (із зазначенням причини відхилення) Замовлення, відображене у статусі «Нове замовлення». У разі накопичення за добу 2 (двох) Замовлень, на кожного з яких не було реакції Замовника протягом однієї години робочого часу, або у разі неодноразового порушення терміну відповіді на Замовлення Яндекс має право відключити магазин Замовника від функціоналу «Замовлення на Маркеті».

Після того, як Замовник прийняв Замовлення, у Веб-інтерфейсі клієнта йому стають доступні персональні дані Покупця. З цього моменту Замовник/Продавець може зв'язатися з Покупцем, щоб уточнити деталі замовлення, а потім почати обробку і виконання такого замовлення. Якщо під час уточнення деталей замовлення Покупець:

  • відмовляється від Замовлення, Замовник повинен скасувати Замовлення у Веб-інтерфейсі клієнта із зазначенням причини скасування;

  • бажає змінити склад Замовлення, Замовник повинен пояснити, що склад Замовлення, оформленого на сервісі Яндекс.Маркет, не може бути змінено. Варіанти рішень описано у п. 4.4 цих Умов;

  • бажає змінити умови доставки, Замовник повинен зазначати нові умови доставки для цього Замовлення у Веб-інтерфейсі клієнта.

Після того, як Замовлення буде підготовлено до надсилання Покупцеві, Замовник повинен зазначити у Веб-інтерфейсі клієнта новий статус «Передано у доставку». Цей статус означає, що Замовлення готове до надсилання. На момент зміни статусу із «Прийнято» на «Передано у доставку» відбувається списання (нарахування) вартості послуг (п. 2.1.2 Оферти) у рамках відповідного Замовлення, оформленого з використанням функціоналу «Замовлення на Маркеті» у магазині Замовника.

Після переходу Замовлення у статус «Передано у доставку» Покупець не може скасувати Замовлення через інтерфейс сервісу Яндекс.Маркет. Покупець може скасувати Замовлення в інтерфейсі сервісу Яндекс.Маркет, тільки коли Замовлення у статусах «Нове замовлення» і «В обробці». У цьому випадку Замовникові буде надіслано повідомлення електронною поштою про скасування Замовлення, і у Веб-інтерфейсі клієнта у цього Замовлення буде зазначено статус «Скасовано».

Замовник повинен змінити статус Замовлення «Передано у доставку» безпосередньо у момент готовності Замовлення до надсилання, до передавання до служби доставки. Якщо Замовник/Продавець надішле Замовлення раніше, ніж виставить відповідний статус, можливе виникнення такої проблеми: Покупець скасовує Замовлення до зміни статусу Замовником, статус Замовлення змінюється на «Скасовано», проте насправді Замовлення вже надіслане Замовником/Продавцем, що спричинить для нього зайві витрати. Усі ризики і витрати, пов'язані із зазначеною проблемою, несе Замовник.

Після виставлення Замовником статусу «Передано у доставку» повернення списаної (нарахованої) суми вартості послуг (п. 2.1.2 Оферти) у рамках відповідного Замовлення у магазині Замовника не здійснюється, у зв'язку з чим не рекомендується змінювати статус Замовлення задовго до його надсилання, оскільки у цьому випадку Покупець не зможе скасувати Замовлення через інтерфейс сервісу Яндекс.Маркет, проте він може зв'язатися із Замовником/Продавцем безпосередньо, щоб скасувати Замовлення, або взагалі не з’явитися за Замовленням. Це призведе до додаткових витрат Замовника, оскільки вартість послуг Яндекса (п. 2.1.2 Оферти) у рамках відповідного Замовлення у магазині Замовника вже списано (нараховано) і не підлягає поверненню.

Під час взаємодії Сторін через Веб-інтерфейс замовника функціонал «Замовлення на Маркеті» доступний тільки для Замовлень Покупців із регіону, що відповідає місцю розташування магазину Замовника, зазначеному Замовником у Веб-інтерфейсі клієнта.

Видача Замовлення Покупцеві

Якщо як спосіб доставки було вибрано кур'єрську доставку, тоді після видавання Замовлення Покупцеві Замовник повинен змінити статус Замовлення на «Виконано». Якщо як спосіб доставки було вибрано самовивезення, тоді після надходження замовлення на пункт видавання Замовник повинен змінити статус Замовлення «Доставлено у точку самовивезення». Після того, як Покупець з’явиться за Замовленням і отримає його, Замовник повинен змінити статус Замовлення на «Виконано».

Якщо Покупець скасовує Замовлення у статусі «Передано у доставку» або не з’являється за Замовленням у статусі «Доставлено у точку самовивезення», Замовник повинен змінити статус Замовлення «Скасовано» із зазначенням причини. Надходження цих даних від Замовника потрібне для накопичення статистики. На основі цієї статистики Покупцям, які оформлюють занадто велику кількість Замовлень і скасовують їх, буде заблоковано можливість оформлення Замовлення товарів/послуг у магазинах на сервісі Яндекс.Маркет.

З моменту прийняття Замовником/Продавцем Замовлення до виконання до переведення Замовлення у статус «Передано у доставку» повинно пройти не більше 7 (сім) календарних днів.

У разі недотримання зазначеного терміну Замовлення автоматично скасовується.

4.4. Порядок дій Замовника у разі змінення Замовлення Покупцем

4.4.1. Змінення складу Замовлення

Змінення складу Замовлення, оформленого Покупцем на сервісі Яндекс.Маркет, неможливо здійснити безпосередньо на сервісі Яндекс.Маркет.

Якщо Покупець бажає змінити склад Замовлення, необхідно застосувати одне із рішень, наведених у таблиці нижче.

Статус замовлення

Тип змінення

Можливі рішення

PROCESSING

Додавання товарів у Замовлення

1. Замовник може додати додаткові товари у Замовлення, проте на сервісі Яндекс.Маркет супроводжуватиметься Замовлення у початковому варіанті. Умови Замовлення, оформленого Покупцем на сервісі Яндекс.Маркет, не змінюються.

2. У випадку якщо Покупець бажає оформити Замовлення виключно на сервісі Яндекс.Маркет, він може або створити на Яндекс.Маркеті ще одне Замовлення для додаткового товару, або скасувати поточне Замовлення і створити нове, додавши у нього додаткові товари. Замовлення може бути скасоване як Покупцем, так і Замовником.

PROCESSING

Видалення товарів із замовлення або заміна товарів у Замовленні

1. Замовник може видалити непотрібні товари із замовлення або змінити товари у Замовленні, проте на сервісі Яндекс.Маркет супроводжуватиметься Замовлення у початковому варіанті. Умови Замовлення, оформленого Покупцем на сервісі Яндекс.Маркет, не змінюються.

2. Замовник може скасувати Замовлення і обслужити Покупця самостійно.

3. У випадку якщо Покупець бажає оформити Замовлення виключно на сервісі Яндекс.Маркет, йому слід скасувати поточне Замовлення і створити нове.

DELIVERY, PICKUP

Додавання товарів у Замовлення

1. Замовник може додати додаткові товари у Замовлення, проте на сервісі Яндекс.Маркет супроводжуватиметься Замовлення у початковому варіанті. Умови Замовлення, оформленого Покупцем на сервісі Яндекс.Маркет, не змінюються.

2. У випадку якщо Покупець бажає оформити Замовлення виключно на сервісі Яндекс.Маркет, йому слід створити ще одне Замовлення для додаткового товару.

DELIVERY, PICKUP

Видалення товарів із Замовлення або заміна товарів у Замовленні

1. Замовник може видалити непотрібні товари із Замовлення або змінити товари у Замовленні, проте на сервісі Яндекс.Маркет супроводжуватиметься Замовлення у початковому варіанті. Умови Замовлення, оформленого Покупцем на сервісі Яндекс.Маркет, не змінюються.

2. Замовник може скасувати Замовлення на сервісі Яндекс.Маркет і обслужити користувача самостійно. Покупець не може видалити товари із Замовлення і не може скасувати Замовлення.

4.4.2. Зміна вартості Замовлення

Замовник не має права змінювати вартість Замовлення після його оформлення Покупцем за жодних умов.

4.4.3. Змінення умов доставки

Замовник може змінити термін, адресу і спосіб доставки на будь-якому етапі виконання Замовлення необмежену кількість разів. Вартість доставки Замовник може змінити лише у разі змінення умов доставки.

5. Вартість послуг за наданням Яндексом Замовникові функціоналу «Замовлення на Маркеті» (п. 2.1.2 Оферти)

5.1. Вартість зазначених у п. 2.1.2 Оферти послуг за надання Яндексом Замовникові функціоналу, що дозволяє Користувачеві оформити замовлення товарів/послуг у магазині Замовника безпосередньо на сервісі Яндекс.Маркет (функціонал «Замовлення на Маркеті») визначається у такому порядку:

5.1.1. Вартість послуг обчислюється в українських гривнях у відсотках від загальної суми кожного Замовлення, оформленого Користувачем на сервісі Яндекс.Маркет у магазині Замовника із використанням функціоналу «Замовлення на Маркеті».

5.1.2. Розрахунок вартості послуг здійснюється таким чином: відсоткова ставка, зазначена у відкритому доступі на сторінці в мережі інтернет: http://partner.market.yandex.ua/rate.xml, – помножена на загальну суму Замовлення (загальна вартість усіх товарів/послуг у відповідному Замовленні, включаючи усі застосовні податки); результат округлюється до цілих копійок відповідно до правил арифметики; розрахована сума вартості послуг стосовно Замовлення підсумовується з аналогічно розрахованими сумами на інші Замовлення, оформлені Користувачами на сервісі Яндекс.Маркет у магазині Замовника з використанням функціоналу «Замовлення на Маркеті» протягом Звітного періоду. Отримана у результаті цього розрахунку сума становить вартість послуг, зазначених у п. 2.1.2 Оферти Яндексом Замовникові за Звітний період.

5.1.3. Списання (нарахування) вартості наданих послуг із кожного Замовлення, оформленого у магазині Замовника на сервісі Яндекс.Маркет, здійснюється у момент передавання товару (товарів) до служби доставки та/або надання Замовленню статусу Delivery (Передано у доставку), відповідно до цих Умов (розділ 4 Умов).

5.2. Яндекс має право в односторонньому порядку змінити відсоткову ставку, зазначену на сторінці http://partner.market.yandex.ua/rate.xml. Про змінення зазначеної ставки Яндекс повідомляє Замовникові на адресу електронної пошти, зазначену у Веб-інтерфейсі клієнта. Нова відсоткова ставка набуває чинності з дати її опублікування на сторінці http://partner.market.yandex.ua/rate.xml.

6. Використання персональних даних Покупців

6.1. Замовник має право використовувати персональні дані Покупця, який оформив Замовлення товарів/послуг на Сервісі, і передані йому сервісом Яндекс.Маркет виключно з метою виконання Замовником/Продавцем договору з Покупцем, укладеного Продавцем із Покупцем під час оформлення останнім Замовлення на сервісі Яндекс.Маркет.

6.2. Будь-яке інше використання персональних даних Покупця Замовником/Продавцем заборонено, за винятком випадків, коли Замовником/Продавцем отримано згоду Покупця на таке використання відповідно до вимог законодавства. Невиконання Замовником/Продавцем цієї вимоги є підставою для розірвання Яндексом договору із Замовником на надання Послуг Яндекс.Маркет із дати надсилання відповідного повідомлення Замовникові.

7. Інші положення

7.1. Замовники, яким надаються послуги, передбачені п. 2.1.2 Оферти, повинні дотримуватися таких вимог:

  • кількість скасованих Замовником Замовлень: менше 30 % від загальної кількості Замовлень за останні 90 днів, оформлених Користувачами на сервісі Яндекс.Маркет у магазині Замовника (за умови, що кількість оформлених на сервісі Яндекс.Маркет Замовлень у магазині Замовника не менше 10);

  • необроблені вчасно Замовлення (статус PROCESSING _ EXPIRED): менше 3 (трьох) замовлень за останні 30 днів.

7.1.1. У разі невиконання Замовником умов, зазначених у п. 7.1 Умов, Яндекс має право відключити магазин Замовника від функціоналу «Замовлення на Маркеті» на термін до 10 (десять) робочих днів, припинивши надання послуг (п. 2.1.2 Оферти) на відповідний період часу.

7.2. Замовник гарантує, що товари, реалізація яких здійснюється магазином Замовника з використанням функціоналу «Замовлення на Маркеті» правомірно введені у цивільний обіг на території України, зокрема товари, реалізація яких здійснюється під відповідним товарним знаком, введені в обіг безпосередньо правовласником відповідного товарного знаку або з його згоди.

7.3. У разі якщо порушення Замовником/Продавцем зазначеної у п. 7.2 Умов вимоги стало підставою для пред'явлення Яндексу претензій, позовів та/або приписів до сплати штрафних санкцій зі сторони державних органів та/або третіх осіб (у тому числі правовласників і Покупців), Замовник зобов'язується негайно на вимогу Яндекса надати йому усю запитувану інформацію, що стосується укладеної Продавцем угоди з Покупцем і товару, сприяти Яндексу у врегулюванні таких претензій і позовів, а також відшкодувати Яндексу документально підтверджені збитки (включаючи судові витрати, витрати зі сплати штрафів), заподіяні Яндексу внаслідок пред'явлення йому таких претензій, позовів, приписів у зв'язку з порушення прав третіх осіб та/або чинного законодавства України в результаті надання послуг Замовникові.

7.4. У разі порушення Замовником/Продавцем зазначеної у п. 7.2 Умов вимоги Замовник сплачує Яндексу штраф у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень за кожне порушення. Сплата штрафу здійснюється Замовником на підставі відповідної письмової (у тому числі надісланої електронною поштою) вимоги Яндекса протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його отримання Замовником.

7.5. У разі систематичного (більше двох разів) порушення Замовником вимоги, зазначеної у п. 7.1 та п. 7.2 Умов, Яндекс має право розірвати із Замовником договір на надання послуг Яндекс.Маркет в односторонньому порядку.