Купівля на Яндекс.Маркеті. Умови для магазинів

Цей документ є чинним, якщо розміщений за адресою https://yandex.ua/legal/market_purchase_terms.

Дата розміщення: 9 жовтня 2013 р.

Дата набуття чинності: 20 листопада 2013 р.

1. Загальна інформація. Терміни та визначення

Користувач — фізична особа, яка є відвідувачем/користувачем інформаційних ресурсів (веб-сайтів, програм для ЕОМ тощо) Яндекса в мережі інтернет;

Проект «Купівля на Яндекс.Маркеті» («Купівля на Маркеті») — функціонал сервісу Яндекс.Маркет, що надає можливість Користувачеві оформити замовлення товарів/послуг (укласти договір купівлі-продажу товару/договір платного надання послуг із Магазином) на сервісі Яндекс.Маркет.

Покупець — Користувач, який здійснює замовлення товарів/послуг у Магазині на сервісі Яндекс.Маркет.

Принципал (Магазин) — особа, яка уклала з Яндексом договір, що передбачає надання Яндексом послуг Яндекс.Маркет, а також виконання Яндексом доручення Принципала здійснювати дії, спрямовані на укладення від імені та за рахунок Принципала договорів купівлі-продажу товарів/договорів платного надання послуг (Доручення) з Користувачами на умовах, зазначених у договорі Яндекса з Принципалом, а також передбачених у цьому документі. Яндекс має право укласти зазначений агентський договір з Принципалом, що уклав з Яндексом договір про надання послуг Яндекс.Маркет, за умови, що магазин Принципала, товарні пропозиції якого розміщуються на Яндекс.Маркеті не менше трьох наступних підряд календарних місяців, має рейтинг на Яндекс.Маркеті не менше 3-х зірок.

Умови — цей документ «Купівля на Яндекс.Маркеті. Умови для магазинів», розміщений у мережі інтернет за адресою https://yandex.ua/legal/market_purchase_terms.

Веб-інтерфейс (Партнерський інтерфейс) — програмний інтерфейс взаємодії Магазину з системою Яндекс.Маркет, який містить інформацію про Магазин, дані статистики та іншу інформацію, а також надає можливість віддаленої взаємодії Яндекса та Магазину в рамках укладеного ними договору, доступний Магазину після авторизації з використанням логіна і пароля Магазину на сайті Яндекса, через прикладні програми (в тому числі програми для мобільних пристроїв) або API.

В Умовах може бути використано терміни, не визначені в цьому розділі Умов. У такому випадку тлумачення такого терміна здійснюється відповідно до тексту Умов. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна в тексті Умов слід керуватися тлумаченням терміна, визначеним: у першу чергу — законодавством України, в другу чергу — на сервісі Яндекс.Маркет, потім — таким, що склався (загальновживаним) у мережі інтернет.

Невід'ємною частиною цих Умов є такі документи, обов'язкові для дотримання Яндексом і Магазином:

2. Методи передачі даних

2.1. Магазин самостійно визначає перелік товарів/послуг, які будуть доступні Користувачам для придбання на Проекті «Купівля на Маркеті».

2.2. Для цілей надання інформації про товари/послуги, які будуть доступні Користувачам для придбання на Проекті «Купівля на Яндекс.Маркеті», Магазину потрібно здійснити такі дії:

2.2.1. Увімкнути опцію «Участь в Проекті «Купівля на Яндекс.Маркеті»» через Веб-інтерфейс.

2.2.2. Надати перелік товарних пропозицій, що беруть участь у Проекті «Купівля на Маркеті», у порядку, передбаченому документом «Вимоги до методу передачі даних».

2.2.3. Надати інформацію про товарні пропозиції, необхідну для участі у Проекті «Купівля на Маркеті», відповідно до документа «Вимоги до методу передачі даних».

3. Технічні аспекти Купівлі на Маркеті

3.1. Для цілей взаємодії Сторін у рамках здійснення Користувачем замовлення на Проекті «Купівля на Маркеті» Магазин зобов'язується використовувати сервіс «API Яндекс.Маркет для партнерів».

3.2. Для цілей передачі даних у рамках Проекту «Купівля на Маркеті» за допомогою сервісу «API Яндекс.Маркет для партнерів» Магазин зобов'язується керуватися методами передачі даних, описаними на сторінці http://api.yandex.ru/market/partner/doc/dg/reference/all-methods.xml у розділі «Купівля на Маркеті».

3.3. Опис дій Покупця, Яндекса та Магазину під час здійснення Користувачем замовлення товару/послуги на Проекті «Купівля на Маркеті»:

3.3.1. Попередні дії Покупця:

Покупець переглядає товари/послуги (далі — товари) на сторінках сервісу Яндекс.Маркет і поміщає товари в кошик. Покупець може покласти в кошик товари лише тих Магазинів, які уклали з Яндексом агентський договір, у рамках якого Яндекс виконує доручення Магазину на укладення від імені та за рахунок Магазину договорів купівлі-продажу товарів/договорів платного надання послуг з Користувачами. Для цілей цих Умов під кошиком розуміється розділ сервісу Яндекс.Маркет (сторінка), призначений для зберігання інформації про товари/послуги, відібрані Покупцем для придбання, а також для виконання дій, пов'язаних із здійсненням замовлення товарів/послуг у Магазині. У зазначеному розділі Покупцеві надається можливість виконання таких дій: перегляд відібраних товарів/послуг; редагування замовлення; оформлення замовлення; визначення умов доставки та ін.

3.3.2. Дії Покупця в кошику:

Покупець переходить у кошик, редагує список товарів (видаляє товари/послуги, зазначає кількість тощо) і натискає кнопку «Оформити».

Під час здійснення Користувачем дій, спрямованих на оформлення замовлення (натиснення кнопки «Оформити»), Яндекс надсилає Магазину на його URL-адресу API-запит POST /cart з метою отримання або актуалізації даних про товар/послугу:

  • ціна та наявність товару в Магазині;

  • можливість замовлення товару Покупцем у відповідному регіоні;

  • умови та способи доставки, що залежать від внутрішніх правил Магазину (суми замовлення, кількості товарів, що замовляються, тощо);

  • способи оплати, доступні для замовлення, що оформлюється. Відповідь, яка надсилається Магазином, повинна містити актуальні дані, що надаються Покупцеві. Ця відповідь надсилається протягом 2 секунд з моменту отримання запиту.

Якщо після отримання актуальної інформації щодо товарів Покупець вносить у замовлення зміни, які можуть вплинути на умови виконання замовлення, Магазину повторно надсилається запит POST /cart.

Фактично Покупець може вносити зміни в замовлення кілька разів, і щоразу Магазину надсилається запит POST /cart на актуалізацію даних.

Далі Покупець зазначає персональні дані, адресу, вибирає спосіб доставки, спосіб оплати тощо, після чого натискає кнопку «Надіслати замовлення».

3.4. Дії Покупця, Яндекса та Магазину. Строк виконання дій і наслідки його недотримання Магазином

Якщо Покупець замовив товари в Магазині, тоді у разі натиснення кнопки «Замовити» Магазину надсилається запит POST /cart для актуалізації даних у зв'язку з надходженням точнішої інформації від Покупця: адреси, способу доставки, способу оплати тощо.

Магазин надсилає відповідь із зазначенням актуальних даних, і якщо вони не змінилися щодо попереднього запиту, Магазину надходить запит POST /order/accept на прийняття замовлення. Магазин повинен надіслати відповідь або з підтвердженням прийняття замовлення, або з відмовою від замовлення. Час для надсилання відповіді Магазином — 10 секунд з моменту отримання запиту. У разі накопичення 5 (п'яти) запитів без відповіді протягом 30 хвилин або в разі неодноразового порушення строку відповіді на запит, Яндекс автоматично припиняє виконання Доручення (тобто Магазин буде автоматично відключено від функціонала «Купівля на Маркеті»).

Якщо Магазин приймає замовлення, на стороні сервісу Яндекс.Маркет створюється одне замовлення в статусі PROCESSING, про що сервіс Яндекс.Маркет повідомляє Магазин шляхом надсилання запиту POST /order/status. У складі запиту POST /order/status надходять персональні дані Покупця. З цієї миті Магазин може розпочати обробку замовлення.

Якщо Магазин відмовляється від замовлення, він повинен протягом 10 секунд з моменту отримання запиту надіслати відповідь із зазначенням причини відмови: «інформація про товари та/або опції доставки, зазначені у замовленні, застаріли» (значення OUT_OF_DATE параметра reason).

Якщо під час актуалізації даних замовленням з'ясовується, що попередні дані застаріли, тоді Покупцеві показується повідомлення про зміни у замовленні. У цьому випадку Покупець повинен знову натиснути кнопку «Надіслати замовлення», після чого описаний сценарій повторюється.

Магазинам рекомендується резервувати товари на своїх складах у момент, коли вони надсилають позитивну відповідь на запит POST /order/accept до моменту отримання статусу «PROCESSING» або «CANCELLED». Орієнтовний час резерву — 10 хвилин.

Після того як замовлення перейшло в статус «PROCESSING», Магазин може зв'язатися з Покупцем, щоб уточнити деталі замовлення, а потім почати обробку та виконання замовлення. Якщо під час уточнення деталей замовлення Покупець:

  • відмовляється від замовлення, Магазин повинен надіслати запит PUT /campaigns/{campaignId}/orders/{orderId}/status, повідомивши в тілі запиту новий статус «CANCELLED» з уточненням причини (значення параметра substatus);

  • бажає змінити склад замовлення, Магазин повинен пояснити, що склад замовлення, оформленого на сервісі Яндекс.Маркет, не може бути змінено. Варіанти рішень описано в п. 4 цих Умов;

  • бажає змінити умови доставки, Магазин повинен надіслати запит PUT /campaigns/ {campaignId}/orders/{orderId}/delivery, зазначивши нові дані. Після того як замовлення буде підготовлено до надсилання Покупцеві, Магазин повинен надіслати за допомогою сервісу «API Яндекс.Маркет для партнерів» запит PUT /campaigns/{campaignId}/orders/{orderId}/ status, зазначивши у складі запиту новий статус замовлення — «DELIVERY». Цей статус означає, що замовлення готове до надсилання. На цьому етапі, тобто під час зміни статусу замовлення з «PROCESSING» на «DELIVERY», відбувається списання агентської винагороди, що належить Яндексу.

Після переходу замовлення в статус «DELIVERY» Покупець не може скасувати його через інтерфейс сервісу Яндекс.Маркет. Покупець може скасувати замовлення в інтерфейсі сервісу Яндекс.Маркет, лише коли замовлення є у статусах «RESERVED» або «PROCESSING», про що Магазин буде повідомлено за допомогою запиту POST /order/status.

Магазин повинен змінити статус замовлення на «DELIVERY» безпосередньо у момент готовності замовлення до надсилання, до передачі у службу доставки. Якщо Магазин надішле замовлення раніше, ніж виставить відповідний статус, можливе виникнення такої проблеми: Покупець скасовує замовлення до зміни статусу Магазином, статус замовлення змінюється на «CANCELLED», проте насправді замовлення вже надіслано Магазином, що спричинить для нього зайві витрати. Усі ризики та витрати, пов'язані із зазначеною проблемою, несе Магазин.

Після виставляння Магазином статусу «DELIVERY» повернення нарахованої агентської винагороди, що належить Яндексу, не здійснюється, у зв'язку з чим не рекомендується змінювати статус замовлення задовго до його надсилання, оскільки в цьому випадку Покупець не зможе скасувати замовлення через інтерфейс сервісу Яндекс.Маркет, проте він може зв'язатися з Магазином напряму, щоб скасувати замовлення, або взагалі не прийти за замовленням. Це призведе до додаткових витрат Магазину, оскільки агентська винагорода Яндекса вже нарахована, і не підлягає поверненню.

Видача замовлення Покупцеві:

Якщо як спосіб доставки було вибрано кур'єрську доставка, тоді після видачі замовлення Покупцеві Магазин повинен змінити статус замовлення на «DELIVERED». Якщо як спосіб доставки було вибрано самовивіз, тоді після надходження замовлення на пункт видачі Магазин повинен змінити статус замовлення на «PICKUP». Після того як Покупець прийде за замовленням і отримає його, Магазин повинен змінити статус замовлення на «DELIVERED».

Якщо Покупець скасовує замовлення у статусі «DELIVERY» або не приходить за замовленням у статусі «PICKUP», Магазин повинен змінити статус замовлення на «CANCELLED» із зазначенням причини. Надходження цих даних від Магазину потрібне для накопичення статистики. На базі цієї статистики Покупцям, які оформлюють надто велику кількість замовлень і скасовують їх, буде заблоковано можливість оформлення замовлення товарів/послуг у Магазинах на сервісі Яндекс.Маркет.

Запит інформації про замовлення Магазину:

Магазин має право отримувати інформацію як про конкретне замовлення, так і про всі замовлення, оформлені Покупцями в цьому Магазині у Веб-інтерфейсі клієнта. Щоб отримати ці дані, Магазину потрібно виконати запити GET /campaigns/{campaignId}/orders/ {orderId} і GET /campaigns/{campaignId}/orders.

З моменту прийняття Магазином замовлення для виконання (статус Processing) до передачі товару в доставку (статус Delivery) повинно минути не більше 3 тижнів.

У разі недотримання зазначеного строку замовлення автоматично скасовується. У разі великої кількості скасованих із зазначеної причини замовлень Яндекс має право відключити Магазин від функціонала «Купівля на Маркеті», розірвавши відповідний договір із Магазином.

4. Порядок дій Магазину у разі зміни замовлення Покупцем

4.1. Зміна складу замовлення

Зміну складу замовлення, оформленого Покупцем на сервісі Яндекс.Маркет, неможливо здійснити безпосередньо на сервісі Яндекс.Маркет.

Якщо Покупець бажає змінити склад замовлення, потрібно використати одне із рішень, поданих у таблиці нижче.

Статус замовлення

Тип зміни

Можливі рішення

PROCESSING

Додавання товарів у замовлення

1. Магазин може включити додаткові товари у замовлення, проте на сервісі Яндекс.Маркет продовжиться супровід замовлення в початковому варіанті. Зміна умов угоди, укладеної Яндексом від імені Магазину з Покупцем, не здійснюється.

2. У разі якщо Покупець бажає оформити замовлення виключно на сервісі Яндекс.Маркет, він може або створити на Яндекс.Маркеті ще одне замовлення для додаткового товару, або скасувати поточне замовлення та створити нове, включивши до нього додаткові товари. Замовлення може бути скасовано як Покупцем, так і Магазином.

PROCESSING

Видалення товарів із замовлення або заміна товарів у замовленні

1. Магазин може виключити непотрібні товари із замовлення або змінити товари в замовленні, проте на сервісі Яндекс.Маркет продовжиться супровід замовлення в початковому варіанті. Зміна умов угоди, укладеної Яндексом від імені Магазину з Покупцем, не здійснюється.

2. Магазин може скасувати замовлення й обслужити Покупця самостійно.

3. У разі якщо Покупець бажає оформити замовлення виключно на сервісі Яндекс.Маркет, йому слід скасувати поточне замовлення і створити нове.

DELIVERY, PICKUP

Додавання товарів у замовлення

1. Магазин може включити додаткові товари в замовлення, проте на сервісі Яндекс.Маркет продовжиться супровід замовлення у початковому варіанті. Зміна умов угоди, укладеної Яндексом від імені Магазину з Покупцем, не здійснюється.

2. У випадку якщо Покупець бажає оформити замовлення виключно на сервісі Яндекс.Маркет, йому слід створити ще одне замовлення для додаткового товару.

DELIVERY, PICKUP

Видалення товарів із замовлення або заміна товарів у замовленні

1. Магазин може виключити непотрібні товари із замовлення або змінити товари в замовленні, проте на сервісі Яндекс.Маркет продовжиться супровід замовлення у початковому варіанті. Зміна умов угоди, укладеної Яндексом від імені Магазину з Покупцем, не здійснюється.

2. Магазин може скасувати замовлення на сервісі Яндекс.Маркет і обслужити користувача самостійно. Покупець не може видалити товари із замовлення та не може скасувати замовлення.

4.2. Зміна вартості замовлення

Магазин не має права змінювати вартість замовлення після його оформлення Покупцем за жодних умов.

4.3. Зміна умов доставки

Магазин може змінити строк, адресу та спосіб доставки на будь-якому етапі виконання замовлення необмежену кількість разів. Вартість доставки Магазин може змінити лише в разі зміни умов доставки та за умови, що як тип оплати вибрано постоплату (оплата товару після його доставки/вручення Покупцеві).

5. Використання персональних даних Покупців

5.1. Магазин має право використовувати персональні дані Покупця, який оформив замовлення товарів/послуг на Сервісі, та передані йому Сервісом виключно з метою виконання Магазином договору з Покупцем, укладеного Яндексом від імені Магазину в рамках відповідного замовлення товару/послуги.

Будь-яке інше використання персональних даних Покупця Магазином заборонено, за винятком випадків, коли Магазином отримано згоду Покупця на таке використання відповідно до вимог законодавства. Невиконання Магазином цієї вимоги є основою для розірвання Яндексом договору з Магазином на надання послуг Яндекс.Маркет, а також для відмови Яндекса від виконання доручення Магазину, передбаченого у п. 1 цього документа, з дати направлення відповідного повідомлення Магазину.