Ліцензійна угода на використання програм «Яндекс.Медалі» для мобільних пристроїв

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтеся з умовами нижченаведеної ліцензійної угоди.

Будь-яке використання Вами програми означає повне і беззастережне прийняття Вами умов цієї ліцензійної угоди.

Якщо Ви не приймаєте умови ліцензійної угоди в повному обсязі, Ви не маєте права використовувати програму з будь-якою метою.

1. Загальні положення

1.1. Ця Ліцензійна угода (далі – Ліцензія) встановлює умови використання програм «Яндекс.Медалі» для мобільних пристроїв на платформах Android та iOS (далі будь-яка з вищезазначених програм – Програма) і укладена між будь-якою особою, яка використовує Програму (далі – Користувач), і ООО «ЯНДЕКС», Росія, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, 16, що є власником виключного права на Програму (далі – Правовласник).

1.2. Копіюючи Програму, встановлюючи її на свій мобільний пристрій або використовуючи Програму будь-яким чином, Користувач виражає свою повну і беззастережну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використання Програми дозволено лише на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії у повному обсязі, Користувач не має права використовувати Програму з будь-якою метою. Використання Програми з порушенням (невиконанням) якої-небудь з умов Ліцензії заборонено.

1.4. Використання Програми Користувачем на умовах цієї Ліцензії з особистою некомерційною метою здійснюється безкоштовно. Використання Програми на умовах і способами, не передбаченими цією Ліцензією, можливе лише на підставі окремої угоди із Правовласником.

1.5. Користуючись Програмою, Користувач погоджується з тим, що невід'ємними частинами цієї Ліцензії є такі документи, умови яких повною мірою поширюються на використання Програми:

  • Угода користувача сервісів Яндекса, розміщена в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/rules.

  • Політика конфіденційності, розміщена в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/confidential.

Зазначені документи (у тому числі будь-які з їхніх частин) можуть бути змінені Правовласником в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція документів набуває чинності з моменту їхньої публікації, якщо інше не передбачено новими редакціями документів.

1.6. Ця Ліцензія та все, що пов’язано з використанням Програми, підлягають під застосування права Російської Федерації, будь-які претензії або позови, що випливають із цієї Ліцензії або використання Програми, мають бути подані та розглянуті в суді за місцем знаходження Правовласника.

1.7. Правовласник може надати Користувачеві переклад цієї Ліцензії з російської іншими мовами, проте у разі протиріччя між умовами Ліцензії російською мовою та її перекладом, юридичну силу має виключно російськомовна версія Ліцензії.

2. Права на Програму

2.1. Виключне право на Програму має Правовласник.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник безкоштовно, на умовах простої (невиключної) ліцензії, надає Користувачеві непередаване право на використання Програми на території усіх країн світу такими способами:

3.1.1. Застосовувати Програму за прямим функціональним призначенням, з метою чого зробити її копіювання і встановлення (відтворення) на мобільний(-і) пристрій(-ї) Користувача. Користувач має право встановити Програму на необмежену кількість мобільних пристроїв.

3.1.2. Відтворювати і поширювати Програму з некомерційною метою (безкоштовно).

4. Обмеження

4.1. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими цією Ліцензією або законодавством Російської Федерації, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати і виконувати інші дії з об'єктним кодом Програми, що мають на меті добування початкового тексту Програми та/або отримання інформації про реалізацію алгоритмів, використовуваних у Програмі, створювати похідні програми з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програми без письмової згоди Правовласника. Користувач має право здійснити модифікацію Програми виключно для свого особистого користування, а також зворотне розроблення Програми виключно для усунення помилок у таких модифікованих версіях. Користувач не має права поширювати, повідомляти, доводити до загального відома або іншим чином використовувати такі модифіковані версії Програми, окрім як для свого особистого користування.

4.2. Користувач не має права без письмової згоди Правовласника відтворювати, поширювати, доводити до загального відома Програму у будь-якій формі та будь-яким способом, прямо не передбаченим цією Ліцензією, у тому числі спільно з іншими програмами, у складі збірників програмних продуктів, з пропозицією інших програм, налаштувань та інших продуктів, незалежно від цілей такого використання.

4.3. Програму слід використовувати під назвою «Яндекс.Медалі». Користувач не має права змінювати назву Програми, змінювати та/або видаляти наявні у Програмі документації або інші матеріали, поширювані з Програмою, знаки охорони авторського права (copyright notice) або інші вказівки на Правовласника чи інших осіб.

5. Умови використання окремих функцій Програми

5.1. Виконання деяких функцій Програми можливе лише за наявності доступу до мережі інтернет. Користувач самостійно отримує і оплачує такий доступ на умовах і за тарифами свого оператора зв'язку або провайдера доступу до мережі інтернет.

5.2. Під час створення Програми використано таке програмне забезпечення:

5.2.1. Версія для Android:

  • Android Support Library — Copyright © 2011 Android Open Source Project. Зазначене програмне забезпечення може бути використаним на умовах, доступних для ознайомлення за адресою: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

  • Google Play Services — Copyright © 2008 Google Ink. Зазначене програмне забезпечення може бути використаним на умовах, доступних для ознайомлення за адресою:http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

  • ViewPagerIndicator — Copyright © 2012 Jake Wharton, Copyright © 2011 Patrik Åkerfeldt, Copyright © 2011 Francisco Figueiredo Jr. Зазначене програмне забезпечення може бути використаним на умовах, доступних для ознайомлення за адресою: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

  • Volley — Copyright © 2011 The Android Open Source Project. Зазначене програмне забезпечення може бути використаним на умовах, доступних для ознайомлення за адресою: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

  • Wheel — Copyright © 2010 Yuri Kan. Зазначене програмне забезпечення може бути використаним на умовах, доступних для ознайомлення за адресою: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

5.2.2. Версія для iOS:

6. Відповідальність за Ліцензією

6.1. Програма надається на умовах «як є» (as is). Правовласник не дає жодних гарантій щодо безпомилкової та безперебійної роботи Програми або окремих її компонентів та/або функцій, відповідності Програми конкретним цілям і очікуванням Користувача, не гарантує достовірність, точність, повноту та своєчасність Даних, а також не надає жодних інших гарантій, прямо не зазначених у цій Ліцензії.

6.2. Правовласник не несе відповідальність за які-небудь прямі або непрямі наслідки якого-небудь використання або неможливості використання Програми (включаючи Дані) та/або збиток, заподіяний Користувачеві та/або третім сторонам в результаті якого-небудь використання, невикористання або неможливості використання Програми (включаючи Дані) або окремих її компонентів та/або функцій, у тому числі через можливі помилки або збої у роботі Програми, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством.

6.3. Цим Користувачеві повідомлено і він погоджується, що під час використання Програми Правовласникові в автоматичному режимі анонімно (без прив'язування до Користувача) передається така інформація: тип операційної системи мобільного пристрою Користувача, версія та ідентифікатор Програми, статистика використання функцій Програми, а також інша технічна інформація.

6.4. Усі питання і претензії, пов'язані з використанням/неможливістю використання Програми, а також можливим порушенням Програмою законодавства та/або прав третіх осіб, слід надсилати через форму зворотного зв'язку за адресою: http://feedback2.yandex.ua/sport.

7. Оновлення/нові версії Програми

7.1. Програма може час від часу автоматично завантажувати і встановлювати оновлення, що спрямовані на поліпшення Програми і можуть мати форму патчів, додаткових модулів або повністю нових версій Програми. Цим Користувачеві повідомлено і він погоджується з автоматичним оновленням Програми, включаючи запит, завантаження та встановлення оновлень Програми на пристрій Користувача без будь-яких додаткових повідомлень.

7.2. Дія цієї Ліцензії поширюється на усі подальші оновлення/нові версії будь-якої з Програм та/або усіх Програм. Встановлення оновлення/нової версії Програми означає прийняття Користувачем умов цієї Ліцензії для відповідних оновлень/нових версій Програми, якщо оновлення/встановлення нової версії Програми не супроводжує інша ліцензійна угода.

8. Зміни умов цієї Ліцензії

8.1. Цю ліцензійну угоду Правовласник може змінювати в односторонньому порядку. Повідомлення Користувачеві про внесені зміни в умови цієї Ліцензії публікується на сторінці: https://yandex.ua/legal/medals_agreement. Зазначені зміни в умовах ліцензійної угоди набувають чинності з дати їхньої публікації, якщо інше не обумовлено у відповідній публікації.