Порядок розміщення матеріалів на інтернет-медійних позиціях Яндекса

Яндекс надає Послуги з розміщення медійної реклами (Послуги) за умови дотримання рекламодавцем таких умов, якщо інший порядок не передбачено у відповідному договорі.

1. Для розміщення рекламних матеріалів (формат ─ банер) рекламодавець надсилає запит на розміщення письмово або через веб-інтерфейс.

2. Яндекс протягом 1 (одного) робочого дня дає відповідь про можливість такого розміщення.

3. За умови можливості розміщення рекламних матеріалів рекламодавець повинен протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання відповіді від Яндекса підтвердити письмовою або надісланою через веб-інтерфейс заявкою своє бажання забронювати розміщення рекламних матеріалів.

3.1. Заявка повинна містити такі умови розміщення рекламних матеріалів: найменування рекламодавця, назву рекламної кампанії; найменування послуги; таргетинг; тип розміщення Матеріалів (динаміка або статика); період розміщення, обсяг показів, вартість Послуг, що замовляються; інші умови і налаштування, які мають значення при наданні Послуг.

4. У разі наявності можливості розміщення й отримання письмової заявки від рекламодавця Яндекс зобов'язується підтвердити таке розміщення шляхом бронювання розміщення рекламних матеріалів письмово або через веб-інтерфейс протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання заявки.

5. Не менше ніж за 2 (два) робочі дні до початку терміну розміщення рекламних матеріалів рекламодавець зобов'язаний надати Яндексу рекламні матеріали (надаються у робочий час ─ з 10 до 19 години). Рекламні матеріали повинні відповідати вимогам Яндекса, а також вимогам чинного законодавства України.

6. Яндекс розміщує рекламні матеріали в обумовлений у заявці термін за умови:

6.1. сплати рекламодавцем рахунку на оплату Послуг і надходження коштів на розрахунковий рахунок Яндекса (у разі надання Послуг на умовах передоплати) або

6.2. виставлення рахунку на оплату Послуг (у разі надання Послуг на умовах відстрочення платежу).

7. У разі надання рекламних матеріалів, що не відповідають вимогам Яндекса (у тому числі рекламній політиці Яндекса) або чинного законодавства України, рекламодавець повинен або змінити рекламні матеріали, або відмовитися від їх розміщення.

8. Яндекс не розміщує рекламні матеріали, якщо:

8.1. рекламодавець не надав рекламні матеріали, за винятком випадків, описаних у п. 7 вище;

8.2. вимоги п. 6 вище не виконано.

9. Якщо рекламні матеріали неможливо розмістити з причин, зазначених у п. 8 вище, Яндекс на власний розсуд має право:

9.1. розпочати розміщення таких рекламних матеріалів зі зміщенням початку терміну розміщення пропорційно до часу затримки їх надання Яндексу або погоджувати новий термін надання Послуг, якщо це можливо;

9.2. у випадку якщо перенесення термінів неможливе, термін розміщення відповідно скоротити на термін затримки надання рекламних матеріалів (при цьому перерахунок вартості Послуг не робиться), якщо інше не погоджено сторонами.