Умови використання сервісу Яндекс.Метрика

Цей документ є перекладом Умов використання сервісу Яндекс.Метрика українською. У разі розбіжностей між російською версією Умов використання сервісу Яндекс.Метрика та цим перекладом лише російська версія Умов використання сервісу Яндекс.Метрика має юридичну силу. Російська версія Умов використання сервісу Яндекс.Метрика розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/?lang=ru.

Цей документ «Умови використання сервісу Яндекс.Метрика» (далі — «Угода») є пропозицією ООО «ЯНДЕКС» (далі — «Яндекс») користувачу мережі інтернет (далі — «Користувач») укласти угоду про використання сервісу «Яндекс.Метрика» (далі — «Сервіс») на викладених нижче умовах.

1. Використання Користувачем Сервісу регулюється цією Угодою, а також:

(далі разом іменуються – «Регулюючі документи»).

Користувач зобов'язується ознайомитися з усіма Регулюючими документами та самостійно несе ризик такого неознайомлення.

2. До цієї Угоди та відносин між Яндексом і Користувачем, що виникають у зв'язку з використанням Сервісу, підлягає застосуванню право Російської Федерації. Скрізь за текстом цієї Угоди, якщо явно не зазначено інше, під терміном «законодавство» розуміється як законодавство РФ, так і законодавство місця перебування Користувача.

3. Зареєструвавшись на Сервісі, отримавши код лічильника, розмістивши код лічильника на сайті Користувача або скориставшись будь-якою іншою функціональною можливістю Сервісу Користувач висловлює свою беззастережну згоду з усіма умовами цієї Угоди та зобов'язується їх дотримуватися або припинити використання Сервісу, видаливши відповідний код із сайту Користувача.

4. Під час використання Сервісу Користувачу необхідно дотримуватися таких умов та обмежень:

  • мати логін на Яндексі та розмістити код лічильника на своєму сайті. Яндекс має право на власний розсуд відмовити в доступі до Сервісу без пояснення причин;

  • не видаляти та не змінювати посилання на ресурси Яндекса, що містяться в коді лічильника;

  • не встановлювати код лічильника на сайти, що не відповідають вимогам п. 5 Угоди користувача сервісів Яндекса;

  • не змінювати або будь-яким чином модифікувати програмний код лічильника, отриманий за допомогою Сервісу, за винятком зміни параметрів сайту Користувача;

  • не використовувати будь-які автоматичні програми або пристрої для реєстрації на Яндексі та/або для отримання коду лічильника, за винятком програм, які працюють з використанням API Яндекс.Метрики;

  • дотримуватися всіх вимог цієї Угоди та чинного законодавства про захист персональних даних, листування відвідувачів сайту Користувача, а також іншої інформації, доступ до якої відповідно до законодавства обмежено та яка може бути записана під час використання Сервісу.

5. Користувач самостійно відповідає за збереження своїх логіна та пароля і не має права передавати або надавати їх третім особам. Усі дії, здійснені на Сервісі з використанням логіна та пароля, що належать Користувачу, вважаються здійсненими Користувачем.

6. Сервіс (включаючи інформацію, що отримується з його допомогою) надається Яндексом «як є». Яндекс не гарантує відповідність Сервісу цілям і очікуванням користувачів, безперебійну та безпомилкову роботу Сервісу в цілому та зокрема лічильника, встановленого на сайт Користувача, а також не гарантує точність інформації, яка отримується за допомогою Сервісу. Яндекс не несе відповідальності та не відшкодовує жодного збитку, прямого або непрямого, завданого користувачу Сервісу або третім особам у результаті використання або неможливості використання Сервісу та/або лічильника, встановленого на сайт Користувача, а також у результаті використання або неможливості використання інформації, що отримується за допомогою Сервісу.

7. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії під час використання Сервісу, в тому числі за те, що вони відповідають вимогам законодавства та не порушують права і законні інтереси третіх осіб. Користувач самостійно та за свій рахунок зобов'язується врегулювати всі претензії третіх осіб, пов'язані з діями Користувача під час використання Сервісу.

8. Користувача цим повідомлено і він погоджується з тим, що в разі ввімкнення функції «Вебвізор», з моменту встановлення лічильника на сторінки сайту Користувача, Сервіс надає Користувачу функціональну можливість записувати в автоматичному режимі сесії відвідувань відвідувачами сторінок сайту Користувача (далі – «Сесії відвідувань»). Яндекс не розміщує такі записи Сесій відвідувань у відкритому доступі та не надає такі записи Сесій відвідувань третім особам, за винятком тих, доступ яким до таких записів Користувач надав самостійно.

9. Користувач самостійно та на свій ризик вмикає функцію Сервісу «Вебвізор», визначає обсяг інформації на сторінках сайту Користувача, які записуються лічильником. Користувач має право позначити окремі поля сторінок сайту Користувача спеціальним CSS-класом http://help.yandex.ua/metrika/qanda/webvisor-qanda.xml#skip-fields (у HTML-коді сторінок сайту), для того щоб дані, які вводяться третіми особами (відвідувачами сайту Користувача) в такі поля, не записувалися лічильником під час запису Сесій відвідувань, і самостійно та на свій ризик ухвалює рішення про вибір полів для такої позначки, та самостійно несе відповідальність за запис даних у полях, не забезпечених такою позначкою.

10. Користувач розуміє та погоджується з тим, що лічильник, встановлений на сайті Користувача, збирає анонімні (без прив'язки до персональних даних відвідувачів сайту) дані про відвідування сайту Користувача та в автоматичному режимі передає їх Яндексу для отримання узагальненої статистичної інформації, доступної для подальшого використання за допомогою Сервісу як Користувачу, так і Яндексу. Якщо Користувач не ввімкнув заборону надсилання сторінок сайту на індексацію (http://help.yandex.ua/metrika/?id=1121312), адреси (URL) сторінок, на яких встановлено лічильник, можуть передаватися на індексацію Яндексу. При цьому Яндекс не гарантує, що сторінки, інформація про які отримана так само, обов'язково будуть проіндексовані та включені в пошукову видачу.

11. Користувача цим повідомлено і він погоджується з тим, що Яндекс не знає та не може знати, яка інформація міститься в складі даних, записаних лічильником на сторінках сайту Користувача, а також яка інформація записується під час запису Сесій відвідувань і зберігається в тимчасовому записі таких Сесій відвідувань, і не може визначити, чи містяться у складі інформації в таких записах які-небудь персональні дані, листування та інша обмежена до отримання, обробки та поширення інформація третіх осіб (далі – «Інформація, що охороняється»), чи ні. Сервіс працює повністю в автоматичному режимі, не аналізує зміст інформації, розміщеної на сторінках або такої, що вводиться відвідувачами в поля на сторінках, а записує її повністю незалежно від змісту. Яндекс не проводить жодних модифікацій даних, записаних лічильником, у тому числі записів Сесій відвідувань, і не здійснює ніяких цілеспрямованих дій зі збору, отримання, обробки та поширення персональних даних, листування та іншої Інформації відвідувачів сайту Користувача, що охороняється, в результаті використання Сервісу Користувачем. З урахуванням вищезазначеного, Користувач розуміє, що в результаті використання Сервісу він може отримати доступ до Інформації, що охороняється, у зв'язку з чим Користувач зобов'язується не робити цілеспрямованих дій, спрямованих на отримання такої Інформації, що охороняється, а також зобов'язується максимально дотримуватися всіх вимог чинного законодавства до збору, обробки та захисту персональних даних та іншої Інформації, що охороняється, отриманої під час використання Сервісу, і самостійно несе всі ризики, пов'язані з отриманням такої Інформації, що охороняється, та відповідальність за недотримання вимог законодавства.

12. Усі дані, які збираються і зберігаються Сервісом, Яндекс розглядає як конфіденційну інформацію Користувача, а у випадках, передбачених застосовним законодавством, — як комерційну таємницю Користувача, зобов'язується зберігати дані в таємниці та не передавати такі дані третім особам (за винятком осіб, які входять до однієї групи з Яндексом), крім випадків, коли Користувач дозволив таку передачу або самостійно дозволив доступ до даних для третіх осіб.

13. Яндекс не гарантує, що встановлення лічильника, збір, обробка та передача Яндексу зазначеної інформації не порушує законодавство місця перебування Користувача. Користувач здійснює встановлення лічильника та використання Сервісу на свій ризик і самостійно несе відповідальність за всі свої дії, пов'язані з використанням Сервісу, в тому числі із встановленням лічильника, збором і використанням Користувачем зазначеної інформації.

14. Яндекс має право без повідомлення на власний розсуд припинити або призупинити доступ Користувача до Сервісу без пояснення причин, зокрема, у разі порушення таким Користувачем вимог цієї Угоди.

15. Усі претензії, пов'язані з використанням/неможливістю використання Сервісу, повинні спрямовуватися через форму зворотного зв'язку за адресою http://feedback.yandex.ua/?from=metrika.

16. Яндекс може в будь-який момент без повідомлення Користувача змінювати текст цієї Угоди та/або будь-які інші умови використання Сервісу. Актуальний текст цієї Угоди розміщується за адресою: https://yandex.ua/legal/metrica_termsofuse.

Дата публікації 04.06.2013 г.

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/metrica_termsofuse/20092011.