Ліцензійна угода на використання програми Яндекс Бета

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтеся з умовами нижченаведеної ліцензійної угоди.

Будь-яке використання Вами програми означає повне і беззастережне прийняття вами умов цієї ліцензійної угоди.

Якщо Ви не приймаєте умови ліцензійної угоди в повному обсязі, Ви не маєте права використовувати програму з будь-якою метою.

1. Загальні положення

1.1. Ця Ліцензійна угода («Ліцензія») встановлює умови використання програми Яндекс Бета («Програма») та укладена між будь-якою особою, яка використовує Програму («Користувач»), і ТОВ «ЯНДЕКС», Росія, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, 16, що є правовласником виключного права на Програму («Правовласник»).

1.2. Копіюючи Програму, встановлюючи її на свій пристрій з підтримкою технології SmartTV або використовуючи Програму будь-яким чином, Користувач виражає свою повну і беззастережну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використання Програми дозволяється лише на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії в повному обсязі, Користувач не має права використовувати Програму з будь-якою метою. Використання Програми з порушенням (невиконанням) будь-якої з умов Ліцензії заборонено.

1.4. Використання Програми Користувачем на умовах цієї Ліцензії з особистою некомерційною метою здійснюється безкоштовно. Використання Програми на умовах і способами, не передбаченими цією Ліцензією, можливе лише на підставі окремої угоди з Правовласником.

1.5. Користуючись Програмою, Користувач погоджується з тим, що невід’ємними частинами цієї Ліцензії є наступні документи, умови яких повною мірою поширюються на використання Програми:

  • «Користувацька угода сервісів Яндексу», розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/rules.

  • «Ліцензія на використання пошукової системи Яндексу», розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/termsofuse.

  • «Політика конфіденційності», розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/confidential.

Зазначені документи (в тому числі будь-які з їхніх частин) можуть бути змінені Правовласником в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція документів набирає чинності з моменту їхнього опублікування, якщо інше не передбачене новими редакціями документів.

1.6. До цієї Ліцензії та всіх відносин, пов’язаних із використанням Програми, підлягає застосуванню право Російської Федерації, і будь-які вимоги або позови, що випливають із цієї Ліцензії чи використання Програми, мусять бути подані та розглянуті в суді за місцем знаходження Правовласника.

1.7. Правовласник може надати Користувачеві переклад цієї Ліцензії з російської на інші мови, однак у разі протиріччя між умовами Ліцензії російською мовою та її перекладом юридичну силу має виключно російськомовна версія Ліцензії.

2. Права на Програму

2.1. Виключне право на Програму належить Правовласникові.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник безкоштовно, на умовах простої (невиняткової) ліцензії, надає Користувачеві непередаване право використання Програми на території країн всього світу такими способами:

3.1.1. Застосовувати Програми за прямим функціональним призначенням, з метою чого виконати їх копіювання і встановлення (відтворення) на пристрій (-ої) Користувача з підтримкою технології SmartTV. Користувач має право здійснити встановлення Програм на необмежену кількість пристроїв з підтримкою технології SmartTV. При встановленні на пристрій з підтримкою технології SmartTV кожній копії Програми присвоюється індивідуальний номер, який автоматично повідомляється Правовласникові.

3.1.2. Відтворювати і поширювати Програму в некомерційних цілях (безкоштовно).

4. Обмеження

4.1. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими цією Ліцензією або законодавством РФ, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати і виконувати інші дії з об'єктним кодом Програми, що мають на меті отримання інформації про реалізацію алгоритмів, використовуваних у Програмі, створювати похідні твори з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програми, без письмової згоди Правовласника.

4.2. Користувач не має права відтворювати та поширювати Програму з комерційною метою (в тому числі за плату), в тому числі у складі збірок програмних продуктів, без письмової згоди Правовласника.

4.3. Користувач не має права поширювати Програму у вигляді, відмінному від того, в якому він її отримав, без письмової згоди Правовласника.

4.4. Програма мусить використовуватись (в тому числі поширюватись) під найменуванням: Яндекс Бета. Користувач не має права змінювати назву Програми, змінювати та/або видаляти знак охорони авторського права (copyright notice) або іншу вказівку на Правовласника.

5. Умови використання окремих функцій Програми

5.1. Виконання функцій Програми можливе лише за наявності доступу до мережі Інтернет. Користувач самостійно отримує та оплачує такий доступ на умовах і за тарифами свого оператора зв’язку або провайдера доступу до мережі Інтернет.

5.2. Усі дані про використання Програми, що передаються відповідно до цієї Ліцензії, зберігаються і обробляються відповідно до Політики конфіденційності (https://yandex.ua/legal/confidential).

6. Відповідальність за Ліцензією

6.1. Програма надається на умовах «як є» (as is). Правовласник не дає жодних гарантій стосовно безпомилкової та безперебійної роботи Програми чи окремих її компонентів та/або функцій, відповідності Програми конкретним цілям та очікуванням Користувача, а також не дає жодних інших гарантій, прямо не зазначених у цій Ліцензії.

6.2. Правовласник не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки якого-небудь використання або неможливості використання Програми та/або збиток, заподіяний Користувачеві та/або третім сторонам в результаті якого-небудь використання, невикористання або неможливості використання Програми чи окремих її компонентів та/або функцій, в тому числі через можливі помилки або збої в роботі Програми, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством.

6.3. Користувач цим повідомлений і погоджується, що при використанні Програми Правовласникові в автоматичному режимі анонімно (без прив'язки до Користувача) передається така інформація: тип пристрою Користувача з підтримкою технології SmartTV, його операційна система та (або) програмна оболонка, версія та ідентифікатор Програми, статистика використання Користувачем окремих файлів, доступ до яких отримує Користувач за допомогою Програми, статистика використання функцій Програми, а також інша технічна інформація.

6.4. Всі питання і претензії, пов’язані з використанням/неможливістю використання Програми, а також можливим порушенням Програмою законодавства та/або прав третіх осіб, мусять направлятись через форму зворотнього зв’язку на адресу: https://yandex.ru/support/video.

7. Оновлення/нові версії Програми

7.1. Дія цієї Ліцензії поширюється на всі подальші оновлення/нові версії Програми. Погоджуючись із встановленням оновлення/нової версії Програми, Користувач приймає умови цієї Ліцензії для відповідних оновлень/нових версій Програми, якщо оновлення/встановлення нової версії Програми не супроводжується іншою ліцензійною угодою.

8. Зміни умов цієї Ліцензії

8.1. Ця ліцензійна угода може змінюватися Правовласником в односторонньому порядку. Повідомлення Користувача про внесені зміни в умови цієї Ліцензії публікується на сторінці: https://yandex.ua/legal/mobile_agreement_smarttv. Зазначені зміни в умовах ліцензійної угоди набувають чинності з дати їхньої публікації, якщо інше не обумовлено у відповідній публікації.

Дата публікації: 03.04.2018