Ліцензійна угода на використання програми «Яндекс.Музика» для мобільних пристроїв

Цей документ є перекладом Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Музика» для мобільних пристроїв українською. У разі розбіжностей між російською версією Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Музика» для мобільних пристроїв та цим перекладом лише російська версія Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Музика» для мобільних пристроїв має юридичну силу. Російська версія Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Музика» для мобільних пристроїв розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/music_mobile_agreement/?lang=ru.

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтеся з умовами нижченаведеної ліцензійної угоди.

1. Загальні положення

1.1. Ця Ліцензійна угода (далі – Ліцензія) встановлює умови використання програми «Яндекс.Музика» для мобільних пристроїв (далі – Програма) і укладена між будь-якою особою, яка використовує Програму (далі – Користувач), і ООО «ЯНДЕКС», 119021, Росія, м. Москва, вул. Льва Толстого, 16, що є власником виключного права на Програму (Правовласник).

1.2. Копіюючи Програму, встановлюючи її на свій мобільний пристрій або використовуючи Програму будь-яким чином, Користувач виражає повну і беззастережну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використання Програми дозволено лише на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії в повному обсязі, Користувач не має права використовувати Програму з будь-якою метою. Використання Програми з порушенням (невиконанням) якоїсь із умов Ліцензії заборонено.

1.4. Використання Програми Користувачем на умовах цієї Ліцензії з особистою некомерційною метою здійснюється без стягування додаткової плати. Використання Програми на умовах і способами, не передбаченими цією Ліцензією, можливе лише на підставі окремої угоди з Правовласником. За користування окремими функціями Програми може стягуватися плата.

1.5. Програма надає функціональну можливість використовувати базу даних, що є сукупністю фонограм, текстів музичних творів, обкладинок музичних альбомів, а також інших матеріалів, доступних за допомогою Програми (далі – База даних), на відшкодувальній основі в порядку, передбаченому п. 6 цієї Ліцензії. Права на Базу даних належать Правовласникові. Функціональні можливості Програми можуть бути обмежені залежно від операційної системи пристрою Користувача.

1.6. Користуючись Програмою, Користувач погоджується з тим, що невід'ємними частинами цієї Ліцензії є такі документи, умови яких повною мірою поширюються на використання Програми:

1.7. До цієї Ліцензії та всіх відносин, пов'язаних із використанням Програми, підлягає застосуванню право Російської Федерації, і будь-які претензії або позови, що випливають із цієї Ліцензії або використання Програми, мають бути подані й розглянуті в суді за місцем знаходження Правовласника.

1.8. Правовласник може надати Користувачеві переклад цієї Ліцензії з російської на інші мови, проте у разі протиріч між умовами Ліцензії російською мовою та її перекладом юридичну силу має виключно російськомовна версія Ліцензії.

2. Права на Програму

2.1. Виключне право на Програму і Базу даних належить Правовласникові.

2.2. Фонограми, тексти музичних творів, обкладинки музичних альбомів, а також інші матеріали, доступні за допомогою Програми (далі – Матеріали), є об'єктами інтелектуальної власності їх правовласників та охороняються законодавством. Актуальна інформація про правовласників Матеріалів доступна за адресою: https://yandex.ru/support/music/performers-and-copyright-holders/copyright.xml.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник на умовах простої (невиняткової) ліцензії надає Користувачеві непередаване право використовувати Програму на території Російської Федерації, України, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан без стягування додаткової плати такими способами:

3.1.1. Використовувати Програму за прямим функціональним призначенням, з метою чого здійснити її копіювання і встановлення (відтворення) на мобільний (-і) пристрій (-ої) Користувача. Користувач має право встановити Програму на необмежену кількість мобільних пристроїв. Під час встановлення на мобільний пристрій кожній копії Програми надається індивідуальний номер, який автоматично повідомляється Правовласникові.

3.1.2. Відтворювати і поширювати Програму з некомерційною метою без стягування додаткової плати.

4. Обмеження

4.1. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими цією Ліцензією або законодавством РФ, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати і виконувати інші дії з об'єктним кодом Програми, що мають на меті отримання інформації про реалізацію алгоритмів, використовуваних у Програмі, створення похідних програмних продуктів з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програми, будь-яких компонентів Програми, що зберігаються Програмою на мобільному пристрої Користувача, Матеріалів та інших даних без письмової згоди Правовласника.

4.2. Користувач не має права відтворювати і поширювати Програму з комерційною метою (за винагороду), у тому числі у складі збірок програмних продуктів, без письмової згоди Правовласника.

4.3. Користувач не має права поширювати Програму у вигляді, відмінному від того, в якому він її отримав, без письмової згоди Правовласника.

4.4. Програма повинна використовуватися (у тому числі поширюватися) під назвою «Яндекс.Музика». Користувач не має права змінювати та/або видаляти назву Програми, знак охорони авторського права (copyright notice) або інші вказівки на Правовласника.

4.5. Правовласник залишає за собою право встановлювати будь-які правила, ліміти й обмеження (технічні, юридичні, організаційні або інші) на використання Програми в цілому, Матеріалів або Бази даних і може змінювати їх на власний розсуд без попереднього повідомлення Користувачеві. Зазначені правила, ліміти й обмеження можуть бути різними для різних категорій Користувачів.

5. Умови використання окремих функцій Програми

5.1. Виконання деяких функцій Програми можливе лише за наявності доступу до мережі інтернет. Користувач самостійно отримує і сплачує такий доступ на умовах і за тарифами свого оператора зв'язку або провайдера доступу до мережі інтернет.

5.2. Користувач погоджується з тим, що плей-листи або інші підбірки Матеріалів чи посилання на них, створені та/або розміщені Користувачем за допомогою Програми, не є збірками в сенсі статті 1260 ЦК РФ, не охороняються як об'єкти інтелектуальної власності. Правовласник не несе відповідальності за будь-яке використання третіми особами подібних підбірок.

5.3. Правовласник залишає за собою право на власний розсуд обмежити доступ Користувача до Програми (чи до певних функцій Програми, якщо це можливо технічно) при неодноразовому порушенні цієї Ліцензії або застосувати до Користувача інші заходи з метою дотримання вимог законодавства чи прав і законних інтересів третіх осіб.

5.4. Користувачеві надається можливість створювати змішані плейлисти з Матеріалів Бази даних і фонограм, які завантажені Користувачем за допомогою програми «Яндекc.Диск», а також фонограм, що були завантажені на пристрій Користувача.

5.5. Програма надає Користувачеві можливість отримання автоматичних рекомендацій до прослуховування Користувачем тих чи інших Матеріалів. Користувача цим повідомлено і він погоджується, що для використання функції «Система рекомендацій» Програма передає Правовласнику дані про історію прослуховування Матеріалів.

5.6. Програма надає Користувачеві можливість отримання інформації про заплановані культурно-розважальні заходи, а також придбання електронних квитків на культурно-розважальні заходи.

Надання Користувачам інформації про заходи здійснюється згідно з «Умовами використання сервісу Яндекс.Афіша», опублікованими у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/afisha_termsofuse/.

Бронювання та оплата електронних квитків здійснюється згідно з умовами, викладеними в «Умовах придбання електронних квитків на концерти та інші заходи», опублікованими у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/concerts_tickets_booking_conditions/.

5.7. При видаленні Програми з пам'яті мобільного пристрою Користувача персональна інформація Користувача, отримана Правовласником у процесі використання Програми, зберігається в рамках Сервісу. У разі, якщо Програма повторно встановлюється на пристрій, персональна інформація Користувача відновлюється в повному обсязі.

6. Винагорода за використання Бази даних

6.1. Загальні умови

6.1.1. Правовласник надає Користувачеві за винагороду доступ до Бази даних. Оплата винагороди Правовласникові здійснюється Користувачем у порядку передоплати.

6.1.2. Доступ до Бази даних надається Правовласником з моменту отримання винагороди від Користувача, при цьому Правовласник залишає за собою право надати доступ до Бази даних до моменту отримання винагороди. Правовласник вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо надання доступу до Бази даних, у момент надання доступу.

6.1.3. Винагорода за надання доступу до Бази даних не обкладається ПДВ на підставі п.п. 26 п. 2 ст.149 Податкового Кодексу Російської Федерації.

6.1.4. Правовласник має право надати Користувачеві доступ до Бази даних без додаткової оплати винагороди в ознайомлювальних та інших цілях, визначених Правовласником. На розсуд Правовласника, зазначений доступ може бути наданий Користувачу як за умови виконання Користувачем певних дій (наприклад, активація доступу в налаштуваннях Програми, оплата доступу на тривалий термін і так далі), так і без виконання Користувачем певних дій. Умови надання зазначеного доступу визначаються Правовласником. Щоб уникнути будь-яких сумнівів, надання зазначеного доступу є правом Правовласника, а не обов'язком.

6.1.5. Правовласник має право змінювати строк надання доступу до Бази даних та розмір відповідної винагороди в односторонньому порядку.

6.1.6. Строк надання доступу до Бази даних і розмір відповідної винагороди не підлягають зміні відносно фактично сплаченої винагороди за відповідний строк надання доступу, за умови її оплати до моменту вступу в силу нових умов.

6.2. Умови оплати винагороди через веб-інтерфейс «Яндекс.Музика»

6.2.1. Строк, на який надається доступ до Бази даних (період доступу), а також розмір винагороди, що відповідає строку надання доступу, зазначено на сторінці в мережі інтернет, розміщеній за адресою: http://music.yandex.ru/#!/payments.

6.2.2. У разі зміни строків надання доступу до Бази даних і/або розміру відповідної винагороди, змінені умови підлягають застосуванню після їх публікації на сторінці в мережі інтернет, розміщеній за адресою: http://music.yandex.ru/#!/payments.

6.3. Умови оплати винагороди в магазині програм APP STORE

6.3.1. Строк, на який надається доступ до Бази даних, а також розмір винагороди, що відповідає строку надання доступу, зазначено на сторінці Програми у магазині програм APP STORE в мережі інтернет, розміщеній за адресою: https://itunes.apple.com/ru/app/andeks.muzyka/id520797969.

6.3.2. Оплата винагороди за технологією «Підписка всередині Програм» («In App Subscriptions»), яку надає компанія Apple Inc, а також автоматичне відновлення доступу до Бази даних (Підписка) здійснюється на умовах, розміщених в мережі інтернет за адресою: http://www.apple.com/legal/itunes/ww/.

6.4. Умови оплати винагороди в магазині програм Google Play

6.4.1. Строк, на який надається доступ до Бази даних, а також розмір винагороди, що відповідає строку надання доступу, зазначено на сторінці Програми в розділі розробника ЯНДЕКС у магазині програм Google Play в мережі інтернет, розміщеній за адресою: https://play.google.com/store/apps/developer?id=Яндекс.

6.4.2. Оплата винагороди за технологією «In-app Billing Subscriptions», яку надає компанія Google Inc, а також автоматичне відновлення доступу до Бази даних (Підписка), здійснюється на умовах, розміщених у мережі інтернет за адресою: https://play.google.com/intl/ru_ru/about/play-terms.html.

6.4.3. Правовласник через відповідну функцію Програми має право надати Користувачеві можливість оплати винагороди через веб-інтерфейс «Яндекс.Музика». У разі, якщо Користувач скористається наданою Правовласником можливістю оплати доступу через веб-інтерфейс «Яндекс.Музика», відносно такої оплати застосовуватимуться положення пункту 6.2. цієї Ліцензії.

6.5. Умови сплати винагороди в магазині застосовних програм Windows Phone Store

6.5.1. Строк, на який надається доступ до Бази даних, а також розмір винагороди, що відповідає строку надання доступу, зазначаються на сторінці Програми в розділі розробника ЯНДЕКС у магазині застосовних програм Windows Phone Store в мережі Інтернет, розміщеній за адресою: http://www.windowsphone.com/en-US/store/publishers?publisherId=Yandex.

6.5.2. Сплата винагороди за доступ до Бази даних здійснюється на умовах, розміщених у мережі Інтернет за адресою: http://www.windowsphone.com/ru-ru/store/terms-of-service.

6.5.3. Правовласник через відповідну функцію Програми має право надати Користувачеві можливість оплати винагороди через веб-інтерфейс «Яндекс.Музика». У разі, якщо Користувач скористається наданою Правовласником можливістю оплати доступу через веб-інтерфейс «Яндекс.Музика», відносно такої оплати застосовуватимуться положення пункту 6.2. цієї Ліцензії.

7. Відповідальність за Ліцензією

7.1. Програму (включаючи Дані) надано на умовах «як є» (as is). Правовласник не дає жодних гарантій стосовно безпомилкової та безперебійної роботи Програми або окремих її компонентів та/або функцій, відповідності Програми конкретним цілям і очікуванням Користувача, не гарантує достовірності, точності, повноти та своєчасності Даних, а також не дає жодних інших гарантій, прямо не зазначених у цій Ліцензії.

7.2. Правовласник не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки будь-якого використання або неможливості використання Програми (включаючи Базу даних) та/або збиток, заподіяний Користувачеві та/або третім сторонам у результаті якого-небудь використання, невикористання або неможливості використання Програми (включаючи Базу Даних) або окремих її компонентів та/або функцій, у тому числі через можливі помилки або збої в роботі Програми, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством.

7.3. Цим Користувачеві повідомлено і він погоджується, що під час використання Програми Правовласникові в автоматичному режимі анонімно (без прив'язування до Користувача) передається така інформація: тип операційної системи мобільного пристрою Користувача, версія та ідентифікатор Програми, статистика використання функцій Програми, а також інша технічна інформація.

7.4. Усі питання та претензії, пов'язані з використанням/неможливістю використання Програми, а також можливим порушенням Програмою законодавства та/або прав третіх осіб, слід передавати через форму зворотного зв'язку за адресою: http://feedback.yandex.ru/?from=music.

8. Оновлення/нові версії Програми і стороннє програмне забезпечення

8.1. Дія цієї Ліцензії поширюється на усі подальші оновлення/нові версії Програми. Погоджуючись із встановленням оновлення/нової версії Програми, Користувач приймає умови цієї Ліцензії для відповідних оновлень/нових версій Програми, якщо оновлення/встановлення нової версії Програми не супроводжує інша ліцензійна угода.

8.2. До складу Програми як окремі її компоненти входить стороннє програмне забезпечення. Актуальна інформація про таке стороннє програмне забезпечення у складі Програми доступна за адресою: https://yandex.ru/legal/music_mobile_agreement/components.

9. Зміни умов цієї Ліцензії

9.1. Цю Ліцензію Правовласник може змінювати в односторонньому порядку. Повідомлення Користувачеві про внесені зміни в умови цієї Ліцензії публікується на сторінці: https://yandex.ua/legal/music_mobile_agreement/. Зазначені зміни в умовах Ліцензійної угоди набувають чинності з дати їх публікації, якщо інше не обумовлено у відповідній публікації.

 

_____________________________

Дата публікації: 27.04.2017

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/music_mobile_agreement/23032017/.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/music_mobile_agreement/28062016/.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/music_mobile_agreement/01072015/.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/music_mobile_agreement/20150324/.