Умови використання сервісу Яндекс.Музика

Цей документ є перекладом Умов використання сервісу Яндекс.Музика. У разі розбіжностей між російською версією Умов використання сервісу Яндекс.Музика та цим перекладом лише російська версія Умов використання сервісу Яндекс.Музика має юридичну силу. Російська версія Умов використання сервісу Яндекс.Музика розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/music_termsofuse/?lang=ru.

1. Загальні положення

1.1. ООО «ЯНДЕКС» (далі — Яндекс) пропонує користувачеві мережі Інтернет (далі — Користувач) використовувати сервіс Яндекс.Музыка, доступний за адресою: http://music.yandex.ru/ (далі — Сервіс).

1.2. Ці Умови є доповненням до Угоди користувача сервісів Яндекса стосовно порядку використання Сервісу. В усьому, що не передбачено цими Умовами, відносини між Яндексом і Користувачем у зв'язку з використанням Сервісу регулюють Угоди користувача сервісів Яндекса (https://yandex.ua/legal/rules/), а також Ліцензія на використання пошукової системи Яндекса (https://yandex.ua/legal/termsofuse/), Політика конфіденційності (https://yandex.ua/legal/confidential/).

1.3. Починаючи використовувати Сервіс / його окремі функції, Користувач вважається таким, що прийняв ці Умови, а також умови усіх зазначених вище документів у повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з якими-небудь із положень зазначених документів Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.4. Ці Умови можуть бути змінені Яндексом без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за зазначеною у цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Чинна редакція Умов завжди знаходиться на сторінці за адресою: https://yandex.ua/legal/music_termsofuse/.

1.5. У випадку якщо Яндексом були внесені які-небудь зміни до цих Умов у порядку, передбаченому п. 1.4 цих Умов, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісу.

1.6. Сервіс надає Користувачу можливість безоплатного пошуку і прослуховування музичних композицій (фонограм) за допомогою свого персонального комп’ютеру, а також можливість використання Сервісу іншими способами, які не суперечать положенням цих Умов, а також документів, зазначених у п. 1.2. цих Умов. Усі наявні на даний момент функції Сервісу, а також будь-який їх розвиток та/або додавання нових, є предметом цих Умов.

1.7. Користуючись Сервісом, Користувач відповідно до ч. 1 ст. 18 "Про рекламу" дає свою згоду на отримання повідомлень рекламного характеру. Користувач має право відмовитися від отримання повідомлень рекламного характеру шляхом вимкнення відповідного функціоналу в налаштуваннях: https://music.yandex.ua/settings.

2. Використання Сервісу. Окремі функції Сервісу

2.1. Фонограми, а також інші матеріали, розміщені на сайті Сервісу (далі – Матеріали), є об'єктами інтелектуальної власності їхніх правовласників і охороняються законодавством. Актуальна інформація про правовласників Матеріалів доступна за адресою: https://yandex.ru/support/music/performers-and-copyright-holders/copyright.xml.

2.2. Сервіс надає авторизованому Користувачу функціональну можливість розміщення фонограм, а також інших матеріалів на Сервісі (надалі – «Користувацькі матеріали») як для власного використання (прослуховування), так і з можливістю використання (прослуховування) іншими Користувачами Сервісу, а також функціональну можливість редагувати і видаляти розміщені ним Користувацькі матеріали. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов’язані з розміщенням і поширенням Користувацьких матеріалів на Сервісі. Розміщуючи Користувацькі матеріали на Сервісі, Користувач підтверджує і гарантує відповідність Користувацьких матеріалів вимогам застосовного законодавства, а також документам, зазначеним у п. 1.2. цих Умов, а також те, що Користувацькі матеріали не порушують права та законні інтереси третіх осіб. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Користувацькі матеріали не повинні порушувати авторські права та/або інші інтелектуальні права, які належать третім особам. Користувач самостійно і за власний рахунок зобов’язується врегулювати всі претензії третіх осіб, пов’язані з розміщенням (редагуванням) ним Користувацьких матеріалів.

2.3. Користувач визнає і погоджується з тим, що Яндекс не зобов’язаний переглядати і будь-яким чином перевіряти Користувацькі матеріали, розміщені Користувачем на Сервісі, в тому числі на відповідність чинному законодавству, включаючи законодавство про авторське право і суміжні права.

2.4. Користувач визнає і погоджується з тим, що Яндекс має право (але не обов’язок) на власний розсуд відмовити Користувачу в розміщенні та/або поширенні ним Користувацьких матеріалів, або видалити будь-які Користувацькі матеріали, розміщені Користувачем на Сервісі.

2.5. Розміщуючи на Сервісі Користувацькі матеріали, Користувач автоматично безоплатно, безумовно і безвідклично надає Яндексу невиключне право на використання Користувацьких матеріалів на території всього світу на строк розміщення Користувацьких матеріалів на Сервісі, в тому числі, але не обмежуючись, на відтворення, копіювання, підбір, систематизацію, перетворення, зміну, редагування, переклад, опублікування, доведення до загального відома, поширення Користувацьких матеріалів (частково або повністю) будь-якими законними способами. Також, розміщуючи на Сервісі Користувацькі матеріали, Користувач підтверджує, що володіє відповідними правами та повноваженнями для надання Яндексу вказаних прав на використання розміщених Користувацьких матеріалів. Користувач погоджується з тим, що розміщені ним у межах Сервісу Користувацькі матеріали можуть бути використані Яндексом в інших сервісах та програмних додатках Яндексу, а також в рекламних або маркетингових матеріалах, які розміщуються на ресурсах Яндексу в мережі Інтернет для привернення уваги інших користувачів до Сервісу або до інших ресурсів та сервісів Яндексу. Яндекс має право використовувати відповідні Користувацькі матеріали як із зазначенням імені автора таких Користувацьких матеріалів, так і без зазначення імені автора (як ім’я автора при цьому може бути вказаний логін Користувача, який розмістив Користувацькі матеріали). Яндекс має право передавати права, вказані у цьому пункті, третім особам. У разі, якщо Користувач не має права надати Яндексу право використання тих чи інших Користувацьких матеріалів зазначеними способами, він зобов’язаний утриматись від розміщення таких матеріалів на Сервісі.

2.6. Права на усі об'єкти, що становлять дизайн Сервісу в цілому і окремих його елементів, на програму для ЕОМ «Яндекс.Плеєр» (далі – Плеєр), призначену для прослуховування фонограм, розміщених на Сервісі, а також на базу даних, що є сукупністю Матеріалів, розміщених на Сервісі (далі – База даних), належать Яндексу.

2.7 Усі Матеріали і Плеєр призначені виключно для особистого некомерційного використання у рамках технічних можливостей, надаваних Сервісом. Будь-яке копіювання, відтворення, перероблення, поширення, доведення до загального відома або інше використання Матеріалів, Плеєра або Бази даних поза рамками можливостей, надаваних Сервісом, а також будь-яке їх використання з комерційною метою заборонено.

2.8. Яндекс залишає за собою право встановлювати будь-які правила, ліміти й обмеження (технічні, юридичні, організаційні тощо) на використання Сервісу в цілому або будь-яких Матеріалів і може змінювати їх на власний розсуд, без попереднього повідомлення Користувачів. Зазначені правила, ліміти й обмеження можуть бути різними для різних категорій Користувачів.

2.9. Сервіс надає Користувачеві можливість отримання інформації про заплановані культурно-розважальні заходи, а також придбання електронних квитків на культурно-розважальні заходи.

Стосунки щодо надання інформації про заходи регулюються «Умовами використання сервісу Яндекс.Афіша», опублікованими у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/afisha_termsofuse/.

Бронювання та оплата електронних квитків здійснюється згідно з умовами, викладеними в «Умовах придбання електронних квитків на концерти та інші заходи», опублікованими у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/concerts_tickets_booking_conditions/.

2.10. Користувач погоджується з тим, що плейлисти або інші добірки Матеріалів або посилання на них, створені та/або розміщені Користувачем за допомогою Сервісу, не є збірками в сенсі статті 1260 ГК РФ, не охороняються як об'єкти інтелектуальної власності і за бажанням Користувача можуть бути доступні усім іншим користувачам Сервісу для перегляду. Яндекс не несе відповідальності за будь-яке використання третіми особами подібних добірок або посилань.

2.11. Яндекс залишає за собою право на власний розсуд обмежити доступ Користувача до Сервісу (чи до певних функцій Сервісу, якщо це можливо технологічно) з використанням його облікового запису, або повністю заблокувати обліковий запис Користувача при неодноразовому порушенні цих Умов, або застосувати до Користувача інші заходи з метою дотримання вимог законодавства чи прав і законних інтересів третіх осіб.

2.12. Всі питання, звернення і претензії, пов’язані з використанням/неможливістю використання Сервісу, а також можливим порушенням законодавства та/або прав третіх осіб, повинні направлятись через форму зворотнього зв’язку за адресою: https://yandex.ru/support/music/troubleshooting/other.html. Для звернень правовласників у зв’язку з імовірним порушенням авторських прав та/або суміжних прав слід використовувати форму, доступну за адресою: https://yandex.ru/support/abuse/troubleshooting/music.html, а також інструкції і вказівки, доступні у розділі «Допомога» Сервісу.

 

_____________________________

Дата публікації 02.05.2017 р.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/music_termsofuse/23032017/.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/music_termsofuse/30092015/.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/music_termsofuse/30072012/.