Ліцензійна угода на використання програми «Яндекс.Навігатор» для мобільних пристроїв

Цей документ є перекладом Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Навігатор» для мобільних пристроїв українською. У разі розбіжностей між російською версією Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Навігатор» для мобільних пристроїв та цим перекладом лише російська версія Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Навігатор» для мобільних пристроїв має юридичну силу. Російська версія Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Навігатор» для мобільних пристроїв розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/navigator_mobile_agreement/?lang=ru

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтеся з умовами нижченаведеної ліцензійної угоди.

Будь-яке використання Вами програми означає повне і беззастережне прийняття Вами умов цієї ліцензійної угоди.

Якщо Ви не приймаєте умови ліцензійної угоди у повному обсязі, Ви не маєте права використовувати програму з будь-якою метою.

1. Загальні положення

1.1. Ця Ліцензійна угода (Ліцензія) встановлює умови використання програми «Яндекс.Навігатор» для мобільних пристроїв (Програма) та укладена із будь-якою особою, яка використовує Програму (Користувач), і ООО «Яндекс», Росія, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, 16, що є правовласником виключного права на Програму (Правовласник).

1.2. Копіюючи Програму, встановлюючи її на свій мобільний пристрій або використовуючи Програму будь-яким чином, Користувач виражає свою повну і беззастережну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використання Програми дозволено лише на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії в повному обсязі, Користувач не має права використовувати Програму з будь-якою метою. Використання Програми з порушенням (невиконанням) будь-якої з умов Ліцензії заборонено.

1.4 Використання Програми Користувачем на умовах цієї Ліцензії в особистих некомерційних цілях здійснюється безоплатно. Використання Програми на умовах і способами, не передбаченими цією Ліцензією, можливе лише на підставі окремої угоди із Правовласником.

1.5. Користуючись Програмою, Користувач погоджується з тим, що невід'ємними частинами цієї Ліцензії є такі документи, умови яких повною мірою поширюються на використання Програми:

  • «Угода користувача сервісів Яндекса», розміщена в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/rules.

  • «Ліцензія на використання пошукової системи Яндекса», розміщена в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/termsofuse.

  • «Політика конфіденційності», розміщена в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/confidential.

  • «Умови використання сервісу “Яндекс.Карти”», розміщені в мережі Інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse.

Зазначені документи (у тому числі будь-які їх частини) можуть бути змінені Правовласником в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція документів набуває чинності з моменту їх публікації, якщо інше не передбачено новими редакціями документів.

1.6. До цієї Ліцензії та всіх відносин, пов'язаних із використанням Програми, підлягає застосуванню право Російської Федерації, і будь-які претензії або позови, що випливають із цієї Ліцензії або використання Програми, мають бути подані та розглянуті в суді за місцем знаходження Правовласника.

1.7. Правовласник може надати Користувачеві переклад цієї Ліцензії з російської на інші мови, однак у разі протиріч між умовами Ліцензії російською мовою та її перекладом юридичну силу має виключно російськомовна версія Ліцензії.

1.8. Функціональні можливості Програми можуть бути обмежені залежно від операційної системи пристрою Користувача.

2. Права на Програму

2.1. Виключне право на Програму належить Правовласникові.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник безоплатно, на умовах простої (невиняткової) ліцензії, надає Користувачеві непередаване право використання Програми на території країн усього світу такими способами:

3.1.1. Використовувати Програму за прямим функціональним призначенням, з метою чого здійснити її копіювання та встановлення (відтворення) на мобільний (-і) пристрій (-ої) Користувача. Користувач має право встановити Програму на необмежену кількість мобільних пристроїв. При встановленні на мобільний пристрій кожній копії Програми надається індивідуальний номер, який автоматично повідомляється Правовласникові.

3.1.2. Відтворювати і поширювати Програму в некомерційних цілях (безоплатно).

4. Обмеження

4.1. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими цією Ліцензією або законодавством РФ, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати і виконувати інші дії з об'єктним кодом Програми, що мають на меті отримання інформації про реалізацію алгоритмів, використовуваних у Програмі, створення похідних програмних продуктів з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програми, будь-яких компонентів Програми, що зберігаються Програмою на мобільному пристрої Користувача, картографічних матеріалів, інших зображень та інших даних, без письмової згоди Правовласника.

4.2. Користувач не має права відтворювати і поширювати Програму в комерційних цілях (у тому числі за плату), а також у складі збірок програмних продуктів без письмової згоди Правовласника.

4.3. Користувач не має права поширювати Програму у вигляді, відмінному від того, в якому він її отримав, без письмової згоди Правовласника.

4.4. Програма повинна використовуватися (у тому числі поширюватися) під найменуванням «Яндекс.Навігатор». Користувач не має права змінювати та/або видаляти найменування Програми, знак охорони авторського права (copyright notice) або інші вказівки на Правовласника.

5. Умови використання окремих функцій Програми

5.1. Виконання деяких функцій Програми можливе лише за наявності доступу до мережі інтернет. Користувач самостійно отримує й оплачує такий доступ на умовах і за тарифами свого оператора зв'язку або провайдера доступу до мережі інтернет.

5.2. Картографічні матеріали, база даних про дорожню ситуацію (стан завантаженості автомобільних доріг), дані про дорожньо-транспортні пригоди, ремонт доріг, про камери контролю швидкості та камери контролю смуги, а також інші об’єкти інтелектуальних прав, доступ до яких надає Програма (надалі – Дані), належать Правовласнику і/або їхнім власникам, вказаним у пункті 10 цієї Ліцензії, і призначені виключно для приватного некомерційного використання Користувачем в межах функціональних можливостей Програми. При використанні Даних Користувач зобов'язаний дотримуватися, окрім цієї Ліцензії, також усіх умов і вимог, встановлених Умовами використання сервісу «Яндекс.Карти» (далі — Умови). При цьому будь-яке добування, копіювання, відтворення, перероблення, поширення Даних, їх розміщення для вільного доступу (публікація) в мережі інтернет, будь-яке використання Даних у засобах масової інформації та/або з комерційною метою і будь-яке інше використання, явно не дозволене цією Ліцензією або Умовами, заборонено без попереднього письмового дозволу Правовласника.

5.3. Користувача цим повідомлено і він погоджується, що Програма передає Правовласнику знеособлені дані про точне місцезнаходження і параметри руху Користувача, отримані від GPS-пристрою, або про приблизне місцезнаходження Користувача, визначені за активним стільником оператора зв’язку, sim-карта якого на даний момент використовується в мобільному пристрої Користувача, для збору статистичної інформації про стан дорожнього руху, за винятком випадків, передбачених цiєю Ліцензією.

5.4. Усі дані про використання Програми, що передаються відповідно до цієї Ліцензії, зберігаються і обробляються відповідно до Політики конфіденційності (https://yandex.ua/legal/confidential).

5.5. Програма надає Користувачеві функціональну можливість:

  • автоматичної побудови маршрутів на картах, що надають варіант шляху від точки відправлення до точки призначення, вказаних Користувачем (далі — Маршрут/Маршрути). При побудові Маршрутів може бути надано інформацію про довжину Маршруту, про приблизний час проходження Маршруту, а також інші характеристики опису Маршруту;

  • автоматичного перерахунку Маршруту і надання результату такого перерахунку у будь-якому графічному та/або текстовому вигляді, виконаному з урахуванням: а) інформації про поточне місце розташування об'єкта; б) інформації про зміну швидкості або часу проходження якого-небудь відрізка Маршруту відносно значень, зазначених у початкових даних; в) інформації про відхилення від розрахованої лінії Маршруту тощо;

  • голосового супроводу за Маршрутом, включаючи, але не обмежуючись, голосові повідомлення про напрямок руху за Маршрутом, про географічні назви об'єктів на місцевості, про відхилення від розрахованої лінії Маршруту, про зміну швидкості або часу проходження якого-небудь відрізку Маршруту.

  • збереження в Особистому кабінеті Користувача статистики поїздок за умови авторизації користувача у Додатку з використанням облікового запису на сервісах Яндекса і підтвердження згоди на збір статистики в Особистому кабінеті.

Користувач самостійно і повністю несе усі ризики і відповідальність за вибір Маршруту і дотримання обраного Маршруту. Правовласник не гарантує правильності, оптимальності, актуальності та/або відповідності Маршрутів правилам дорожнього руху і не несе відповідальності за вибір Користувачем Маршруту і його дотримання.

5.6. Програма надає Користувачеві функціональну можливість самостійно і на свій розсуд додавати на карти користувацькі дані, у тому числі знаки, примітки, текстові підписи, повідомлення тощо (далі — Користувацькі об’єкти). Нанесення Користувацьких об’єктів не модифікує початкові дані та допустимо виключно для зручності використовування Користувачем Програми.

Користувач одноосібно і повністю несе усі ризики й відповідальність за вибір місця знаходження Користувацьких об’єктів, відповідність законодавству, зміст, повноту, коректність і достовірність опису доданих Користувацьких об’єктів. Правовласник не несе жодної відповідальності за позначення й опис будь-якого Користувацького об’єкта. Правовласник залишає за собою право без попередження і на свій розсуд видалити будь-який Користувацький об'єкт або набір Користувацьких об'єктів у випадку, якщо інформація, надана в його описі, суперечить законодавству РФ, містить ненормативну лексику, а також в інших випадках, коли позначення та/або опис Користувацьких об'єктів та/або поширення посилання на Користувацькі об'єкти порушує Ліцензію, умови використання інших сервісів Правовласника або положення документів, зазначених у п. 1.5. цієї Ліцензії, а також з метою захисту інтересів Правовласника, користувачів сервісів Правовласника, інших третіх осіб. Правовласник не гарантує збереження даних про Користувацькі об'єкти у будь-якому обсязі та/або протягом будь-якого часу, у тому числі у випадку зміни Даних у зв'язку з розвитком або зміною Програми та/або сервісу «Яндекс.Карти».

5.7. Програма надає Користувачеві можливість використання додаткової функції — «Народна карта». Цим Користувачеві повідомлено, він розуміє і погоджується, що отримана у складі цього шару схема, що ґрунтується на призначеній для Користувача інформації сервісу «Яндекс.Народна карта», не є картографічною похідною в сенсі Федерального закону від 26.12.1995 № 209-ФЗ «Про геодезію і картографію». Правовласник не гарантує геометричну точність і дотримання картографічної проекції схеми.

5.8. Версії Програми для Android та iOS частково ґрунтуються на програмі The Independent JPEG Group's JPEG software, створеній the Independent JPEG Group.

6. Відповідальність за Ліцензією

6.1. Програма (включаючи Дані) надається на умовах «як є» (as is). Правовласник не надає жодних гарантій щодо безпомилкової і безперебійної роботи Програми або окремих її компонентів і/або функцій, відповідності Програми конкретним цілям та очікуванням Користувача, не гарантує достовірність, точність, повноту і своєчасність Даних, а також не надає жодних інших гарантій, прямо не вказаних у цій Ліцензії.

6.2. Правовласник не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки якого-небудь використання або неможливості використання Програми (включно з Даними) та/або збиток, заподіяний Користувачеві та/або третім сторонам, в результаті будь-якого використання, невикористання або неможливості використання Програми (включно з Даними) або окремих її компонентів та/або функцій, у тому числі через можливі помилки або збої в роботі Програми, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством.

6.3. Цим Користувачеві повідомлено і він погоджується, що при використанні Програми Правовласникові в автоматичному режимі анонімно (без прив'язування до Користувача) передається така інформація: тип операційної системи мобільного пристрою Користувача, версія та ідентифікатор Програми, статистика використання функцій Програми, а також інша технічна інформація.

6.4. Усі питання і претензії, пов'язані з використанням/неможливістю використання Програми або Даних, а також можливим порушенням Програмою або Даними законодавства та/або прав третіх осіб, слід передавати через форму зворотного зв'язку за адресою: https://yandex.ru/support/navigator/troubleshooting/faq.xml#faq_feedback.

7. Оновлення/нові версії Програми

7.1. Дія цієї Ліцензії поширюється на усі подальші оновлення/нові версії Програми. Погоджуючись зі встановленням оновлення/нової версії Програми, Користувач приймає умови цієї Ліцензії для відповідних оновлень/нових версій Програми, якщо оновлення/встановлення нової версії Програми не супроводжується іншою ліцензійною угодою.

8. Зміни умов цієї Ліцензії

8.1. Ця ліцензійна угода може змінюватися Правовласником в односторонньому порядку. Повідомлення Користувача про внесені зміни в умови цієї Ліцензії публікується на сторінці: https://yandex.ua/legal/navigator_mobile_agreement. Зазначені зміни в умовах ліцензійної угоди набувають чинності з дати їх публікації, якщо інше не обумовлено у відповідній публікації.

9. Додаткова інформація

Державний кордон між Російською Федерацією та республіками Абхазія, Грузія, Південна Осетія, Естонською республікою підлягає міжнародно-правовому оформленню.

Кордон між республіками Інгушетія та Північна Осетія – Аланія вказано за станом на 01 січня 2004 р.

10. Інформація про правовласників і власників інформації

Програмне забезпечення WebMap — © ЗАО «Резидент» (http://www.resident.ru).

Супутникові дані:

• оброблення: © ООО ИТЦ «СКАНЭКС» (http://www.scanex.ru), Includes IRS Data © ANTRIX Corporation Ltd., Includes material © European Space Imaging GmBH. © DigitalGlobe, Inc.;

• оброблення: © ООО ИТЦ «СКАНЭКС» (http://www.scanex.ru), Includes «WorldView-2» Data © DigitalGlobe, Inc.;

• оброблення: © ООО ИТЦ «СКАНЭКС» (http://www.scanex.ru), Includes IKONOS Data © Geo Eye, Inc.;

• оброблення: © ООО ИТЦ «СКАНЭКС» (http://www.scanex.ru), Includes TerraColor Data © Earthstar Geographics, Includes IRS Data © ANTRIX Corporation Ltd., Includes material © European Space Imaging GmBH.

Схеми дорожніх розв'язок Києва надані компанією «Транснавіком» (http://www.transnavi.com).

Картографічні дані:

© Роскартография;

© NAVTEQ (http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html)

© ООО «Резидент Консалтинг» (http://www.resident.ru);

© ЗАО «ТГА»;

© ВТУ ГШ;

© ЗАО «Геоцентр-Консалтинг»;

© Донгеоинформатика (http://www.dongis.ru);

© ФГУП «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие»;

© ГОУ ВПО СГГА, Новосибирск, 2008 г.;

© ООО «Дискус Медиа» (http://automaps.ru) с использованием ДДЗ ИТЦ «СКАНЭКС»;

© ООО «Дискус Медиа» (http://automaps.ru);

© КГА Санкт-Петербурга;

© ФГУП «Севзапгеоинформ»;

© ЗАО «Фирма НТЦ КАМИ» (http://www.kami.ru), 2008 г.;

© ООО «Уральская Картографическая Компания»

© ЯрМап;

© МУП «АПБ» Главархитектуры г.Уфа;

© Transnavicom (http://www.transnavi.com), Ltd;

© Transnavi.com, LTD;

© Guidejet MAPS 2008;

Власники інформації:

Інформація про дорожню ситуацію (стан завантаженості автомобільних доріг) надана ООО «Яндекс.Пробки» (http://company.yandex.ru/contacts/redrose).

Дата публікації 19.09.2016 р.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/navigator_mobile_agreement/28062016.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/navigator_mobile_agreement/31032016.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/navigator_mobile_agreement/29092012.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/navigator_mobile_agreement/29032012.