Умови використання сервісу Яндекс.Новини

Цей документ є перекладом Умов використання сервісу Яндекс.Новини. У разі розбіжностей між російською версією Умов використання сервісу Яндекс.Новини та цим перекладом лише російська версія Умов використання сервісу Яндекс.Новини має юридичну силу. Російська версія Умов використання сервісу Яндекс.Новини розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/news_termofuse/?lang=ru.

1. Загальні положення

1.1. ООО «ЯНДЕКС» (далі — «Яндекс») пропонує користувачу мережі інтернет (далі — «Користувач») використовувати сервіс Яндекс.Новини, доступний за адресою: http://news.yandex.ua (далі — «Сервіс»).

1.2. Ці Умови є доповненням до Угоди користувача сервісів Яндекса щодо порядку використання Сервісу. В усьому, що не передбачено цими Умовами, стосунки між Яндексом і Користувачем у зв'язку з використанням Сервісу регулюються Угодою користувача сервісів Яндекса (https://yandex.ua/legal/rules), а також Ліцензією на використання пошукової системи Яндекса (https://yandex.ua/legal/termsofuse), Політикою конфіденційності (https://yandex.ua/legal/confidential).

1.3. Коли Користувач починає використовувати Сервіс/його окремі функції, Користувач вважається таким, що прийняв ці Умови, а також умови всіх зазначених вище документів, у повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень зазначених документів, Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.4. Ці Умови можуть бути змінені Яндексом без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в мережі інтернет за зазначеною в цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Чинна редакція Умов завжди знаходиться на сторінці за адресою: https://yandex.ua/legal/news_termsofuse.

1.5. У випадку якщо Яндексом були внесені які-небудь зміни до цих Умов, у порядку, передбаченому п. 1.4 цих Умов, із якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісу.

1.6. Сервіс пропонує Користувачу можливість отримати доступ до новинної інформації, а також до різних фото-, аудіо- та відеоматеріалів з різних джерел. Усі наявні на цей момент функції Сервісу, а також будь-який розвиток їх та/або додавання нових є предметом цих Умов.

2. Використання Сервісу. Окремі функції Сервісу

2.1. Інформаційні матеріали будь-яких типів і форм подання, у тому числі тексти, зображення, фотографії, аудіо- та відеоматеріали (за текстом — «Інформація»), що розміщуються на Сервісі, надані партнерами Сервісу та містять посилання на джерело. Повний перелік правовласників і власників інформації доступний за адресою: http://news.yandex.ru/smi.

2.2. Будь-яка інформація, що використовується в Сервісі, призначена виключно для некомерційного використання. При цьому будь-яке копіювання Інформації, її відтворення, переробка, поширення, доведення до загального відома (публікація) в мережі інтернет, будь-яке використання в засобах масової інформації та/або в комерційних цілях без попереднього письмового дозволу правовласника забороняється, за винятком випадків, прямо передбачених цими Умовами, умовами використання інших сервісів Яндекса або документами, зазначеними в п. 1.2 цих Умов.

2.3. Яндекс в автоматичному режимі індексує, анотує та систематизує Інформацію, що надається партнерами Сервісу, з метою надання Користувачу можливості пошуку за загальнодоступною новинною інформацією, розміщеною в мережі інтернет. За винятком автоматичного анотування та систематизації, зазначених у цьому пункті, Яндекс не здійснює ніяких змін і виправлень Інформації, що надається партнерами Сервісу, а також не здійснює в рамках Сервісу виробництва та поширення будь-якої власної Інформації.

2.4. Яндекс залишає за собою право на власний розсуд обмежити доступ Користувача до Сервісу (чи до певних функцій Сервісу, якщо це можливо технологічно) з використанням його облікового запису, або повністю заблокувати обліковий запис Користувача в разі неодноразового порушення цих Умов, або застосувати до Користувача інші заходи з метою дотримання вимог законодавства чи прав і законних інтересів третіх осіб.