Умови користування сервісу «API Пошук у Яндекс.Зображеннях»

ООО «ЯНДЕКС» (далі – «Яндекс») пропонує користувачеві мережі Інтернет (далі – «Користувач») використовувати сервіс «API Пошук у Яндекс.Зображеннях» на умовах, викладених у цьому документі (далі – «Умови»).

1. Загальні умови

1.1. Терміни та визначення

Сервіс – сервіс API Пошук у Яндекс.Зображеннях, що являє собою інтерфейс програмування, призначений для виконання пошуку в індексі сервісу Яндекс.Зображення із заданим Користувачем набором параметрів і для надання Користувачеві Даних за результатами такого пошуку.

Дані – відомості, що надходять від Сервісу, призначені для надання Користувачеві, включаючи, але не обмежуючись: інформацію про копії зображень, знайдених на запит, їхній розмір, адресу сайту, на якому вони містяться, текст, що відноситься до зображення, розміщений на такому сайті, посилання на зображення. Склад Даних може змінюватися Яндексом без попереднього повідомлення Користувача.

API-ключ – унікальний ідентифікатор, що видається Користувачеві Яндексом та дозволяє отримати доступ до функцій Сервісу з сайту (сайтів) Користувача.

1.2. Використання Користувачем Сервісу регулюється цими Умовами, а також:

1.3. Починаючи використовувати Сервіс або його окремі функції, в тому числі зареєструвавшись у Сервісі, отримавши API-ключ, розмістивши код сервісу на своєму сайті або скориставшись будь-якою іншою функціональною можливістю, що надається Сервісом, Користувач приймає ці Умови, а також умови всіх зазначених у п. 1.2 Умов документів, у повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків, і зобов'язується дотримуватися їх. Використання Сервісу на інших умовах, ніж умови зазначених документів, можливе тільки за попередньою письмовою згодою Яндекса. У разі незгоди Користувача з будь-якими умовами зазначених документів, Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.4. Користувач самостійно несе відповідальність за дотримання ним Законодавства під час використання Сервісу. Скрізь за текстом цих Умов, якщо явно не зазначено інше, під терміном «Законодавство» розуміється будь-яке застосовне законодавство, включаючи як законодавство Російської Федерації, так і законодавство місця перебування Користувача або місця знаходження обладнання Користувача, або місця вчинення ним юридично значущих дій відповідно до цих Умов. Якщо використання Користувачем будь-якої можливості, що надається Сервісом, порушує Законодавство, Користувач зобов'язується утриматися від використання Сервісу.

1.5. До цих Умов та відносин між Яндексом і Користувачем, що виникають у зв'язку з використанням Сервісу, застосовується законодавство Російської Федерації, а всі суперечки та розбіжності, що виникають з Умов або з використання Сервісу, підлягають вирішенню в суді за місцем знаходження Яндекса, за умови обов'язкового досудового врегулювання суперечок і розбіжностей шляхом направлення Користувачем звернень через форму зворотного зв'язку Яндекса за правилами п. 5.1. Умов.

2. Умови використання Сервісу:

2.1. Реєстрація Користувача, згода Яндекса і передача API-ключа. Для отримання доступу до Сервісу Користувач зобов'язаний зареєструватися за встановленою формою і отримати згоду Яндекса на використання ним Сервісу у формі передачі Користувачеві API-ключа. Яндекс має право за підсумками реєстрації на свій розсуд відмовити в доступі до Сервісу без пояснення причин. Користувач не має права використовувати будь-які програми, пристрої чи інші засоби, що дозволяють отримати API-ключ автоматичним шляхом або іншим чином із порушенням процедури, встановленої Яндексом.

2.2. Мета використання Сервісу. Користувач має право використовувати Сервіс тільки в рамках інтернет-сервісів, доступних для безкоштовного відкритого використання необмеженим колом осіб. Користувач не має права використовувати Сервіс для проектів, що вимагають оплати або іншим чином обмежують доступ до них третіх осіб. Необхідність зареєструватися не вважається обмеженням доступу в рамках цього пункту. Користувач не має права використовувати Сервіс для створення інтернет-сервісів, програм для ЕОМ або іншим чином, якщо таке використання спричинює порушення Законодавства, документів, зазначених у п. 1.2 Умов, та/або прав і законних інтересів третіх осіб.

2.3. Правила відображення результатів. Розміщення результатів, отриманих Користувачем із переданих йому Даних, допускається в будь-якому оформленні (дизайні), однак змінювати порядок розташування результатів забороняється. Користувач не має права зберігати, обробляти і видозмінювати Дані.

2.4. Обмеження на кількість запитів встановлюється для кожного Користувача на розсуд Яндекса і може змінюватися без попереднього попередження Користувача. У разі перевищення максимальної кількості звернень до Сервісу, Яндекс має право призупинити надання Сервісу Користувачеві.

2.5. Пошукова система Яндекса і Сервіс. Яндекс не гарантує точної відповідності результатів пошуку, отриманих за допомогою Сервісу, результатам, отриманим за допомогою стандартного інтерфейсу пошукової системи Яндекса, доступної за адресою http://www.yandex.ua.

2.6. Вказівка на технологію Яндекса. Під час використання Сервісу Користувач зобов'язаний вказати на технологію Яндекса шляхом розміщення вгорі сторінки з результатами пошуку (безпосередньо над результатами пошуку) графічного логотипу Яндекса, що є посиланням на сторінку http://www.yandex.ua, і тексту «знайшов NNN зображень», із зазначенням кількості знайдених зображень. Розміщуваний за правилами цього пункту графічний логотип Яндекса має відповідати будь-якому з логотипів, постійно доступних за адресою http://company.yandex.ru/about/logotype, і має бути розміщений за правилами, постійно доступними на сторінці http://company.yandex.ru/about/logotype/rules.xml. Під час використання Сервісу користувач не має права видаляти, приховувати або модифікувати будь-які викладені в Сервісі або в отриманих з його допомогою даних товарні знаки, логотипи, посилання чи інші вказівки на Яндекс чи інших осіб, так само як і будь-які інші повідомлення та/або інформацію, що передаються Сервісом.

2.7. Невикористання коду Сервісу. Користувач не має права змінювати, декомпілювати та/або будь-яким чином модифікувати програмний код, отриманий за допомогою Сервісу. Це правило не поширюється на програмний код і скрипти, наведені як приклади в описі Сервісу. Такі дані поширюються вільно та безкоштовно і можуть бути змінені, модифіковані або іншим чином перетворені, за умови збереження в них достатньо визначеного посилання на Яндекс.

2.8. Обмін даними. Користувача цим повідомлено, і він погоджується, що, надаючи Користувачеві Дані, Яндекс має право отримувати знеособлені (без прив'язки до Користувача) статистичні відомості про використання Сервісу і технічну інформацію про сайт Користувача. Такі відомості і така інформація обробляються Яндексом за правилами Політики конфіденційності.

2.9. Оновлення Сервісу. Яндекс залишає за собою право змінювати, виправляти або оновлювати Сервіс у будь-який момент, без попереднього повідомлення Користувача. У разі випуску чергової стабільної версії Яндекс повідомляє про її випуск на веб-сторінках Сервісу. Після випуску нової версії Сервісу Яндекс не гарантує стабільність і тривалість роботи його застарілих версій. Користувач, що не погоджується використовувати оновлену версію Сервісу, може або продовжувати на свій страх і ризик використовувати застарілу версію Сервісу, або припинити використання Сервісу, видаливши відповідний код із сайту (-ів) Користувача.

2.10. Включення рекламних матеріалів. Яндекс залишає за собою право включити рекламні матеріали на свій розсуд до складу Даних. Під час використання Даних Користувач не має права видаляти, змінювати або приховувати такі рекламні матеріали без згоди Яндекса.

2.11. Призупинення надання Сервісу. Яндекс має право на власний розсуд припинити або призупинити доступ Користувача до Сервісу без повідомлення та без пояснення причин, зокрема, у разі порушення Користувачем вимог цих Умов.

3. Інтелектуальні права

3.1. Виключне право на Сервіс належить Яндексу. Виключні права на Дані належать Яндексу або іншим правовласникам. Ці Умови не дають Користувачеві будь-яких прав на використання Сервісу або Даних крім тих можливостей, які надаються безпосередньо в інтерфейсі Сервісу відповідно до цих Умов.

3.2. Використовуючи Сервіс, Користувач надає Яндексу право використовувати логотип, товарний знак та/або фірмове найменування Користувача та/або сайту Користувача в інформаційних, рекламних і маркетингових цілях без необхідності отримання додаткової згоди Користувача і без виплати йому будь-якої винагороди за таке використання.

4. Відмова від відповідальності

4.1. Сервіс (включаючи Дані) надається Яндексом «як є». Яндекс не гарантує відповідність Сервісу і Даних цілям Користувача, безперебійну та безпомилкову роботу Сервісу в цілому і окремих його компонентів та/або функцій, а також не гарантує достовірність, точність, повноту і своєчасність Даних. Яндекс не гарантує безперебійну та безпомилкову роботу сторонніх програмних продуктів і рішень (у т.ч. бібліотек), рекомендованих у разі використанні Сервісу в технічних умовах та іншій документації, пов'язаній з його використанням.

4.2. Користувач самостійно та в повному обсязі несе відповідальність за використання і збереження свого API-ключа. Користувач не має права отримувати API-ключ для третіх осіб, передавати або надавати його третім особам. Яндекс не несе відповідальності за несанкціоноване використання API-ключа третіми особами. Усі дії, вчинені на Сервісі з використанням API-ключа, що належить Користувачеві, вважаються вчиненими Користувачем.

5. Прикінцеві положення

5.1. Усі питання та претензії, пов'язані з використанням/неможливістю використання Сервісу, повинні направлятися через форму зворотного зв'язку за адресою http://feedback.yandex.ru/?from=images

5.2. Яндекс має право в будь-який час без повідомлення Користувача змінювати текст цих Умов. Чинна редакція цих Умов розміщується за адресою: https://yandex.ua/legal/pictures_api. Нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за зазначеною у цьому абзаці адресою. Продовження використання Сервісу після зміни Умов вважається згодою з їхньою новою редакцією. Користувач зобов'язаний припинити використання Сервісу, якщо Яндексом були внесені які-небудь зміни в ці Умови, з якими Користувач не згоден.