Угода користувача сервісів Яндекса

Цей документ є перекладом Угоди користувача сервісів Яндекса українською. У разі розбіжностей між російською версією Угоди користувача сервісів Яндекса та цим перекладом лише російська версія Угоди користувача сервісів Яндекса має юридичну силу. Російська версія Угоди користувача сервісів Яндекса розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/rules/?lang=ru.

1. Загальні положення

1.1. ООО «ЯНДЕКС» (далі — «Яндекс») пропонує користувачу мережі інтернет (далі — «Користувач») використовувати свої сервіси на умовах, викладених у цій Угоді користувача (далі — «Угода», «УК»). Угода набуває чинності з моменту висловлення Користувачем згоди з її умовами в порядку, передбаченому п. 1.4 Угоди.

1.2. Яндекс пропонує Користувачам доступ до широкого спектру сервісів, включаючи засоби навігації, комунікації, пошуку, розміщення та зберігання різного роду інформації та матеріалів (контенту), персоналізації контенту, здійснення покупок тощо. Усі наявні на цей момент сервіси, а також будь-який розвиток їх та/або додавання нових є предметом цієї Угоди.

1.3. Використання сервісів Яндекса регулюється цією Угодою, Ліцензією на використання пошукової системи Яндекса (https://yandex.ua/legal/termsofuse), Політикою конфіденційності (https://yandex.ua/legal/confidential), а також умовами використання окремих сервісів. Угода може бути змінена Яндексом без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди набуває чинності з моменту її розміщення в мережі інтернет за зазначеною в цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція УК завжди знаходиться на сторінці за адресою https://yandex.ua/legal/rules.

1.4. Коли Користувач починає використовувати який-небудь сервіс/його окремі функції або проходить процедуру реєстрації, Користувач вважається таким, що прийняв умови Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з якими-небудь із положень Угоди, Користувач не має права використовувати сервіси Яндекса. У випадку якщо Яндексом були внесені які-небудь зміни в Угоду в порядку, передбаченому пунктом 1.3 Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Яндекса.

2. Реєстрація Користувача. Обліковий запис Користувача

2.1. Для того щоб скористатися деякими сервісами Яндекса або деякими окремими функціями сервісів, Користувачу необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті якої для Користувача буде створено унікальний обліковий запис.

2.2. Для реєстрації Користувач зобов'язується надати достовірну та повну інформацію про себе за питаннями, які пропонуються у формі реєстрації, та підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає неправильну інформацію або в Яндекса є підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна або недостовірна, Яндекс має право на власний розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Користувача та відмовити Користувачу у використанні своїх сервісів (або їх окремих функцій).

При реєстрації Користувач може завантажити зображення для облікового запису (аватар). Зображення облікового запису може супроводжувати опубліковані Користувачем матеріали у межах використання сервісів Яндекса. Зображення облікового запису мусить відповідати вимогам розділу 4 цієї Угоди.

У разі використання як зображення облікового запису зображення Користувача, Користувач визнає і погоджується з тим, що Яндекс має право проводити опублікування і подальше використання зображення Користувача для використання у сервісах Яндекса, у рекламних продуктах, корпоративних блогах та акаунтах Яндекса на сторонніх ресурсах.

2.3. Яндекс залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, зазначених під час реєстрації, і запитати у зв'язку з цим документи для підтвердження (зокрема документи, що посвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Яндекса, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації та спричинити наслідки, передбачені п. 2.2 Угоди. У разі якщо дані Користувача, зазначені в поданих ним документах, не відповідають даним, зазначеним під час реєстрації, а також у разі коли дані, зазначені під час реєстрації, не дозволяють ідентифікувати користувача, Яндекс має право відмовити Користувачу в доступі до облікового запису та використанні сервісів Яндекса.

2.4. Персональна інформація Користувача, яка міститься в обліковому записі Користувача, зберігається й обробляється Яндексом відповідно до умов Політики конфіденційності (https://yandex.ua/legal/confidential).

2.5. Засоби для доступу до облікового запису Користувача.

2.5.1 Під час реєстрації Користувач самостійно вибирає собі логін (унікальне символьне ім'я облікового запису Користувача) та пароль для доступу до облікового запису. Яндекс має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіна та пароля (довжина, допустимі символи тощо).

2.5.2. Після реєстрації облікового запису Користувач має можливість почати використовувати альтернативний засіб аутентифікації для доступу до облікового запису, замінивши ним встановлений пароль. Доступ до такого засобу надається через налагодження двофакторної аутентифікації в інтерфейсі управління обліковим записом Користувача.

2.6. Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування) вибраних ним засобів для доступу до облікового запису, а також самостійно забезпечує їхню конфіденційність. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) в рамках або з використанням сервісів Яндекса під обліковим записом Користувача, включаючи випадки добровільної передачі Користувачем даних для доступу до облікового запису Користувача третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за договорами або угодами). При цьому всі дії в рамках або з використанням сервісів Яндекса під обліковим записом Користувача вважаються здійсненими самим Користувачем, за винятком випадків, коли Користувач, у порядку, передбаченому п. 2.7, повідомив Яндекс про несанкціонований доступ до сервісів Яндекса з використанням облікового запису Користувача та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності своїх засобів доступу до облікового записуго(пароля або засобів двофакторної аутентифікації).

2.7. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Яндекс про будь-який випадок несанкціонованого (не дозволеного Користувачем) доступу до сервісів Яндекса з використанням облікового запису Користувача та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності своїх засобів доступу до облікового запису. З метою безпеки Користувач зобов'язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи з сервісами Яндекса. Яндекс не відповідає за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Користувачем положень цієї частини Угоди.

2.8. Використання Користувачем свого облікового запису.

2.8.1. Користувач не має права відтворювати, повторювати та копіювати, продавати та перепродавати, а також використовувати для яких-небудь комерційних цілей будь-які частини сервісів Яндекса (включаючи контент, доступний Користувачу за допомогою сервісів) або доступ до них, окрім тих випадків, коли Користувач отримав такий дозвіл від Яндекса або коли це прямо передбачено угодою користувача якого-небудь сервісу.

2.8.2. Деякі категорії облікових записів користувачів можуть обмежувати або забороняти використання деяких сервісів Яндекса або їхніх окремих функцій у разі, якщо це передбачено при реєстрації, або в умовах використання того чи іншого сервісу.

2.9. Припинення реєстрації. Яндекс має право заблокувати або видалити обліковий запис Користувача, а також заборонити доступ із використанням якого-небудь облікового запису до певних сервісів Яндекса та видалити будь-який контент без пояснення причин, у тому числі в разі порушення Користувачем умов Угоди або умов інших документів, передбачених п. 1.3 Угоди, а також у разі невикористання відповідного сервісу, зокрема:

2.9.1. поштова скринька на сервісі Яндекс.Пошта буде видалена, якщо Користувач не користувався нею понад 24 місяців.

2.10. Видалення облікового запису Користувача.

2.10.1. Користувач має право в будь-який момент видалити свій обліковий запис на всіх сервісах Яндекса або за наявності відповідної функції припинити його дію стосовно деяких з них.

2.10.2. Видалення облікового запису Яндексом здійснюється в такому порядку:

2.10.2.1. обліковий запис блокується на строк один місяць, протягом якого доступ Користувача до свого облікового запису стає неможливим, при цьому контент, розміщений за допомогою такого облікового запису, може бути видалено;

2.10.2.2. якщо протягом зазначеного вище строку обліковий запис Користувача буде відновлено, доступ до облікового запису для Користувача відновиться, проте контент, розміщений з його допомогою, може не підлягати відновленню;

2.10.2.3. якщо протягом зазначеного вище строку обліковий запис Користувача не буде відновлено, весь контент, розміщений з його використанням, буде видалений, а логін буде доступний для використання іншим користувачам. З цієї миті відновлення облікового запису, якої-небудь інформації, що його стосується, а так само і доступу до сервісів Яндекса з використанням цього облікового запису – неможливі.

2.10.3. Наведений у пп. 2.10.2.1, 2.10.2.2, 2.10.2.3 Угоди (за винятком доступності логіна для використання іншими користувачами) порядок може бути застосований також до заборони доступу з використанням якого-небудь облікового запису до певних сервісів.

3. Загальні положення про використання та зберігання

3.1. Яндекс має право встановлювати обмеження у використанні сервісів для всіх Користувачів, або для окремих категорій Користувачів (залежно від місця перебування Користувача, мови, якою надається сервіс, тощо), в тому числі: наявність/відсутність окремих функцій сервісу, строк зберігання поштових повідомлень у сервісі Яндекс.Пошта, будь-якого іншого контенту, максимальна кількість повідомлень, які можуть бути надіслані або одержані одним зареєстрованим користувачем, максимальний розмір поштового повідомлення або дискового простору, максимальна кількість звернень до сервісу за зазначений період часу, максимальний строк зберігання контенту, спеціальні параметри контенту, що завантажується, тощо. Яндекс може заборонити автоматичне звернення до своїх сервісів, а також припинити прийом будь-якої інформації, згенерованої автоматично (наприклад, поштового спаму).

3.2. Яндекс має право посилати своїм користувачам інформаційні повідомлення. Використовуючи сервіси Яндекса, Користувач також, відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону «Про рекламу», дає свою згоду на отримання повідомлень рекламного характеру. Користувач має право відмовитися від отримання повідомлень рекламного характеру шляхом використання відповідного функціоналу того сервісу, в рамках якого або у зв'язку з яким Користувачем були отримані повідомлення рекламного характеру.

3.3. З метою підвищення якості сервісів Яндекс має право здійснювати збір думок і відгуків Користувачів з різних питань за допомогою направлення інформаційного повідомлення при черговому відвіданні Користувачем сервісу. Зібрані думки та відгуки можуть бути використані для формування статистичних даних, які можуть бути використані у сервісах Яндексу. Відгуки, залишені Користувачем з використанням його облікового запису, також можуть опубліковані Яндексом у сервісах Яндексу або в сервісах афілійованих з Яндексом осіб, як із зазначенням імені (логіну) користувача, так і без зазначення. При написанні відгуків Користувач зобов’язується керуватись вимогами цієї Угоди, в тому числі вимогами, встановленими п. 5 цієї Угоди.

4. Контент Користувача

4.1. Користувач самостійно несе відповідальність за відповідність змісту контенту, що розміщується Користувачем, вимогам чинного законодавства, включаючи відповідальність перед третіми особами у випадках, коли розміщення Користувачем того або іншого контенту чи зміст контенту порушує права та законні інтереси третіх осіб, у тому числі особисті немайнові права авторів, інші інтелектуальні права третіх осіб, та/або зазіхає на нематеріальні блага, що їм належать.

4.2. Користувач визнає та погоджується з тим, що Яндекс не зобов'язаний переглядати контент будь-якого виду, що розміщується та/або поширюється Користувачем за допомогою сервісів Яндекса, а також те, що Яндекс має право (але не зобов’язання) на власний розсуд відмовити Користувачу в розміщенні та/або поширенні ним контенту або видалити будь-який контент, який доступний за допомогою сервісів Яндекса. Користувач усвідомлює та згоден з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з використанням контенту, включаючи оцінку надійності, повноти або корисності цього контенту.

4.3. Користувач усвідомлює та погоджується з тим, що технологія роботи сервісів може вимагати копіювання (відтворення) контенту Користувача Яндексом, а також перероблення його Яндексом для відповідності технічним вимогам того чи іншого сервісу.

5. Умови використання сервісів Яндекса

5.1. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов'язані з використанням Сервісу, в тому числі якщо такі дії призведуть до порушення прав і законних інтересів третіх осіб, а також за дотримання законодавства під час використання Сервісу.

5.2. Під час використання сервісів Яндекса Користувач не має права:

5.2.1. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати контент, який є незаконним, шкідливим, наклепницьким, ображає моральність, демонструє (чи є пропагандою) насильства та жорстокості, порушує права інтелектуальної власності, пропагує ненависть та/або дискримінацію людей за расовими, етнічними, статевими, релігійними, соціальними ознаками, містить образи на адресу яких-небудь осіб або організацій, містить елементи (чи є пропагандою) порнографії, дитячої еротики, є рекламою (чи є пропагандою) послуг сексуального характеру (в тому числі під виглядом інших послуг), роз'яснює порядок виготовлення, застосування або іншого використання наркотичних речовин або їх аналогів, вибухових речовин або іншої зброї;

5.2.2. порушувати права третіх осіб, у тому числі неповнолітніх осіб та/або заподіювати їм шкоду в будь-якій формі;

5.2.3. видавати себе за іншу людину або представника організації та/або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Яндекса, за модераторів форумів, за власника сайту, а також застосовувати будь-які інші форми та способи незаконного представництва інших осіб у мережі, а також вводити користувачів або Яндекс в оману стосовно властивостей і характеристик яких-небудь суб'єктів або об'єктів;

5.2.4. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати контент, за відсутності прав на такі дії згідно із законодавством або якими-небудь договірними відносинами;

5.2.5. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати недозволену спеціальним чином рекламну інформацію, спам (у тому числі й пошуковий), списки чужих адрес електронної пошти, схеми «пірамід», багаторівневого (мережевого) маркетингу (MLM), системи інтернет-заробітку та email-бізнесів, «листи щастя», а також використовувати сервіси Яндекса для участі в цих заходах або використовувати сервіси Яндекса виключно для перенаправлення користувачів на сторінки інших доменів;

5.2.6. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати які-небудь матеріали, що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли чи програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного обладнання чи програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в інтернеті, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію;

5.2.7. несанкціоновано збирати та зберігати персональні дані інших осіб;

5.2.8. порушувати нормальну роботу веб-сайтів і сервісів Яндекса;

5.2.9. сприяти діям, спрямованим на порушення обмежень і заборон, що накладаються Угодою;

5.2.10. іншим чином порушувати норми законодавства, в тому числі норми міжнародного права.

6. Виняткові права на зміст сервісів і контент

6.1. Усі об'єкти, доступні за допомогою сервісів Яндекса, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки та інші об'єкти (далі – «Зміст сервісів»), а також будь-який контент, розміщений на сервісах Яндекса, є об'єктами виняткових прав Яндекса, Користувачів та інших правовласників.

6.2. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів можливе лише в рамках функціоналу, що пропонується тим чи іншим сервісом. Жодні елементи змісту сервісів Яндекса, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Яндекса, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі, відображення у фреймі тощо. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством РФ або умовами використання того чи іншого сервісу Яндекса.

Використання Користувачем елементів змісту сервісів, а також будь-якого контенту для особистого некомерційного використання допускається за умови збереження всіх знаків охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, збереження імені (чи псевдоніма) автора/найменування правовласника в незмінному вигляді, збереження відповідного об'єкту в незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством РФ або Угодами користувача того чи іншого сервісу Яндекса.

7. Сайти і контент третіх осіб

7.1. Сервіси Яндекса можуть містити посилання на інші сайти в мережі інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їх контент не перевіряються Яндексом на відповідність тим чи іншим вимогам (достовірності, повноти, законності тощо). Яндекс не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ з використанням сервісів, у тому числі за будь-які думки або твердження, висловлені на сайтах третіх осіб, рекламу тощо, а також за доступність таких сайтів або контенту та наслідки їх використання Користувачем.

7.2. Посилання (в будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщене на сайті, не є схваленням або рекомендацією цих продуктів (послуг, діяльності) з боку Яндекса, за винятком випадків, коли це прямо зазначається на ресурсах Яндекса.

8. Реклама на сервісах Яндекса

8.1. Яндекс несе відповідальність за рекламу, розміщену ним на сервісах Яндекса, в межах, встановлених законодавством РФ.

9. Відсутність гарантій, обмеження відповідальності

9.1. Користувач використовує сервіси Яндекса на свій власний ризик. Сервіси надаються «як є». Яндекс не приймає на себе ніякої відповідальності, в тому числі за відповідність сервісів цілям Користувача;

9.2. Яндекс не гарантує, що: сервіси відповідають/відповідатимуть вимогам Користувача; сервіси надаватимуться безперервно, швидко, надійно та без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням сервісів, будуть точними та надійними і можуть використовуватися для будь-яких цілей або в будь-якій якості (наприклад, для встановлення та/або підтвердження яких-небудь фактів); якість будь-якого продукту, послуги, інформації тощо, отриманих із використанням сервісів, відповідатиме очікуванням Користувача;

9.3. Будь-яку інформацію та/або матеріали (в тому числі ПЗ, що завантажується, листи, які-небудь інструкції та керівництва до дії тощо), доступ до яких Користувач одержує з використанням сервісів Яндекса, Користувач може використовувати на свій власний страх і ризик і самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначених інформації та/або матеріалів, у тому числі за збиток, який це може заподіяти комп'ютеру Користувача або третім особам, за втрату даних або будь-яку іншу шкоду;

9.4. Яндекс не несе відповідальності за будь-які види збитків, що були заподіяні внаслідок використання Користувачем сервісів Яндекса або окремих частин/функцій сервісів;

9.5. За будь-яких обставин відповідальність Яндекса відповідно до статті 15 Цивільного кодексу Росії обмежено 10 000 (десятьма тисячами) рублів РФ і покладається на нього за наявності в його діях провини.

10. Інші положення

10.1. Ця Угода є договором між Користувачем і Яндексом стосовно порядку використання сервісів і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Яндексом.

10.2. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства Російської Федерації. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства Російської Федерації. Усі можливі спори, що витікають із відносин, які регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством Російської Федерації, за нормами російського права. Скрізь за текстом цієї Угоди, якщо явно не зазначено інше, під терміном «законодавство» розуміється як законодавство Російської Федерації, так і законодавство місця перебування Користувача.

10.3. Зважаючи на безоплатність послуг, що надаються в рамках цієї Угоди, норми про захист прав споживачів, передбачені законодавством Російської Федерації, не можуть застосовуватися до відносин між Користувачем і Яндексом.

10.4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Яндексом агентських відносин, товариських відносин, відносин за спільною діяльністю, відносин особистого найму або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

10.5. Якщо з тих або інших причин одне або декілька положень цієї Угоди буде визнано недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.

10.6. Бездіяльність з боку Яндекса в разі порушення Користувачем або іншими користувачами положень Угоди не позбавляє Яндекс права здійснити відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмову Яндекса від своїх прав у разі здійснення в подальшому подібних або схожих порушень.

10.7. Цю Угоду складено російською мовою та в деяких випадках може бути надано Користувачу іншою мовою для ознайомлення. У разі розбіжності російськомовної версії Угоди та версії Угоди іншою мовою, застосовуються положення російськомовної версії цієї Угоди.

Дата публікації 04.06.2018 р.

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/rules/04052017.

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/rules/25112015.

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/rules/03022015.

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/rules/17102014.

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/rules/26042012.

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/rules/05042012.

Попередня версія документа https://yandex.ua/legal/rules/20092011.