Ліцензійна угода на використання програми «Яндекс.Пошук» для мобільних пристроїв

Цей документ є перекладом Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Пошук» для мобільних пристроїв українською. У разі розбіжностей між російською версією Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Пошук» для мобільних пристроїв та цим перекладом лише російська версія Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Пошук» для мобільних пристроїв має юридичну силу. Російська версія Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Пошук» для мобільних пристроїв розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/search_mobile_agreement/?lang=ru.

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтеся з умовами нижченаведеної ліцензійної угоди.

Будь-яке використання Вами програми означає повне і беззастережне прийняття Вами умов цієї ліцензійної угоди.

Якщо Ви не приймаєте умови ліцензійної угоди в повному обсязі, Ви не маєте права використовувати програму з будь-якою метою.

1. Загальні положення

1.1. Ця Ліцензійна угода («Ліцензія») встановлює умови використання програми «Яндекс.Пошук» для мобільних пристроїв («Програма») і укладена між будь-якою особою, яка використовує Програму («Користувач»), і ООО «ЯНДЕКС», Росія, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, 16, що є правовласником виключного права на Програму («Правовласник»).

1.2. Копіюючи Програму, встановлюючи її на свій мобільний пристрій або використовуючи Програму будь-яким чином, Користувач виражає свою повну і беззастережну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використання Програми дозволено лише на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії в повному обсязі, Користувач не має права використовувати Програму з будь-якою метою. Використання Програми з порушенням (невиконанням) якої-небудь з умов Ліцензії заборонено.

1.4. Використання Програми Користувачем на умовах цієї Ліцензії в особистих некомерційних цілях здійснюється безоплатно. Використання Програми на умовах і способами, не передбаченими цією Ліцензією, можливе лише на підставі окремої угоди з Правовласником.

1.5. Користуючись Програмою, Користувач погоджується з тим, що невід'ємними частинами цієї Ліцензії є такі документи, умови яких повною мірою поширюються на використання Програми:

  • «Угода користувача сервісів Яндекса», розміщена в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/rules.

  • «Ліцензія на використання пошукової системи Яндекса», розміщена в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/termsofuse.

  • «Політика конфіденційності», розміщена в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/confidential.

Зазначені документи (у тому числі будь-які їх частини) можуть бути змінені Правовласником в односторонньому порядку без якого-небудь спеціального повідомлення, нова редакція документів набуває чинності з моменту їх публікації, якщо інше не передбачено новими редакціями документів.

1.6. До цієї Ліцензії та всіх відносин, пов'язаних із використанням Програми, підлягає застосуванню право Російської Федерації, і будь-які претензії або позови, що випливають із цієї Ліцензії або використання Програми, мають бути подані та розглянуті в суді за місцем знаходження Правовласника.

1.7. Правовласник може надати Користувачеві переклад цієї Ліцензії з російської на інші мови, проте у разі протиріччя між умовами Ліцензії російською мовою та її перекладом юридичну силу має виключно російськомовна версія Ліцензії.

2. Права на Програму

2.1. Виключне право на Програму належить Правовласникові.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник безоплатно, на умовах простої (невиняткової) ліцензії, надає Користувачеві непередаване право використання Програми на території країн усього світу такими способами:

3.1.1. Застосовувати Програму за прямим функціональним призначенням, із метою чого здійснити її копіювання та встановлення (відтворення) на мобільний (-і) пристрій (-ої) Користувача. Користувач має право встановити Програму на необмежену кількість мобільних пристроїв. Під час встановлення на мобільний пристрій кожній копії Програми надається індивідуальний номер, який автоматично повідомляється Правовласнику.

3.1.2. Відтворювати і поширювати Програму в некомерційних цілях (безоплатно).

4. Обмеження

4.1. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими цією Ліцензією або законодавством РФ, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати і виконувати інші дії з об'єктним кодом Програми, що мають на меті отримання інформації про реалізацію алгоритмів, використовуваних у Програмі, створювати похідні програмні продукти з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програми без письмової згоди Правовласника.

4.2. Користувач не має права відтворювати і поширювати Програму в комерційних цілях (у тому числі за плату), а також у складі збірників програмних продуктів, без письмової згоди Правовласника.

4.3. Користувач не має права поширювати Програму у вигляді, відмінному від того, в якому він її отримав, без письмової згоди Правовласника.

4.4. Програма повинна використовуватися (у тому числі поширюватися) під найменуванням: «Яндекс.Погода». Користувач не має права змінювати найменування Програми, змінювати та/або видаляти знак охорони авторського права (copyright notice) або іншу вказівку на Правовласника.

5. Умови використання окремих функцій Програми

5.1. Виконання функцій Програми можливе лише за наявності доступу до мережі інтернет. Користувач самостійно отримує і оплачує такий доступ на умовах і за тарифами свого оператора зв'язку або провайдера доступу до мережі інтернет.

5.2. Програма надає Користувачу можливість використання функції голосового помічника для здійснення пошукових запитів шляхом голосового набору, отримання стислої інформації (швидкої відповіді) за певними запитами та інформації з Сервісів Яндекс. Відповіді голосового помічника формуються автоматично шляхом індексування загальнодоступної інформації. Відповіді голосового помічника, не пов’язані зі здійсненням пошукового запиту (жартівливі відповіді) формуються на автоматичній основі. В зв’язку з цим Правовласник не несе відповідальності за точність, релевантність, коректність інформації, отриманої Користувачем за допомогою даної функції.

5.3. Програма надає Користувачу функціональну можливість використання голосової активації для здійснення пошукових запитів за допомогою голосового набору, отримання стислої інформації (швидкої відповіді) за певними запитами. Відповіді, отримані з використанням голосової активації, формуються автоматично за допомогою індексування загальнодоступної інформації. У зв’язку з цим Правовласник не несе відповідальності за точність, релевантність, коректність інформації, отриманої Користувачем за допомогою даної функції.

5.4. Користувач може в будь-який момент відмовитися від збору, зберігання та передачі даних, зазначених у п. 5.2., 5.3, відключивши відповідну функцію в налаштуваннях Програми.

5.5. Користувача цим повідомлено і він погоджується, що в межах функції визначення номерів Програма збирає наступні дані про вхідні та вихідні виклики Користувача: дані про факт прийняття, відхилення, відсутності дій з боку Користувача щодо вхідного дзвінка, дані про факт початку дзвінка і закінчення дзвінка. Користувач погоджується на збір інформації про номер, з якого здійснюється вхідний дзвінок. Інформація, надана Користувачу в межах функції визначення номерів, є довідковою. Правовласник не надає жодних гарантій щодо безпомилкової і достовірної функції визначення номерів, відповідності вказаної функції цілям та очікуванням Користувача.

З метою підвищення якості роботи функції визначення номерів Користувач має право залишити відгук про вхідний номер. Зібрані відгуки можуть бути використані для формування статистичних даних, які можуть бути використані в сервісах Яндексу. При написанні відгуків Користувач зобов’язується керуватись вимогами Користувацької угоди сервісів Яндексу, зокрема вимогами, встановленими п. 5 Користувацької угоди сервісів Яндексу.

5.6. Усі дані про використання Програми, які передаються відповідно до цієї Ліцензії, зберігаються і обробляються відповідно до Політики конфіденційності (https://yandex.ua/legal/confidential).

5.7. При використанні функцiи «Дзен» Користувач приймає Правила використання сервісу «Яндекс.Дзен» (https://yandex.com/legal/zen_termsofuse).

6. Відповідальність за Ліцензією

6.1. Програма надається на умовах «як є» (as is). Правовласник не надає жодних гарантій відносно безпомилкової та безперебійної роботи Програми або окремих її компонентів та/або функцій, відповідності Програми конкретним цілям та очікуванням Користувача, а також не надає ніяких інших гарантій, прямо не зазначених у цій Ліцензії.

6.2. Правовласник не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки якого-небудь використання чи неможливості використання Програми та/або збиток, заподіяний Користувачеві та/або третім сторонам у результаті якого-небудь використання, невикористання або неможливості використання Програми чи окремих її компонентів та/або функцій, у тому числі через можливі помилки чи збої в роботі Програми, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством.

6.3. Користувача цим повідомлено і він погоджується, що під час використання Програми Правовласникові в автоматичному режимі анонімно (без прив'язки до Користувача) передається така інформація: тип операційної системи мобільного пристрою Користувача, версія та ідентифікатор Програми, статистика використання функцій Програми, а також інша технічна інформація.

6.4. Усі питання та претензії, пов'язані з використанням/неможливістю використання Програми, а також можливим порушенням Програмою законодавства та/або прав третіх осіб, повинні спрямовуватися через форму зворотного зв'язку за адресою: http://mobile-feedback.yandex.ru/?from=m-yandex.

7. Оновлення/нові версії Програми

7.1. Дія цієї Ліцензії поширюється на усі подальші оновлення/нові версії Програми. Погоджуючись зі встановленням оновлення/нової версії Програми, Користувач приймає умови цієї Ліцензії для відповідних оновлень/нових версій Програми, якщо оновлення/встановлення нової версії Програми не супроводжується іншою ліцензійною угодою.

7.2. До складу Програми, як окремі її компоненти, входить стороннє програмне забезпечення. Актуальна інформація про таке стороннє програмне забезпечення у складі Програми доступна за адресою: https://yandex.ua/legal/search_mobile_agreement/components.

8. Зміни умов цієї Ліцензії

8.1. Ця ліцензійна угода може змінюватися Правовласником в односторонньому порядку. Повідомлення Користувача про внесені зміни в умови цієї Ліцензії публікується на сторінці: https://yandex.ua/legal/search_mobile_agreement. Зазначені зміни в умовах ліцензійної угоди набувають чинності з дати їх публікації, якщо інше не обумовлено у відповідній публікації.

© 2011 ООО «ЯНДЕКС»

 

_____________________________

Дата публікації 25.12.2017 р.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/search_mobile_agreement/22062017.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/search_mobile_agreement/11042017.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/search_mobile_agreement/05052014.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/search_mobile_agreement/30072012.