Умови використання сервісу Яндекс.Пошук для сайту

Цей документ є перекладом Умов використання сервісу Яндекс.Пошук для сайту українською. У разі розбіжностей між російською версією Умов використання сервісу Яндекс.Пошук для сайту та цим перекладом лише російська версія Умов використання сервісу Яндекс.Пошук для сайту має юридичну силу. Російська версія Умов використання сервісу Яндекс.Пошук для сайту розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/site_termsofuse/?lang=ru.

1. Загальні положення

1.1. ООО «ЯНДЕКС» (надалі − «Яндекс») пропонує користувачу мережі Інтернет (надалі – «Користувач») − використовувати сервіс Яндекс.Пошук для сайту, доступний за адресою: http://site.yandex.ua (надалі − «Сервіс») .

1.2. Ці Умови є доповненням до Угоди користувача сервісів Яндексу щодо порядку використання Сервісу. В усьому, що не передбачено цими Умовами, відносини між Яндексом і Користувачем, у зв'язку з використанням Сервісу, регулюються Угодою користувача сервісів Яндексу (https://yandex.ua/legal/rules), а також Ліцензією на використання пошукової системи Яндексу (https://yandex.ua/legal/termsofuse), Політикою конфіденційності (https://yandex.ua/legal/confidential).

1.3. Коли Користувач починає використовувати Сервіс/його окремі функції, Користувач вважається таким, що прийняв ці Умови, а також умови всіх зазначених вище документів, у повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень зазначених документів, Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.4. Ці Умови можуть бути змінені Яндексом без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Чинна редакція Умов завжди знаходиться на сторінці за адресою: https://yandex.ua/legal/site_termsofuse.

1.5. У випадку, якщо Яндексом були внесені будь-які зміни до цих Умови, у порядку, передбаченому п. 1.4. цих Умов, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити користування Сервісом.

1.6. Сервіс пропонує Користувачу безкоштовне рішення для організації пошуку на сайті Користувача. Всі існуючі на даний момент функції Сервісу, а також будь-який розвиток їх та/або додавання нових є предметом цих Умов.

2. Використання Сервісу. Окремі функції Сервісу

2.1. Сервіс доступний лише для Користувачів, що пройшли процедуру реєстрації та мають обліковий запис на Яндексі.

2.2. Користувач, що отримав код пошукової форми та розмістив його на своєму веб-сайті, зобов'язується дотримуватися таких умов:

2.2.1. не змінювати отриманий на Сервісі код пошукової форми, за винятком випадків, прямо передбачених цими Умовами;

2.2.2. не видаляти, не приховувати та не змінювати логотипи Яндексу (включаючи положення логотипу Яндексу на сторінці) і посилання на ресурси Яндексу, що містяться на сторінці результатів пошуку;

2.2.3. не встановлювати код пошукової форми на веб-сайти, що не відповідають вимогам п. 5 Угоди користувача сервісів Яндексу (https://yandex.ua/legal/rules);

2.2.4. не видаляти, не змінювати, не приховувати та іншим чином не робити недоступними для сприйняття кінцевим користувачем результати пошуку, отримані за допомогою Сервісу (включаючи, але не обмежуючись цим, не допускати появи поверх результатів пошуку спливаючих вікон, банерів, анімації чи інших, що приховують результати пошуку, елементів) за винятком випадків, прямо передбачених цими Умовами;

2.2.5. не змінювати порядок відображення результатів пошуку на сторінці результатів пошуку;

2.2.6. не використовувати Сервіс для цілей, відмінних від організації пошуку на сайті Користувача;

2.2.7. не використовувати програми чи інші засоби для автоматизованого збору та обробки результатів;

2.2.8. не відправляти в Сервіс запити, сформовані із застосуванням автоматичних рішень;

2.2.9. не розміщувати в пошуковій формі та/або результатах пошуку, отриманих за допомогою Сервісу, рекламу і/або товарні знаки аналогічних пошукових систем;

2.2.10.не завантажувати, не посилати, не передавати пошуковий спам і не порушувати нормальну роботу Сервісу.

2.3. Користувач, що отримав код пошукової форми та розмістив його на своєму веб-сайті, має право:

2.3.1. видаляти логотипи Яндексу, що містяться у пошуковій формі, за умови збереження логотипу Яндексу на сторінці результатів пошуку в незмінному вигляді;

2.3.2. змінювати зовнішній вигляд пошукової форми, включаючи, але не обмежуючись цим, із зміною коду пошукової форми в тій мірі, в якій це необхідно для зміни зовнішнього вигляду пошукової форми, за умови, що зазначені зміни не завдають шкоди діловій репутації Яндексу.

2.3.3. додавати до результатів пошуку по сайту Користувача (але не до результатів пошуку по іншим сайтам або по всій мережі Інтернет) інтерактивні елементи, а також елементи, що збільшують інформативність, не змінюючи при цьому зміст відповідного сніппета (фрагмента тексту сторінки сайту, розташованого під посиланням на сайт на сторінці результатів пошуку).

2.4. Яндекс має право без повідомлення на власний розсуд розміщувати на сторінках результатів пошуку, здійсненого користувачами з використанням Сервісу, встановленого Користувачем на своєму веб-сайті, рекламну інформацію. Форма, порядок та обсяги такої рекламної інформації визначається Яндексом.

2.5. Яндекс залишає за собою право на власний розсуд обмежити доступ Користувача до Сервісу (чи до певних функцій Сервісу, якщо це можливо технологічно) з використанням його облікового запису або повністю заблокувати обліковий запис Користувача при неодноразовому порушенні цих Умов, або вжити до Користувача інших заходів з метою дотримання вимог законодавства чи прав і законних інтересів третіх осіб.

2.6. Використовуючи Сервіс, Користувач надає Яндексу право використовувати логотип, товарний знак та/або фірмове найменування Користувача та/або сайту Користувача в інформаційних, рекламних і маркетингових цілях без необхідності отримання додаткової згоди Користувача і без виплати йому будь-якої винагороди за таке використання. Щоб уникнути сумнівів, під використанням у маркетингових цілях розуміється використання вищезазначених засобів індивідуалізації Користувача та/або сайту Користувача, зокрема, на конференціях, вебінарах, у консультаційних текстових, аудіо- та відеоматеріалах, а також використання шляхом їх розміщення на сайті Сервісу.

Дата розміщення: 20.04.2015 г.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/site_termsofuse/14102013.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/site_termsofuse/19032013.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/site_termsofuse/20092011.