Ліцензійна угода на використання програми «Яндекс.Таксі» для мобільних пристроїв

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтеся з умовами нижченаведеної ліцензійної угоди.

Будь-яке використання Вами програми означає повне і беззастережне прийняття Вами умов цієї ліцензійної угоди.

Якщо Ви не приймаєте умови ліцензійної угоди в повному обсязі, Ви не маєте права використовувати програму з будь-якою метою.

1. Загальні положення

1.1. Ця Ліцензійна угода (далі — Ліцензія) встановлює умови використання програми «Яндекс.Таксі» для мобільних пристроїв (далі — Програма) та укладена між будь-якою особою, яка використовує Програму, за винятком осіб на території Російської Федерації або Республіки Білорусь (далі — Користувач), і Yandex.Taxi B.V., що є особою, уповноваженою надавати права використання Програми (далі — Правовласник).

1.2. Копіюючи Програму, встановлюючи її на свій мобільний пристрій або використовуючи Програму будь-яким чином, Користувач висловлює свою повну і беззастережну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використання Програми дозволено лише на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії у повному обсязі, Користувач не має права використовувати Програму з будь-якою метою. Використання Програми з порушенням (невиконанням) будь-якої з умов Ліцензії заборонено.

1.4. Використання Програми Користувачем на умовах цієї Ліцензії з особистою некомерційною метою здійснюється безкоштовно. Використання Програми на умовах і способами, не передбаченими цією Ліцензією, можливе лише на підставі окремої угоди із Правовласником.

1.5. Користуючись Програмою, Ви погоджуєтеся з тим, що невід'ємними частинами цієї Ліцензії є такі документи:

а також документи ООО «ЯНДЕКС» (вул. Льва Толстого 16, Москва, 119021, Росія), умови яких повною мірою поширюються на використання Програми:

  • «Угода користувача сервісів Яндекса», розміщена у мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/rules,

  • «Ліцензія на використання пошукової системи Яндекса», розміщена у мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/termsofuse,

  • «Політика конфіденційності», розміщена у мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/confidential.

Зазначені документи (у тому числі будь-які з їх частин) може бути змінено Правовласником без будь-якого спеціального сповіщення, нова редакція документів набуває чинності з моменту їх публікації, якщо інше не передбачено власне редакцією.

1.6. Правовласник може надати Користувачеві переклад цієї Ліцензії з англійської іншими мовами, проте у разі протиріччя між умовами Ліцензії англійською мовою та її перекладом юридичну силу має виключно версія Ліцензії англійською мовою.

2. Права на Програму

2.1. Виняткове право на Програму належить Правовласникові.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник безкоштовно, на умовах простої (невиняткової) ліцензії надає Користувачеві непередаване право використання Програми на території усіх країн світу такими способами:

3.1.1. Застосовувати Програму за прямим функціональним призначенням, з метою чого зробити її копіювання та встановлення (відтворення) на мобільний (-і) пристрій (-ої) Користувача. Користувач має право здійснити встановлення Програми на необмежену кількість мобільних пристроїв.

3.1.2. Відтворювати і поширювати Програму з некомерційною метою (безкоштовно).

3.2. Програма повинна використовуватись (у тому числі поширюватися) під найменуванням «Яндекс.Таксі». Користувач не має права змінювати та/або видаляти найменування Програми, знак охорони авторського права (copyright notice) або інші вказівки на Правовласника.

4. Обмеження

4.1. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими цією Ліцензією, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати і виконувати інші дії з об'єктним кодом і початковим текстом Програми, що мають на меті отримання інформації про реалізацію алгоритмів, використовуваних у Програмі, створювати похідні програмні продукти з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програми, будь-яких компонентів Програми, картографічного матеріалу, що зберігається Програмою на мобільному пристрої Користувача, інших зображень та даних без письмової згоди Правовласника.

4.2. Користувач не має права відтворювати та поширювати Програму з комерційною метою (у тому числі платно), у тому числі у складі збірок програмних продуктів, без письмової згоди Правовласника.

4.3 Користувач не має права поширювати Програму у вигляді, що відрізняється від того, в якому він її отримав, без письмової згоди Правовласника.

5. Особливі умови

5.1. Виконання деяких функцій Програми можливе лише за наявності доступу до мережі інтернет. Користувач самостійно отримує та оплачує такий доступ на умовах і за тарифами свого оператора зв'язку або провайдера доступу до мережі інтернет.

5.2. Програма дає Користувачеві можливість розмістити інформацію про потенційний попит Користувача на послуги з перевезення пасажирів і багажу, а також ознайомитися з інформацією про пропозиції організацій, що надають послуги у зазначеній сфері, та здійснити пошук таких пропозицій за заданими Користувачем параметрами.

5.3. Інформація, доступна Користувачеві у рамках Програми (далі – Дані), надається партнерами Правовласника. Для отримання докладнішої інформації про пропоновані послуги Користувач може звернутися до партнерів Правовласника або, використовуючи функціонал програми, надати свої контактні дані, за якими партнери Правовласника зможуть самостійно зв'язатися із Користувачем і надати йому інформацію про пропоновані послуги.

5.4. Правовласник не несе відповідальності за зміст та/або актуальність інформації, що надається партнерами, включаючи інформацію про вартість послуг партнерів, а також про їх наявність у цей момент.

5.5. Взаємодія Користувача із партнерами з питань придбання послуг здійснюється Користувачем самостійно (без участі Правовласника) відповідно до прийнятих у партнерів правил надання послуг. Правовласник не несе відповідальності за фінансові та будь-які інші операції, що здійснюються Користувачем і партнерами, а також за будь-які наслідки придбання Користувачем послуг партнерів.

5.6. Користувач дає Правовласникові згоду на оброблення персональної інформації (включаючи персональні дані) Користувача Правовласником, на передавання Правовласником персональних даних Користувача партнерам Правовласника, а також на оброблення персональної інформації партнерами Правовласника з метою надання Користувачеві послуг у рамках Програми. Під час використання Користувачем Програми персональна інформація Користувача передається в ООО «ЯНДЕКС» для оброблення на умовах і з метою, визначених у Політиці конфіденційності ООО «ЯНДЕКС», доступній для ознайомлення за адресою: https://yandex.ua/legal/confidential.

5.7. Цим Користувач сповіщений, розуміє та погоджується з тим, що Програма може збирати знеособлені (без прив'язки до персональних даних Користувача) статистичні дані про використання Програми і в автоматичному режимі передавати їх Правовласникові.

5.8. Реєстрація та використання Програми здійснюється з використанням номера мобільного телефону Користувача. У разі видалення Користувачем Програми з пам'яті мобільного пристрою Користувача персональна інформація Користувача, отримана Яндекс.Таксі у процесі авторизації з використанням номера мобільного телефону Користувача у Програмі та використання Програми, зберігається у рамках Сервісу. У разі якщо Програма повторно встановлюється на пристрій і здійснюється реєстрація з використанням як ідентифікатора того ж номера мобільного телефону, персональна інформація Користувача, яку було надано з використанням зазначеного номера мобільного телефону відновлюється в повному обсязі.

5.9. Щоб уникнути сумнівів, Яндекс.Таксі не надає послуги з перевезення пасажирів і багажу та послуги інформаційно-диспетчерської служби.

6. Відповідальність за Ліцензією

6.1. Програма надається на умовах «як є» (as is). Правовласник не надає жодних гарантій стосовно безпомилкової та безперебійної роботи Програми або окремих її компонентів та/або функцій, відповідності Програми конкретним цілям Користувача, не гарантує достовірність, точність, повноту і своєчасність Даних, а також не надає жодних інших гарантій, очевидно не зазначених у цій Ліцензії.

6.2. Правовласник не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки якого-небудь використання або неможливості використання Програми (включаючи Дані) та/або збитки, заподіяні Користувачеві та/або третім сторонам у результаті будь-якого використання, невикористання або неможливості використання Програми (включаючи Дані) або окремих її компонентів та/або функцій, у тому числі через можливі помилки або збої в їх роботі, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством.

6.3. Усі запитання і претензії, пов'язані з використанням/неможливістю використання Програми або Даних, а також можливим порушенням Програмою або Даними законодавства та/або прав третіх осіб, повинні надсилатися через форму зворотного зв'язку на адресу: support@taxi.yandex.ru.

6.4. Ця Ліцензія та всі відносини, пов'язані з використанням Програми, регулюються законодавством Нідерландів.

7. Оновлення/нові версії Програми

7.1. Дія цієї Ліцензії поширюється на усі подальші оновлення/нові версії Програми. Погоджуючись із встановленням оновлення/нової версії Програми, Користувач приймає умови цієї Ліцензії для відповідних оновлень/нових версій Програми, якщо оновлення/встановлення нової версії Програми не супроводжується іншою ліцензійною угодою.

8. Зміни умов цієї Ліцензії

8.1. Ця Ліцензійна угода може змінюватися Правовласником в односторонньому порядку. Сповіщення Користувача про внесені зміни в умови цієї Ліцензії публікується на сторінці: https://yandex.ua/legal/taxi_mobile_agreement. Зазначені зміни в умовах Ліцензійної угоди набувають чинності з дати їх публікації, якщо інше не обумовлене у відповідній публікації.

9. Реквізити Яндекс.Таксі

Yandex.Taxi B.V., (реєстраційний номер 64591069)

Private Limited Liablity Company

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

tel.: +31(0)202066970 / +31(0)202066971 / +31(0)623505401

fax.: +31(0)204466372

e-mail: support@taxi.yandex.ru

 

Original text: https://yandex.com/legal/taxi_mobile_agreement_bv

 

Дата публікації: 19.09.2016 р.