Умови використання сервісу Яндекс.Таксі

1. Загальні положення

1.1. Ці Умови (далі — Умови) є пропозицією від Yandex.Taxi B.V. (далі — Яндекс.Таксі) користувачеві мережі інтернет (далі — Користувач) використовувати сервіс Яндекс.Таксі (далі — Сервіс).

1.2. Використання Користувачем Сервісу регулюється цими Умовами, а також документами ООО «ЯНДЕКС» (вул. Льва Толстого 16, Москва, 119021, Росія):

(далі разом іменуються — Регулювальні документи).

1.3. Починаючи використовувати Сервіс/його окремі функції, Користувач вважається таким, що прийняв ці Умови, а також умови Регулювальних документів, у повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень Умов та/або Регулювальних документів, Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.4. Яндекс.Таксі має право у будь-який час без сповіщення Користувача змінити положення цих Умов, а ООО «ЯНДЕКС» має право у будь-який час без сповіщення Користувача змінити умови Регулювальних документів. Чинна редакція цих Умов розміщується за адресою: https://yandex.ua/legal/taxi_termsofuse. Ризик неознайомлення з новою редакцією Умов і Регулювальних документів несе Користувач, продовження користування Сервісом після зміни Умов або Регулювальних документів вважається згодою з їх новою редакцією.

1.5. У разі якщо Яндекс.Таксі було внесено будь-які зміни в ці Умови, у порядку, передбаченому п. 1.4 цих Умов, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісу.

1.6. Сервіс пропонує Користувачеві безкоштовну можливість розмістити інформацію про потенційний попит Користувача на послуги з перевезення пасажирів і багажу, а також можливість ознайомитися з інформацією про пропозиції організацій, що надають послуги у зазначеній сфері, та здійснити пошук таких пропозицій за заданими Користувачем параметрами. Усі наявні на цей момент функції Сервісу, а також будь-який розвиток їх та/або додавання нових є предметом цих Умов.

1.7. Залежно від регіону Користувача усі або деякі функції Сервісу можуть бути недоступні або обмежені. Функції вважаються недоступними (обмеженими) для Користувача з певного регіону, якщо такий Користувач не може ними скористатися у явному вигляді. Застосування будь-яких технічних і програмних методів обходу цих обмежень заборонене. Положення цих Умов, що регулюють недоступні (обмежені) для Користувача функції Сервісу, не застосовуються доти, доки Користувачеві такі функції не стануть доступні у явному вигляді. Інформація про доступність функцій Сервісу в певному регіоні надається Користувачеві на його запит, надісланий у Яндекс.Таксі.

1.8. Щоб уникнути сумнівів, Яндекс.Таксі не надає послуги з перевезення пасажирів і багажу та послуги інформаційно-диспетчерської служби.

2. Використання Сервісу. Окремі функції Сервісу

2.1. Сервіс надається Користувачеві для особистого некомерційного використання.

2.2. Інформація про послуги з перевезення пасажирів і багажу (далі — Інформація), надана партнерами Сервісу. Перелік партнерів доступний за адресою: https://taxi.yandex.ua/#parkdetails. Для отримання докладнішої інформації про пропоновані послуги Користувач може або звернутися до партнерів Сервісу, або, використовуючи функціонал Сервісу, надати свої контактні дані, за якими партнери Сервісу зможуть самостійно зв'язатися з Користувачем і надати йому інформацію про пропоновані послуги.

2.3. Яндекс.Таксі не несе відповідальності за зміст та/або актуальність інформації, що надається партнерами Сервісу, включаючи інформацію про вартість послуг партнерів, а також про їх наявність у цей момент. Взаємодія Користувача з партнерами із питань придбання послуг здійснюється Користувачем самостійно (без участі Яндекс.Таксі) відповідно до прийнятих у партнерів правил надання послуг. Яндекс.Таксі не несе відповідальності за фінансові та будь-які інші операції, що здійснюються Користувачем і партнерами, а також за будь-які наслідки придбання Користувачем послуг партнерів.

2.4. Користувачеві можуть бути доступні функції оцінки послуг партнерів Сервісу, а також розміщення коментарів/відгуків про Сервіс та/або послуги партнерів Сервісу. Оцінки та відгуки користувачів розміщуються на сайті Сервісу, а також можуть бути доступні на сайтах третіх осіб. У разі використання зазначених функцій Користувач зобов'язується дотримуватися вимог до контенту користувача, передбачених розділами 4, 5 Угоди користувача сервісів ООО «ЯНДЕКС», розміщеними за адресою: (https://yandex.ua/legal/rules). Яндекс.Таксі залишає за собою право відмовити у розміщенні будь-якої оцінки/відгуку, а також у будь-який момент видалити/заблокувати розміщені Користувачем оцінки/відгуки на власний розсуд і без зазначення причин.

2.5. Яндекс.Таксі залишає за собою право на власний розсуд обмежити доступ Користувача до Сервісу (чи до певних функцій Сервісу, якщо це можливо технологічно) з використанням його облікового запису або повністю заблокувати обліковий запис Користувача у разі неодноразового порушення цих Умов, або застосувати до Користувача інші заходи з метою дотримання вимог законодавства або прав і законних інтересів третіх осіб.

2.6. У періоди часу підвищеного попиту на послуги таксі (у тому числі у передсвяткові дні, у дні проведення масових заходів та в інших випадках) тарифи Сервісу може бути збільшено. Про збільшення тарифів Яндекс.Таксі повідомляє шляхом розміщення відповідного сповіщення на сайті Сервісу http://taxi.yandex.ua або іншими способами на розсуд Яндекс.Таксі, включаючи надсилання Користувачеві інформаційного повідомлення на номер мобільного телефону.

2.7. Послуги з перевезення пасажирів і багажу за тарифом «Економ», «Комфорт», «Бізнес» та інших поданих на Сервісі тарифів здійснюється різними класами автомобілів. Зарахування автомобіля до того чи іншого класу здійснюється автоматично на основі даних про характеристики автомобіля, надані партнерами Сервісу.

2.8. Користувач дає Яндекс.Таксі згоду на оброблення персональної інформації (включаючи персональні дані) Користувача Яндекс.Таксі, на передавання Яндекс.Таксі персональної інформації Користувача партнерам Яндекс.Таксі, а також на оброблення персональної інформації партнерами Яндекс.Таксі з метою надання Користувачеві послуг у рамках Сервісу. Під час використання Користувачем Сервісу персональна інформація Користувача передається в ООО «ЯНДЕКС» для оброблення на умовах і з метою, визначених у Політиці конфіденційності ООО «ЯНДЕКС», доступній для ознайомлення за адресою: https://yandex.ua/legal/confidential.

3. Функція безготівкової оплати послуги з перевезення пасажирів і багажу

3.1. Оплата послуги з перевезення пасажирів і багажу, наданої Користувачеві відповідно до розміщеної ним із використанням Сервісу інформації про потенційний попит на відповідну послугу, може бути здійснена Користувачем:

3.1.1. Безпосередньо службі таксі (у тому числі готівкою або іншими способами, що надаються зазначеною службою таксі, за наявності таких (далі у тексті Умов та в інтерфейсі Сервісу – Готівка). Зазначений вид оплати здійснюється без участі Яндекс.Таксі та не регулюється цими Умовами.

3.1.2. Користувачеві може бути доступна функція безготівкової оплати з Прив'язаної банківської картки (п. 3.2 цих Умов); у цьому випадку Яндекс.Таксі діє за дорученням відповідної служби таксі або на іншій підставі із залученням уповноваженого оператора із приймання платежів або оператора електронних коштів і є одержувачем платежу як агент служби таксі чи в іншій ролі (далі – безготівкова оплата). Яндекс.Таксі не гарантує відсутності помилок і збоїв у роботі Сервісу стосовно надання можливості безготівкової оплати.

Залежно від регіону Користувача безготівкова оплата може здійснюватися без участі Яндекс.Таксі як одержувача платежу або із залученням Яндекс.Таксі як іншого учасника розрахунків або учасника інформаційної взаємодії.

Вибір відповідної форми оплати здійснюється Користувачем в інтерфейсі Сервісу. При цьому за неможливості з будь-яких причин здійснити безготівкову оплату (включаючи, але не обмежуючись, тимчасову технічну недоступність цієї функції, тимчасову або постійна неможливість безготівкової оплати з використанням Прив'язаної картки, недостатність коштів на Прив'язаній картці) Користувач зобов'язується здійснити оплату Готівкою.

У разі безготівкової оплати можливе проведення як однієї транзакції на повну вартість послуги з перевезення пасажирів і багажу, так і кількох транзакцій на частини вартості, як під час поїздки, так і після закінчення поїздки.

У разі безготівкової оплати разом з оплатою послуги з перевезення пасажирів і багажу Користувач має можливість на власний розсуд здійснити також додатковий безготівковий платіж на користь служби таксі у відсотковому співвідношенні від вартості оплачуваної послуги з перевезення пасажирів і багажу (далі у тексті цих Умов та в інтерфейсі Сервісу – Чайові).

3.2. Прив'язана банківська картка зазначається Користувачем в інтерфейсі Сервісу, при цьому Користувач зазначає такі дані:

  • номер банківської картки,

  • дійсна до,

  • захисний код.

Якщо дані банківської картки правильні, дійсні та використання цієї картки у рамках Сервісу технічно можливе, зазначена банківська картка набуває статусу Прив'язаної і може бути використана для безготівкової оплати (п. 3.1.2 цих Умов). Усі Прив'язані картки відображаються в інтерфейсі Сервісу; для зручності Користувача для Прив'язаної картки відображаються 4 останні цифри номера Прив'язаної картки.

3.3. У разі додавання Прив'язаної картки, а також вибору Користувачем функції безготівкової оплати конкретної поїздки здійснюється списання суми у межах 5 російських рублів (чи іншої суми у валюті регіону Користувача), необхідне для підтвердження точності та дійсності даних Прив'язаної картки; у разі успішного проходження транзакції зазначена сума повертається Користувачеві. Неуспішна спроба списання зазначеної суми означає неможливість додавання цієї Прив'язаної картки та/або недоступність функції безготівкової оплати відповідно.

3.4. Під час додавання Прив'язаної картки, а також у будь-який час після її додавання Користувач має можливість через інтерфейс Сервісу встановити та/або змінити розмір Чайових за замовчуванням; розмір Чайових для конкретної поїздки може бути змінено Користувачем в інтерфейсі Сервісу після завершення цієї поїздки.

3.5. Чайові (у розмірі за замовчуванням або у розмірі, спеціально зазначеному Користувачем для конкретної поїздки) буде списано із Прив'язаної картки, якщо Користувач протягом 30 хвилин після завершення поїздки зазначив в інтерфейсі Сервісу позитивну оцінку поїздки (4–5 зірок) і натиснув на кнопку «Готово» або не зазначив ні позитивну, ні негативну оцінку поїздки (не зазначив кількість зірок) і натиснув на кнопку «Готово».

3.6. У разі якщо Користувач протягом 30 хвилин після завершення поїздки зазначив в інтерфейсі Сервісу негативну оцінку поїздки (1–3 зірки) і натиснув на кнопку «Готово», Чайові не буде списано із Прив'язаної картки.

3.7. У разі якщо Користувач протягом 30 хвилин після завершення поїздки не натиснув на кнопку «Готово», суму Чайових (у розмірі за замовчуванням або у розмірі, спеціально зазначеному користувачем для конкретної поїздки) буде заблоковано на Прив'язаній картці на термін 24 години, впродовж яких Користувач має можливість змінити розмір Чайових для цієї поїздки у більшу або меншу сторону. Після закінчення зазначеного часу відбувається списання Чайових у зазначеному Користувачем (за замовчуванням або для цієї конкретної поїздки) розмірі.

3.8. Безготівкова оплата здійснюється Користувачем за участю уповноваженого оператора із приймання платежів або оператора електронних коштів і регулюється правилами міжнародних платіжних систем, банків (у тому числі банку-емітента Прив'язаної картки) та інших учасників розрахунків.

3.9. У разі зазначення своїх даних згідно із п. 3.2 цих Умов і подальшого використання Прив'язаної картки Користувач підтверджує і гарантує зазначення ним достовірної та повної інформації про дійсну банківську картку, видану на його ім'я; дотримання ним правил міжнародних платіжних систем і вимог банку-емітента, що випустив Прив'язану картку, у тому числі відносно порядку проведення безготівкових розрахунків.

3.10. Користувач розуміє та погоджується, що усі дії, виконані у рамках Сервісу з використанням підтвердженого ним номера мобільного телефону, у тому числі за безготівковою оплатою з використанням Прив'язаної банківської картки, вважаються здійсненими Користувачем.

3.11. У разі незгоди Користувача з фактом та/або сумою безготівкової оплати та з інших пов'язаних з використанням Прив'язаної картки у рамках Сервісу питань Користувач має право звернутися до Яндекс.Таксі за зазначеними Сервісом телефонами та/або через інтерфейс служби підтримки (зворотного зв'язку) протягом 14 днів із дня здійснення безготівкової оплати або інших дій чи подій, що стали причиною звернення.

Якщо за результатами перевірки за таким зверненням Яндекс.Таксі ухвалює рішення про повернення суми безготівкової оплати повністю або частково, зазначене повернення здійснюється на банківський рахунок банківської картки, з якої було здійснено безготівкову оплату. Порядок повернення коштів здійснюється за участю уповноваженого оператора із приймання платежів або оператора електронних коштів і регулюється правилами міжнародних платіжних систем, банків (у тому числі банку-емітента Прив'язаної картки) та інших учасників розрахунків. У разі якщо Яндекс.Таксі не є учасником розрахунків за Прив'язаною карткою, Яндекс.Таксі може виступати особою, яка передає звернення Користувачів із зазначених вище питань службам таксі, диспетчерським або іншій особі, яка є одержувачем платежу за зазначеними вище операціями із Прив'язаною карткою.

3.12. Яндекс.Таксі залишає за собою право у будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, зазначених ним у рамках Сервісу, у тому числі даних Прив'язаної картки, і запросити у зв'язку із цим підтверджувальні документи (зокрема, документи, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Яндекс.Таксі, може бути прирівняно до надання недостовірної інформації та спричинити наслідки, передбачені п. 2.5 цих Умов.

3.13. Зазначені у цьому розділі положення про умови і порядок оплати послуги з перевезення пасажирів і багажу не застосовуються, якщо оплата такої послуги здійснюється за Користувача третьою особою на умовах окремого договору, укладеного Яндекс.Таксі з такою третьою особою.

4. Реквізити Яндекс.Таксі

Yandex.Taxi B.V., (реєстраційний номер 64591069)

Private Limited Liablity Company

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

tel.: +31(0)202066970 / +31(0)202066971 / +31(0)623505401

fax.: +31(0)204466372

e-mail: support@taxi.yandex.com

 

Original text: https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_bv

 

Дата публікації: 19.09.2016 р.