Умови використання сервісу «Яндекс.Розклади»

Цей документ є перекладом Умов використання сервісу «Яндекс.Розклади». У разі розбіжностей між російською версією Умов використання сервісу «Яндекс.Розклади» та цим перекладом лише російська версія Умов використання сервісу «Яндекс.Розклади» має юридичну силу. Російська версія Умов використання сервісу «Яндекс.Розклади» розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/timetable_termsofuse/?lang=ru.

1. Загальні положення

1.1. ООО «ЯНДЕКС» (далі — Яндекс) пропонує користувачеві мережі Інтернет (далі — Користувач) використовувати сервіс «Яндекс.Розклади», доступний за адресою: http://rasp.yandex.ua (далі — Сервіс).

1.2. Ці Умови є доповненням до Угоди користувача сервісів Яндекса стосовно порядку використання Сервісу. В усьому, що не передбачено цими Умовами, відносини між Яндексом і Користувачем у зв'язку з використанням Сервісу регулюють Угоди користувача сервісів Яндекса (https://yandex.ua/legal/rules), а також Ліцензія на використання пошукової системи Яндекса (https://yandex.ua/legal/termsofuse) і Політика конфіденційності (https://yandex.ua/legal/confidential).

1.3. Починаючи використовувати Сервіс / його окремі функції, Користувач вважається таким, що прийняв ці Умови, а також умови всіх зазначених вище документів у повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з яким-небудь із положень зазначених документів Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.4. Ці Умови можуть бути змінені Яндексом без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за зазначеною у цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Чинну редакцію Умов завжди розміщено на сторінці за адресою: https://yandex.ua/legal/timetable_termsofuse.

1.5. У випадку, якщо Яндексом до цих Умов було внесено які-небудь зміни в порядку, передбаченому п. 1.4 цих Умов, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісу.

1.6. Сервіс пропонує Користувачеві можливість безкоштовного доступу до актуальної інформації про розклади руху різного транспорту, а також до іншої супутньої інформації. Усі існуючі на даний момент функції Сервісу, а також будь-який розвиток їх та/або додавання нових є предметом цих Умов.

2. Використання Сервісу. Окремі функції Сервісу

2.1. Сервіс надає Користувачеві можливість отримати доступ до актуальних розкладів руху літаків, потягів, електричок і автобусів.

2.2. Сервіс використовує інформацію, надану її власниками. Повний перелік власників інформації доступний за адресою: http://rasp.yandex.ua/info/partners.

2.3. Будь-яка інформація, надана Сервісом, призначена виключно для некомерційного використання. При цьому будь-яке копіювання даних, їх відтворення, перероблення, поширення, доведення до загального відома (публікація) у мережі Інтернет, будь-яке використання у засобах масової інформації та/або з комерційною метою без попереднього письмового дозволу правовласника заборонено, за винятком випадків, прямо передбачених цими Умовами, умовами використання інших сервісів Яндекса або документами, зазначеними у п. 1.2 цих Умов.

2.4. Сервіс надає Користувачеві функціональну можливість пошуку оптимального маршруту від пункту відправлення до пункту призначення, обраних Користувачем, із використанням різних видів транспорту з урахуванням розкладу їх руху. При цьому Яндекс не гарантує правильність, точність, оптимальність, актуальність та/або придатність такого маршруту для будь-якої мети, окрім ознайомлювальної, включаючи (але не обмежуючись) придатність для планування подорожі Користувача, і не несе відповідальності за вибір Користувачем такого маршруту та його дотримання.

2.5. Сервіс надає Користувачеві функціональну можливість отримати доступ до (чи здійснити пошук) інформації щодо пропозицій партнерів Яндекса про продаж квитків на різні види транспорту. Оформлення квитків та їх сплата відбувається безпосередньо на веб-сайтах партнерів Яндекса.

2.6. Яндекс не несе відповідальності за актуальність інформації, надаваної партнерами, включаючи інформацію про наявність і вартість квитків у партнерів Яндекса.

2.7. Яндекс не несе відповідальності за фінансові та будь-які інші операції, що здійснюються на сайтах партнерів, а також за будь-які наслідки придбання Користувачем квитків на зазначених сайтах.

2.8. Яндекс залишає за собою право на власний розсуд обмежити доступ Користувача до Сервісу (чи до певних функцій Сервісу, якщо це можливо технологічно) з використанням його облікового запису, або повністю заблокувати обліковий запис Користувача при неодноразовому порушенні цих Умов, або застосувати до Користувача інші заходи з метою дотримання вимог законодавства чи прав і законних інтересів третіх осіб.

Дата публікації 06.09.2013