Ліцензійна угода на використання програми «Яндекс.Електрички» для мобільних пристроїв

Цей документ є перекладом Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Електрички» для мобільних пристроїв українською. У разі розбіжностей між російською версією Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Електрички» для мобільних пристроїв та цим перекладом лише російська версія Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Електрички» для мобільних пристроїв має юридичну силу. Російська версія Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Електрички» для мобільних пристроїв розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/trains_mobile_agreement

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтеся з умовами нижченаведеної ліцензійної угоди.

Будь-яке використання Вами програми означає повне і беззастережне прийняття Вами умов цієї ліцензійної угоди.

Якщо Ви не приймаєте умов ліцензійної угоди у повному обсязі, Ви не маєте права на використання програми для будь-яких цілей.

1. Загальні положення

1.1. Ця ліцензійна угода («Ліцензія») визначає умови використання програми «Яндекс.Електрички» для мобільних пристроїв («Програма») та укладена між будь-якою особою, що користується Програмою («Користувач»), и ТОВ «ЯНДЕКС», Росія, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, 16, що є правовласником виключного права на Програму («Правовласник»).

1.2. Копіюючи Програму, встановлюючи її на свій мобільний пристрій або використовуючи Програму будь-яким чином, Користувач висловлює свою повну і беззастережну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використання Програми дозволяється тільки на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії у повному обсязі, Користувач не має права на використання Програми для будь-яких цілей. Використання Програми з порушенням (невиконанням) якої-небудь з умов Ліцензіїї заборонено.

1.4. Використання Програми Користувачем на умовах цієї Ліцензії в особистих некомерційних цілях здійснюється безоплатно. Використання Програми на умовах і способами, не передбаченими цією Ліцензією, можливе тільки на підставі окремої угоди з Правовласником.

1.5. Користуючись програмою, Користувач погоджується з тим, що невід’ємними частинами цієї Ліцензії є такі документи, умови яких повною мірою поширюються на використання Програми:

  • «Угода про використання сервісів Яндекса», розміщена в мережі Інтернет за адресою https://yandex.ru/legal/rules.

  • «Ліцензія на використання пошукової системи Яндекса», розміщена в мережі Інтернет за адресою http://yandex.ru/legal/termsofuse.

  • «Політика конфіденційності», розміщена в мережі Інтернет за адресою http://yandex.ru/legal/confidential.

  • «Умови використання сервісу «Яндекс.Розклад», розміщені в мережі Інтернет за адресою http://yandex.ru/legal/timetable_termsofuse.

Зазначені документи (у тому числі будь-які з їх частин) можуть бути змінені Правовласником в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція документів набуває чинності з моменту їх публікації, якщо інше не передбачено новими редакціями документів.

1.6. До цієї Ліцензії та усіх відносин, пов’язаних з використанням Програми, підлягає застосуванню право Російської Федерації, і будь-які претензії або позиви, що випливають з цієї Ліцензії або використання Програми, повинні бути подані і розглянуті в суді за місцем знаходження Правовласника.

1.7. Правовласник може надати Користувачеві переклад цієї Ліцензії з російської на інші мови, але у разі суперечності між умовами Ліцензії російською мовою та її перекладом, юридичну силу має виключно російськомовна версія Ліцензії.

2. Права на Програму

2.1. Виключне право на Програму належить Правовласнику. Исключительное право на Программу принадлежит Правообладателю.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник безоплатно, на умовах простої (невиключної) ліцензії, надає Користувачу непередаване право використання Програми на території всіх країн світу у такі способи:

3.1.1. Застосовувати Програму за прямим функціональним призначенням, з метою чого здійснити її копіювання та установлення (відтворення) на мобільний (-і) пристрій (-ої) Користувача. Користувач має право встановити Програму на необмежену кількість мобільних пристроїв. При встановленні на мобільний пристрій кожній копії Програми надається індивідуальний номер, який автоматично повідомляється Правовласнику.

3.1.2. Відтворювати та поширювати Програму для некомерційних цілей (безоплатно).

4. Обмеження

4.1. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими цією Ліцензією або законодавством РФ, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, демонтувати дешифрувати і проводити інші дії з об’єктним кодом програми, з метою отримання інформації про реалізацію алгоритмів, що використовуються в Програмі, створювати похідні продукти з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програми, без письмової згоди Правовласника.

4.2. Користувач не має права відтворювати і розповсюджувати Програму в комерційних цілях (у тому числі за плату), в тому числі у складі збірок програмних продуктів, без письмової згоди Правовласника.

4.3. Користувач не має права розповсюджувати Програму у вигляді, відмінному від того, у якому він її отримав, без письмової згоди Правовласника.

4.4. Програма повинна використовуватися (у тому числі поширюватися) під назвою: «Яндекс.Електрички». Користувач не має права змінювати найменування Програми, змінювати та/або видаляти знак охорони авторського права (copyright notice) або інші вказівки на Правовласника.

5. Умови використання окремих функцій Програми

5.1. Виконання деяких функцій Програми можливе лише за наявності доступу до мережі Інтернет. Користувач самостійно отримує і оплачує такий доступ на умовах і за тарифами свого оператора зв’язку або провайдера доступу до мережі Інтернет.

5.2. База даних розкладів та інформація про рух громадського транспорту, доступ до яких надає Програма (далі – «Дані»), призначені виключно для особистого некомерційного використання Користувачем в межах функціональних можливостей Програми. При використанні Даних Користувач зобов’язаний дотримуватися, крім цієї Ліцензії, також всі умови і вимоги, що встановлені Умовами використання сервісу «Яндекс.Розклади» (далі - «Умови»). При цьому будь-який витяг, копіювання, відтворення, переробка, поширення Даних, їх розміщення у вільному доступі (публікація) у мережі Інтернет, будь-яке використання Даних в засобах масової інформації та/або для комерційних цілей, а також будь-яке інше використання, явно не дозволене цією Ліцензією, Умовами або законодавством РФ, що виходить за межі функціональних можливостей Програми, забороняється без попереднього письмового дозволу Правовласника.

6. Відповідальність за Ліцензією

6.1. Програма (включаючи Дані) надається на умовах «як є» (as is). Правовласник не надає жодних гарантій щодо безпомилкового та безперебійного функціонування Програми або окремих її компонентів та/або функцій, відповідності Програми до конкретних цілей і очікувань Користувача, не гарантує достовірність, точність, вичерпність і своєчасність Даних, а також не надає ніяких інших гарантій, прямо не зазначених у цій Ліцензії

6.2. Правовласник не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки якого-небудь використання або неможливості використання Програми (включаючи Дані) та/або збиток, заподіяний Користувачеві та/або третім сторонам у результаті будь-якого використання, невикористання або неможливості використання Програми (включаючи Дані) або окремих її компонентів та/або функцій, у тому числі через можливі помилки або збої в роботі Програми, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством.

6.3. Користувача повідомлено і він погоджується, що при використанні Програми Правовласнику в автоматичному режимі анонімно (без прив'язки до Користувача) передається така інформація: тип операційної системи мобільного пристрою Користувача, версія та ідентифікатор Програми, статистика використання функцій Програми, а також інша технічна інформація.

6.4. Всі питання і претензії, пов'язані з використанням/неможливістю використання Програми, а також можливим порушенням Програмою законодавства та/або прав третіх осіб, повинні направлятися через форму зворотного зв'язку за адресою: http://mobile-feedback.yandex.ru/?from=m-rasp.

7. Оновлення / нові версії Програми

7.1. Дія цієї Ліцензії поширюється на всі подальші оновлення/нові версії Програми. Погоджуючись з встановленням оновлення/нової версії Програми, Користувач приймає умови цієї Ліцензії для відповідних оновлень/нових версій Програми, якщо оновлення/встановлення нової версії Програми не супроводжується іншою ліцензійною угодою

8. Зміни умов цієї Ліцензії

8.1. Ця ліцензійна угода може змінюватися Правовласником в односторонньому порядку. Сповіщення Користувача про внесені зміни в умови цієї Ліцензії публікується на сторінці: http://yandex.ru/legal/trains_mobile_agreement. Зазначені зміни в умовах ліцензійної угоди набувають чинності з дати їх публікації, якщо інше не обумовлено у відповідній публікації.