Ліцензійна угода на використання програми «Яндекс.Переклад» для мобільних пристроїв

Цей документ є перекладом Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Переклад» українською. У разі розбіжностей між російською версією Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Переклад» та цим перекладом лише російська версія Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Переклад» має юридичну силу. Російська версія Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Переклад» розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/translate_mobile_agreement/?lang=ru.

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтеся з умовами нижченаведеної ліцензійної угоди.

Будь-яке використання Вами програми означає повне і беззастережне прийняття Вами умов цієї ліцензійної угоди.

Якщо Ви не приймаєте умови ліцензійної угоди в повному обсязі, Ви не маєте права використовувати програму з будь-якою метою.

1. Загальні положення

1.1. Ця Ліцензійна угода (далі – Ліцензія) встановлює умови використання програми «Яндекс.Переклад» для мобільних пристроїв (далі – Програма) та укладена між будь-якою особою, яка використовує Програму (далі – Користувач), і ООО «ЯНДЕКС», Росія, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, 16, що є правовласником виключного права на Програму (далі – Правовласник).

1.2. Копіюючи Програму, встановлюючи її на свій мобільний пристрій або використовуючи Програму будь-яким чином, Користувач виражає свою повну і беззастережну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використовування Програми дозволено лише на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії в повному обсязі, Користувач не має права використовувати Програму з будь-якою метою. Використання Програми з порушенням (невиконанням) якої-небудь з умов Ліцензії заборонено.

1.4. Використання Програми Користувачем на умовах цієї Ліцензії з особистою некомерційною метою відбувається безкоштовно. Використання Програми на умовах і способами, не передбаченими цією Ліцензією, можливе лише на підставі окремої угоди із Правовласником.

1.5. Користуючись Програмою, Користувач погоджується з тим, що невід'ємними частинами цієї Ліцензії є такі документи, умови яких повною мірою поширюються на використання Програми:

  • «Угода користувача сервісів Яндекса», розміщена в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/rules;

  • «Ліцензія на використання пошукової системи Яндекса», розміщена в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/termsofuse;

  • «Політика конфіденційності», розміщена в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/confidential;

  • «Умови використання сервісу «Яндекс.Переклад», розміщені в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/translate_termsofuse.

Зазначені документи (у тому числі будь-які їх частини) можуть бути змінені Правовласником в односторонньому порядку без якого-небудь спеціального повідомлення, нова редакція документів набуває чинності з моменту їх публікації, якщо інше не передбачено новими редакціями документів.

1.6. Ця Ліцензія та все, що пов’язане з використанням Програми, підлягає під застосування права Російської Федерації та будь-які претензії або позови, що випливають із цієї Ліцензії або використання Програми, мають бути подані й розглянуті в суді за місцем знаходження Правовласника.

1.7. Правовласник може надати Користувачеві переклад цієї Ліцензії з російської іншими мовами, проте у разі протиріч між умовами Ліцензії російською мовою та її перекладом юридичну силу має виключно російськомовна версія Ліцензії.

2. Права на Програму

2.1. Виключне право на Програму належить Правовласникові.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник безкоштовно, на умовах простої (невиняткової) ліцензії надає Користувачеві непередаване право на використання Програми на території усіх країн світу такими способами:

3.1.1. Застосовувати Програму за прямим функціональним призначенням, з метою чого виконати її копіювання і встановлення (відтворення) на мобільний (-і) пристрій (-ої) Користувача. Користувач має право виконати встановлення Програми на необмежену кількість мобільних пристроїв. Під час встановлення на мобільний пристрій кожній копії Програми надається індивідуальний номер, який автоматично повідомляється Правовласникові.

3.1.2. Відтворювати і поширювати Програму з некомерційною метою (безкоштовно).

3.2. Програму створено з використанням бібліотек:

  • AFNetworking – Copyright © 2011 Gowalla. Зазначене програмне забезпечення можна використовувати на умовах ліцензійної угоди, текст якої наведено в Додатку № 1 до цієї Ліцензії, а також доступний для ознайомлення за адресою: https://github.com/AFNetworking/AFNetworking/blob/master/LICENSE;

  • SBJson – Copyright © 2007–2011 Stig Brautaset. Зазначене програмне забезпечення можна використовувати на умовах ліцензійної угоди, текст якої наведено в Додатку № 2 до цієї Ліцензії, а також доступний для ознайомлення за адресою: https://github.com/stig/json-framework/blob/master/LICENSE.md.

4. Обмеження

4.1. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими цією Ліцензією або законодавством РФ, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати та виконувати інші дії з об'єктним кодом Програми, що мають на меті отримати інформацію про реалізацію алгоритмів, використовуваних у Програмі, створити похідні програмні продукти з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програми без письмової згоди Правовласника.

4.2. Користувач не має права відтворювати і поширювати Програму з комерційною метою (у тому числі за винагороду), а також у складі збірників програмних продуктів, без письмової згоди Правовласника.

4.3. Користувач не має права поширювати Програму у вигляді, який відрізняється від того, в якому він її отримав, без письмової згоди Правовласника.

4.4. Програму слід використовувати (у тому числі поширювати) під назвою «Яндекс.Переклад». Користувач не має права змінювати назву Програми, змінювати та/або видаляти знак охорони авторського права (copyright notice) або інші вказівки на Правовласника.

5. Умови використання окремих функцій Програми

5.1. Виконання функцій Програми можливе лише за наявності доступу до мережі інтернет. Користувач самостійно отримує та оплачує такий доступ на умовах і за тарифами свого оператора зв'язку або провайдера доступу до мережі інтернет.

6. Відповідальність за Ліцензією

6.1. Програма (включаючи Дані) надається на умовах «як є» (as is). Правовласник не дає жодних гарантій відносно безпомилкової та безперебійної роботи Програми або окремих її компонентів та/або функцій, відповідності Програми конкретним цілям та очікуванням Користувача, не гарантує достовірність, точність, повноту і своєчасність Даних, а також не дає жодних інших гарантій, прямо не зазначених у цій Ліцензії.

6.2. Правовласник не несе відповідальності за які-небудь прямі або непрямі наслідки будь-якого використання або неможливості використання Програми (включаючи Дані) та/або збиток, заподіяний Користувачеві та/або третім сторонам у результаті якого-небудь використання, невикористання або неможливості використання Програми (включаючи Дані) чи окремих її компонентів та/або функцій, у тому числі через можливі помилки або збої в роботі Програми, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством.

6.3. Користувач цим повідомлений і погоджується, що під час використання Програми Правовласникові в автоматичному режимі анонімно (без прив'язки до Користувача) передається така інформація: тип операційної системи мобільного пристрою Користувача, версія та ідентифікатор Програми, статистика використання функцій Програми, а також інша технічна інформація.

6.4. Усі питання і претензії, пов'язані з використанням/неможливістю використання Програми, а також можливим порушенням Програмою законодавства та/або прав третіх осіб, повинні надсилатися через форму зворотного зв'язку на адресу: http://feedback.yandex.ru/translate.

7. Оновлення/нові версії Програми

7.1. Дія цієї Ліцензії поширюється на усі подальші оновлення/нові версії Програми. Погоджуючись із встановленням оновлення/нової версії Програми, Користувач приймає умови цієї Ліцензії для відповідних оновлень/нових версій Програми, якщо оновлення/встановлення нової версії Програми не супроводжує інша ліцензійна угода.

8. Зміни умов цієї Ліцензії

8.1. Ця ліцензійна угода може змінюватися Правовласником в односторонньому порядку. Повідомлення Користувачеві про внесені зміни в умови цієї Ліцензії публікується на сторінці: https://yandex.ua/legal/translate_mobile_agreement. Зазначені зміни в умовах ліцензійної угоди набувають чинності з дати їх публікації, якщо інше не обумовлено у відповідній публікації.

Додатки до цієї Ліцензії

Додаток №1

AFNetworking License

Copyright (c) 2011 Gowalla (http://gowalla.com)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Додаток №2

Json - framework License

Copyright (C) 2007-2011 Stig Brautaset. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

• redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;

• redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution;

• neither the name of the author nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.